ብዕለት 5 ነሓሰ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን (ሰ.ዲ.ህ.ኤ.)ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪን ኣብ ከተማ ኣትላንታ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ናይ ሓባር ኣኼባ ኣካይዶም። ቀንዲ ዛዕባ ኣኼባ ብክልቲኡ መሪሕነታት ዝካይድ ዘሎ ናይ ሓባር ምርድዳእ መሰረት ብምግባር ብዞባን ብጨንፈራትን ደረጃ ናይ ምልላይን ሓቢርካ ምስራሕ መንፍስ ምዕማቍን እዩ። ኣኼባ ብጽቡቅ መንፈስ ትኻይዱ። ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብኣቶ ትኩእ ተስፋይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ክውከሉ ከለዉ፣ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ከኣ ብኣቶ ተክለብርሃን ሃይለ ኣባል መሪሕነትን ናይ ውደባ ሓላፍን እዮም ተወኪሎም። ከምዚ ዓይነት ናይ ስራሕን ምውህሃድን መንፈስ ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኣብ ኩሉ ኵርንዓት ዓለም ክሰፍሑን ክስሱኑን ትጽቢት ኣሎ።

ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ሓደ ክመጹ ባህርያዊ እዩ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ክልተ ኣገዳስቲ መድረኻት ኣሰላሲሉ። እዞም መድረኻት ናይ 2018 ፈስቲቫል ኤርትራ ፍራንክፈርትን 9ይ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤን እዮም። እዞም መድረኻት ሓደስቲ ዘይኮኑስ ግዜኦም ሓልዮም ክካየዱ ስለ ዝጸንሑ ከም ንቡራት ተግባራት ዝውሰዱ’ኳ እንተኾኑ ምስቲ ሃገርናን ህዝብናን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይኣትውሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ምስልሳሎም ፍሉይ ግምት ዘውህቦም እዩ።

ፈስቲቫላትና ቀንዲ ዕላምኡ ሰብ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ መኣዲ ምርኻብ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ወትሩ ምእንቲ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሲቪላዊ ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ዝዕደሙን ኣብቲ መድረኽ ቃሎም ከስምዑ ትጽቢት ዝግበረሎምን። ብመንጽር’ዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ብዘይሕለል ጻዕሪ ዲሞክራስያዊ ማሕበር ኤርትራን ጨናፍር ሰዲህኤ ኣብ ኤውሮጳን ዝተዳለወ ብዙሓት ዕዱማት ወከልቲ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪላዊ ምሕበራትን ከምኡ እውን ወጻእተኛታት ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሳተፉ። ተሳትፈኦም ብዝሒ ጥራይ ዘይኮነ ኣገዳሲ ቁምነገር ብምንጽብራቕ ዝምዘን’ዩ ነይሩ። ኩሎም ኣብዚ ኣገዳስን እዋናውን መድረኽ ቃሎም ዘስምዑ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ምዕባለን ተመሳሳሊ ሻቕሎት ነይርዎም። ኩሎም ዘቕረብዎ መዋጸኦ እውን ተመሳሳሊ ነይሩ። ንሱ ድማ ዘለካ ዓቕሚ ኣወሃሂድካ ብሓብር ምስራሕ መተካእታ ዘየብሉ ምዃኑ ዘንጸባርቕ ነይሩ።

እንተኾነ ዝሓለፈ ተመኩሮና ክንድህስስ እንከለና፡ እዚ ሓድሽ ጭረሖን ቃል ምእታውን ኣይኮነን። ኣብ ግብሪ እንተዘይውዒሉ ከኣ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተተግበረ መብጸዓታት መኺኑ ክተርፍ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብቲ መድረኽ ቃል ዝተኣትወሉ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝያዳ ትብዓትን ጹረትን ክሓተና እዩ። ምስዚ ኤርትራን ህዝባን ዝኣትዉዎ ዘለዉ ሽፉን ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንድሌት ህዝብና ዝጨወየ ደልሃመት ከየእትወና ዘየስግእ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ከምቲ ልማዱ ብውልቃዊ ምልካዊ ኣካይዳ ተሰንዲሑ ንህዝብና ኣብ ጉዳዩ ከይፈልጥ ዓቢጥዎ ይቕጽል ኣሎ። ስለዚ እዚ ተርእዮ እዚ ሓቢርካ ንምስራሕ ካብ ምጭራሕ ሓሊፍና ኣብ ተግባር ክንኣቱ ሓላፍነት ከሰክመና ግድን እዩ። ከምዚ እንተዘይጌርና ግና ብታሪኽ እውን ከሕትተና እዩ። እንተ ህዝቢ ኤርትራ ግና ዋጋ ደኣ የኽፍሎ እምበር ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ መፍቶ ህግደፍ ክኸውንዩ ዝብል ስግኣት የብልናን።

በዚ ኣጋጣሚ እቲ ኣብ ፈስቲቫል ፍራንክፈርት ዝተንጸባረቐ ስምዒት ኣብቶም ዝተሳተፉ ወገናት ዝድረት ዘይኮነ ናይ ኩሉ ደላይ ሰላም፡ ፍትሕን ዲሞክራስን ህዝብና ስምዒት ምዃኑ ብመንጽርቲ ኣብኡ ዝቐረበ መድረታት ርዱእ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ግብሪ ናይ ምዓሉ ሓላፍነት እውን ብቀንዱ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ኣብዚ እዋንዚ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ስለ ዝተኣትወ ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዕድል ብምፍጣሩ ብዙሓት ተረሓሒቖም ዝጸንሑ ወገናትና ካብን ናብን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብቐሊሉ ክመላለሱ ምኽኣሎም ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። እንተኾነ እዚ ብፋላይ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ናብቲ መሰረታዊ ፍታሕን ራህዋን ንምብጻሕ መንጠሪ ባይታ እምበር ናይ መወዳእታ ሸቶ ከምዘይኮነ፡ ህዝብና ከስተብህል ይግበኦ። ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ቀንዲ ጸገም ብናይ መገሻ ዕድል ክሽፍኖ ዝገበሮ ፈተነ ከነስተብህለሉ ይግበኣና። ተፈላሊኻ ጸኒሕካ ምርኻብ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ፡ እቲ መሰረታዊ ጠለብ ዘተኣማምን ሰላም፡ ፍትሒ፡ ዲሞክራሲ፡ ምኽባር ኩሉ መሰላት … ውዘተ ህዝብና ግና ጌና ኣይረወየን። ንሱ እዩ ከኣ እቲ ቀንዲ ጉዳይና። እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዘይንጸልኦ’ኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ንብህግን ንቃለሰሉን ግና ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ኤርትራ እዩ።

