ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ 25 ሰነ 2017 ኣብ ከተማ ሳንድየጎ፡ ካሊፎርንያ፡ክፉት ህዝባዊ ሰሚናር ኣካይዱ።

 

ነቲ ኣኼባ ዝኸፈተ፡ ሓው መንግስ ሃይለ ካብ ጨንፈር ኣሪዞና፡ ንዕዱማት ኣጋይሽ ናይ ምስጋናን እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን መልእኽቲ ድሕሪ ምትሕልላፍ፡ ሓጺር መግለጺ ብዛዕባ ግደን ተራን ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ ቃልሲ ኣቕሪቡ፡ መድረኽ ንኣቦ መንበር ሰልፊ ኣመሓላለፈሉ።

San Diego 2

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ከም ቀንዲ ዛዕባ ኣኼባ ገይሩ ዝተዛረበሉ ኣርእስቲ፡ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ኣብቀረባ እዋን ዝቐረበ፡ ንሓባራዊ ዕዮ ተቓወምቲ ውድባት ዝጽውዕ እማመ ኢዩ ነይሩ። ከም መእተዊ ንመግለጺኡ ከኣ፡ ነቲ ሃገር/ደውላ (state) ዝብል ኣምር ብምግላጽ ኢዩ ጀሚሩ።

 

ሃገርን መንግስትን (state and government0 ክልተ ዝተፈላላዩ ኣምራት ምዃኖም ድሕሪ ምብራህ፡ ንመንግስቲ ምቅዋም ማለት ንሃገር ምቅዋም ከምዘይኰነ ኣብሪሁ። ኣስዒቡ ሃገር 4 ኣካላት ዝቖመ ምዃኑ፡ ንሳቶም ድማ፦

1. መንግስቲ

2. ህዝቢ

3. ዶባቱ ዝተነጸረ መሬት (territory)

4. ኣህጕራዊ ተፈላጥነት ኢዮም።

 

1. መንግስቲ፦

ንመንግስቲ ኣመልኪቱ፡ ሓው መንግስትኣብ፡ እቶም ሰለስተ ኣካላቱ ማለት ሓጋጊ፡ ፈጻምን ፈራድን ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምቍጽጻር ናይ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝውደቑ ዝርዝር መብርሂ ሂቡ።

 

2. ህዝቢ፦

ህዝቢ ኤርትራ፡ ብስእነት ሓርነት፡ ስእነት ግዝኣተ-ሕጊ፡ ስእነት ማይ፡ መግብን መንበሪ ኣባይቲ፡ ስእነት ስራሕ . . .ወዘተ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ። ቀጺሉ እታ መስረታዊት ኣሃዱ ናይ ሕብረተሰብ ዝዀነት ስድራቤት ተበታቲና ምህላዋ፤ ስደት፡ መለለዪን መጸውዕን ህዝቢ ኤርትራ ኰይኑ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ንስደት ከም ምንጪ ናይ ወጻኢ ባጤራ ንኽጥቀመሉን ብስእነተ ስራሕ ክፍጠር ንዝኽእል ህዝባዊ ናዕብታታ ንምዕጋትን ኰነ ኢሉ ዘተባብዖ ዘሎ ፖሊሲ ምዃኑ ኣስሚርሉ።

 

3. መሬት፦

ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ብሰንኪ ጻሕታሪ ግርጭታት ዝዀነ ፖሊሲታቱ፡ ሰፊሕ ክፋል ካብ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ክወድቕ ምግባሩ። ነዚ መሬት’ዚ ብሓይሊ ይኹን ብሰላም ክመልስ ዘይምብቃዑ፡ ንልዑላውነት ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዐ ስርዓት ምዃኑ ኣረዲኡ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እውን ማያት፡ መሬትን ሰማያትን ኤርትራ ንናይ ወጻኢ ሓይልታት ኣሕሊፉ ሂቡ ምህላውን እዚ ኣብ መጻኢ ክፈጥሮ ዝኽእል ጸገማትን እውን ኣሚቱ።

