Bookmark and Share

ጨንፈር ሰዲህኤ ፍራንክፎርትን ከባቢኣን ደምዳሚ ኣኼባ ናይ 2017፡ ብዕለት 10 ታሕሳስ 2017 ኣካይዱ። እቲ ኣኼባ ብኣቦ መንበር ጨንፈር ሓው ታደሰ ኣስመላሽ ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ነቲ መዓልቲ ኣብ ዝተታሕዙ ኣጀንዳታት ተኣትዩ።

ካብ ዝተሰርዑ  ኣጀንዳታት፡-

1 - እዋናዊ ሰልፋውን ዞናውን ሓበሬታታት፤

2 - ስርዓት ህግደፍ  ዝፍጽሞ ዘሎ ምግሃስ ሃይማኖታዊ ምምሕዳርን ኢድ ኣእታውነትን፤

3 - ግደ መራሕቲ ሃይማኖትን ትካላቱን ኣብ ፍትሕን፡ ሰላምን፡ ማዕርነት ደቂ-ሰባትን ዝብሉ ኔሮም።

ብመሰረት ዝቐረበ ዛዕባታት ኣኼባ፡ እዋናዊ ሓበሬታታት ምልውዋጥ ተኻይዱ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣፍሪቃውያን ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ክካየድ ዝቐነየ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ኣኼባታት ድሕሪ ምዝርራብ፡ ንሕና እቶም ቀንዲ ሰብ ጉዳይ ዝኾና ኣብ ስደትን ምብትታንን ንርከብ ኣህዛብ፣ ሽግራትና ኣብ ምፍታሕ ብዝያዳ ተጠርኒፍናን ተቢዕናን ክንቃለስ ኣሎና ክብል ኣኼበኛ ተማሕጺኑ።

እብዚ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ዘዝቕመጡሉ ሃገራት፡ ነቲ ስርዓት ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምትእትታው ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትን ምእሳር ኣማሕደርቱን ብምቅዋም ጽዑቕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ወሪሖምዮም። ኣኼበኛ ድማ ነዚ ጉዳይዚ መበገሲ ብምግባር፡ ንኹሉ ስርዓት ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ገበናት ናይ ምእሳር መራሕትን ኣመንትን ዝተፈልለያ ሃይማኖታት፡ ምፍራስን ምውራስን ሃይማኖታዊ ትካላትን፡ ክሳብ ንኣገልገልቲ ሃይማኖት ገፊፍካ ናብ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት ምውሳድን ብረት ምዕጣቖምን ዘይንቡር ነውራም ተግባራት ብምቅዋም፥ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንኩሉ ዓይነት ብዙሕነታቱ ብምክብባር ተጠርኒፉ ንመሰሉ ክቃለስ ከም ዘለዎ ኣማራጺ ዘይብሉ መገዲ ሰላም ምዃኑ ኣኼበኛ ተመልኪቱ። ስርዓት ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ሃማኖታዊ ፍልልያት ንምግፋሕን ግርጭታት እንዳፈጠርካ ምንቛትን ብስም ሃይማኖት ምትላልን ድማ፡ ህዝቢ ክነቕሓሉን ተጠርኒፉ ክምክቶን ከም ዘለዎ ኣኼበኛ ኣስሚሩሉ።

Frankfurt Barnch Last meeting 10122017

ብመንጽር እቲ ህግደፍ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካልትን ምምሕዳሩን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዓመጽን ግህሰታትን ፖሊሲ፡ ሰዲህኤ ግን፡ ሃይማኖትን መንግስትን ክልተ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምዃኖም ብምርግጋጽ፣ ሰኩልያር ስርዓተ-መንግስቲ ንምህናጽ ኣብ መንጎ ሃይማኖትን መንግስትን ኢድ ምትአትታው  ክህሉ ከም ዘይብሉ ይኣምን። ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ሓያልን ኣዎንታዊ አምንቶኡን ኣብ ሃይማኖታዊ ናጽነት የረጋግጽን፣ ሃይማኖት ኣብ ዉልቀን  ሕብረተሰብን ዘለዎ ክብርን ጽልዋን ድማ ይፈልጥን የኽብርን ክብል፡ ሓደ ኣብ ጉዳይ እቲ ሓደ ኢድ ከእቱ ከም ዘይግባእ ኣብ ፕሮግራሙ ኣስፊሩዎ ምህላዉ ዓንቀጽ ብምጥቃስ ተረጋጊጹ።

መንግስቲ ይኹን ገዛእቲ ሓይልታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዘርእይዎ ዓመጽ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ከም ደቂ ሃገር ኩሉ ሃገራዊ ጉዳይ ስለዝምልከቶም ብኣገባቦም ህዝቢ ንኸይብደልን፡ ሰላምን ፍትሕን ንኽነግስን፡ ህዝቢ ክምህሩን ክቃወሙን ሃይማኖታዊ ተልእኾኦም እዩ። ኣብ ተሞክሮ ቃልስና ይኹን ተሞክሮ ናይ ዓለም ቃልስታት እንተረኣናውን ብዙሓት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ኮይኖም ንፍትሒ ተጣቢቆም እዮም። ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ብረት ተሰኪሞም ኣብ ዓውደ ኲናት  ምእንቲ መሰል ውጹዕ ህዝቦም ዝተሰዉኡ መነኮሳት ምንባሮም፡ ሕጂውን መራሕትን ኣመንትን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ንፍትሕን መሰልን ህዝቦም እናተጣበቑ ብስርዓት ህግደፍ ዝወርዶም ዘሎ ግፍዒ ማእለያ ከምዘይብሉ ኣኼባ ኣረጋጊጹ ንዘርእይዎ ዘለዉ ተባዕ መከተን ተወፋይነትን ድማ ንኢዱን ኣመስጊኑን።

