EPDP News

ብዛዕባ መንእሰያት ዝዘተየ ብዞባ ኤውሮጳ ሰህኤ ዝተዓደመ ኣባላት ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ ኩርነዓት  ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ብ24 ለካቲት 2017 ኣብ ፓልቶክ ተኻይዱ። ኣብዚ ኣኼባ ኣቦ- መንበር ሰልፊ ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ንመንእሰያት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።

ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብዚ ሰፊሕ መግለጺኡ መንእሰይ ዝበሃል ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣየናይ ምዃኑ ምስ ጠቐሰ ግደን ተመኩሮን ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ግዜ ሰውራ ዘርዚሩ። ኣስዒቡ ድማ መንእሰይ እቲ ደም ከፊሉ ናጽነትን ልኡላውነት ኢርትራ ዘውሓሰ ክነሱ፡ ሞሳ መስዋእቱ ዝተነፍጎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገሩ ብሰላም ክነብር ዘይከኣለ ምዃኑ እውን ብመርተዖታት ኣሰንዩ ኣብሪሁ። ካብቲ ብዙሕ ሞሳ ቃልሱ ከም ዘይረኸበ ዘመልክት ኣብነታት፡ እዚ ብዋሕዚ ዝስደዶ ዘሎን ኣብቲ ጉዕዞ ስደት ንምግላጹ ዘጸግም ዘጋጥሞ ዘሎ መከራን ምዃኑ እውን ብዝርዝር ኣመልኪቱ። መንእሰይ ኣብ ስደት ኣንጻር’ቲ ናብ ስደት ዘብቀዖ ጸረ-መንእሰይ ብፍላይ ጥራይ ዘይኮነ ጸላኢ መልእ ህዝቢ ዝኾነ ዲክታቶር ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብኸንድቲ ዝድለ ይሳተፍ  ከምዘየለ ጠቒሱ፡ ከምኡ ንክኸውን ዘገደድዎ ጉዳያት ጸብጺቡ።መማረጺ ኣብ ዘየብሉ  ኣዝዩ ኣግላሊ ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ህግደፍ ምዕባዩ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ’ውን ኣብሪሁ። ኩነታት ከምዚ ኢሉ ብዝሕቱል ተሳትፎ መንእሰይ እንተቀጺሉ ሳዕቤኑ ሓደገኛ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ድማ ብወገን ሰህኤ ነዚ ሓደጋዚ ንምውጋድ ክስረሓሉ ዝጸንሓን ዘሎን ጻዕሪ ገሊጹ ጌና ዝተርፎ ከም ዘሎ ከኣ ኣተንቢሁ።

ኣብዚ ኣኼባ ዝነበረ ሓው መድሃኔ ብትዝጊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰህኤ ብጻይ መድሃኔ ህብትዝጊ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶ ከኣ፡ ዞባ ኤውሮጳ ጉዳይ መንእሰያት ንሓደ ኣካ ሰልፊ ጥራይ ዝግደፍ ከምዘይኮነ ተረዲኡ ነቲ ኣኼባ ምስርዑ ኣመስጊኑ። ቀጺሉ ከኣ እቲ ንሱ ዝመርሑ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት፡ መንእሰይ ኣብ ቃልሲ ክሳተፍ ዘኽል ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር የካይዶ ዘሎ ጻዕርታት ዘርዚሩ እቲ ብዚ መዳይ ትጽቢት ዝግበረሉ ለውጢ ክመጽእ ተስፋኡ ልዑል ምዃኑ ኣብሪሁ። ኣብዚ ኣኼባ ንዝቐረበ ሃናጺ መገልጽን ርኢቶታትን ቤት ጽሕፈቱ ክሰርሕሉ ምዃኑ ገሊጹ።

ኣቐድም ኣቢልሉ ሓው ይስሃቅ ወልደማርያም ኣቦ- መንበር ዞባ ኤውሮጳ ንተሳተፍቲ ምስጋናኡ ብምቕራብ፡ ነዚ ኣኼባ ክውድቡ ብዛዕባ ዝደረኾም ሓልዮት ጠቒሱ  ሓጺር መእተዊ ቃል ኣስሚዑ።