 

4. ኣህጕራዊ ተፈላጥነት፦

ብቓልስን ድምጽን ህዝቢ ኤርትራ ዝተረጋገጸ ኣህጕራዊ ተፈላጥነት ኤርትራ ጌና ኣብ ቦታኡ ዘሎ እኳ እንተዀነ፡ ስርዓት ኤርትራ ብዝኽተሎ ዘሎ ግጉይ ፖሊሲታት፡ ንሓደጋ ክቃላዕ ከምዝኽእል ድማ ኣዘኻኺሩ።

San Diego 3

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ብሓደ ሸነኽ ኤርትራ ከምሃገር ናብ ፍሽለት ገጻ ተምርሕ ከምዘላ፤ ብኻልእ ሽነኽ ከኣ፡ ነታ ሃገር ካብ ፍሽለት ከድሕን ዝኽእል ዝተጠርነፈ ተቓዋሚ ሓይሊ ዘይምህላው፡ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዘሻቕል ጕዳይ ምዃኑ ሓቢሩ።

 

ካብ’ዚ ተበጊሱ፡ ኣድላይነት ናይ ሓባራዊ ዕዮ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፡ ህጹጽን ዕዙዝን ጕዳይ ምዃኑ ኣስሚርሉ። ቀጺሉ፡ ዝሓላፈ ተመኵሮታት ናይ ሓባራዊ ዕዮ፡ ብሰንኪ ቀዳምነታት ዘይምስራዕን ብሰንኪ ናይ ህልኽን ኣሉታዊ ናይ ምውድዳር መንፈስን ክሰምር ወይ ክዕወት ከምዘይከኣለ ገሊጹ።

SanDiego 4

 

ነዚ ንምፍዋስ ኣብ’ዘን ዝስዕባ መትከላት ዝተሰረተ፡ ሓባራዊ ዲፕሎማስያዊ፡ ዜናውን ህዝባውን ዕዮ ክካየድ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ። ነዚ ንምግባር ድማ ሰዲህኤ ምስ ኵለን ተቓወምቲ ውድባት ክራኸብን ኣብ ናይ እንካን ሃባን መስርሕ ክኣቱን ድልዊ ምህላዉ ኣረዲኡ።

1. ምዕቃብ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ፤

2. ምውዳቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍን ምልጋስ መሓውራት ጭቆናኡን፤

3. ድሕሪ ውድቐት ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብዝሓ ሰልፋዊ ስርዓት ዝሰረቱ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምቛም፤

4. ግዝኣተ ሕግን ዲሞክራስያዊ መሰላትን መላእ ሓርነታትን ህዝቢ ምቕባል፤ ዝብላ ኢየን።

SanDiego 5

ኣብ መወዳእታ፡ ካብ ኣኼበኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሱ። ኣኼበኛታት ድማ፡ ኣዝዩ ብጋህዲ ዝስምዖም ርእይቶታን ለበዋታትን ኣቕሪቦም።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ፈጥር ኣል ሙባረክ ንዅሎም ኣስላም ዓለም ብሓበራ፡ ንኣስላምን ህዝብን ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ፡ ዒድ ሙባረክ ዝብል ናይ ዮሃና መልእኽቱ የመሓላልፍ።

ኵሉ ዓም ዎ ኢንቱ ብኼር

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

EPDP Information Office

As part of his extended duty tour to the United States and Canada, Mr. Menghesteab Asmerom, Chairman of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP),

ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንዝነውሐ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ንምክያድ ካብ ተዳልዩሉ ዘሎ ከተማታት፣ ናይ መጀመርያ ኣኼብኡ ኣብ በይ-አርያ፣ ከተማ ኦክላንድ ብ17 ሰነ 2017 ዕዉት ሰሚናር ኣካይዱ።

ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ናይ 14 ሰነ 2017 ስሩዕ ኣጀንዳኡ ቅድሚ ምጅማሩ ሒደት ሰዓታት፡ ኤርትራዊ ማሕበረሰ ሕግን ኣሓት ማሕበራት ሰብኣዊ መሰልን ብዘይካቲ ዓለም ለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርድን ዞባዊ መስርሕን ካልእ መማረጺ ንምድህሳስ ጐናዊ ኣኼባ ኣካይዶም። ዕላማ እቲ ምድህሳስ መማረጺ መድረኽ ኣብ ኤርትራ ካብ 1991 ክሳብ 2016 ብዝፈጸምዎ ገበን ዝኽሰሱ ሰባት ተሓተቲ ዝኾንሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ።

 

ኣብቲ ሓያሎ ዝተሳተፍዎ ብዶ/ር ዳንኤል ረዘነ መኮነን ካብ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ሕጊ ዝተኣልየ መድረኽ፡ ሱዙኩ ሉንጉ ናይ ሕጊ ክኢላ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣቶ ኣዳም ክንፉ ካብ ግዳይ ኤርትራዊ ቤተሰብን ወ/ሮ ሪታ ማዙቺ ኣብ ናይሮቢ ካብ ዝመደበሩ ሲቪላዊ መድረኽ ቅርኒ ኣፍሪቃን ከም ተዛረብቲ ተሳቲፎም።

 

ዶ/ር ዳንኤል መኮነን ኣብ ዝሃቦ መእተዊ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብመርማሪ ኮሚሽ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ዝተበጽሓ ውሳነታትን መፍትሒ ሓሳባትን ብመንግዲ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻት ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ ጠቒሱ። በዚ መሰረት ብኤርትራውያንን ግዱሳት ሲቪላዊ ማሕበራትን ካልእ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዝረጋገጸሉ መንገዲ ምንዳይ እዋናዊ ዕማም ምዃኑ ኣነጺሩ።

 

ዶ/ር ዳንኤል እቲ  መማረጺ መድረኻት፡ ነቶም  ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈጸሙ ጥርጡራት ሰባት ብደረጃ ዞባ ወይ ሃገር ካብ ኤርትራ ወጻኢ ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ። ወ/ሮ ሱዝኮ ብወገነን ንኣድላይነት ብኣካል ምቕራብ ገበነኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝገለጸኦ ኣብ ዘየለውሉ ምጽራይ ከም ዝከኣል ሓቢረን። እቲ ምጽራይ ካብ ኤርትራ ወጻኢ እውን ክካየድ ዝኽእል’ኳ እንተኾነ ኤርትራውያን እኹል መርተዖ ክሕዙ ይግባእ ኢለን።

 

መንእሰይ ኣዳም ክንፉ ብወገኑ ብዛዕባ ብ2002 ምስዋር ኣቡኡን ብዙሓት ነበርቲ ሰንዓፈን ብዝርዝር ሓቢሩ፡ ቤተሰብ እቶም ግዳያት ብሰንኪ ተግባራት ስርዓት ኤርትራ ከም ዝተሳቐዩ ከኣ ኣብሪሁ። ወ/ሮ ሪታ ማዞቺ’ውን ናይ ሲቪላዊ መድረኽ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዕላማ ብዝርዝር ጠቒሰን ናይቲ መድረኽ ጽልዋ ኣብተን ዝንቀሳቐሰለን ሃገራት ብዝምልከት ዓሚቝ መግለጺ ሂበን።

 

ኣብቲ ምይይጥ ተሳተፍቲ ነቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ግደ ሲቪላዊ ማሕበራት ግቡእ ግምት ሂቦም፡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምትግባር እቲ ብመርማሪ ኮሚሽ ሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ እንታይ ክገብር ከም ዝኽል ብቆላሕታ ርእየምዎ።

 

ቅድሚኡ ሓደ መዓልቲ ብ13 ሰነ 2017 ጨቋኒ መንግስቲ ኤርትራ ብተስፋሚካኤል ገራህቱ ብዝተመርሐ ልኡኽ ነቲ ብኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝቐርቦ ዘሎ ብደሆ ዝምልከት ባዕላዊ መከላኸሊ ኣቕሪቡ

ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣቶ ንጉሰ ጸጋይን ኣቶ ሃይለ ገብሩን ብ18 ሰነ 2017 ብዛዕባ’ቲ መሪሕነት ሰዲህኤ ብ4 ሰነ 2017 ብወግዒ ዝዘርገሖ “እመመ ሰዲህኤ ንሓባራዊ ዕዮ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ” መብርሂ ሂቦም። ኣብዚ ብፓልቶክ ዝተኻየደን ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደን ኣኼባ፡ እዚ እማመ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ይቐርብ ከም ዘሎ ንምብራህ ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ደንበ ተቓውሞን ብዝርዝር ጠቒሶም። ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ እዚ እማመ ናብዚ ደረጃዚ በጺሑ ንክዝርጋሕ ዝመጸሉ መስርሕ ብዝምልከት እውን ገሊጾም።

ካብዚ ሓሊፉ ደምበ ተቓውሞ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ደውታ ደረጃ ምህላዉ ብምርዳእ ብውድባትን ዝተፈላለዩ ግዱሳት ኣካላትን ብዘይካ ሓቢርካ ምስራሕ ካልእ መተካእታ ከምዘየለ ክገልጹ ምጽነሖም እዚ እማመ ንክወጽእ ከም ዘተባበዐ ኣብዚ ኣኼባ ተንጸባሪቑ። ምስዚ ብምትሕሓዝ እዞም መብርሂ ዝሃቡ ኣሕዋት፡ እዚ እማመ ብቐንዱ ንርኢቶ ሰዲህኤ ዘንጸባርቕን ውድባት ዘማዕብልዎ ክፉት ኮይኑ ናይ ቅድመ ኩነት ባህሪ ከም ዘየብሉ ኣነጺሮም። ካልእ ኣብዚ ዝተጠቕሰ እቲ እዚ እማመ ኣተኲርሉ ዘሎ ቀዳማይ ምዕራፍ ምውጋድ ጉጅለ ህግደፍን ናይ ጭቆና መሳርሒኡን ንክዕወት ግደ ሲቪካዊ ማሕበራት ዕዙዝ ምዃኑ ስለ ዝርዳእ በብኩርናዑ ይካየዱ ንዘለዉ ህዝባዊ ምልዕዓላት ከም ዘተባብዕ ኣብሪሆም።

ኣብዚ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣባላት ሰዲህኤ፡ ኣብቲ እማመ ተጠቒሱ ዘሎ ነጥብታት እምብዛ ከምዘይሕደሶም’ኳ ፍሉጥ እንተኾነ ዝተፈላለዩ ክበርህሎም ዝደልይዎም ሓሳባት ኣቕሪቦም። እዚ እማመ’ዚ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝቐርብ ዝነበረ ጸዋዒታት ብምንታይ ይፍለ፡ እዚ እማመዚ ምስ መን ኢና ከነተግብሮ፡ እዚ እማመ ምስቲ ተጀሚሩ ኣብ መስርሕ ዘሎ ንኡስ ጽላላት ብኸመይ እዩ ክመሓደር ዝኽእል፡ …… ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ኣቕሪቦም።