ድሕርዚ፡ ናይ 2018 ፈላሚ ኣኼባ ዕለትን ሰዓትን ብምሕባር ኣኼባ ብዝኽሪ ስዉኣት ተደምዲሙ።


ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኣብ ኤርትራ ርግኣት፡ ልዕልና ሕግን ዕቤትን ዘውሕስ ለውጢ ንምምጻእ እንቃለስ ዘለና ኣካላት ኣብ ጽላል ዝተፈላለየ ውዳበታት ክም ዘለና’ኳ ርዱእ እንተኾነ፥ ብጉዳይ ሃገር ግን ክንፈላለ ኣይግባእን። ከምኡ ስለዝኾነ ክኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት፡ ጉባአታት፡ ሰላማዊ ሰልፍታትን ዝኣመሰሉ ኣጋጣምታትን ንራኸብ ኢና። ወትሩ ከኣ ብዛዕባ ሃለዋት ህዝብናን ሃገርናን ፖለትካዊ ዝርርብ ምግባርና ኣይተረፈን። ኣብዚ ወግዓዊ ይኹን ዘይወግዓዊ ርክባትና ንሰማምዓሎምን ዘይንሰማመዓሎምን ዛዕባታት የጋጥሙና እዮም። ምናዳ ምናዳ ቅንዕናን ሓልዮትን እንተተወሲኽዎ፡ እቶም እንሰማመዓሎም ካብቶም ዘይንሰማመዓሎም ከም ዝበዝሑ  ርዱእ እዩ። ዕምቆት ግፍዒ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና መሪር ምዃኑ ኣይንፈላለየሉን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ህግደፍ ዝሓልፎ ዘሎ መሪር ህይወት ክትኣምኖ ክሳብ ዘጸግም ዘስካሕክሕ ምዃኑ የሰማመዓና’ዩ። እዚ ክሳብ ክንድዚ በደሉ ሰማይ ዝዓረገ ርጉም ጉጅለን ናይ ጭቆና መሳርዑን ይወገዱ ኣብ ዝብል እውን ንረዳዳእ። ካብዚ ሓሊፉ፡ ሓድነትና ምስጢር ዓወትና ምዃኑ፡ በዚ ዘለናዮ ናይ በበይንኻ ወፍሪ ለውጢ ከነረጋግጽ ከምዘይንኽእል .. ወዘተ ኣብ ዝብሉ ሓሳባት እውን መሰረታዊ ፍልልይ የብልናን።

ነዚ ኣቐዲሙ ግናይ መንነቱ ዝተገልጸ ሳራም ጉጅለ ህግደፍ ጸራሪግካ ኣብ ኤርትራ ሰላም፡ ደሞክራስን ዕቤትን ዘውሕስ ኩነታት ምፍጣር ከም ዘድሊ ከኣ ናይ ኩልና እወታ ዘለዎ መፍትሒ ምዃኑ ወርትግ እንኮማስዖ ናይ ሓባር መደምደምታና እዩ። እዚ ዘርእየና ሓባራዊ ናይ ለውጢ ድሌትና ህያው ምዃኑ እዩ። ሓደ ጉዳይ ንክትፍጽም ድሌት ምሕዳር ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ዘይከሓድ ኮይኑ፡ ብተግባር እንተዘይተሰንዩ ግና እቲ ድሌት ሕልሚ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ርግጽ እዩ ሓደ ጉዳይ ስለ ዝደለኻዮ ጥራይ ዘይክፍጸም ይኽእል። ነዚ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ጉዳያት ሓደ ማዕረ ድሌትካ ዝምጥን ዓቕሚ ዘይክህልወካ ስለ ዝኽእል እዩ። በዚ መሰረት ኣብ መንጎ ድሌትን ናይ ምርግጋጹ ዓቕምን ፍልልይ እንተተራእየ ዘገርም ኣይኮነን። ዓቕሚ ኣብ መስርሕ ክጥረ ስለ ዝኽእል፡ ሎሚ ዘይተተግብረ ጽባሕ ብዝፍጠር ዓቕሚ ክምላእ ስለ ዝኽእል። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ሎሚ ኣብ ኢድካ ብዘሎ ዓቕሚ ክትብገስ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን እዩ ዝኸውን።

ክግበር ኣለዎ ኢልካ እትእምነሉን እትደልዮን እንዳዘመርካ ጥራይ ምንባር ግና ግጉይ እዩ። ግጉይ እዩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ “ከምዚ ክግበር ይግባእ” እትብሎ ንዘለካ መርገጺ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘውድቕ እውን እዩ። “ጉጅለ ህግድፍ ክውገድ ኣለዎ” እንዳበልና ነዚ ግብራዊ ናብ ዝገብር ገጽና እንተዘይወፊርና ዘተሓታትት እዩ። እቲ ዝፈላልየና ኣተሓሳስባ፡ ኣብቲ ንሰማመዓሉ ሓቢርና ከይነድምዕ ጽልዋ የብሉን ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ናይቲ ዝፈላልየና ኣሉታዊ ጽልዋ ዝዳኸም ኣብቲ ዘሰማመዓና ሓቢርና ብምስራሕ  እዩ። ፍልልያትና ከነወግድ ንደኽመሉ ምኽንያት የብልናን። ኣብቲ ንሰማመዓሉ ዛዕባታት ብሓባር ብምስራሕ ናብ ዘይዕንቅፈና ደረጃ ምውራዱ ግና ግድነት ክንጽዕተሉ ዝግበኣና እዩ።

