ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ25 ማዝያ 2020፡ ድሕሪ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብ መኽፈቲ እዚ ኣኼባ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ኣቦ-መንበር ሰዲህኤ ናይ “እንኳዕ ደሓን መጻእኩም” ቃል ድሕሪ ምቕራቡ፣ ናይቲ ኣኼባ ዝርዝር ኣጀንዳታት ኣቕሪቡ። ዝቐረበ ኣጀንዳትት ብተሳተፍቲ ኣኼባ ምስ ጸደቐ ከኣ ኣቦ-መንበር ተስፋይ፡ ብፍላይ  ንሰዲህኤን ኤርትራዊ ደንበ ተቓውሞን፣  ንኤርትራዊ ሃለዋትን  ከባብያዊ ምዕባለን ድማ ብሓፈሻ ዝምልከት መእተዊ ቃል ኣስሚዑ። ኣብ መእተዊ ቃሉ፣ ኣብ ርእሲ ፖለቲካዊ ሃለዋት፡ ነቲ ኣብዚ እዋንዚ ንዓለምና ኣሻቒሉ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮናቫይረስ ጠቒሱ፡ ኤርትራውያን ኣብ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዜጋታትና ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ንኢዱ። ኣባላት ሰዲህኤ እውን በብዝከኣሎም ዓቕሚ፡ ኣብዚ ህይወት ናይ ምድሓን ህጹጽ ወፍሪ ከም ዝሳተፉ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ኣኼባኡ፡ እቲ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓባራዊ መድረኽ ንምምስራት ኮነ ምስ ውድባት ዝግበር ካእባዊ ዘተታት በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ብዝምልከት፡ ኣብዚ ዕማማት ተዋፊረን ካብ ዝጸንሓ ኮሚተታት ዝርዝር ጸብጻባት ሰሚዑ። ብመሰረት እቲ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ኣብ ዘካየዶ ሚዛን ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዝህብ ምዕባለታት ከም ዘሎ ተረዲኡ። ኣብቲ ዝድለ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ሸቶ ኣብዘተኣማምን ደረጃ ንምብጻሕን እዋናዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስን፡ ዝያዳ ሓላፍነታዊ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ወገናት ከም ዝሓትት ገምጊሙ።  ንሓቢርካ ኣንጻር ጸረ-ህዝቢ ምቅላስ መተካእታ ከምዘየብሉ ብምርዳእ ከኣ፡ እዚ ዓብይን እዋናውን ዕማም ንድሕሪት ከይምለስ፡ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ክተሓዝ ባዛዕባ ዝግበኦ ኣቕጣጫ እውን  ውሳነታት ኣሕሊፉ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ተዘርጊሑ ክጽናዕ ዝጸንሐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ናይ ዝሓለፈ 4ተ ኣዋርሕ ጸብጻባት በብሓደ መዚኑ። ኣድለይቲ ኣብ ዝበሎም ዛዕባታት ከኣ ኣብቲ ጸብጻብ ተመስሪቱ፡ ውሳነታት ወሲኑ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ  ናይ ቀጻሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኩለ-መዳያዊ ትልሚ ሰዲህኤ ኣነጺሩ።

ኣኼባ፡ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ዓለም፡ ነዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮናቫይረስን ነቲ ካብዚ ቫይረስ ብዘይፍለ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተጻዒኑ ዘሎ ናይ ጉጅለ ህግዲፍ ወጽዓ ስዒሩ፡ ናብ ንቡርን ዕዉትን ህይወቱ ክምለስ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መደምደምታ ድማ  ኣባላትን ደገፍትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምዝቐደመ መደባት ሰዲህኤ ኣብ ምዕዋት ክተግሁ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

Saturday, 25 April 2020 19:51

Radio dimtsi Harnnet Sweden 25.04.2020

Written by
Saturday, 25 April 2020 19:44

Interview of Alghanesh Ghebre 24.04.2020

Thursday, 23 April 2020 23:36

Radio Dimtsi Harnnet Kassel 23.04.2020

Written by

ሰልፊዲሞክራሲህዝቢኤርትራ (ሰዲህኤ) ንምጅማርጾምሮሞዳንምኽንያትብምግባር፡ንመላእህዝብናብሓፈሻንኣመንቲሃይማኖትምስልምናድማብፍላይ፡እንቋዕኣብጽሓና ‘ሮሞዳንከሪም’ ብምባልሰናይምንዮቱይገልጽ።

ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ ወጽዓን ቃልሲ ኣንጻር ወጽዓን እዩ። ህዝብና ኣብ ታሪኹ፡ ዓቕሚ፡ ውደባን ንቕሓትን እንተዘይሓጺርዎ፡ ንናይ ኩሎም ተኸታተልቲ ገዛእቱ ወጽዓን ባርነትን ሓንጐፋይ ኢሉ ዝረዓመሉ ተመኩሮ የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ተመኩሮ ቃልሱ ከም ዝምስከሮ፡ ንወጽዓ ሓንጐፋይ ኢልካ ዘይምቕባል ጥራይ ዘይኮነ፣ ዋላ’ኳ ዓቕሙ ምስ ናይቶም ወጻዕቱን መሻርኽቶምን ዘይመጣጠን እንተነበረ፡ ኣንጻር ወጽዓ ተቓሊሱን ኣብቲ መስርሕ ቃልሲ ክቡር ዋጋ ከፊሉን ወጽዓን ባርነትን ዝሰዓረ ሕቡን ህዝቢ እዩ።

ሎሚ እውን “ብኣይ፡ መሰለይ ዘረጋግጸለይ ስርዓት ክሳብ ዝትከል ቃልሰይ ቀጻሊ እዩ” ብዝብል ኒሕን ሓቦን ዝቃለስ ዘሎ ምዑት ህዝቢ እምበር፡ ንወጽዓን ባርነትን “ኣሜን” ኢሉ ዝቕበል ህዝቢ ከም ዘይኮነ፡ ናይ ርሑቕን ቀረባን ተዓዘብቲ፡ እንተላይ ጉጅለ ህግዲፍ ዝፈልጥዎ ንድሕሪት ዘይምለስ ሓቂ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ፡ ጉጅለ ህግዲፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሰጊኡ ሰማይ ደጊፉ ዝሓድር ዘሎ። ናይ ዲክታቶር ኢሳያስ መንጠቢኡ ጠፊእዎን ኣብቲ ንቡር ቤት-መንግስቲ ምስፋር ስኢኑን፡ ከም ሓራስ ድሙ ባጽዕ፡ ዓዲ ሃሎን ዳህላክን ሎሚ ድማ ኣብ እምባ ገደም ምስዋር ከኣ ናይ ስግኣቱ ምልክት እዩ። እቲ ሓቂ እዚ ክንሱ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ዓድን ወጻእን ኣንጻር ወጽዓን ባርነትን ዘካይዶ ዘሎ  መሪር ቃልሲ ጓስዮም ህዝቢ ኤርትራ ንወጽዓ ሓንጐፋይ ኢሉ ከም ዝረዓመ ገይሮም ከቕርብዎ ዝፍትኑ ኣካላት ክትዕዘብ እንከለኻ ዘገርም እዩ።

ኤርትራዊ ኣቶ ረዘነ ሃብተ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን “ደም የተከፈለበት ባርነት/ ደም ዝተኸፍሎ ባርነት” ዘርእስታ 206 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ፡ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ደሪሱ ኣሎ። ኣብታ መጽሓፍ ኣስፊርዎ ዘሎ፡ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘራኽስን ንኤርትራዊ ሃገርነት ዘይቅበልን ተጠዓሲ ትሕዝቶን ነታ መጽሓፍ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ምጽሓፉን፡ ነብሱ ዝኸኣለ ካብ ሓደ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ዘይትጽበዮ፡ ኣገራሚ ጉዳይ እዩ።  ንህልዊ ዝምድና ጉጅለ ህግዲፍን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዝምልከት ኣብዛ መጽሓፉ ዘስፈሮ ከኣ ኣዝዩ የገርም። ኣብዛ መጽሓፉ ብፍላይ ኣብ ገጻት 109ን 110ን ብዘይሕፍረት “እንደ የኤርትራ ህዝብ፡ በተለይ ትግርኛ ተናጋሪው፡ በራሱ ነጻ ፍላጎትና ምርጫ፡ በባርነት ለመኖር የወሰነ ህዝብ በሌላ ዓለም ይኖራል ብየ መገመት ኣልችልም፡……. እርስበእርሱ እየተጋጨ የሚኖርና ባርነትን በፈቃዱ የተቀበለ፡ ህዝብ መሆኑን ግን እኔም ብሆን ልደብቀው ያልቻልኩ ያፈጠጠ ሃቅ ነው/ ከም ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ፡ ብናቱ ናጻ ድሌትን ምርጫን ኣብ ባርነት ክነብር ዝወሰነ፡ ኣብ ካልእ ዓለም ይህሉ ኢለ ክግመት ኣይክእልን፡…… ኣብ ሕድሕዱ እንዳተጋጨወ ዝነብርን ባርነት ብፈቓዱ ዝተቐበለን ህዝቢ ምዃኑ ግና ኣነ እውን ክሓብኦ ዘይከኣልኩ ዓይኑ ዘፍጠጠ  ሓቂ እዩ”  ብዝብል መስደመም ሕጫጨ ኣስፊሩ ኣሎ።