ፈስቲቫል ኤርትራ ፍራንክፈርት በይኑ ዘይኮነ ምስቶም ኣብ ፈስቲቫላት ስቶክሆልምን ኣትላንታን ዝተቓልሑ ጭረሖታት ኣሳኒና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎም ይግበኣና። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ምስ ኩሎም ሓይልታት ለውጢ ብሓባር ዘስርሕ መድረኽ ናይ ምጥጣሕ ጻዕሩ ክቕጽሎ እዩ።

ምስዚ ብዝተሓሓዘ ቅድምን ድሕርን ፈስቲቫል ፈስቲቫል ፍራንክፈርት ክካየድ ዝጸንሐ 9ይ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣኼባ ባይቶ ከምቲ ድሕሪ ምዝዝዛሙ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ጠቒስዎ ዘሎ፡ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ንኤርትራ ኣጸቢቑ ዝጸሉ ምዕባለታት ሓዲርዎ ዘሎ ሻቕሎት ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ በቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስረሓትና ብዘርኣናዮ ድኽመት ጥራይ ዘይኮነ በቲ ክንገብሮ እንዳኸኣልና ዘይገብርናዮ ከም ዝሻቐል እውን ኣንጸባሪቑ ኣሎ። ኣኼባ ባይቶ ብዛዕባ ብዙሓት ሰልፋውን ከባብያውን ጉዳያት’ኳ እንተዘተየ እቲ ቀንዲ ዝተገደሰሉ ብሓባር ክንሰርሕ ዘይምኽኣልና ጸገም ዝስገረሉ መንገዲ ምምሃዝ እዩ። ሰዲህኤ ተስፋኡ ኣብዚ መዳይ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈተነ ኣገባብ ኣብ ምምሃዝ ዘይኮነ፡ እቲ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝግበኦ ኣካላት ካብ ናይ ክሳብ ሕጂ ተመኩሮኡ ተማሂሩ፡ ንነብሱ ፈትሹን ናይ ክሳብ ሕጂ ድኽመቱ ርእዩን ዝሓሸ መንገዲ ንክሕዝ ህልዊ ኩነታትና ከድርኾ’ዩ ዝብል እዩ። ደጊም ጉጅለ ህግደፍ ብዙሕ ሓባቢእዎ ክኸይድ ዝጸንሐ ተንኮላት ተቐሊዑ እዩ። ካብ ሕጂ ክሕባእ እንተኾይኑ ኣብ ድኽመት ናይቶም ንለውጢ ንቃለሰ ዘለና እዩ። ኣብ ህግደፍ ዝረአ ድኽመትን ሃጓፍን ከም ናይ ቃልሲ መሕየሊ እንተዘይተጠቂምናሉ ባዕሉ ዓወት ኣይከውንን እዩ። ኣብዚ ብጉዳይ ምዝርጋሕ መመሓላለፊ ነዳዲ መስመር ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራ ዘየብሉ መንግስታት ኢማራትን ኢትዮጵያን ተፈራሪሞም ዝብል ወግዓዊ ዜና ዝዝርገሓሉ ዘሎ እዋን ብሓባር ሰሪሑ ከድምዕ ብሓባር ተዛሪቡ ከስምዕ ዘይበራበር ኤርትራዊ ክህሉ እዩ ዝብል ግምት የብልናን። እቲ ምብርባር ኣድማዒ ንክኸውን ግና ውዱብን ውህዱን ክኸውን ከም ዝግበኦ ሰዲህኤ ይኣምንን ይቃለሰሉን።

In a statement issued at the end of its 9th regular session on 12 August, the Central Council of the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) expressed profound anxiety and concern with what is going on between the Ethiopian Government of Dr. Abiy Ahmed and the illegitimate regime in Eritrea.

The EPDP CC statement strongly cautioned that sustainable peace will not be achieved via incomprehensible and counterfeit relations made with an abusive and criminal regime in total isolation of the Eritrean people and in   exclusion of Eritrean pro-democracy forces.

The Council called on sister political and civil society organizations to unify their ranks at this critical hour in the prolonged struggle of the Eritrean people and face the challenges to their national sovereignty with renewed commitment and resolve. Likewise, the EPDP leadership discussed the progress so far made to promote the Party’s proposal for joint work and expressed special satisfaction with the high degree of understanding reached with the Eritrean National Salvation-Hidri and the close work cooperation being forged with the newly formed Unity of Eritreans for Justice (UEJ).  

Started in late July with a wide-ranging review of global and regional issues presented by the EPDP Chairman, Menghesteab Asmerom, the chain of meetings of the 9th CC Session scrutinized and adopted annual reports of the Executive Committee. Also discussed and enhanced with new inputs was the paper of the Commission for Party Renewal. The leadership instructed the Commission to come with more constructive ideas until the next party congress, and encouraged party rank-and-file to participate in the renewal process.

The 9th CC Session, inter alia, mandated the Executive Committee to continue taking necessary action to promote joint work with sister organizations, adopted clearer guidelines for the audit section, and accessed preparations for the Third EPDP Congress next year. In this regard, the CC elected a 9-person Preparatory Committee and 5-person Nominating Committee. The EPDP CC gave vote of confidence to the chairman and his team to continue till the next congress and elected an auditor to serve the party per the clarified guidelines. At concluding its regular session, the leadership paid deep gratitude to the commitment of party members to keep the noble cause going till victory.

By Nicolas Agostini, Representative to the United Nations, DefendDefenders 

The world’s top human rights body needs members with a genuine commitment to protecting human rights. Electing States should ensure that candidates with a record of systematically violating rights and failing to cooperate with the Council receive no support in the ballot.

Last month, DefendDefenders (the East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) published a report scrutinising Burundi’s behaviour as a member of the UN Human Rights Council. Throughout its tenure, the Burundian government set new lows for a Council member. Its human rights record, refusal to cooperate with Council mechanisms, and attacks against the UN system confirmed that Burundi should never have been elected to the UN’s top human rights body. 

Regrettably, some States are elected despite grave violations of Council membership standards.[1]Together with civil society partners, we have identified ‘clean slates’ (uncontested elections) as one of the main issues with regard to the quality of Council’s members. We have also repeatedly called on States not to cast their vote for candidates that are unfit. 

Eritrea’s candidacy

As the next Council election is looming, Eritrea has declared its candidacy for a three-year term (2019-2021). The African Group, like many other regional groups, is likely to present a ‘clean slate’ again. 

In 2016, the Commission of Inquiry (COI) on Eritrea found reasonable grounds to believe that crimes against humanity – including enslavement, imprisonment, enforced disappearances, torture, other inhumane acts, persecution, rape and murder – had been committed in the country since 1991. In her last report to the Council, the Special Rapporteur on Eritrea, Sheila B. Keetharuth, concluded that ‘Eritrea has shown that victims of crimes against humanity and human rights violations are not about to get adequate remedies.’ Her overall assessment of the human rights situation on the ground remained ‘grim, with no meaningful progress to address specific […] violations to report.’ 