እቲ ብሓባር ከስርሕ ዝኽል መዋጸኦ ንምፍጣር ናይ ሓደ ኣካል ሓላፍነት ዘይኮነ፡ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት ክሰርሕሉ ዝግበኦም እዩ። ናይ ኩሎም መዋጸኦ ሓሳባት ብሓላፍነታዊ ዘተን ልዝብን ረጊኡ ተሓቒኑ ምስ ጸዓየ እዩ ከኣ ናይ ሓባር መዋጸኦ ክኸውን ዝበቅዕ። “እዚ እዩ ናተይ ሓሳብ” ክንብል እንከለና፡ ካብቲ መኻይድና “እዚ ድማ ናተይ” ዝብል ዝተፈለየ ደሃይ ክንጽበ ይግበኣና። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ውድባትና በዂሩ ዘሎ ከኣ እዚ እዩ እምበር፡ እቲ ድሌትስ ወትሩ ብመደረታት፡ ብኣዋጃትን መግለጽታትን ክንጸባረቕ ንዕዘቦ ኣለና። “እቲ ድሌት እንዳሃለወ ናብ ተግባር ንከይንሰግር ከሊሉና ዘሎ ዓለባ ሳሬት ደኣ እንታይ እዩ?” ዝብል ሕቶ ንምምላስ ብዙሕ ምናልባታት ምቕራብ ከም ዝከኣል ርዱእ እዩ።

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ደውታ መዓልቲ ክበልዕ ምስ ተዓዘበ፡ “እሞ እንታይ ደኣ ይገበር?” ዝብል ሕቶ ክምልስ ተበግሶ ወሲዱ ኣሎ። እዚ ተበግሶኡ ድማ በቲ ብ4 ሰነ 2017 ዘውጸኦ “ምዕቃብ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ፤ ምውዳቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍን ምልጋስ መሓውራት ጭቆናኡን፤ ድሕሪ ውድቐት ስርዓት ህግደፍ ኣብዝሓ ሰልፋዊ ስርዓት ዝሰረቱ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምቛም፤ ግዝኣተ ሕግን ዲሞክራስያዊ መሰላትን መላእ ሓርነታትን ህዝቢ ምቕባል፤”  ዝብሉ ነጥብታት ዝሓዘ እማመኡ ኣነጺርዎ ኣሎ። ሰዲህኤ ነዚ ክእምም እንከሎ፡ ከምቲ “ኣብ ኢዱ ዘሎ ዝደርበየ ፈራሕ ኣይበሃልን” ዝበሃል፡ ድሕሪ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዝበጸሖ ርኢቶ ንምቕራብ እንተዘይኮይኑ፡ “እቲ ቅኑዕ ርኢቶ ምሳይ ጥራይ እዩ ዘሎ” ካብ ዝብል በሓቲ ሰምዒት ከምዘይኮነን ደጋጊሙ ኣነጺሩ’ዩ። ብመሰረቱ እውን እማመኡ ጻዋዒት ንዘተ እምበር ናይ “ነዚ ተቐበሉለይ” ምሕጽንታ ኣይኮነን። እዚ ማለት ናይ ካልኦት ሰብ ጉዳይ መኻይዱ ዝተፈልየ ርኢቶ ክሰምዕ ምስ ልዑል ሃንቀውታ እዩ። ስለዚ ኢና ከኣ “እቲ ክንገብሮ እንኽእልከ ዘይንገብር?” ንብል ዘለና።

Journalist specialising in the Horn of Africa and Southern Africa
Africa, European Union, Libya

Date: 12/12/2017
Author: Martin Plaut

Source: Amnesty International
12 December 2017, 00:01 UTC
Full report at the end of this summary

"By supporting Libyan authorities in trapping people in Libya, without requiring the Libyan authorities to tackle the endemic abuse of refugees and migrants or to even recognize that refugees exist, European governments have shown where their true priorities lie: namely the closure of the central Mediterranean route, with scant regard to the suffering caused," said John Dalhuisen.

European governments are knowingly complicit in the torture and abuse of tens of thousands of refugees and migrants detained by Libyan immigration authorities in appalling conditions in Libya, said Amnesty International in a report published today, in the wake of global outrage over the sale of migrants in Libya.

Libya’s dark web of collusion details how European governments are actively supporting a sophisticated system of abuse and exploitation of refugees and migrants by the Libyan Coast Guard, detention authorities and smugglers in order to prevent people from crossing the Mediterranean.

“Hundreds of thousands of refugees and migrants trapped in Libya are at the mercy of Libyan authorities, militias, armed groups and smugglers often working seamlessly together for financial gain. Tens of thousands are kept indefinitely in overcrowded detention centres where they are subjected to systematic abuse,” said John Dalhuisen, Amnesty International’s Europe Director.

“European governments have not just been fully aware of these abuses; by actively supporting the Libyan authorities in stopping sea crossings and containing people in Libya, they are complicit in these abuses.”

A policy of containment

Since late 2016, EU Member States – particularly Italy – have implemented a series of measures aimed at closing off the migratory route through Libya and across the central Mediterranean, with little care for the consequences for those trapped within Libya’s lawless borders. Their cooperation with Libyan actors has taken a three-pronged approach.

Firstly, they have committed to providing technical support and assistance to the Libyan Department for Combatting Illegal Migration (DCIM), which runs the detention centres where refugees and migrants are arbitrarily and indefinitely held and routinely exposed to serious human rights violations including torture.

Secondly, they have enabled the Libyan Coast Guard to intercept people at sea, by providing them with training, equipment, including boats, and technical and other assistance.

Thirdly, they have struck deals with Libyan local authorities and the leaders of tribes and armed groups – to encourage them to stop the smuggling of people and to increase border controls in the south of the country.

Detention, extortion and exploitation of migrants

The criminalization of irregular entry under Libyan law, coupled with the absence of any legislation or practical infrastructure for the protection of asylum seekers and victims of trafficking, has resulted in mass, arbitrary and indefinite detention becoming the primary migration management system in the country.

Refugees and migrants intercepted by the Libyan Coast Guard are sent to DCIM detention centres where they endure horrific treatment. Up to 20,000 people currently remain contained in these overcrowded, unsanitary detention centres. Migrants and refugees interviewed by Amnesty International described abuse they had been subjected to or they had witnessed, including arbitrary detention, torture, forced labour, extortion, and unlawful killings, at the hands of the authorities, traffickers, armed groups and militias alike.