መድርኽ ሕቶን ርኢቶን ምስ ዝተኸፍተ ድማ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ጉዳይ መንእሰያት ከምዚ ዝኣአመሰል ኣኼባ ምክያዱ ንኢዶም። ዝያዳ ዝተነባረቐ ካልእ ኣገዳሲ ሓሳብ ከኣ ጉዳይ መንእሰያት ከምቲ ኣብ ቃልሲ ዘለዎ መተካእታ ዘየብሉ  ግደ  ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጽሑ ከቢድን ቀጻልን ቃልሲ ስለ ዝሓትት  በብዓቕሞኻ ብውልቂ ኮነ ብሓባር ጻዕሪ ክገብርሉ ተሰማሚዖም። ብዘይካዚ ብዛዕባዚ ጉዳይ ዓሚቕ ኣፍልጦ ስለ ዘድሊ፡ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ መጻኢ  ነዚ ዛዕባዚ ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት ሒዞም ክቐርብሉ ቃል ዝኣተዉሉ ኣጋጣሚ’ውን ነይሩ።

ብ25 ፍሉጣት ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ዝተዳለወ 9ይ ኣኼባ ሰብኣዊ መሰልን ደሞክራስን ብ21 ለካቲት 2017 ኣብ ጀነቫ ተኻይዱ። ኣብዚ ኣኼባ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ልዕሊ 500 ተሳተፍቲ ተረኺቦም። እዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ናይ ዝነጥፉ ኣኼባ ጀነቫ ብቓል ናይ 2017 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላዊ ሰብኣዊ መሰል ዲረክቶር ምኽፋቱ፡ ኣብዛ ዓለም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል የሻቕል ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ።

መለኽቲ ምስ ኩሉ መላኺ ሓደጋታቶም ናብ መድረኽ ይምለሱ ምህላዎም፡ ሰብኣዊ መሰል ናብ ንቡር ቦታኡ ናይ ምምላስ ሓደጋ፡ ከምኡ እውን ምእንቲ ናጽነትን ደሞክራስን ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ እዋንዚ ዘለዎ ደረጃ ኣብዚ ኣኼባ ብክኢላታት ቀሪቦም ካብ ዝተዘርበሎም ቀንዲ ዛዕባታት ነይሮም። ብዘይካዚ 16 መደርቲ፡ ደረፍትን ቀባእትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ ኣብ መድረኽ ቀሪቦም ምስክርነቶም ሂቦም። እዞም ኣብ መድረኽ ዝተዛረቡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣብ ሃገራቶም ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ቀረቦምን ዝተፈጸመ ዘሰንብድ ዛንታታት ኣቕሪቦም። እቲ ዘሕዝን ካብታ ሜላዊ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰል ዝፍጸመላ ኤርትራ ቀሪቡ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ካለኦት ወገናቱን ዝተፈጸመ ገበናት ዝገልጽ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣይነበረን።

ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዘቕረብዎ ዛንታታት ንተሳተፍቲ ዘብኪ ትሕዝቶ ነይርዎ። ካለኦት (ከም ማውርታንያዊ ብርሃን ኣበይድ) ዝኣመሰሉ፡ ብዛዕባ ቀጻልነት ባርነትን ክትኣምኖ ዘጸግም ግሉጽ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን መብርሂ ሂቦም። ካብዚ ብተወሳኺ (ከም ናይ ቅድም ናይ ማልዲቭስ ፕረሲደንት) ሓድሽ ትውልዲ ምእንቲ ሰብኣዊ መሰል ተባዕ ቃልሲ ንከካይድን ኣብዚ መዳይዚ በብኹርናዑ ይፍጠሩ ንዘአልዉ ውልቃውያን ዓመጽኛታት ከይንብርከኽን ምዒዶም።

ኣኼባ ጀነቫ ንሰብኣዊ መሰልን ደሞክራስን፡ ቅድሚ ዓመታዊ ጉባአ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰል ኣብ ጀነቫ ምግብኡ፡ ሒደት መዓልታት ዝካየድ እዩ። ልኡኽ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰደህኤ) ኣብዚ ናይ ጀነቫ ኣኼባ ብተኸታታሊ ን2ይ ዓመት እዩ ተሳቲፉ።