Eritrea has consistently refused to cooperate with the UN human rights system. It has denied access to independent experts and investigators, boycotted debates on its human rights situation, and launched attacks – some of which descended to a personal level and verged on incitement to violence – against human rights defenders, the Special Rapporteur, and COI members. The then-President of the Human Rights Council denounced ‘various threats and acts of intimidation [carried out] in [the COI members’] hotel.’[2]

Few States are more unfit for Council membership than Eritrea. The government flouts the first two criteria set out by paragraph 9 of UNGA resolution 60/251 (namely, that States ‘uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights’ and ‘fully cooperate with the Council’). Eritrea might fulfil the last criterion, which is purely technical: being reviewed under the Universal Periodic Review (UPR) during its term. Eritrea’s next UPR will take place on 28 January 2019, but recommendations made during Eritrea’s first two reviews remain largely unimplemented. At the regional level, the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) issued numerous decisions that have been ignored by the Eritrean Government. 

Casting responsible votes

At this point, we should not point fingers at the African Group more than at other regional groups, which tend to present ‘clean slates’ for Council elections.[3]Two months ahead of the next Council election, which will take place in October at the UN General Assembly, we urge electing States – i.e., all UN member States – to act responsibly. 

If they allow the Eritrean government to sit on the Council, they will adversely impact not just the Council’s credibility, which is already stained by the presence of some of the worst human rights abusers (including Burundi, Saudi Arabia, China, Venezuela, and Egypt), but also its integrity and its ability to conduct its own work in a consistent way. Eritrea, for example, will be able to vote against scrutiny of its own human rights record. 

At an institutional level, electing Eritrea to the world’s top human rights body will amount to giving legitimacy to attacks against the Council’s integrity, as the Eritrean government has routinely engaged in reprisals against human rights defenders and civil society, who play a key role in the Council’s work by providing it with some of the information it needs to fulfil its mandate. 

With Eritrea as a member State, the Council will still be able to act on thematic issues and country situations. However, its reputation will suffer at a time when it badly needs to prove its value to the public. And the anti-human rights bloc – States that systematically vote against country-specific initiatives, attack human rights standards, and attempt to undermine the Council’s thematic work – will be strengthened. 

Progressive States of all regional groups should now show policy consistency. In October, keeping in mind that the vote is individual and secret, that Council members are elected by simple majority, and that there is no obligation to tick all candidates’ boxes when a regional group presents a clean slate, progressive States should leave the ballot blank for Eritrea. 

Going forward, regional groups and their members should ensure that for each election, the number of candidates is larger than the number of vacant seats, so that the process foreseen when the Council was established actually takes place. They should also encourage other regional groups to avoid ‘clean slates’. Lastly, States should vote only for candidates that have a satisfactory record of cooperation with the UN human rights system and genuinely strive to uphold the ‘highest standards in the promotion and protection of human rights’. 

Source=http://www.ishr.ch/news/human-rights-council-membership-call-responsible-voting

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብመስረት ቅዋም ሰልፉ ዓንቀጽ 6.1.8 ብተኸታታሊ ከካየዶ ዝጸንሐ 9ይ ዓመታዊ ስሩዕ ኣኼባኡ ብ12 ነሓሰ 2018 ዛዚሙ። ማእከላይ ባይቶ ኣብ’ዚ ብቃል ኣቦ መንበሩ ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝተኸፍተ፡ ተኸታታሊ ኣኼባታቱ ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታታት ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ብፍላይ ብዛዕባ ከባቢናን ዓለምናን ድማ ብሓፈሻ፡ ብጽሞና ዳህሲሱን ሚዛናቱ ኣንቢሩን። ብዝያዳ ከኣ ብሓደ ወገን ኣብ ኤርትራ፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት ብሰፊሑ ተመያይጥሉ። በዚ መሰረት ነቲ ቅድም ብኣቦመንበር ሰልፊ ቀጺሉ ድማ ብፈጻሚ ሽማግለ ዝወጸ ነዚ ዝተጠቕሰ ምዕባለታት ዝምልከት መግለጽታት ግቡእን እዋናውን ሚዛናት ምዃኑ ኣስሚርሉ። ኣኼባ ቀጺሉ ብኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ዓመታዊ ጸብጻባት ብዝርዝር ሰሚዑ፡ ብመንጽር’ቲ ኣቐዲሙ ወጺኡ ክስርሓሉ ዝጸንሐ፡ ዓመታዊ መደባት ኣድላዪ ክትዓት፡ ምይይጥን ምትዕርራይን ድሕሪ ምግባር ነቲ ጸብጻባት ከም ሕጋዊ ሰነድ ሰልፊ ኣጽዲቕዎ።

ብዘይካ’ዚ፡ በቲ ኣቐዲሙ ናብ ኣባላት ባይቶ ተዘርጊሑ ዝነበረ ኣጀንዳ መሰረት፡ እቲ ኣቐዲሙ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ መደብ ምሕዳስ ሰልፊ ዝምልከት በቲ ብማእከላይ ባይቶ ቆይሙ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮሚሽን ምሕዳስ ሰልፊ ዝቐረበ ፍሉይ ጸብጻብ ተኸታቲሉ። ከም ኣካል ናይ’ቲ ጸብጻብ ከኣ ብዛዕባ ኣበጋግሳ መስርሕ ምሕዳስ ዝብል ሓሳብን ኣመሰራርታ እቲ ኮሚሽንን መብርሂ ሰሚዑ። በቲ ዝተታሕዘ መደባት መሰረት ነቲ ድሮ ተወሲዱ ዘሉ ናይ ምሕዳስ ስጕምታት መጐሱ ገሊጹ፡ ነቲ ዘይተፈጸመን ዕማማት ምሕዳስ ሰልፊ ድማ ንምትግባሩ ዝሕግዝ መደብ ኣሚሙ። ካብዚ ነቒሉ ከኣ ኣብ ቀጻሊ እቲ ዕማም ናብቲ ኮሚሽን ጥራይ ከይተገድፈ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ክሰርሓሉ ከም ዝግበኦን እቲ ኮሚሽን ንዝቕጽል ሓደ ዓመት ካብ መሰረታት ሰልፊ ዝረኸቦ ርእይቶታት ጥራይ ከይተደረተ፡ ከምቲ ክገብሮ ዝጸንሓ ሃናጺ ሓሳባትን ኣገደስቲ መጽናዕትታትን ብምቕራብ ንመሪሕነት ናይ ምስናቕ ዕማሙ ክቕጽልን ወሲኑ።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣብ ጉባአ ዝጸደቐ፡ ቅዋም ሰልፊ ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት፡ ንኣሰራርሓ ምቁጽጻር (ኦዲት) ዝምልከት ንድፊ ከተቕርብ ኣቐዲሙ ኣብ ፍሉይ ኣኼባኡ ዘቖማ ሽማግለ ንድፊ ንዘቕረበቶ ንኣገባብ ኣሰራርሓን መምርሒ ንጠቕላል ኦዲተርን ዝምልከት ንድፍን ዝቐረበሉ ጸብጻብ ሰሚዑ። ኣብቲ ዝቐረበሉ ንድፊ ተመርኲሱ ከኣ ናብ’ቲ ዛዕባ ቅርበት ናይ ዘለዎም ኣካላት ሰልፊ ርእይቶ ምስ ሰምዐ ኣብ መጻኢ ዝስርሓሉ ናይ ምቁጽጻር መምርሒ ሰነድ ኣጽዲቑ። እቲ ብሽማግለ ንድፊ እተዳለወ መምርሒ ንምንዳፍ እተጠቐመትሉ ኣገባብ ዝሕብር ጸብጻብ ድማ ቅኑዕን ግቡእን ምንባሩ ማእከላይ ባይቶ ተቐቢሉ ኣጽዲቕዎ።