Dozens of migrants and refugees interviewed described the soul-destroying cycle of exploitation to which collusion between guards, smugglers and the Libyan Coast Guard consigns them. Guards at the detention centres torture them to extort money. If they are able to pay they are released. They can also be passed onto smugglers who can secure their departure from Libya in cooperation with the Libyan Coast Guard. Agreements between the Libyan Coast Guard and smugglers are signalled by markings on boats that allow the boats to pass through Libyan waters without interception, and the Coast Guard has also been known to escort boats out to international waters.

While it is unclear how many members of the Libyan Coast Guard collaborate with smugglers, it is clear that, during 2016 and 2017, the Libyan Coast Guard’s increased capacity, due to support from EU member states, has led to an increasing number of operations where migrants are taken back to Libya. So far in 2017, 19,452 people have been intercepted by the Libyan Coast Guard, taken back to Libya and immediately transferred to detention centres where torture is rife.

One man from the Gambia who was detained for three months told Amnesty International how he was starved and beaten in a detention centre: “They beat me with a rubber hose, because they want money to release me. They call the family while beating [you] so the family send money.” After his family paid the ransom he was taken to Tripoli by an assigned driver who demanded further payment. “I had to stay with him until I pay the money back, otherwise he will sell me.”

“One immediate way to improve the fate of refugees and asylum seekers in DCIM centres would be for the Libyan authorities to formally recognize UNHCR’s mandate, sign the Refugee Convention and adopt an asylum law. The automatic detention of migrants must also stop as that is when the worst abuses occur,” said John Dalhuisen.

Libyan coastguard endangering lives, intimidating NGOs

Libyan Coast Guard officials are known to operate in collusion with smuggling networks and have used threats and violence against refugees and migrants on board boats in distress.

Footage, pictures and documents reviewed by Amnesty International indicate that a boat donated by Italy in April 2017, the Ras Jadir, was used by the Libyan Coast Guard during a horrific incident on 6 November 2017, where their reckless actions contributed to the drowning of up to 50 people.

Ignoring basic security protocols, the Ras Jadir approached a sinking inflatable vessel about 30 nautical miles off the coast of Libya. When it failed to deploy its rigid-hulled inflatable boat (RHIB) to help facilitate the rescue, migrants were forced to climb the high sides of the ship and many fell into the water.

A nearby NGO vessel, Sea-Watch 3, deployed its own RHIBs to try and save people but footage shows those aboard the Ras Jadir throwing objects at these RHIBs to force them away. It also shows migrants aboard the Ras Jadir being whipped with a rope and others trying to jump into the water to try and reach the RHIBs.

Whilst reckless and dangerous actions by the Libyan Coast Guard have been documented before, this appears to be the first time a boat provided by a European government has been proven to have been used in such an incident.

“By supporting Libyan authorities in trapping people in Libya, without requiring the Libyan authorities to tackle the endemic abuse of refugees and migrants or to even recognize that refugees exist, European governments have shown where their true priorities lie: namely the closure of the central Mediterranean route, with scant regard to the suffering caused,” said John Dalhuisen.

“European governments must rethink their cooperation with Libya on migration and enable people to get to Europe through legal pathways, including by resettling tens of thousands of refugees. They must insist that the Libyan authorities end the policy and practice of arbitrary arrests and detention of refugees and migrants, immediately release all foreign nationals held in the detention centres, and allow the UNHCR to operate unhindered.”

BACKGROUND

The Ras Jadir was donated by Italy to the Libyan authorities in two ceremonies: the first in the port of Gaeta (Italy) on 21 April 2017, and the second in the port of Abu Sittah (Libya) on 15 May 2017. The boat is clearly portrayed in videos of the ceremonies, in the presence of the Italian Minister of Interior Marco Minniti.

At the end of September 2017, IOM had identified 416,556 migrants in Libya, of which more than 60% are from sub-Saharan Africa, 32% from other North African countries, and around 7% from Asia and the Middle East. UNHCR figures show that 44,306 people in Libya were registered as refugees or asylum-seekers as of 1 December 2017. The actual number is undoubtedly much higher.

Amnesty Libya EU

Source=https://martinplaut.wordpress.com/2017/12/12/libya-european-governments-complicit-in-horrific-abuse-of-refugees-and-migrants/

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዝርከቡ ወከልቱ ኣብ ዝተሳተፍዎ ብመሪሕነት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤ (ደጊጋ)፡ ብ9 ታሕሳስ 2017 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ናይ መደባት ኣተገባብራ ሜላታት ተመያይጡ ኣጽዲቑ። ኣብዚ ኣኼባ ብጻይ ተስፋይ መእተዊ ቃል ምስ ኣስመዐ፡  ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ናይ ዘለዋ ጨንፈራትን ንኡስ ዞባታትን ዞባታትን ሰዲህኤ ምንቅስቓስን ሃለዋትን ብዝምልከት ብወከልቲ  ጸብጻባት ሰሚዑ። ድሕሪ እዚ ኣብዚ ዝቐረበ ጸብጻባት፡ ኣቐዲሙ ብመሪሕነት ሰልፊ ዝጸደቐ ዓመታዊ መደባትን መደብ ምሕዳስ ሰልፍን ተመስሪቱ በብመዳዩ ንኣፈጻጽማ ብዝምልከት ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ንድፊ ኣፈጻጽማ ተመያይጡን ኣድላይ ዝበሎ ምትዕርራያት ብምግባርን ኣጽዲቑ።