እዞም ኣብ ታሕቲ ምስሎምን ኣስማቶምን ተዘርዚሩ ዘሎ፡ ናይ ዓይኒ ምስክርነቶም ዘቕረቡ፡ ኣብዚ ኣኼባ ጀነቫ 2017 ዝመርሑን ምእንቲ ሰብኣዊ መሰል ብዝገብዎ ኣበርክቶ ብልጫ ዝረኸቡን እዮም።

1EPDP attends 22.02
ኣናስታሲያ ዞቶቫ በዓልቲ ቤት ሩስያዊ እሱር ኢልዳር ዳዲን፡ ኣንቶንቶንያታ ለደዝማ ጓል እሱር ከንቲባ ካራካስ፡ ኣንቶኒዮ ለደዝማ፡ ኣስትሪድ ቶርስ ፊንላንዳዊ ፖለቲከኛን ናይ ቅድም ኮሚሽነር ውሑዳትን፡ ቢራም ዳህ ኣበይድ መራሒ ቃልሲ ኣንጻር ባርነት ኣብ ማውሪታኒያ።

2EPDP attends 22.02

ካን ዱርዳር ፍሉጥ ቱርካዊ ጋዜጠኛን ናይ ቅድም ሓላፊ ጋዜጣን፡ ቺቶ ጋስኮን ድሕሪ 6 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ፡ ዳኒሎ “ኢል ሰክቶ” ማልዶናዶ ኩባዊ ኣርቲስትን ንጡፍ ተሳታፍን ንካስትሮ ብምንቃፉ ተኣሲሩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተፈትሐ።

3EPDP attends 22.02

ኣርዊን ኮትለር ናይ ካናዳ ናይ ፍትሒ ሚኒስተርን ኣባል ፓርላማን ዝነበረ፡ ከምኡ እውን ኣብ ጉዳይ እሱራት ተሓላቒ፡ ጀምስ ጆነስ ዕዉት ደኮመንታሪ ዘዳለወ፡ ከምኡ እውን ብዛዕባ ሳዑዲ ዓአቢያ ሕቡእ ዘቃለዐ፡ ምክትል ፕረሲደንት ኣፍሪቃዊ ሓርነታዊ መርበብ፡ ሞሓመድ ናሺፍ ናይ ቅድም ፕረሲደንት ማልዲቨስ፡

4EPDP attends 22.02

ኒማ ለሃሞ ቲበታዊት ንጥፍትን ጓል ሓው ሃይማኖታዊ መራሒ ተንዚን ደለክ ሪንፖቸን፡ ሽሪን ፍሪድ ያዚድ ብእስላዊ ኣይሲ ጾታዊ ባርነት ዘጋጠማን ደራሲት “ጓል ብርሃን ኮይነ ክቕጽል እየ”ን፡ ታሂ ራህማኒ ኢራንዊ ጋዜጠኛን ናይ ፖለቲካ እሱር ዝነበረትን ከምኡ እውን በዓልቲ ቤት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ናርገስ
ሞሓማዲ፡ ዛህና ነምትሶቫ ጋዜጠኛ, መስራቲት ቦሪስ ነምትሶቭ ፋውንደሽን ንናጽነትን ካብ ደቡብ ኮርያ ዝሃደመን (ንድሕነቱ ስእሉ ዘይወጸ)።

The 9th Geneva Summit for Human Rights and Democracy, organized by 25 renowned international NGOs , was held on 21 February 2017 with over 500 delegates coming from many countries of the globe. Opened by a welcome address of the executive director of UN Watch, this 2017 Geneva Summit of human rights activists was another  clear manifestation of the fast decline of  human rights and democracy in the world.   

The return of authoritarianism with all of its dangers, the risks to past achievements to human rights, and the state of the fight for freedom and democracy today were among the major topics handled by prominent panelists, and 16 witness speakers, singers and painters who availed themselves at the podium during the day. They had many horror stories to tell about what happened to them and their compatriots in their respective countries. Sadly, there was no Eritrean witness this year as a victim  to witness to tell what  has happened to him/her and his/her compatriots in that country where crimes against humanity were being systematically perpetrated for a quarter of a century.