ድሕሪ እዚ ብመሰረት እቲ ቅድሚ ዓመት ዝወጸ እማመ ሰዲህኤ ንሓባራዊ ስራሕ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ: ኣብዚ መዳይ’ዚ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ ዘርኢ ጸብጻባት ሰሚዑ። በቲ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ንሓላፍነታዊ ተበግሶ ሰዲህኤ ኣውንታዊ ምላሽ ከም ዝሃቡን ገለ ውድባት ከኣ ብዛዕባቲ ትሕዝቶ ክበርሃሎም ከም ዝሓተቱ ኣብዚ ኣኼባ በሪሁ። ብፍላይ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ናብ ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ሓድነት ተስፋ ዝህብ ምቅርራባት ተበጺሑ ከም ዘሎን ሰልፍና ነዚ ንምትግባር ብትግሃት ክሰርሕ ምዃኑ ኣኼባ ባይቶ መዚኑ። ሰዲህኤ ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ዘይብሩህ ዝምድና ብስም ደለይቲ ፍትሒ ብሓባር ዝዛረቡ ናይ ሓባር ኮሚተታት ንምቛም ኣቕሪብዎ ዘሎ ጸዋዒት ተቐባልነት ክረክብ ትጽቢቱ ትስፍው ምዃኑ ገሊጹ። ምስዚ ኣተሓሒዙ 9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ፡ ንፈጻሚ ሽማግለ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝምድናን ሓድነትን ውድባት ከተግብር ሓላፍነት ሂቡ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ምስ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ተጀሚሩ ዘሎ እወንታዊ ርክብ ንምድልዳሉን ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምስግጋሩን ዘድሊ ጻዕርታት ክካየድ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ንፈጻሚ ሽማግለ ሓላፍነት ኣሰኪሙ።

9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝርኣዮ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ምድላው 3ይ ስሩዕ ጉባአ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ዳህሳስ፡ ሓደሓደ ጉዳያት ብመሪሕነት ንክጽንዑ ወጊኑ። እቲ ምድላዋት ንምጅማር ክከኣል ከኣ 9 ዝኣባላታ ኣሰናዳኢት ሽማግለን 5 ዝኣባላት ሓጻይት ሽማግለ ኣቚሙ መምርሒ ስረሓተን ከኣ ሂቡ።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ብመንጽር’ቲ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያ ትኣትዎ ዘላ ሓድሽን ኣሰካፍን ምዕራፍ ዝምድናን ብዘካየዶ ዓሚቝ ዳህሳስ መሰረት ህዝቢ ኤርትራን ኩሎም ሓይልታት ተቓውሞን ዝያዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘሰማምዖም ጉዳያት ኣትኪሎም ሓቢሮም ክቃለሱ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

ኣኼባ ባይቶ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከካይድዎ ንዝጸንሑ ኩለመዳያዊ ዘይሕለል ኣበርክተኦም ኣመጒሱ፡ ኣብ መጻኢ’ውን ከም ወትሩ፡ ሓድነት ሰልፎም ብምዕቃብ ንምልካዊ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምቅላዕን ንሓባራዊ ስራሕ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ምድንፋዕን እቲ ዘይሕለል ቃልሶም ዝያዳ ከደንፍዕዎ ጸዊዑ።

9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምቕባልን ምሕብሓብን ከካይዶ ንዝጸንሐ ጉርብትናዊ ምትሕብባር ኣመጒሱ። ኣብዚ እዋንዚ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ተቓውመኡን ብዘግለለ፡ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣስካሕካሒ በደል ዝፍጽም ዘሎ መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ዘላቒ ሰላም ከምጽእ ዘይክእል ምዃኑ ክግንዘብን ንከስተብህል እንዳጸወዐ፡ ሻቕለቱን ስኽፍትኡን ገሊጹ።

9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ኣቦመንበር መሪጹን ብኣቦመንበር ባይቶ ንዘቕረበሉ ሑጹያት ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ብምጽዳቕን ጠቕላላ ተቖጻጻሪ ብምምራጽን ኣኼባኡ ዛዚሙ

ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ፡ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ!!!

ማእከላይ ሽማግለ ሰዲህኤ

13 ነሓሰ 2018

%AM, %14 %444 %2018 %11:%Aug

Sudan, Russia discuss military cooperation

Written by

Sudan's Defence Minister Awad Ibn Ouf receives Russian Ambassador to Sudan Vladimir Zheltov on 13 August 2018 (Photo SUNA)


August 13, 2018 (KHARTOUM) - Sudan’s Defence Minister Awad Ibn Ouf said relations with Russia are developing steadily, particularly military cooperation, describing ties between the two countries as historic.

Ibn Ouf, who received the Russian Ambassador to Sudan Vladimir Zheltov on Monday at his office, pointed to Moscow’s supportive stances towards Khartoum.

For his part, Zheltov described relations between the two countries as close and friendly, saying they are based on mutual interests in all economic and military fields to serve the joint interests.

It is noteworthy that the meeting was held in the presence of Sudan’s head of the Military Intelligence, Lieu. Gen. Gamal Omar Mohamed Ibrahim, and deputy military attaché at the Russian embassy Anthony Kaplan.

During a visit to Moscow last month to attend the 2018 World Cup Final, the Sudanese President Omer al-Bashir was met with Russian President Vladimir Putin. Both leaders pledged to promote military cooperation in the near future.

The two leaders last met in November 2017 in the Russian city of Sochi, with both expressing a desire to enhance military ties.

At the time, al-Bashir offered to construct an airbase for Russia on the Red Sea coast and to re-equip the Sudanese army with the Russian weapons including SU-30 fighter jets and surface-to-air missiles.

Politically, Russia is seen as a major ally of the government of al-Bashir that faces isolation from the West. However, economic cooperation between the two countries has remained very low, with a trade balance that does not exceed $400 million.

In December 2015, Sudan and Russia signed 14 cooperation agreements in different domains, including oil, minerals and banks.

The agreements also include a concession contract between Sudan and the Russian Rus Geology to prospect for oil in Sudan’s Bloc E57 and another accord for the geological mapping of the Jebel Moya area, North Kordofan State.