ኣኼባ ቤት ጽሕፈት ውድባዊ ጉዳያት  ዝያዳ ቆላሕታ ሂቡ ዝተመያየጠሎምን ሜላ ኣተገባብራ ዝሓንጸጸሎምን ዛዕባታት፡ ምምሕዳራዊ፡ ምልመላን ምንቕቓሕን፡ ምድልዳል ስርርዕን ምስፋሕ ኣባልነትን፡ ኣርካይቭን ስነዳን፡  ሰሰን ሰብኣዊ ምንጭን ምስራዕ ቀጻሊ ኣኼባ ኣባላትን ምንጣፍ ኣብ ስረሓት ሓድነት ሓይልታት ተቓውሞን ዝብሉ ይርከብዎም። እዚኣቶም እቶ ቀንዲ ጉዳያት ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፎም ዝሰፈሩ ዝርዝር ሜላታት ኣለዉዎም። እቲ ኣኼባ ሜላታት ምጽዳቕ ጥራይ ዘይኮነ ስረሓት ንምቅልጣፍን ኣድላይነት ተሓታትነት ንምትብባዕን ነፍሲ ወከፍ መደብ ዘተግብሩን ዝከታተሉን ኣባላት መዲቡ።

ኣብዚ ኣኼባ እቲ መደባት ንክዕወት ተሳትፎ ሓፋሽ ኣባላት ሰልፊ መተካእታ ዘየብሉ ምዃኑ ብምርዳእ፡ ኣብ ቀጻሊ ምስ ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ቀጻሊ ርክባት ከም ዝግበር መዲቡ ኣሎ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተጀሚሩ ዘሎ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ምሓዙት ውድባት ኣብ ኣገደስቲ ኣጋጣምታት ሓቢርካ ምንቅስቓስ ኣተባቢዑ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንክካየድ ክጽዕት ምዃኑ እውን ኣስፊሩ።

Sunday, 10 December 2017 10:05

Radio Demtsi Harnnet Kassel 07.12.2017

Written by

African and European civil society activists at a seminar in Geneva on Thursday, 7 December, discussed a report on the appalling situation of African refugees and migrants currently stranded and stressed the urgency of addressing the root causes that forced people out of their home countries. The seminar also strongly advised diaspora African civil societies to closely work with sister agencies in the continent.

 

Panelists included Mr. David Koros,  director of the African Centre Against Torture (ACAT), who  presented the report; Dr. Daniel Rezene of the Eritrean Law Society, who talked on the role of African regional human rights mechanism in the protection of abuses against refugees and migrants, and Mr. Bert Verstappen, senior documentalist. Organized by ACAT, the  seminar was attended by members of African and European non-state actors as well as UN and EU representatives. The EPDP was represented by head of its foreign relations office.

 

The ACAT report indicated that up to 84% of the refugees/migrants in Libya, 80% of them young men, suffered extreme forms of torture in the hands of armed militias, human traffickers and other abusers. It also noted that the situation observed in 34 overcrowded detention centres was bad beyond imagination. The European Union so far spent over two billion Euros with the aim of keeping away the flow to refugees/migrants to Europe.

 

When the organizers made repeated calls for ideas on what can be done to address the problem of migrants and refugees from Africa, Eritreans in the audience agreed that the best solution is to concentrate efforts on ending bad governance in the continent and stop supporting corrupt and repressive regimes in Africa, starting with the worst of them - Eritrea.

 

It was reported that the European Union has so far spent over two billion Euros to curb refugee flow from Africa. It is also to be recalled that the African and EU summit in Abidjan on 29-30 November 2017 agreed to make efforts to repatriate the near-million people stranded in Libya within six weeks. So far, nothing has been mentioned about the Eritrean refugees who may finally end up as people without a government that cares for and about them.

ኣፍሪቃውያንን ኤውሮጳውያንን ሲቪላዊ ማሕበራት ብ7 ታሕሳስ 2017 ብዛዕባቶም ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሊቢያ  ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ጀነቫ ተመያይጦም። ኣብዚ ምይይጦም ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ክወጹ ዘገድድዎም ዘለዉ ምኽንያታት ዝዕገትሉ ኩነታት ብቅልጡፍ ክጽናዕ ዝኽእለሉ ህጹጽነት ተዘራሪቦም። እቲ ሰሚናር ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣፍሪቃዊ ሲቪላዊ ማሕበራት ምስ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ኣፍሪቃ ዝርከቡ መሓዙቶም ንክሰርሑ ምዒዱ።

 

መድረኽ ይመርሑ ካብ ዝነበሩ፡ ኣቶ ዳቪድ ኮሮስ ዲረክተር  ኣፍሪቃዊ ማእከል ኣንጻር ስቓይ ጻብጻብ ኣቕሪቦም። ኤርትራዊ ዶክቶር ዳኒኤል ረዘነ ካብ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ፍትሒ ድማ ብዛዕባ ግደ ኣፍሪቃዊ ዞባዊ መስርሕ ምዕጋት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘጋጥም ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብዝምልከት ቃል ኣስሚዖም። ኣቶ በርት ቨርስታፐን ላዕለዋይ  መዝጋቢ’ውን ካብቶም መድረኽ ዝመርሑ ነይሮም። ኣብዚ ብኣፍሪቃዊ ማእከል ኣንጻር ስቓይ ዝተወደበ ሰሚናር፡ ካብ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዘይመንግስታዊ ተዋሳእቲ፡ ከምኡ እውን ካብ ሕቡራት ሃገራትን  ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተሳቲፎም። ሰዲህኤ ድማ ኣብዚ ሰሚናር ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናታቱ ተወኪሉ።

 

እቲ ብኣፍሪቃዊ ማእከል ኣንጻር ስቓይ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ኣብ ሊቢያ ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ካብቶም 84 ሚእታዊት እቶም 80 ሚእታዊት መንእሰያት ደቂ ትባዕትዮ ምዃኖም ጠቒሱ፡ ኣብ ኢድ ዕጡቓት ሚልሻን ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ሰባትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስቓይ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ኣተሓሒዙ ከኣ ኣብ 34 ልዕሊ ዓቕሞም ዘዕለቕለቑ መዳጐኒ ማእከላት፡ ካብ እትግምቶ ንላዕሊ ኣብ ዝኸፈአ  ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ። ሕብረት ኤውሮጳ ክሳብ ሕጂ ነቲ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ንምዕጋት ልዕሊ 2 ቢልዮን ኤውሮ ወጻኢ ገይሩ’ሎ።