Every witness at the summit had stories that provoked tears in the eyes of many conference participants. Others (like the Mauritanian Birham Abeid) narrated about continuation of slavery, pure and simple, and related abuses to human rights that seem hard to believe. Still others (like former president of Maldives, see separate story) wanted to advise the new generations to mobilize themselves for stiff fight and "never  capitulate" to the new "strong man" phenomenon building up in many corners of the world.

The Geneva Summit for Human Rights and Democracy is held every year a few days before the convening of the UN Human Rights Council in Geneva. A delegate of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP)  was attending the conference for the second consecutive year.

Shown in the pictures below are the witnesses, panelists and some of the 2017 Geneva Summit prize awardees for their contribution in the struggle to promote human rights and democracy in the world.

1EPDP attends 22.02Anastasia Zotova, wife of jailed Russian dissident Ildar Dadin; Antonietta Ledezma, daughter of imprisoned mayor of Caracas, Antonio Ledezma;  Astrid Thors, Finnish politician and former OSCE High Commissioner on National Minorities; Biram Dah Abeid, leader of the fight against slavery in Mauritania.

2EPDP attends 22.02Can Dündar, leading Turkish journalist and the former editor-in-chief of Cumhuriyet; Chito Gascon, Chair of the Human Rights Commission of the Philippines; Dang Xuan Dieu, Vietnamese dissident, just freed after 6 years in prison; Danilo “El Sexto” Maldonado, Cuban artist and activist, just released after imprisonment for criticizing Castro.

3EPDP attends 22.02Irwin Cotler, former Canadian Minister of Justice and MP, advocate for political prisoners; James Jones, Emmy-winning documentary-maker, producer of Saudi Arabia Uncovered; Médard Mulangala, Vice President of the Africa Liberal Network;  Mohamed NasheedFormer President of the Maldives.

4EPDP attends 22.02Nyima Lhamo, Tibetan activist and niece of religious leader Tenzin Delek Rinpoche; Shirin, freed Yazidi sex slave of ISIS, author of 'I Remain a Daughter of the Light'; Taghi RahmaniJournalist, former Iranian political prisoner, and husband of jailed human rights activist Narges Mohammadi; Zhanna NemtsovaJournalist, founder of the Boris Nemtsov Foundation for Freedom, and North Korean Defector(picture dropped for security purposes).

The Geneva Summit for Human Rights and Democracy annually awards prizes for prominent activists for human rights and democracy. This year's award for women's rights was given to the Iraqi Shirin, a freed Yazidi who was made sex slave of the so-called Islamic State, and the Courage Award on Democracy went to Mohamed Nasheed, former president of the Maldives, a small Asian island state with 400,000 population. The democratically-elected but ousted Maldives president was one of the strong voices against the growth of authoritarianism in the world today.

FormerMaldivePresidentWins2017CourageAward 1

Speaking at the Geneva Summit on 21 February 2017, Mr. Nasheed, who spent half of his adult life in prisons, witnessed that repressive regimes "are not torturing you for the information. . . They are torturing you to erase you, to get you to capitulate, to get you to surrender.."

He also added: “I always say and always still believe that it is possible to topple a dictator, but it is not so easy to uproot a dictatorship..It’s tentacles go very deep into the roots of society..."

Reprinted below are excerpts from his moving speech.

On being a political dissident in the Maldives:

“I have spent the good half of my adult life in prison. I lost my youth to chains; to incarcerations; to banishments; to torture; to abuse. I started my adult life as a journalist. . . That was in 1989.”

On being imprisoned and tortured:

“I remember that night [when I was first arrested], 270 of us [journalists] were arrested. I was held in solitary confinement for 18 months. I was beaten. I have been spat on, urinated upon. I was kept in stocks, held in chains and brutalized . . .”

“I was released just before I completed my sentence. But then, again, I was silly, so I wrote again, and they arrested me again. This went on and on. . . Every time they would release me and I would write again. I wrote for all sorts of newspapers. . . But with every news article, even when it was on the environment, I would be arrested.”

On leading the campaign to bring democracy to the Maldives:

“One night, a young boy of 19 was murdered in jail and I was having a cup of tea with a doctor. And the chief of police rang this doctor and wanted a death certificate on the boy. So, of course, I got livid. The doctor agreed that he would not sign the death certificate until the boy was brought to the hospital. That sparked a riot in Male. That set in motion a whole train of events that would finally deliver democracy to the Maldives. .”