(ST)

Source=http://www.sudantribune.com/spip.php?article66048

سيداتي سادتي ممثلي التنظيمات السياسية و منظمات المجتمع المدني

سيداتي سادتي أعضاء حزب الشعب الديمقراطي الارتري

ضيوفنا الكرام

أصالتاعن نفسي و نيابات عن قيادة و قاعدة حزب الشعب الديمقراطي الارتري اتقدم اليكم بخالص الشكر و التقدير لتلبية دعوتنا و مشاركتنا في مهرجان ٢٠١٨ ، تشرفنا بحضوركم ، أيضا الشكر موصول للجنة المنظمة و الي كل الذين ساهمو في أعداد المهرجان.

ينعقد مهرجان هذا العام في ظل تطورات إقليمية و دوليه لاسيما في وقت تحولات كبيرة و بوتيرة متسارعة علي مستوى منطقتنا بالغة الاهمية وبالتالي يتطلب مننا كمعارضه لنظام الهقدف للتعامل مع هذه الأحداث وأن ننتهز كل الفرص المتاحة لتحويلها لمصلحة الوطن و ان نبادر بتبادل الاراء و البدء بخطوات عملية لتحقيق ذلك.

Chairmans Speech 3

سيداتي سادتي

في هذه الفترة دخلت الدول الكبرى في ما بينها في منافسة حول مسائل سياسية و اقتصادية و جيو سياسية وإزداد التنافس حدة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة و الصين والاتحاد الأوروبي و كندا من جهة أخرى فضلا عن التوتر الروسي ، الإيراني والاتحاد الأوروبي من جانب و إسرائيل و الولايات ً من الجانب الآخر الناتج بسبب تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية البرنامج النووي الإيراني علاوة علي ذلك خلافات دول الأتحاد الأوروبي بخصوص قضايا اللاجئين البعد منها ترى أن يتم قبول طلب اللجوء في أول دولة تطأ فيها قدم طالب اللجوء، بينما توجد دول أخرى توأيد تقاسم عبء اللاجئين وطرف ثالث يدعم فكرة اغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء.

ويشهد الشرق الأوسط والقرن الافريقي تدخلات سياسية و عسكرية من دول عديدة ، في سوريا تواجد عسكري روسي، إيراني، تركي إسرائيلي مكثف في اليمن معارك عسكريه طرفها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و الحوثيين و قوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح تقابل هذه الحرب بعدم قبول و إدانة من قبل إيران وتركيا وقطر. تمتد تداعيات حرب اليمن على القرن الإفريقي لأنها فتحت الباب لبناء قواعد عسكرية في السواحل الجنوبية الارترية لشن عمليات عسكرية ولسد الطريق امام التسلل الإيراني الى منطقة القرن الإفريقي فضلا عن تأجير ميناء عصب لدولة الإمارات العربية المتحدة لنفس القرض.

Chairmans Speech 1

من الملاحظ أصبح القرن الإفريقي محط اطماع عسكرية و اقتصادية لدول عديدة والسعي لإيجاد موطأ قدم لها جري على قدم و ساق وما يواكد هذا الكلام الوجود الأمريكي ، الفرنسي ، الصيني ، التركي ، الإيطالية، و الياباني في جيبوتي أيضا الوجود التركي في السودان والصومال. أسباب هذا التحرك المحموم لكل هذه الدول يمكن تلخيصها في سببين رئيسيين الأول لحماية أساطيلها التجارية والاخرى للتأثير و التوسع في أفريقيا و الشرق الاوسط.

سيداتي سادتي

حديثي سوف يتركذ في التحولات الجارية في القرن الإفريقي بصفة عامة وفي أثيوبيا و إريتريا بصفة خاصة التي لفتت أنظار العالم. ان التغيير في أثيوبيا لم يأتي من فراغ بل كن ثمرة نضال شاق و تضحيات جسيمة للشعوب الإثيوبية ، رغم محاولات الحكومة الفدرالية المتكررة لكبح جماح الانتفاضة من خلال فرض حالة طوارئ لن تتمكن من قمعها وفي الاخير رضخة لمطالب الجماهيرو اعترف الحزب الحاكم على ان أسباب القلاقل كانت غياب  الحكم الراشد وتأكل حزب الجهة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية واقر الحزب إصلاح وتجديد نفسه و من أجل تحقيق الاصلاح أتى الدكتور ابي أحمد من داخل رحم الحزب وبدأ خطواته الإصلاحية بالنقاط التالية.

١ إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي و الضمير

٢ إنهاء حالة الطوارئ

٣ استدعاء جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المقاومة من خارج البلاد وأعطاها حرية العمل من داخل البلاد للمنافسة.

٤ زيارات مكوكية لتهدئة حالة الشغب التي عانت منها الأقاليم

٥ قبول اتفاقية الجزائر و قرأر مفوضية ترسيم ألحدود دون شروط مسبقة

أن قبول واستعداد الدكتور ابي أحمد لاتفاقية الجزائر هي خطوه شجاعة لم  يسبق لها مثيل في أفريقيا عموما ًو في القرن الإفريقي خاصتا ونحن في حزب الشعب الديمقراطي الارتري نهنئ ونشيد هذه الخطوة الباسلة. كما  أود أن اؤكد ان حزب الشعب الديمقراطي الارتري انطلاقا من إيمانه الراسخ لمبدأ العدالة والسلام و للديمقراطية كانت مواقفه دأمنا و أبدا واضحه اتجاه حل قضية الحدود و ترسيمها بالطرق السلمية.

أن التحولات التي شهدتها أثيوبيا لا شك انها من صنع الشعب الأثيوبي بالدرجة الأساسية و  بشكل رئيسي ولكن لا يمكن أغفال الدور المساعد الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة . في أحد لقاءاته الصحفية بخصوص اجتماع بين الدولتين ذكر سفير الولايات المتحدة لدى إثيوبيا السيد مايك راينر بأن المحادثات بين أثيوبيا و إريتريا بدأت قبل مجيئ الدكتور ابي أحمد في السلطة وأكد لقاء فد ارتري بقيادة وزير خارجية إريتريا السيد عثمان صالح و عدوية مستشار الرئيس الأرتري السيد يماني قبراب بالسيد هيلي ماريام دسالن رئيس وزراء أثيوبيا السابق برعاية أمريكا في العاصمة واشنقتون.