ኣቕረብቲ ኣብዚ ሕቶታት ተመስሪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፡ ኣብዚ እማመዚ ቀሪቦም ዘለዉ ሓሳባትን መጸዋዕታ ዝቐርበሎም ዘሎ ወገናትን ሓደስቲ ኣይኮኑን። ምስኣቶም ክንሰርሕ ዝጸናሕና እዮም። እቲ ሓድሽ ዝኸውን ምስዚ ንርከበሉ ዘለና ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ንፍልልያትና ብምውጋድ ዘይኮነስ ብምምሕዳር ብሓባር ዘስረሓና ካብ ተመኩሮና ዝተመሃርናዮ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣጥሪና ኣለና ዝብል እምነት ምዃኑ ጠቒሶም።  እዚ መጸዋዕታ ከምቲ ኣብቲ እማመ ብንጹር ሰፊሩ ዘሎ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት፡ ፍልልያቶም ዓቂቦም ኣብቲ ውሱን ዘሰማምዖም ነጥብታት ብሓባር ንክሰርሑ ዝቐነዐ ምዃኑ በቲ ክንሓልፎ ዝጸናሕና ተመኩሮ ኣሰንዮም  ኣብሪሆም። ከምቲ ኣብቲ እማመ ተጠቒሱ ዘሎ እዚ ሓሳብ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጽላላት ይኹን ግንባራት ዝትክእ ዘይኮነ፡ ንሳቶም ዝሓወሰን ዝያዳ ዝሰፈሓን ጽላል ኣብ ምፍጣር ዘተኮረ ምዃኑ ከኣ ተዘርዚሩ።

እዚ እማመ ካብ ዝወጽእ ንነጀውም በቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝወሃብ ዘሎ ግብረመልሲ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣብዚ ኣኼባ ተንጸባሪቑ። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣኼባ ምእማም ምጅማር እምበር መወዳእታ ስለዘይኮነ፡ ሎሚ ትማሊ ስለ ዘይኮነ፡ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንዕንቀፎ ዝነበርና ከይሰጋእና፡ ኣብ ፍረ ንክበጽሕ ኩሉ ዝምልከቶ ክጽዕተሉ ከም ዝግባእ ኣትሪሮም ተላብዮም።

ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ንዝነወሓ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ብ15 ሰነ 2017 ኣብ በይኤርያ፡ካሊፎርኒያ ኣትዩ። ንሱ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝጸንሓሉ ኣብ ዝበጽሖ ቦታታት ክፉት ናይ ህዝቢ ኣኼባታትን ሰሚናራት ጨናፍር ሰዲህኤን ከካይድ እዩ።

በዚ መሰረት ኣቦመንበር ሰደህኤ ቀዳም 17 ሰነ 2017 ኣብ በይኤርያ ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ንጽባሒቱ 18 ሰነ ድማ ኣብቲ ቦታ ምስ ዘለዉ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክመያየጥ እዩ።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣቦመንበር መንግስተኣብ 24 ሰነ 2017 ኣብ ሳንዲያጎ፡ ካሊፎርንያ ናይ ኣባላት ሰዲህኤ ክራኸብ እዩ። ቀጺሉ ድማ ብ25 ሰነ 2017 ካለኣይ ህዝባዊ ኣኼባኡ ምስ ኤርትራውያን ነበርቲ ሳንዲያጎን ከባቢኣን ከካይድ እዩ። ካለኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካንዳን ዘካይዶም ኣኼባታት ብዝምልከት ዘካይደሉ ግዜ  ኣብ መጻኢ ክሕበር እዩ።

ኣቦመንበር ሰደህኤ ኣብዚ ዘካይዶ ኣኼባታት ዘተኩረሉ ዛዕባታት፡ ኣሻቓሊ ፖለቲካዊ፡ ሰብኣዊ መሰልን ማሕበረ-ቁጠባውን ኩነታት ኤርትራ፡ ከምኡ እውን ዘይምኽኑይ ቀጻሊ ምክፍፋልን ደውታን ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ፡ ከተኩረሎም ትጽቢት ዝግበረሎም እዮም። ብዘይካዚ ሰዲህኤ ቅድሚ 7 ዓመታት ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ክሓልፎ ዝጸንሐ ውሽጣውን ግዳማውን ብደሆታት ቆላሕታ ዝህቦ ጉዳይ ክኸውን እዩ። ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘውጸኦ እማመ ንሰፊሕ ዘተ ምስ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ንሰፈሕ ናይ ሓባር ስራሕ መድረኽ ብዕምቆት ክበርህ እዩ።

ኣቦመንበር ሰዲህኤ ኣብ ዑደቱ ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋን) ካለኦት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዘለዉ ኣባላት መሪሕነትን ክስነ እዩ።

Mr. Menghesteab Asmerom, Chairman of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP), on 15 June 2017 arrived in the Bay Area, California, for an extended mission in North America (the United States and Canada) during which he will hold open public meetings as well as seminars for EPDP branches in places of visit.