 

በቶም መራሕቲ ኣኼባ ስደት ካብ ኣፍሪቃ ንምዕጋት እቲ መፍትሒ እንታይ እዩ ምስተባህለ፡ ኤርትራውያን ናይዚ ኣኼባ ተሳተፍቲ፡ እቲ ምሩጽ መፍትሒ፡ ኤርትራ’ውን  እትጥቀሰሉ፡  ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይጥዑይ ምምሕዳር፡ ምጥፍፋእን ወጽዓን  ኣብ ዝውገደሉ ኣነጺርካ ርኡይ ስጉምቲ ምውሳድ  ምዃኑ ኣቃሊሖም።

 

እቲ ኣብ ኣቡጃ ብ29-30 ሕዳር 2017 ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪቃን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ርክብ ነቶም ናብ ሚልዮን ዝገማገሙ ኣብ ሊቢያ ተዓጊቶም ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ 6 ሳምንታት ነናብ ሃገሮም ንምምላስ ከም ዝተሰማመዐ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ዝተባህለ የለን። ኣብ መወዳእታ ዝግደሰሎም መንግስቲ ኣብ ዘየብሉ እንታይ ከም ዝኾኑ ዝተፈልጠ የለን።

Africa, European Union

This paper – presented to the European Parliament hearing on the ‘externalisation’ of the EU’s borders – is important.

The background the EU’s strengthening of its co-operation with Libya to prevent Africans from reaching Europe by sea. The EU is also working far deeper in Africa, with Niger and Mali, as well as Sudan and Egypt, to halt Africans before they reach the Mediterranean coast.

This is what is meant by ‘externalisation’ of the EU’s borders: building a virtual ‘wall’ that will prevent Africans landing in any part of Europe.

This paper explains the benefits to European military and security industries of this policy. Here are a few examples:

  • Germany provided Airbus equipment to Tunisia
  • Italy paid the Italian company, Intermarine, for ten patrol ships for Libya
  • The Dutch government allowed the export of Thales radar equipment to Egypt, in spite of an EU arms embargo

Stop Wapenhandel are planning a full report for next year

Martin


EU border externalisation benefits European military and security industry

Mark Akkerman of Stop Wapenhandel


EU border externalisation policies have devastating consequences. In the first place for refugees, who are confronted with ever more and more militarised border security and control measures. But these policies also undermine the development of countries, they strengthen dictatorships, feed repression and human rights abuses and threaten security and safety.

The way the EU deals with the so-called ‘refugee crisis’ has been marked by a discourse of securitarization of migration, framing migration and refugees as a threat, to be dealt with by boosting and militarising border security. The EU exports this model, these policies, which are heavily influenced by the military and security industry through intensive and succesful lobbying, to third countries. They have to act as border security outposts, preventing refugees from even reaching the external borders of the EU.

This ‘cooperation’, often enforced through blackmail, such as threatening to withold development aid, takes many forms. One of those is EU donations of equipment or EU funding for equipment purchases by third countries. With this, during the last years everything from helicopters, patrol ships and vehicles, via surveillance and monitoring equipment to biometric identification tools has found its way to countries outside the EU.

There’s a real danger that equipment provided, for example surveillance tools, will also be used for internal repression. Sudan, one of the worst dictatorships the EU is cooperating with, blatantly said it would use donated equipment for internal purposes as well. And, let’s remember, EU countries have a bad track record for supplying equipment to human rights violating regimes. For example, during the so-called ‘Arab Spring’ popular uprisings were often surpressed with arms provided by European states.

Another problem is the diverting of money for development cooperation and peacebuilding to the goal of stopping migration. Oxfam recently calculated that over 80% of the budget of the Emergency Trust Fund for Africa comes from the European Development Fund and other development and humanitarian aid funds. And about 30% of the Trust Fund budget in the first two years goes to migration management or border security projects. One example of this is the purchase of six vessels from Dutch shipbuilder Damen by Turkey for strengthening its coast guard. The €20 million the EU used to finance this came from the Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP), intended for peace-building and conflict prevention. It is even the largest project under this Instrument.

But the EU also pressurizes third countries into increasing on security and military, at the cost of much-needed spending on education, health care, fighting poverty and other social and environmental issues. At the same time, EU policies to decrease migration undermine migration-based economies, for example the one in the Agadez region in Niger, and economies that rely on remittances from refugees in Europe.

This feeds an untenable situation, threatening economic development, security and internal stability in many countries. In the end this will only force more people to flee, especially in the longer term. And though it shouldn’t be a leading question, given this, it is also very doubtful that these externalisation policies actually serve European interests, especially in the long term. As one unnamed EU official said: we are only “creating chaos in our own backyard” and that will eventually turn against us. Another point is that by making regular migration ever more diffcult, the EU is pushing refugees into the arms of criminal smuggling networks, that take over more and more from people who just had a job in facilitating migration.

It shouldn’t come as a surprise that the secutarization of migration in third countries, and the militarisation of borders, backed up with EU funding, benefits one group of interests however: those of the military and security industry. Major arms companies as Thales and Airbus have already shifted their attention in the field of border security to the African market.

Some examples: Germany donated large ammounts of Airbus equipment for border security to Tunisia, as well as 50 Rheinmetall fighting vehicles for border security to Jordan. Italy and the EU fund a large border security project in Libya from Italian company Leonardo. Another Italian company, Intermarine, sold ten patrol ships to Libya, again paid for by Italy. And French shipbuilder Ocea also provided patrol ships to Libya. One of those ships was used this year by the Libyan coast guard to intercept a NGO vessel on a rescue mission. The Dutch government allowed the export of Thales radar equipment to Egypt, in spite of an EU arms embargo, praising the role the Egyptian navy plays in stopping migration to Europe.