للاءت نظام اسمرى ، بالأمس كان يسرخ رأس نظام الهقدف في كل مناسبة " لاء لتطبيع قبل ترسيم الحدود و قبل خروج اخر جندي من الأراضي الارترية و نعم للتطبيع بعد ترسيم الحدود " بمعنى ترسيم الحدود في الصباح و التطبيع في مساء نفس اليوم ، إذن ماذا جرى اليوم حتى يهرول نحو التطبيع و إجراء محادثات مع أثيوبيا بعيدة عن أنظار الشعب الارتري، هل تم فعلا ترسيم الحدود ووضع الحديد على الارض، الم يكون النظام ووسائل الإعلام التي تعمل علي حسابه تتهم السيد هيلي ماريام ولدتنساءي (دروع) و مجموعته بالخيانة العظمة لمجرد مطالبتهم العمل بالدستور و حل النزاع الحدود بالمفاوضات السلمية ايصا كانو يكيلون نفس الاتهامات للمعارضة الإرترية لتواجدها الاضطراري في الأراضي الإثيوبية ، هل من مبرر لهذا التهافت و الهرولة من قبل النظام اتجاه أثيوبيا ? و هل من معطيات جديدة على الارض تحتم ذلك ? السلطة في أثيوبيا هو نفس الائتلاف الحاكم و ترسيم الحدود لم يتم بعد حقا تصرف أدهش كل مراقب للعلاقات الإرترية و الأثيوبي.

Chairmans Speech 2

ومن المحزن والمعيب أن يتم اعلان قرار إرسال وفد التطبيع في ال ٢٠ من يونيو في ذكرى يوم الشهداء الذين سقطوا من أجل تحرير  تراب الوطن و الدفاع عن حدوده و سيادته دون إعطاء اي اعتبارللشهداء و للشعب الذي قدم أبناءه شهداء مهرا للتحرير و السيادة ولكن هذا التصرف ليس غريب من النظام في اسمرى ويجب أن نعي جيدا من لم يحترم شعبه و يخون عهد الشهداء لايؤتمن في تحقيق السلام مع الداخل ولا التطبيع مع الخارج.

النظام الدكتاتوري في إريتريا كل ما يهمه هو ضخ دماء في جسده المتهالك لأطالة عمره حتى لوكلف ذلك التخلي عن السيادة بالتجزئة هنا وهناك أملي ان تكون هذه الحقيقة اليوم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، عوضا عن ترسيم الحدود تنصب كل اهتماماته في استخدام الموانئ و فتح السفارات و استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية و فتح الحدود أمام تنقل المواطنين مستخفنا قضية الحدود و ترسيمها أن لم تكون أهملة حسب التصريحات الواردة من الطرفين ولكن على الشعب الارتري أن يطالب بشدة بترسيم الحدود على الأرض حتى لا تفرض عليه قدن حروب حدودية أخرى في حالة عدم تقاطع المصالح بين الدولتين.

جميع القرارات المتخذة من قبل النظام غير شفافة ودون أدنى مشاركة شعبية لا أحد يعلم الى أين سوف تتطور الأوضاع وبالتالي يتطلب من الجميع أن يراقب سير عملية السلام التي يطبل لها انظام بكل اهتمام، لا شك ان السلام ضروري ومطلب جماهيري لايوجد كأن يرفض السلام ولكن لأحد يقبل السلام المزعوم ، ان السلام لا يعني إسكات المدافع فقط بل السلام يعني التطور و التنمية و التعليم و التسامح و احترام سيادة القانون وضمان الحريات العامة وكل هذا له غياب تام في إريتريا اليوم.

بلادنا لا تحكم بالقانون ببساطة دولة بدون دستور و في ظل غياب سيادة القانون تحرم هامش من الحرية للمعارضة السلمية من الداخل و يحظر الاعلام الحر و يمنع أي نشاط   لمنظمات المجتمع المدنيي عودا عن ذلك تشيد السجون التي تمتلئ بالسجناء السياسيين و سجناء الضمير و قدن لا يستبعد سماع بتقديم طلب تسليم قيادات المعارضة و زوار اليل الى حيث ما تقيم لتصفيتها جسديا.

Chairmans Speech 4

التحولات الجارية في أثيوبيا لاتزال في بدايتها أين ستنتهي غير واضح حتى اللحظة تلوح في الافق وجود اتجاهين لذلك يمكن القول أن البلد في مفترق الطريق فعلى الجهتين أن تتفق وتجنب البلاد من ويلات الاقتتال و الدمار، السلام او عدمه في أثيوبيا و إريتريا ينعكس على دول الجوار وعلي بعضهم البعض سلبا أو إيجابا، ولتحقيق سلام مستدام بين الجارتين له شروطه الأساسية تتمثل في تأمين الحريات العامة وإيجاد ارضية ديمقراطية تمارس فيها الجماهير سلطاتها باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة .

سيداتي سادتي

الجزء الثالث من خطابي هو معسكر المعارضة ، بعد تحرير إريتريا نتيجة عدم انفتاح النظام و إقصاء الرأي الاخر نمت المعارضة بشكل سريع من حيث العدد ولكن عدم تمكنها من خلق مظلة تجمعها وغياب دور القيادة لم تسيرفي الاتجاه الصحيح فحسب بل دخلت في مشادة ضد بعضها البعض في قضاية جانبية وأضاعة كثير من الفرص ، يجب أن نعترف بهذه الحقيقة وأن نبدأ بتصحييحها فورا لأنها تحتمل التأخير والا وجودنا كمعارضة سوف لن يكون له معنى،

تشهد منطقتنا تحولات كثيرا و بوتيرة متسارعة لم نلعب فيها دورنا كما ينبغي أن لم يكون هذا الدور معدوم وهذا يجعل وجودنا كتنظيمات معارضة في مفترق الطريق أم ان نبدأ في تقويم مسيرتنا والاعتذار لشعبنا و التصالح مع انفسنا و الشروع في العمل الجماعي نحو الهدف المشترك أم ان نضمحل واحد تلو الاخر ، ليس لدي أدنى شك ان خيارنا هو الخيار الاول ولكن هذا الخيار لا يحتمل التقاعس أو التحرك البطيء فعليه يجب من الكل أن يؤدي دوره كماينبغي والا التاريخ سوف لن يرحمنا.

Chairmans Speech 5

نحنا وشعبنا أصبحنا نفاجأ بالأحداث المصيرية التي تهم الوطن لأنها تطبخ بمنتهى السرية بعيدة عن أنظار الشعب ان عملية السلام والتطبيع التي تقراع لها الطبول قبل ترسيم الحدود لاندري الى أين ستنتهي، لان لا يفصحاح عنها حتى القيل و يكتنفها كثير من القموض، هل يعنى بها لإضعاف الجبهة الشعبية لتحرير تقرأ أم هى لمعالجة أسباب الحرب الحدودية التي راحت ضحها كثير من الارواح و الممتلكات ، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام . أزالت النظام و الإتيان بالبديل الديمقراطي  هو استحقاق داخلي و من صميم مهمة الشعب الارتري و معسكر المعارضة بشقيها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ويجب ان نرفض وانلا ننتظرمربعين أيادينا لأي جهه خارجية للقيام بهذه العمل بدلا عنا.