ጨቋኒ እንተልዩ ተጨቋኒ ኣሎ። ከምቲ እቲ ጨቋኒ ዕድመ ጭቆናኡ ከናውሕ፡ ኩሉ ዝከኣሎ ኣእማን ዝፍንቅል እቲ ተጨቋኒ ከኣ ኣርዑት ጭቆና ክሰብር ምቅላሱ ውሁብ እዩ። እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓር ከኣ ጭቆና እዩ። ብፍላይ እቲ ምረት ጭቆናን ክብደት ባርነትን ዝፈልጥን ኣንጻር ጭቆና ተቓሊስካ ከም እትዕወት ብተግባር ዘርኣየን ህዝቢ ኤርትራ “ንባርነት ብፈቓዱ ዝተቐበለ” ክበሃል መስመሩ ዝሰሓተ ኣመዛዝና እዩ። ገለ ውሑዳት ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ መመሊሶም እንዳወሓዱ ዝኸዱ ዘለዉ፡ ብዝተፈላለየ ግዝያዊ ረብሓታት ተሳዒሮም ንህግዲፍ ዝንእዱን “ኣንታ ንበረልና” ዝብሉን፡ ቅድሚ ክብሪ ሃገሮምን ህዝቦምን ግዝያዊ ውልቃዊ ረብሓ ዘቐድሙ ኤርትራውያን ይህልዉ። እዚኣቶም ግና ንህዝቢ ኤርትራ ዘይውክሉ “ካብ ስርናይ ክርዳድ” እዮም።  ኣብዚ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጥን ብደገን፡ ብናይ ቃልሲ ቋንቋ ኣንጻር ህግዲፍ ዝተረዳድኣሉ ሃለዋት፡ ህግዲፍ ባዕሉ እውን “ህዝቢ ኤርትራ ሕንጐፋይ ኢሉ እዩ ዝግዘኣለይ ዘሎ” ዝብል፡ ካብ ኣፉ ከወጽእ ኣይክእልን እዩ። ናይቶም ኣሸሓት ሃገሮም ገዲፎም ናብ ስደት ዝውሕዙ ዘለዉ ኤርትራውን መንእሰያት ውሳነ እውን ህዝቢ ኤርትራ “ሕራይ ንወጽዓን ባርነትን” ከም ዘይበለ ካብ ዘመላኽቱ ተረኽቦታት ሓደ እዩ።

“ህዝቢ ኤርትራሲ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ እንዳበደሎ ንህግዲፍ ተዓጊስዎ?” ዝብል ሕቶ ዝኾነ ሓላፍ መንገዲ ዘልዕሎ ዘሎ እዩ። ከም ናይዚ ሕቶዚ  መልሲ “ህዝቢ ኤርትራ ብናቱ ናጻ ድሌትን ምርጫን ኣብ ባርነት ክነብር ዝወሰነ ስለ ዝኾነ እዩ” ኢሉ ዝቐበል ኣካል፡ ኣይኮነንዶ ካብ ኤርትራዊ ካብ ዘይኤርትራዊ እውን ክርከብ ኢልካ እትጽበዮ ኣይኮነን። ምናልባት ንናይ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ህግዲፍ ቀልጢፍካ ዘይምዕዋት፡ ካልእ ምኽንያታት ይቐርብ ይኸውን። እምበርከ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ወጽዓን ባርነትን ህግዲፍዶ ይቃለስ የለን እዩ። እቲ ናይ ቃልስን ዓወትን ድምጺ ካብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ምናልባት  ምስቲ  ኣብ ወጻኢ ዘሎ በሪኽ ድምጺ ቃልሲ ኣወዳዲርካ፡ ክንድቲ ዝድለ ኣይስማዕን ይኸውን። እቲ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ብኹሉ ኩርነዓት ዝቃላሕ ዘሎን ንህግዲፍ ፈጥፈጥ ዘብሎ ዘሎን ድምጺ ኤርትራዊ ሓይልታት ለውጢኸ፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቃልሲ ድምጺ ኣይኮነን ማለት ድዩ።

ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ፡ ብቀይሕ ባሕሪ፡ ብኢትዮጵያ፡ ብሱዳንን ብጅቡትን እትዳወብ ኣስታት 125 ሽሕ ትርብዒት ኪሎሜትር ዝስፍሓታ ዝተፈላለዩ መልከኣ ምድራዊ ኣቀማምጣ፡ ርቡሕ ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ህርኩት ህዝብን እትውንን ልኡላዊ ሃገር እያ። እዚ ተበሃጊ ኣቀማምጠኣን ስፍሓታን ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ መወዳእታ ካለኣይ ውግእ ዓለም፡ ነቲ ኤውሮጳዊ ሓይልታት ንኣገዛዝኦም ክጥዕሞም ዝተኸተልዎ ኣካልላ ኣድሚቓ ዝወነነቶ እዩ። ከከም ቀዳምነት ብኤውሮጳዊ ሓይልታት  ተወሪረን ዝተታሕዘኦ፡ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ እዚ ሕጂ ሒዘነኦ ዘለዋ ቅርጺ ሒዘን፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝጸንሓሉ ንውሓት ግዜ ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት ኤርትራ ኣስታት 50 ዓመታት ነዚ ክሳብ ሎሚ ሒዛቶ ዘላ ቅርጻ ሒዛ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጸኒሓ።  ኢትዮጵያ ድማ ካብ ኤርትራ 45 ዓመታት ድሒራ እያ እዚ ሎሚ ሒዛቶ ዘላ ቅርጺ ሒዛ፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ን5 ዓመታት ዝኣክል ግዜ ዝተመሓደረት። ብመዕቀኒ፡ ናይ “መን ኣቐዲማ ነዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ቅርጺ ሃገርነት ሒዛ”፡ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብ45 ዓመታት ከም እትዓብያ፡ ዘመናዊ ታሪኽ የረደኣና።