“We had our first multiparty elections in 2008 and I was fortunate to have won those elections. I became the president and we started running a government, running a country. . . Although we were able to topple a dictator . . . It is not very easy to uproot a dictatorship. It’s tentacles go very deep into the roots of society. Those favorable to the previous regime fomented a coup and I was deposed.”

“After that, we started again advocating for free and fair elections. . . We had the first election, where I won . . . then, they nullified that result and then they had another round of elections, and then we won again and they nullified it again, as many rounds as it took for them to win. . .”

“I will go back to the Maldives again. I will go back to jail again. . . I have decided never ever  to give up and we will continue this fight.”

On political prisoners in the Maldives:

“We have more than 1,700 dissidents under one form of another of incarceration [in the Maldives].”

At UN Opening Event, Feb. 20, 2017:

  • “We sit here a week before world leaders would gather and deliberate upon the human rights situation in the world. A number of them would be thugs, thieves and murderers. And a number of them also would be apolitical and they would appease these thugs, murderers and thieves, saying that it’s in their strategic interest. They would argue that their cultures, that their religions are different and therefore, they have this right to continue harming us. We are here to see that this doesn’t happen.”
  • “Clever dictators suck you up. They want your entire life to be erased and reformatted according to their world view and according to how they want you to think. They are not torturing you for the information. . . They are torturing you to erase you, to get you to capitulate, to get you to surrender to the state.”
  • “I thought if I got elected as a member of parliament, I might have some safety and security. . . I sought election in the capital city Male and they elected me as their MP, but the government arrested me the next day.”
  • “We were able to galvanize our people to political activism, we were able to amend the constitution, we were able to have our first free and fair elections . . . I returned back to the Maldives, and of course, they arrested me. But the elections were held and I was released and I was fortunate to have won those elections and became the president.”
  • “I always say and always still believe that it is possible to topple a dictator, but it is not so easy to uproot a dictatorship.”
  • “The previous regime came back. They toppled me in a coup, and of course again arrested me. I was able to take part in the 2013 elections and I won, but they nullified the elections. They had it again. Again, I won. And they nullified it again. So, they had as many elections as it took them until I was beaten and then again they arrested me.”
  • “I intend to get back . . . Even if it means going back to jail, I intend to do that. I would call upon everyone here today to work together to subvert the regimes in so many of these countries. Let’s bring down these governments.”
  • “We can build economic, social and political structures to subvert and destabilize these regimes. I am sure we can do it and I am very sure we can win it.”

ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ኣብጀርመን ዓመታዊ ኣኼባኡ ብዕለት 18.02.2017ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ዛዚሙ። ኣኼባ  ኣብዚ ሓጺር እዋን ዝተረኽበ መስዋእቲ ኣባልማሕበር ኣካለ ጽጉማንን፤ ነባራት ተጋደልትን ዝኽሪእዩ ተጀሚሩ።                                                            

ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር ኣብዝሓለፈ ዓመት 2016 ዘካየዶም ንጥፈታትን ተሳትፎ ግዱሳት ዜጋታትን ሓበሬታ ብምቕራብ እዩ፣ ሓው ኣፈወርቂ ኣባይ ዝኸፈቶ። ኣኼበኛ ማሕበር ኣብቲ ዓመት ዝኸደ ንጥፈታትን ኣብ ግምት ብምእታው፤ ኣብሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2017 ዝግበር መደባትን ሓዲሽ ናይ ስራሕ ኣገባብ ምትእትታውን ንኽህሉ ሰፊሕ ልዝብ ኣካይዱን ሓንጺጹብፍላይ ከኣ፡ ኩሉ መዳያዊ ምእላይን መነባብሮ ጽጉማን ምምሕያሽን ቅዳምነት ክዋሃቦ ክጽዕር ምዃኑ ርእዩ። ኣብ ርእሲዚ ነተን ወርትግ ዘይስልክያ ግዱሳት ደቂ ኣንስትዮን ኣባላት ማሕበርን፡ ምስ ኣባላት ማሕበብምትሕብባር ዘካየድኦ ዘይሕለል ተወፋይነትን ጻዕርንኣመስጊኑ።ብዘይካዚ ነቶም ብምኽንያት ልደት ኣብ ኤርትራውያን ፓልቲካት ንመደበር ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ከሰላ ገንዘብ ዘዋጽኡን ብቀጥታ ክበጽሕ ዝገበሩን ኣሕዋትን ኣሓትን መጎሱ ገሊጹ።