وفي هذه المناسبة يقترح حزب الشعب الديمقراطي الارتري الى جميع التنظيمات الارترية تكوين لجنة مشتركة يناط إليها المهام الدبلوماسي و مخاطبة الحكومات والهيئات الدولية والعمل الاعلامي و الجماهيري و ندعو الجميع الي اجتماع في أسرع وقت ممكن لاتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص .

دعونا نعطي حيز كبير في مهرجان ٢٠١٨ لإلقاء الضوء على تطورات العلاقات بين إريتريا و أثيوبيا .

فلنعمل سويا لكي ننجز .....  وننادي سويا لكي نسمع

منقستأب  اسمروم

رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري

ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰንከሉ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝጽበዩ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ብጾትናን ንምሕጋዝ ኣብ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ናይ ድራር ዕድመ ኣብ ሎንዶን ኣዳሊና ኔርና። ኣብዚ፡ ኣታዊኡ ንማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ዝውዕል ናይ ድራር ዕድመ፡ ብርክት ዝበሉ ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ገለ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ገለ ድማ ወፈያኦም ብምስዳድ ዓቢ ኣበርክቶ ክም ዝገበሩልና ክንገልጽ ንፈቱ። ኣብዚ መዓልቲዚን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረን ናይ ወፈያ ጐሽጓሽን ብጠቕላላ 1783.00 ፓውንድ (ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሰማንያን ሰለስተን ፓውንድ) ተኣኪቡ ናብ ምምሕዳር ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ኢርትራ ተላኢኹ።

ንኹሉ ኣበርክቶኡ ዘወፈየ ሕልና ዘለዎ ዚጋ ኣጸቢቕና ነመስግን። እዞም ተጸበይቲ ሓገዝና ክሳብ ዘለዉ፡ ጻዋዒትና ዘየቋርጽ ስለዝኾነ ልግሲኹም ከይፍለየና ሓደራ ንብል።

ብፍላይ፡ ነዚ ሰናይ ናይ ምግባር መዓልቲ ዕዉት ንምግባር ንኹሉቲ ዝብላዕን ዝስተን ብኽሳረኤን ዘቕረባ፡ ከም ሰበን ድማ ገንዘባዊ ወፈያ ዝገበራ ተቐመጥቲ ከተማ ሎንዶን ኣደታትን ኣሓትን ወሰን ዘይብሉ ምስጋና ነቕርብ።

ብዚ ዝተገብረ ኣኼባ ኣባልምምሕዳርማሕበርኣካለጽጉማንኤርትራ፡ኣቶኣፈወርቂኣባይኣብመንጎናተረኺቡብዛዕባህሉው ነታ መደበር ከሰላንኣቋበርለ ጽጉማን ርትራን ብስፍሕ ዝበለ ገሊጹ ኣብርእኡ ድማ ከምተ ካልኦት ዓዲታት ዓዲ እንግሊዝውን ዕላዊ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ክትምስርት ለበዋኡ ሂቡ።

ንዘወፈኽሞ ሰናይ ኣስተዋጽኦኹም ነመስግን።

ኣዕሩኽ ኣካለ ጽጉማት ኤርትራ ኣብ ሎንዶን

ብምትሕብባር ኤርትራዊ ደሞክርያስያዊ ማሕበር ጀርመንን ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ፈስቲቫል ኣብዚ ዓመትዚውን ካብ ዕለት 3 ንሓሴ ክሳብ 5 ነሓሴ ኣብ ዝነበረ ግዜ ተኻይዱ። ኣቕድም ኣቢሉ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ በቶም ካብ ሜዳ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ብምትሕብባር ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ካብ መሬት ኤርትራ ተደፊኦም ናብ ምሉእ ዓለም ዝተበተኑ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ: ኣብ ካስል ሃገር ጀርመን ኣሽሓት ኤርትራውያን ዘጋብእ ፈስቲቫል የካይዱ ነይሮም። እታ ብሓደ ተመክሮን ዕላማን ብፍላይ ንመንእሰያት ኤርትራ ተዋስእ ዝነበረት ጀማሪት ብረታዊ ቃልሲ ተሓኤ ድሕሪ ካብ ሜዳ ምውጻኣ ከምቲ ብዙሕ ጸለምቲ ታሪኻት ምፍንጫል ውድባት ኣብ ብዙሓት ጨናፍራት ተኻፋፊላ። እዚ ምክፍፋልትዚ ዋላውን ኣብ ህዝባዊ በዓላት ከም ፈስቲቫላት ብሓባር ካብ ምክያድ በበይንኻ ኮይኑ። እዚ ብምትሕብባር ማሕበርን ሰልፍን ኣብ ፍራንክፈርት ዝተኻየደ ውን ውጽኢት ምፍልላይዩ። ንምፍልላይ ወጊዱ ኣብ ሓባር መደብ ንምምጻእ ከመሓድር ዝኽእል ድልየትን ትብዓትን ብዘይምርካብ ዘሎ ዕንቅፋት ከኣዩ። ሳዕበኑ ድማ ዘየድማዒ ሃለዋት ውድባት ኣሎ።

ካብ መደብ ፈስቲቫል 2018 ኣብ ፍራንክፈርት መደረ ዝተፋላለያ ፖለትካውያን ውድባት ተቛወምቲ ስርዓተ ምልኪ ኣብ ኤርትራ ነይሩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ: ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ: መርበብ ኤርትራውያን ደቂ እንስትዮ: መድረኽ: ኤርትራዊ ፈደራላዊ ምንቅስቓስ: ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ: ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ: ስለፊ ኣልናህዳ: ማሕበር እሽቱትጋርድ: ደሞክርያስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ: ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ብወከልቶም መደረ ኣስሚዖም። ካብ ትሕዝቶ መደረኦም ሕመረቱ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዶ: ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ምኒስተር ዝምራሕን ምስ ኢስያስ ኣፈወርቂ ዝተገብረ ርክብን ”ስምምዕን” ካብቲ ካብ መልሓስ ዶር: ኣብይ ኣሕመድ ዝወጽእ ናይ ሰላምን ፍቕርን መልእኽትን ( ኩሉ ንርብሓ ኢትዮጵያን ህዝባን ቀዳምነት ዝሰርዐ): ”ኣነን ፕረሲደንት ኢሳያስን ዓሰብ ክንማቐላ ኢና ዝብል መደረ ዶር ኣብይ” እሳያስ ድማ ኲሩምቲ ክሳብ ዝርአ ዝሰሓቐሉ። እቲ ዶብ ከይተተገብረ ምስ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኮፍ ኣይብልን ክብል ጸኒሑ: ከም ኣመሉ ብጥልመት ተመሪሑ ንኣዲስ ኣበባን ኣዋሳን ብምኻድ: ሃንደበት ” ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ኣይኮነን ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐዩ: ዶር፡ ኣብይ ምርሓና” ዝብሉን ቃላት ብምስናይ ንሰማዒዑ ብዝሰደምም ዳንኬራ ተሰኒዩ: ካትማትን ዲኖን ተሸሊሙ ኣፍ ልቡ ክሃርምን ከናፍር ኣፉ በእዳው ክስዕምን ኣብ መንጎ ዕብዳንን ምጥፋእ ሃሙን ዝተዋሕጠ መላኺ: ኣብ ነብሲ ወከፍ መልእኽቲ እዘን ውድባት ብዝተፋላለየ ቃልትን ሓረጋትን ተቓሊሑ።

ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውልቀ መላኽን: ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኣንፈት ረብሓ ከምዘይብሉን: ነቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መበገስ ኲናት ዝገበሮ ጉዳይ ዶብ ከም ዘይነበረን፣ ሂወት ዓሰርተታ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝቐዘፈ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መሰነይታ ፖለቲካዊ ዓፈንኡ ገይርዎ ጸኒሑ ከብቅዕ፣ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ እናረገጸ: ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ክዕንድር ዝረኣያ ውድባት ብጥልመት ክኸሰኦ ተሰሚዐን፡ ካብ ክሲ ንላዕሊ ዝኸደ ግን ኣይነበረን። ካብቲ ኣብ ፈስቲቫል ዝነበረ ህዝቢ ተኸዊለን ንበይነን ኣብ ዝዘተያሉ: ነቲ ህዝቢ ለይትን መዓልትን ዝጠልቦ ዘሎ ሓቢርካ ምስራሕ: ዋላውን ወውድበን ከም ዘለዎኦ ሒዘን ኣብ ዓለም ሓደ ኣፍ ኮይነን ንመከራን ሕሰምን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ: ጥርዓነን ንመልእኽቲ ፍትሕን ሰላምን ከቕርባ ዘኽእል ኣጀንዳ ብሓባር ከውጽኣ ዘይከኣላ ውድባትየን ነይረን። ብሓደ ኣጀንዳ ክወጻሉ ዘየኽኣለን ምኽንያት ብርእቶይ ኣብ ሰለሰተ ዝኽፈልዩ ዝነበረ። ክሳብ ሕጂ ናይ ሓባር መደብ ዘየምውጽአን ምኽንያት ዝኸስስ ወይ ዝነቕፍ: ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ኣይገብርናንሞ ናብ ህዝቢ ንውረድ: እቲ ሳልሳይ ድማ በዚ ዘሎ እማማታት ሓቢርካ ምስራሕ ንበገስ ዝብልን።

ገና ንሰላምን ፍትሕን ዝደልያን ንስርዓተ ምልኪ ዝፈንፈናን ውድባት ምዃነን ብሓሳብሲ ድሮ ዘሳማማዕ ነጥቢ ኣለወን። ነዚ ዘሎ መድረኽ ምድሓን ሃገርን ህዝብን ሕጂውን ካብ ኢደን ከይመልቚ: ኣብየት! ኣብየት! ኢልካ ከተመልክተልን ድማ ዝግባእዩ። ኣብዚ እዋንዚ ብተስፋይ ገብረእብ ዝተጻሕፈ የኑረነቢ ማህደር ዝብል ጽሑፍ ኣንቢበ። ኣብቲ ጽሑፍ እዚ ዝስዕብ ታሪኽ ተገንዚበ። ”ንጉስ ኡምበርቶ ኤርትራ የኢጣልያ ግዛት መሆንዋን ከማወጁ በፊትም ሆነ ቡሁዋላ የአርትራውያን ተቃውሞዎች በያቅጣጫው ይታዩ ነበር። ተቃውምዋቸው ግን በተደራጀ የትጥቅ ትግል ደረጃ ኣልነበረም። ብተናጠል ነበር። ኢጣሊያኖች ዘለግ ብሎ የሚታየውን የኤርትራውያን ኣንገት ኣንድ ባንድ እየቀነጠሉ፣ ህዝብ ሊመራና ሊያንቀሳቀስ የሚችለውን ግለሰብ ከኣገር ለማጽዳት ሞከሩ። ጎን ለጎንም ለኢጣልያ ታማኝ ሊሆኑ የሚችሉ ኤርትርታራውያን ኮትኩተው ለማሳደግ ተጉ።” መግዛእቲ ጥልያን ነቲ ኣብ ማሕረስን ጒስነትን ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ምዕባለ ተክንሎጂ ኣብ ዘይነበረሉ ሕጽረት መራኸቢ ዝሰፈነሉ: ዝተናጻጸለ ሕብረተሰብ ንቓልሱ ደርቁሶም ክገዝእዎ ኣኽኢልዎም። ነቲ ኣብ ኣርባዓታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ፖለቲካውያን ውድባት ተጠቒሙውን ጎቦጣ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ተዓዊቱ። ነዚ እዚ ዘሎ ወለዶ ከም ሕሱምዩ ዝሓምዮ።

ኣብ ዘለናዮ ዘመን ማሕበራዊ መድያ: ፓልቶክ: ቫይበር: ወትስኣፕ: ስካይፕ: ትዊተር: ኢመይል: ወብሳይት: ፈይስቡክ: ረድዮን ተለቭጅንን ኣብ ዘለዎ: ብኹሉ ምዕቡል መራኸቢ መጎዓዝያን ከለና: ግዜን ገንዘብን እናጠፍአ: ምቅላስ ዘይተረፈ ክነሱ ኲሉ ኣብ ዕግሽግሽ ክጠፍእ እናተሞኮርና: ነዚ ጽዩን ሃገርን ህዝብን ዘባስን ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ምልካዊ ስርዓት ከንልግሶስ ይትረፍ: ገንዘብ ካብ ጅብኡ ከምዘውጽእ ነጋዳይ: ብሃገር ክጻወት ንህዝቢ ፋሕ ብትን ከእትወሉ እናተዓዘብና: ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ብምግባር ነዚ ኹሉ ውድባት ከም ሓደ ልሳን ኮይኑ ንጸበባን ሕሰምን ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ካብ ምስራሕን ምዝራብን ዘይምኽኣሉ: ወለዶና ዳግም ብሕሱም ብታሪኽ ከይክሰስ ዘፍርህዩ።

ሕጂውን ጸሓይና ኣይዓረበትን። እቶም ብሂወት ዘለና ብፍላይ ግን እቶም ብግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሜዳ ዝወጻእኩም: ክሳብ ሕጂ ድማ እተበጀኹምላ መሬትኩም ዳግም ከይረአኹም ኣበየ ቦታኡ ዘለኹም ኣብ ንእስነትኩም ሓርነት ንምርካብ ዝወፈርኩም ገናውን ንሰላምን ራህዋን ትደልዩ ዘለኹም: ንዝጠፍአ ንምምላስ: ንተሰወአ ንምድባስ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ንሓድሽ ወለዶ ኣብነት ንምዃን ሕጂውን መድረኽ ይጽበሎ።

ክብሪ ንሰማእትታትና።

ረዘነ ተስፋጽዮን

Page 1 of 254