ኤርትራዊ ሃገራውነት፡ ብርዱእ ምኽንያት ድሕሪ ስዕረት ኤውሮጳዊ ወራር ኣብ ኣፍሪቃ፡ ብኡንብኡ ክረጋገጽ ዝግበኦኳ እንተነበረ፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ሸፈጥን ውዲትን ምኽንያታት ኣይተተግበረን። ካብቶም ነቲ መስርሕ ዝሓላለኽዎ ምኽንያታት፡ ናይ ሽዑ ገዛእቲ ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ናይ ግዳም ናይ ረብሓኻ መሻርኽቶምን፡ ታሪኽዊ ተቐባልነቱ ዝሓለፈ ኣረጊት ተረኽቦታት መዝሚዞም፡  ነቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘጽደቐኦን ክሳብ ሕጂ ሒዘነኦ ዘለዋን ልኡላዊ ዶባት ክቕበልዎ ቅሩባት ኣይነበሩን። ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ጆን ኤፍ ዱለስ “እስትራተጅያዊ ረብሓ ሕቡራት መንግስታት ኣሚሪካ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን፡ ናይ ዓለም ሰላምን ዘውሕስ ስለ ዝኾነ፡ ኤርትራ ምስታ ምሓዛና ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣድላይ እዩ” ዝበሎ  ምዝካሩ ከኣ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ቅደመ-ምምጻእ ኤውሮጳውያውን ወረርቲ ናብ ኣፍሪቃ ዝነበረን ደሓር ብኻልእ ውሳነ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተተከአን ዶባዊ ስምምዕ ንቕድሚት ኣምጺኦም ምክርኻሮም ከም ናይ እምቢታኦም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። ነዚ ርትዓዊ ዘይኮነ ውዲት ብምእላም፡ ኤርትራዊ ሃገርነት ንዘይምቕባል ብዙሕ ብናይ ግዳም እስትራተጅያዊ ተረባሕቲ ዝተመረዘ ውዲታት ተማሂዙ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ምክፍፋሉን ሕድሕድ ምትፍናኑን ዝዓለመ ናይ ሽዑ ውዲት ንምብዳህ፡ ቅድም ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ሓያል ቃልሲ ኣካይዱ። በዚ ኣገባብ ኤርትራዊ ሃገርነት ምድሓን ከምዘይተኽእለ ምስ ተረደአ ከኣ፡ መሪጽዎ ዘይኮነስ ካልእ መተካእታ ምስ ሰኣነ ተገዲዱ መሪር ጐነጻዊ ቃልሲ ኣካይዱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ከፊሉን ዋና ልኡላዊት ሃገሩ ክኸውን በቒዑ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ነቲ ኣብ ኤርትራና፡  ብሰንኪ ህዝቢ ዘየማእክልን ዘየሳተፍን ገስረጥ ምምሕዳር ህግዲፍ ዝረአ ዘሎ  ግዝያዊ ድኽነትን ምንቁልቋልን ብምምዝማዝ ንኤርትራዊ ሃገርነትን ልኡላውነትን ዝደናደን ረቂቕ ወስታታት ንዕዘብ ኣለና። እዚ ውሰታታት፡ ነቲ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸፍለ መስዋእትነት ካብ ምንእኣስን ምክፋእን ሓሊፉ፡ ካብቲ ሓድነት ዝመለለይኡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ዝነብሩ ቆንጢርካ ናብ ጐረቤት ሃገራት ወሲድካ ብጸቢብ ረብሓታት ናይ ምውጋይ ትንዕምንዕ ንዕዘብ  ኣለና። ነዚ ንምትግባር ከኣ ዝተፈላለዩ ክትሰምዖም መዓር ዝጥዕሙ፡ ግና ሓድነት ህዝቢ ብምፍራስ ዝተቓመሙ ስብከታት ንሰምዕ ኣለና። እዞም ሰበኽቲ ብመልክዕ ብዙሓት ኮይኖም፡  ስብከታቶም ግና ኣብ መወዳእታ  ንሃገራውነት ኤርትራ ኣህሲሱ ንህዝባ ከም ስጋ ጉዚ ናብ ዝበታትን መርዛም ፈለግ ዝፈስስ እዩ። ከምቲ “ታሪኽ ንገዛእ ርእሱ ይደገም” ዝበሃል፡ እዚ ወስታዚ ነዊሕ ናብ  ግዳም ገጹ ዘስፋሕፍሕ ሱር ሰዲዱ ከም ዝኸውን ምጥርጣርን ተቓሊስካ ንምዕጻፉን ድልዊ ምዃን ኣገዳሲ እዩ።

እዞም በቲ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑስ ዝተሳዕረ፡ ተመኩሮ ኣብ ክንዲ ዝመሃሩ፡ ሎሚ እውን ኣንጻር ኤርትራዊ  ሃገርነትን ሓድነት ህዝባን ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ዘለዉን ንዝተወሰነ ከፋል ኤርትራ ቆሪስና እንተዘይወሰድና ኢሎም ዝደናደኑ ዘለዉን ኣካላት “መርተዖና” ኢሎም ዘቕርብዎም ስንኩፋት ምኽንያታት ኣለዉዎም። ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ፡ ቋንቋ፡ ባህልን ቅድመ ታሪኽን ዘለዎም  ወገናት ስለ ዘለዉ ይብሉ። ካብዚ ሓሊፎም ነቲ ቅድሚ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ናብ ኣፍሪቃ ምምጽኡን  ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ ሕጂ ሒዘነኦ ዘለዋ ቅርጽታት ምሓዘንን ዝነበረ ቅድመ-ታሪኽ ንቕድሚት ምምጻእ እውን “መርተዖና” ካብ ዝብልዎ እዩ። ኮታ ተመሳሳሊ ቋንቋ እንዳሃለወካ ኣብ ዝተፈላለያ ልኡላዊ ሃገራት ምስፋር ኣባና ከም ዝተጀመረ ገይሮም ከቕርብዎ ይፍትኑ።