Biometric security companies, such as Veridos, OT Morpho and Gemalto, receive one order after the other for biometric and other identification equipment, because the EU pushes and funds third countries to register their population, including refugees present, with fingerprints or other biometric identification mechanism, to be able to identify (and often deport) them quicker if they enter Europe. French company Civipol, owned by the state and large arms producers as Thales, Airbus and Safran, sets up fingerprint databases in Mali and Senegal. In those fingerprints of the whole population of those countries will be stored. Big Brother on a global scale, but, again, also ignoring the risks of using those databases for internal repression.

Next to the military and security industry, several European state and intergovernmental institutions are main profiteers from EU funding for border security and control in third countries. Civipol was already mentioned. It is especially stunning that Civipol wrote a consultancy paper for the European Commission in 2003 that laid some foundations for current measures on border externalisation and already proposed that the EU should exercise heavy pressure on third countries to get them to act tougher on migration and refugees. Not suprisingly, Civipol has been a major beneficiary of EU border externalisation ever since, implementing many EU-funded projects. In other words: it helped shape the policies it now profits from.

Other institutional profiteers include the International Centre for Migration Policy Development, the International Organisation for Migration and the German state development institution GIZ. The for example last implements the Better Migration Project, under which Sudan is supported to strengthen its border security capacities.

If you take a list of the 35 countries the EU focuses most on in border externalisation, in strengthening border security and control and/or concluding readmission agreements to make deportations possible, this gives a mix of mostly African countries, some in the Middle East and Asia, including Afghanistan, and some in Central and Eastern Europe. Of these 35 countries:

  • half (18) falls in the category ‘low human development’, only eight have a high level of human development;
  • half (17) has an authoritarian government, only four can be deemed democratic, yet still with flaws;
  • half (17) is listed as ‘not free’, with only three listed as ‘free’;
  • one-third (12) faces extreme human rights risks, the other 23 still face high risks;
  • one-fifth (7) has a EU and/or UN arms embargo in force against it.

Yet, the total value of licenses issued by EU member states for arms exports to these 35 countries in the decade 2006-2015 is over €76 billion. Arms exports that more often than not feed further conflicts, violence and repression.

The least to say is that there are other priorities, both for these countries and for the EU in relation to them, than stopping migration. EU policy should be focused on promoting democracy and human rights as well as fighting poverty and furthering sustainaible development. There are many red flags, in almost all of the countries, on why the EU should be careful about cooperating with them. This is especially important when such cooperation includes strengthening military and security capacities, with training, funding and providing equipment. Or in other words: the EU is doing exactly what it shouldn’t be doing, and in the end the only profiteers are military and security companies and institutions and those politicians that spread hate, racism and repression.

 

Source=https://martinplaut.wordpress.com/2017/12/08/how-halting-african-refugees-before-they-reach-the-eu-benefits-european-military-industries/

ኣብ ባህልና ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምጉዓዝን ኣገዳስነት ንምዕዛዝ ዝበሃሉ ምሳልያዊ ኣበሃህላታት ብዙሓት እዮም። “በይኑ ዝበልዕ በይኑ ይመውት” ዝብል ኣበሃህላ ኪኖ ምብላዕን ምስታይን ኣገዳሲ ንበይናውነት ዘይድግፍ መልእኽቲ ኣለዎ። ሓባራውነት ኣብ ዝተወሰነ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትና ዝንጸባረቕ እዩ። ሓቢርካ እትሰርሖ፡ ሓደ ቃል ኮይንካ እትዛረቦ፡ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ  ሃለዋት ከኣ ሓቢርካ እትቃለሶ ኣድማዒ ምዃኑ ብሳይነስ ኮነ ብተመኩሮ ዝተረጋገጸ እዩ። ምእንትዚ እዮም ድማ ሰባት ምእንቲ ሓድነት ዝዝምሩን ዝጭርሑን። ወለዲ እውን “ሕቡራትን ስሙራትን ኩኑ” ኢሎም ዝምርቑ።

እቲ ሓቢርካ ምጉዓዝ  ናይ ሓባር ድሌትን ቅሩብነትን ናይቶም ተዋሳእቲ ክኸውን እንከሎ ዝያዳ የድምዕ። ብሓባር ምኻድ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ናይ ምርጫ ዘይኮነ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ከም ኤርትራውያን ሓይሊ ተቓውሞ ዘለናሉ ኩነታት ብሓባር ምቅላስ፡ ንኹሉ ወገናት ዘርብሕን ህልውናኡ ዘውሕስን እምበር ንሓደ ዝጠቅም ነቲ ካልእ ከኣ ዝጐድእ ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ፖለቲካዊ ሃለዋት ሓደ ብዘይካ’ቲ ሓደ ከድምዕ ከምዘይክእል ኣብ ዝተነጸረሉ እዩ ከኣ “ተመሊስካ ንእትረድኦ/እትደልዮ ሓዲግካዮ ኣይትእቶ” ዝበሃል። ኣብ ጉዕዞ ደንበ ተቓውሞና እዚ መሰረታዊ ኣድላይነት ብሓባር ምስጓም ተዘንጊዑ፡ እቲ ሓደ ብመንፈስ “ዘርከበ የርከብ፡ ዘየርከበ ድማ ይትረፍ” ጠኒኑ ክኸይድ፡ እቲ ካልእ ከኣ “በል እስኪ ኣበይ ከምእትበጽሕ ክንርኤካ ኢና” ብዝብል ክሕንሕን ክንዋጠጥ ዘባኸናዮ ዕድል ቀሊል ኣይኮነን።