18.02

እዚ ኣብ  ከተማ ፍራንክት ካብ ሰዓት 16.00  ክሳዕ ሰዓት 22.00  ዝተኻየደ ኣኼባ ኣባላት ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁጠባዊ ጸብጻብ ብሓው መዓሾ ኣስራት ቀሪቡ።ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራኣብጀርመን  ነቲ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ንምቋም ሓውና ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለዝጊን ሰዓብቱን ዝወሰድዎ ተበግሶ፣ ብዪታሪኻውን ዕዉትን ስጉምቲ ምንባሩ ኣሞሱ። ምኽንያቱ ነቶም ኣብ መደበር ኣካለ ጽጉማን ከሰላ ዝነብሩ ናይ ሓርነት ውጉኣት ንምንባይ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ግዱሳት ብማሕበርን ብውልቀን ክሕግዙ ዝያዳ ሓላፍነት ወሲዶም ክጥርነፉን ክነጥፉን መንገዲ ከፊቱ እዩ።   

መግለጺ መሪር ሓዘን

Thursday, 16 February 2017 12:55 Written by

ገዲም ተጋዳላይ ዑስማን ህብትየስ መሓመድ፡ 14 ለካቲት 2017 ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩና ኣሎ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ  ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ንስውእ ገዲም ተጋዳላይ ዑስማን መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ፡ ንስድራኡን ስድራ ሓዉ ዓብደልቓድር ህብትየስ፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤን ካልኦት ቤሰ-ሰብን ድማ እግዚኣብሄር ጽንዓት ይሃቦምን ጠሉን ራሕሱን የውርደሎምን እናበለ ናይ ወሪድዎም ዘሎ መሪር ሓዘን ተኻፋላይ ምዃኑ ይገልጽ።

 

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

ምልክታ

Sunday, 12 February 2017 23:01 Written by

ፈስቲቫል/ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2017 ፍራንክፎርት

ብኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበር ኣብ ጀርመንን ጨናፍር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳን ዝዳሎ ፈስቲቫል/ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2017 ምስንዳኣት ጀሚሩ። ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2017 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ሃገረ ጀርመን እዩ፡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ዕለት 04 - 06.2017 ዘሎ ግዜ ንኽካየድ፡ ድሮ ኣሳናዳኢት ሽማገለ በዓል ተመዚዛ ስራሓታ ጀሚራ ዘላ። እዚ ታሪኻዊ ሰፊሕ በዓልዚ፡ ጀርመናውያን ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራን በርጌሳውያን ማሕበራቱን ምስ ተሳታፊ በዓል ዝኾነ ህዝቢ ኣራኺቡ፡ ዓውደ ልዝብን ሕድሕዳዊ ናይ ሓሳባት ምርድዳኣን ምልውዋጥን ዝፈጥር መኣዲ እዩ።

ስለዚ ድማ፡ ኩሎም ኤርትራውያን ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዝጽዕቱ ኣካላት ኣብዚ ካብ ዕለት 04 ክሳብ 06 ነሓሰ 2017 ዝውዕል ሰፊሕ በዓል ኤርትራ ንኽሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም። ኣሳናዳኢት ሽማግለ ሰፊሕ በዓል ኤርትራ ነዚ ዕድመ'ዚ ከቕርብ እንከሎ፡ ናይ ምድላው ሓላፍነት ከምዝወሰደ የመልክት ምህላዉ እንተዘይኰይኑ፡ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ንኩልና ውጹዓት ዜጋታት ብፍላይ፡ ንሰላምን ዕብየትን ዝሓልሙን ዝተግሁን መሓዙት ህዝብናን ዝምልከት እምበር፡ ዝኾነ ይኹን ሓለፋታት ስለዘለዎ ኣይኰነን። በዚ ኸኣ፡ ነቲ ጉዳይ ካብ ናተይ ናትካ ወጺና፡ ኣብ ቀንዲ ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ረጊጽና፡ ብዙሕነት ውዳቤታትናን ብዘየገድስ ንሓባራዊ ዓወት ሰፊሕ በዓል ብሓላፍነት ክንብገስ ብኽብሪ ነዘኻኽር።

 መደባት ሰፊሕ በዓል/ፈስቲቫል 2017ን ዝካየደሉ ቦታን ኣብዝስዕብ ክሕበር እዩ።

ብሓባር ንቃለስ፣ ምልኪ ክድምሰስ!!!