እዞም ኣግኣዝያንዶ እንታይዶ ዝብሉ ኣካላት፡ ብዛዕባ ሃገርነት ኤርትራ ክሳብ ክንድዚ ዘርባዕባዕ ክብሉ እንከለዉ፡ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፡ ከም ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት ዝዛረቡን ተመሳሳሊ ባህሊ ዘዘውትሩን ህዝብታት ከም ዘለዉኸ ይፈልጡ ድዮም? ቋንቋታት ኦሮሞኛ፡ ዓፋር፡ ንዉየርን ካለኦትን ናይዚ ኣብነት እዮም። ካብዚ ብዘይተፍለየ እቲ መምዘኒኦም፡ ኤርትራ ብዘበን እኒእኒ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ዝብሉን ወለዶታት ዝጽብጽቡን ካብ ኮኑ፡ ናይ ቀደም ግዝኣት ኢትዮጵያ ደኣ ክሳብ የመንን ካለኦት ሃገራት ኣዕራብን ዝዝርጋሕ ነይሩ እንድዩ ዝበሃል። ዶስ ከምቲ “በትሪ ሃበኒ’ሞ ዘሕምቖ ኣለኒ” ዝበሃል፡ ንኤርትራ ብቲ ግዚያዊ ጸገማ ደንዲነሙዋ እዮም ምዩቕዩቕ ዝብሉ ዘለዉ። እቲ “ንኤርትራ ዝተንከፈ ወይልኡ” ዝብል ኒሕ  ቦታኡ ከምዘይለቐቐኸ ዘንጊዐሞ ኣለዉ ማለት ድዩ?

እቲ ኣዝዩ ዘገርም ከኣ ድሕሪ ኤርትራ ብቃልሲ ህዝባ ናጻ ምስ ወጸት፡ ብድምጺ ህዝባ ልኡላዊ ግርማ ምስ ለበሰት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲኽካ ኩለን ሃገራት ዓለምና፡ ሉኣላዊ ሃገርነታ ምቕባለንን ኣባል ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኮይና ምስተመዝግበት፡ ከምዚ ዓይነት ጠላም  ኣተሓሳስባ እሞ ድማ ብኤርትራውያን ምንቃሉ፡ ክንደናይኳ ከይዕወት ግና ኣዝዩ ዘተዓዛዝብን ጽባሕ ዘጸባጽብን ሃቐነ እዩ። ተፈትወ ተጸልአ ሎሚ ኤርትራ፡ ብቋንቋዊ፡ ባህላውን፡ ሃይማኖታውን ብዙሕነት ዝወቀበ ሓደ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። ካብዚ ውሁድ ህዝቢ ቆንጢርካ ንሓንሳብ ናብ ደቡብ ንሓንሳብ ድማ ናብ ምዕራብ ክትምጡ ምሽራኽ ከኣ፡ ካብ ምስ እምኒ ዓረ ምርጻም ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ።

እዞም ኣብ ዘይሰልጦም ግና ዘተዓዛዝብ ዕዳጋ ወሪዶም ዘለዉ ኣካላት “ንህግዲፍ ንቃወሞ ኢና“ ክብሉ ይስምዑ እዮም። ማእከል ናይቲ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን በደል፡ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይፈቐዶን ዘይፈልጦን መንገዲ ምጉዓዙ እዩ። እዚ ካብ ኮነ፡ እዞም ንዛረበሎም ዘለና፡ ህዝብና ሓድነቱ ኣጽኒዑ ብቕምጡ  ካብኡ ቆንጢሮም ክወስዱ ዝፍትኑ ወገናት ካብ ህግድፍ ዝኸፍኡ ካብ ምዃን ሓሊፎም ናበይ ክሃድሙ ይኽእሉ። ኤርትራዊ ልኡላውነት ግና ብዘይ ፈቓድ ህዝባ፡  ግዝያዊ ጸገማታ መዝሚዝካ ዝሃስስ ዘይኮነ፡ ንዘልኣለም ነባሪ’ዩ።

April 19, 2020 Ethiopia, News

Please note: there have been a series of articles with different reports on the situation. See previous posts.