እዚ ብንጹር ዘርእየና ካብቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ፍልልያት ነየናይ ከተግዝፍ ነየናይከ ከተንእስ ከም ዝግበኣካ ካብ ዘይምርዳእ ዝመጽእ እዩ። ነዚ ናብ ተቓውሞና ኣምጺእና ክንቃንዮ እንከለና፡ እቲ ዝገዘፈ ጸገምናን ዝሰፈሐ ፍልልይናን ምስ ጉጅለ ህግደፍ ዘለና ተጻራሪ  ዝምድና ክነሱ፡ ንዕኡ ኣንኢስና ብምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ወረ ሓደሓደ ግዜስ  ረሲዕና ነቲ ከም ሓይልታት ለውጢ ዘለና ንኡስ ፍልልይ ኣብዘይግዜኡ ኣጉሊሕና፡ ውሕልነትን ጹረትን ብዝጐደሎ ኣገባብ ክንነጻጸግ ከም ዝጸናሕናን ጌና እውን ካብዚ ኣገባብዚ  ከምዘይወጻእና ኩነታትና መስካሪ እዩ። እዚ ኣገባብዚ ከም ዘየዋጸኣና ከም ዝተረደኣና ዘመላኽቱን ኣብ መጻኢ ክዓኩ ትጽቢት ዝግብረሎምን ምልክታት ግና ኣለዉ። ብውሕዱ ብክለሳ-ሓሳብ ደረጃ፡ ካብቲ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ሓዲድ ወጺእና ከም ዘለናን ናብኡ ብዘይካ ምምላስ ካልእ መተካእታ ከም ዘየብልናን ተረዲእና ኣለና ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ብተግባር ክስነ ከኣ ትስፉዋት ኮይና ንቃለስ። ተስፋን ንቕድሚት ምምዕዳውን እንተዘየልዩ ግና ህልውና’ውን ብኡ ኣቢሉ ከኸትም ይኽእል እዩ። ስለዚ ኢና ድማ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ክሳብ ዘለና ተስፋና ወትሩ ለምለም ክኸውን ይግበኦ እንብል።

ፍልልያትካ ዓቂብካን ኣመሓዲርካን፡ ቀዳምነታትካ ሰሪዕካ ብመትከል ፍልልያዊ ሓድነት ተገዚእካ ኣብ ጐደና ዓወት ምምራሽ ቀሊል ከምዘይኮነ ዝሰሓት ኣይኮነን። ምስቲ ኩሉ ክብደቱን ዝተሓላለኸ ብህርያቱን ግና ዘይከኣል ኣይኮነን። እዚ መስርሕ ብዙሓት ዝተዓወትሉ ምዃኑ ካብ ማህደር ተመኩሮታት ምርዳእ ይከኣል። ስለዚ ካሳብ ሕጂ ነዚ ዘይበቓዕናዮ ዘይከኣል ስለዝኾነ ዘይኮነስ፡ ንሕና ባዕልና ንፍልልያት ኣጋፊሕና ከምዘይከኣል ስለ እንገብሮ ምዃኑ ኣሚንካ ምቕባሉ ኣብ መጻኢ ቃልስና ሓጋዚ እዩ። እቲ ምክእኣልን ምጽውዋርን ኣብ መንጎ ውድባት ወይ ሰልፍታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ፡ ውድብ፡ ማሕበርን ውልቀሰብን እውን ብዘየዳግም ክሰርጽ ዝግበኦ እዩ። ምኽንያቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕዮ ገዛ ዘይዓመመ ኣብቲ ልፍንቲ እውን ከድምዕ ስለ ዘይክእል። እዚ ከኣ ንውሱን ኣካል ናይ ሓደ ሰልፊ ወይ ውድብ ዝምልከት ዘይኮነ ኩሎም ኣካላት ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ፡ በቲ ቃል ኣትዮም ዝተቐበልዎ፡ ሕግን ስርዓትን ተማእዚዞም ኣብ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ክጽዕትሉ ዝግበኦም እዩ። ኣብዚ መስርሕ’ዚ ብጾታዊ፡ ናይ ዕድመ ፍልልይ፡ ተመኩሮኣዊ፡ ከባብያዊ፡ ሃይማኖታውን ተመኩሮኣውን ጸቢብነት ከይትሰዓር ምጥንቃቕ እዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ኩሎም እዞም ስምዒታት ሓደ ብዘይትሓደ በበይኖም ፋይዳ ስለ ዘየብሎም።

ብሓባር ንክንስጉም ዝኽፈል ዋጋ ቀሊል ግና ድማ ዘይስገር እዩ። ኣብ ክንዲ ክትስማዕ ጥራይ ክትሰምዕ’ውን ቅሩብ ምዃን፡ ትደልዮ ጥራይ ዘይኮነ ንድሌት ካለኦት’ውን ኣብ ግምት ምእታው፡ ፍልልይ ኣጻቢብካ ብሓባር  ዘሰጉመካ ኩነታት ንምርካብ ግቡእ ግዜን ጹረትን ምልጋስ፡ ኣብ መሰረታዊ መትከላት እምበር፡ እምብዛ ኣብቶም ነዚ ንምትግባር ዘተኩሩ ኣካላት ዘይምትኳር፡ ናይ ሎሚ ግደኻን ናይ ጽባሕ ግደ ህዝብን ኣለሊኻ ምሓዝን .. ወዘተ ካብቶም ክኽፈሉ ዝግበኦም ዋጋታት እዮም። ምናልባት ደኣ ኣዝዩ ክምጠጥ እንከሎ ጸገም ይህልዎ ይኸውን እምበር፡ ነቲ “ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ” ዝብል ምሳልያዊ ኣዘራርባ ፈጺምካ ዕድል ምኽላኡ ጽቡቕ ኣይከውንን። በይንኻ ተጓዒዝካ ኣብ ዘይትውደኦ ነዊሕ መንገዲ ክንድታ ዝኽእላ ርሕቀት መኻይድኻ ዝኸውን ኣካል ሓብሒብካ ምሓዝ ከኣ ብልህነት እምበር ተንበርካኽነት ኣይኮነን።

Page 1 of 212