ኣሳናዳኢት ሽማገለ ፈስቲቫል ፍራክፎርት 2017

               12.02.2017

ተጋዳላይ ዓብዱ ዑመር፡ ብዝነበሮ ሕዱር ሕማም ንነዊሕ እዋን ክሳቐ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብሰንበት ዕለት 12 ለካቲት 2017 ኣብ ከተማ ሙንስተር (ጀርመን) ተሰዊኡ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንስውእ ዓብዱ ዑመር መንግስተ-ሰማይ፡ ንስድራቤቱን ኵሎም መቃልስቱን ድማ፡ እግዚኣብሄር ጽንዓቱ ይሃቦም፡ ጠሉን ራሕሱን ድማ የውርደሎም እናበለ ናይ ሓዘኖም ተኻፋሊ ምዃኑ ይገልጽ።

 

ስውእ ተጋዳላይ ዓብዱ ዑመር ብ1975 ዓ.ም ኢዩ ናብ ተሓኤ ተሰሊፉ። ድሕሪ ተሓኤ ናብ መሬት ሱዳን ምእታዋ ድማ ኣባል ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ኰይኑ ተቓሊሱ። ተጋዳላይ ዓብዱ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ኢዩ።

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

ኣብቲ ናብ ምኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ጀርመንን  ማሕበራዊ ደሞክራሲያዊ ሰልፍን ዝለኣኾ ናይ ምሕዝነት መልእኽቲ፡ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንምክትል ቻንስለርን ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተርነት ሓላፍነት ሒዞም ዘለዉ ግማር ልን ንኣቶ ማርቲን ሽሉዝ ናይ ቅድም ፕረሲደንት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ናይ 2017 ናይ ቻንስለር ምርጫ  ሕጹይ ማደሰ ኮይኖም ቀሪቦም ንዘለዉን ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ  ልባዊ ዓወት ተመንዩ።

 

ህኤ ኣብዚ ብ10 ለካቲት 2017 ዝሰደዶ መልእኽቲ ናብቶም ሓድሽ ጀርመናዊ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ፡ ብኣኦም ኣቢሉ ድማ ናብ ፈደራላዊ መንግስቲ ጀርመን ንጉዳይ ኤርትራ ግቡእ ኣቓልቦ ክገብርሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሻቓሊ ፖለቲካውን ሰብኣውን ጸገማት ክፍታሕ ክሕግዙ ምሕጽንታኡ ኣቕሪቡ።

 

ምስዚ ኣተሓሒዙ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡ ንኣቶሽሉዝ ሰናይ ትምኒቱ ጠቒሱ ብዙሓት ኤርትራ ዝመበቆሎም ጀርመናውያን መሓዙት ማሰደ  ከምቲ ልሙድ  ምስ ኣቶሽሉዝ  ክስለፉ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።

 

ከምኡ እውን እቲ መዘክር ክልቲኦም ኣቶዚግማ ገብሪኤልን ክቡር ማርቲን ሽሉዝን ነቶም ኣቐዲሞም ናብ  ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትሪን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ማሰደ ዝተለእኩ ብዙሓት መዘክራት ከቕልብሎምን ኣብቶም ጉዳያት  ንለውጢ ይለሱ ንዘለዉ ኤርትራውያን ደሞክራሳውያን ሓይልታት ዘሕይሉ ስጉምታት ክወስዱን ኣዘኻኺሩ።  

ኣቶ ወልደየሱስ ዓማር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰህኤ) ብኣቋጻራ በርሊን ካብ 11 ናብ 12 ለካቲት 2017 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ መስመር ሕድሪ ጀጋኑና ንልዕሊ 4 ሰዓታት ዝቐጸለ መግለጺ ኣቕሪቡ። ኣብዚ ርክብ ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ “ ግጉይ ኣጀማምራ ድሕሪ ነጻ ኤርትራ ናይ 1991፡ ንዘለናዮ ሃለዋት ከመይ ይጸልዎ"፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ’ዩ ነይሩ።