Source: Al-Jazeera

Residents express deep concern about planned relocation as aid groups say the move risks exposure to COVID-19.

by
Eritrean refugee children play in the Hitsats refugee camp in the Tigray region near the Eritrean boarder [File: Tiksa Negeri/Reuters]
Eritrean refugee children play in the Hitsats refugee camp in the Tigray region near the Eritrean boarder [File: Tiksa Negeri/Reuters]

Home to some 26,000 people, including some 1,600 minors, Hitsats is one of four camps in the northern Tigray region hosting nearly 100,000 Eritrean refugees, according to the United Nations refugee agency (UNHCR).

Earlier this month, Ethiopia’s Agency for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) announced to residents in Hitsats camp that the federal government had decided to relocate them to Mai Aini and Adi Harush camps, or offer them the possibility to live in towns. 

The plan has yet to be executed amid the coronavirus pandemic, but officials say preparations continue.

“We are ready to start the relocation at any time,” Eyob Awoke, deputy director general of ARRA, told Al Jazeera, noting that the declaration of a state of emergency last week due to the pandemic had forced authorities “to timely adapt the initial plan”.

“External factors are hampering us,” Eyob added, “but we can start with small numbers”.

“Hitsats refugees are suffering a lot from shortage of water, shelter and access to electricity,” Eyob said. “Merging of these camps is mainly required to ensure efficient and effective use of available resources.”

COVID-19 risk

The timeline and measures for the closure have not been shared with the UNHCR and other partners.

Yet, there are concerns that Mai Aini and Adi Harush camps are almost full and lack the infrastructure needed to cope with new arrivals, including sub-standard access to water.

In a statement sent to Al Jazeera on Friday, the UNHCR urged the government to put on hold any relocation effort, saying it risked making refugees vulnerable to COVID-19, the highly infectious respiratory disease caused by the new coronavirus.

“Any large-scale movement now will expose the refugees to risk of COVID-19 outbreak in camps”, the agency said.

ARRA assured that the transfer of the refugees would be carried out in a coordinated way. As of April 19, Ethiopia had 108 confirmed coronavirus cases, including three deaths.

In a letter sent to the UN at the end of March, refugees in Hitsats camp had also expressed deep concern about the prospect of the camp’s closure.

“We are in a deep fear, psychological stress and we need protection”, read the letter, which was seen by Al Jazeera.

“We feel threatened. They told us that if we decide to stay, we will lose any kind of support,” a refugee living in Hitsats camp told Al Jazeera.

Currently, only critical humanitarian and life-saving activities are running at the camp, as well as awareness-raising activities to prevent the spread of COVID-19. At the beginning of the month, the UNHCR and the World Food Programme reported that residents in Hitsats received a food ration for April.

INSIDE STORY: Why are Eritreans fleeing their country? (23:05)

Eritrean refugees are also allowed to live outside camps, but many do not want to leave Hitsats.

Other refugees eventually settle in the capital, Addis Ababa, but struggle to make a living and are highly dependent on external aid.

So far this year, ARRA has issued 5,000 official permits for refugees to live outside camps, according to the UNHCR, mainly for Eritreans in Hitsats and other camps in Tigray.

“In light of the current rush to close the camp, one is compelled to ponder whether the decision is more political as opposed to an operational one?” said Mehari Taddele Maru, a professor at the European University Institute.

The UNHCR, in its statement to Al Jazeera, said it could not speculate about the government’s rationale for closing the camp.

In a letter dated April 9, 2020 that was seen by Al Jazeera, ARRA communicated to all humanitarian partners that new arrivals from neighbouring Eritrea would no longer be offered “prima facie” refugee status, revisiting a longstanding policy of automatically granting all Eritrean asylum seekers the right to stay.

“We will have to narrow down the criteria for accepting Eritrean asylum claims, they have to demonstrate a personal fear of persecution based on political or religious action or association or military position”, Eyob said.

“Today, the situation is not like before, many people are coming to Ethiopia and going back to Eritrea.”

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed sparked an historic rapprochement with Eritrea soon after taking office in April 2018, restoring ties that had been frozen since a 1998-2000 border war. His efforts in ending two decades of hostilities were cited by the Norwegian Nobel Committee as one of the main reasons for awarding Abiy the Nobel Peace Prize last year.

The rapprochement, however, has yet to lead to the full normalisation of the two neighbours’ ties, while activists’ hopes that the peace process would lead to major policy reforms within Eritrea have been largely dashed. The long-criticised universal conscription is still in place while crippling restrictions on press freedom and freedom of expression continue.

“We cannot return to Eritrea”, a refugee in Hitsats told Al Jazeera.

“For Eritreans, fleeing is one of the only real options to escape their government’s repression”, Laetitia Bader, a senior researcher for Human Rights Watch, said.

“Any policy shifts are definitely a risk to Eritreans’ right to asylum,” Bader said.

Uncategorized

This difficult and depressing report comes from the UN Economic Commission for Africa. The full report can be found here.

Perhaps the most important message is that keeping 2 metres away from people we are not living with and regularly washing our hands with soap and water (don’t forget your thumbs and the backs of your hands!) are the best defences against Covid-19.

These are not easy measure, given the numbers living in informal settlements, or urban slums, as the report calls them.

Perhaps the most shocking and deeply worrying set of statistics come as a footnote to Annex 1. It the gap the Economic Commission for Africa estimates exists between the health resources Africa has at present, and what it needs.

Screenshot 2020-04-18 at 09.39.17

This suggests that Africa has only half the hospital beds it needs, just 20% of the intensive care beds and none – yes none – of the ventilators and test kits the continent requires.

This is their summary.

Martin


People: Anywhere between 300,000 and 3.3 million African people could lose their lives as a direct result of COVID-19, depending on the intervention measures taken to stop the spread.

Screenshot 2020-04-18 at 09.29.37Africa is particularly susceptible because 56 per cent of the urban population is concentrated in overcrowded and poorly serviced slum dwellings (excluding North Africa) and only 34 per cent of the households have access to basic hand washing facilities. In all, 71 per cent of Africa’s workforce is informally employed, and most of those cannot work from home. Close to 40 per cent of children under 5 years of age in Africa are undernourished. Of all the continents Africa has the highest prevalence of certain underlying conditions, like tuberculosis and HIV/AIDS. With lower ratios of hospital beds and health professionals to its population than other regions, high dependency on imports for its medicinal and pharmaceutical products, weak legal identity systems for direct benefit transfers, and weak economies that are unable to sustain health and lockdown costs, the continent is vulnerable.

Screenshot 2020-04-18 at 09.29.00

Prosperity: The impact on African economies could be the slowing of growth to 1.8 per cent in the best case scenario or a contraction of 2.6 per cent in the worst case.

This has the potential to push 27 million people into extreme poverty. Even if the spread of COVID-19 is suppressed in Africa its economic damage will be unavoidable. The price of oil, which accounts for 40 per cent of Africa’s exports, has halved, and major African exports such as textiles and fresh-cut flowers have crashed. Tourism – which accounts for up to 38 per cent of the gross domestic product (GDP) of some African countries – has effectively halted, as has the airline industry that supports it. Collapsed businesses may never recover. Without a rapid response, Governments risk losing control and facing unrest. To protect and build towards our shared prosperity at least $100 billion is needed to immediately resource a health and social safety net response. Another $100 billion is critical for economic emergency stimulus, including a debt standstill, the financing of a special purpose vehicle for commercial debt obligations, and provision of extra liquidity for the private sector.

Partnerships: African economies are interconnected: our response must bring us together as one. The development finance institutions must at this time play an unprecedented counter-cyclical role to protect the private sector and save jobs.

We must keep trade flowing, particularly in essential medical supplies and staple foods, by fighting the urge to impose export bans. Intellectual property on medical supplies, novel testing kits and vaccines must be shared to help the continent’s private sector take its part in our response. The level of assistance that is required is unprecedented. Innovative financing facilities are needed, including a complete temporary debt standstill, enhanced access to emergency funding facilities, and the provision of liquidity lines to the private sector in Africa. We must “build back better”, by ensuring that there is an abiding climate consciousness in the rebuilding and by leveraging the digital economy. And we must be firm and clear on good governance to safeguard African health systems, ensure proper use of emergency funds, hold African businesses from collapse and reduce worker lay-offs.

Page 6 of 360