 

ኣቶ ወልደየሱስ ኣብቲ ዘቕረቦ መጽናዕቲ እቲ ኣብ 1991 ንሓይሊ መግዛእቲ ኣወጊዱ ስልጣን ዝጨበጠ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ሓላፍነት ወሲዱን ኣርሒቑ ሚቱን ንኹሉ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ግደን ህዝባዊ ጽልዋን ዝነበሮ ወገናት ዘሳትፍ መድረኽ ዘይምፍጣሩ ናይዚ ዘለናዮ ሃለዋት ጠንቂ ምዃኑ ብኣብነታት ኣሰንዩ ገሊጹ። ንሱ ኣተሓሒዙ እቲ ግንባር ድሕሪ ናጻነት ዝተኸተሎ ግጉይ ኣገባብ ሽዑ ዝጀመረ ዘይኮነ ቅድም እውን ዝነበረን ምእንቲ መስርሕ ናጽነት ከይዕንቀፍ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝጸንሐን ምዃኑ ኣብሪሁ።

 

ኣብቲ ብምዕራፋት ከፋፊሉ ዘቕረቦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ እቶ ወልደየሱስ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ታሪኽ ዘይዝንገዖ ሓርበኝነት ከም ዝፈጸሙ  ጠቒሱ፡ ዓውት እንዳቐረበ ኣብ ዝመጸሉ ብዝዕባ ድሕሪ ናጽነት ክሕሰበሉ ይግባእ ከም ዝነበረ፡ ናይ ወጻኢ ተዓዘብቲ ከይተረፉ የጠንቅቕዩ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቃልስና ኣብ ውልቀሰብ ጥራይ ምእማን ሓደ ካብቲ ጸገማት ምንባሩን ሕጂ’ውን ጌና ኣብ ዲያስፖራ ይንጸባረቕ ከም ዘሎ’ውን ኣግሂዱ። ንናይ ሓደ ውድብ ዓቕሚ ብወተሃደራዊ መዳይ ጥራይ ምርኣዩ “ኣበይ ዝነበሩ እዮም” ኢልካ ምንእኣስን እውን ኣሉታዊ ምንባሩን ምዃኑን ኣስፊሩ። እዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከይመጽእ፡ ከም ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ዘይምሕጋዞም’ውን ኣይሓበአን።

 

ብዙሓት ግዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ካብ 1991 ጀሚሮም ብዝተፈላለዩ ኣገባባትን መድረኻትን ናብቲ ኢሳያስ ዝመርሒ ሓይሊ ዓገብ ከም ዝበሉን ንሱ ግና ካብቲ ናይ “ውድባት ሓሸውየ” ዝብል ዘይሓላፍነታዊ መርገጹ ከምዘይተመልሰ ብምጥቃስ፡ ሰውራዊ ባይቶን ካኦት ውድባትን ዝወሰድዎ ሓላፍነታዊ ስጉምትታት ዘርዚሩ። ዕላማ ናይቲ መጽናዕቲ ካብ ዝሓለፈ ክንመሃርን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ እውን ንከይድገምን ምዃኑ ዝገለጸ ነባር ተቓላሳይ ኣቶ ወልደየሱስ ካብቲ ቀንዲ ኣርእቲ ወጻኢ ንሰህኤ ኣብ ዝምልከት ይቐርቡ ንዝነብሩ ሕቶታት እውን መሊሱ።

 

ኣብ መወዳእታ እዚ ክሳብ 400 ዝኮና ኮምፒተራት ተሰሊፍሉ ዝነበረ፡ ናይ ሕቶን መልስን መድረኽ ተኸፊቱ ኣቶ ወልደየሱስ ግቡእ መልሲ ሂቢ እቲ ርክብ ክድምደም እንከሎ፡ ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ፡ እቲ መግለጺ ንጹር እቲ ናይ ሕቶታት መልሲ ድማ ብሩህ ምንባሩ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ናይ ግሉጽነት ርክብ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ወለዶ ክመሃረሉ ከም ዝኽእል ምስ ሰናይ ምስጋና ኣንጸባሪቖም።