 

On Saturday, 17 June, the EPDP Chairman will hold an open public meeting for Eritreans residing in the Bay Area. On Sunday, 18 June, he will conduct a meeting for EPDP members in the same area.  

 

On 24 June, Mr. Menghesteab Asmerom will hold a meeting for EPDP members in San Diego, California, followed by his second public meeting in USA on 25 June for Eritrean compatriots residing in San Diego and the surrounding region. Other meetings in different parts of USA and Canada will be announced in due course of time.

 

The EPDP Chairman's talking points at the meetings are expected to include the ever distressing political, human rights and socio-economic situation in Eritrea; the unjustified continued fragmentation and deafening stagnation of the Eritrean opposition camp in the diaspora, and, of course, the internal and external challenging the EPDP has been facing since its formation seven years ago. Also to be expounded in great detail will be the recently issued EPDP Central Council proposal for wider dialogue within the Eritrean opposition camp with the primary aim of finding a common platform for an effective joint work.

 

During many parts of his tour, the EPDP Chairman will be accompanied by the Head for EPDP Organizational Affairs, Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga) and other leadership members residing in the United States and Canada. 

ኣብዚ ሳልስቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂንመሪሕነት መድረኽ ዝእድብዝበሎ ስጉምቲ ክውሰድ መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ  ሬድዮ መድረኽ ምንጭታታ ብምጥቃስ ሓቢራ። እታ ሬድዮ እቲዝእድብ ስጉምቲእንታይ ሙዃኑ ዝሕብር ዝርዝር ከምዘየብሉ ጠቒሳ፡ ፕረሰደንት ኢሳያስ መምርሒ ክህብ እንከሎ ኣስማት ኣባላት መሪሕነት መድረኽ ከም ዝረቖሐ ገሊጻ።

እቲ መምርሒ “ነዞም ሰባት ኣፎም ዘትሕዝ ስጉምቲ” ዝብል ሕመረት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ዜና ሬድዮ መድረኽ፡ እቲ መምርሒ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት፡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላት ሓለዋ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንትን ብኽፉት ኣገባብ ከም ዝተዋህበ’ውን ጠቒሱ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣንበሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መድረኽ ግቡእ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ከም ዝፈከረ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣቃሊዑ።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ ዋንነቱ ናይ ነፍስሄር ሜጀር ጀነራል ገ/እዚኣብሄር ዓንደማርያም (ውጩ) ዝኾነ ኣባይቲ ኣብ ክተማ ኣስመራ ብ2 ሰነ 2017 ብትእዛዝ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ ከም ዝተዓሸገ እዛ ሬድዮ ኣብ ናይ 13 ሰነ 2017 ፈነወ  ኣቃሊሓ። እቲ ዝተዓሸገ ክልተ ኣባይቲ፡ እቲ ሓደ ኣብ ቪላጆ ከባቢ ፋብሪካ ዓለባን ኣብ ሓዝሓዝን ከም ዝርከብ ከኣ እቲ ዜና ሓቢሩ። እዚ “ብምምሕዳራ ዞባ ማኣከል ተዓስጉ” ዝብል ማሕተም ዝዓረፎ ኣባይቲ ብስም መብራህቱ ናይዝዚ ዝተመዝገበ እዩ ነይሩ።

እቲ ዜና ኣብዚ እዋንዚ ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ጽልእን ምፍዳይ ሕነን ተጸሚዱ ከም ዝርከብ ጠቒሱ፡ ካብዚ መንፈስዚ ነቒሉ ብቐጻሊ ሰባት ምእሳርን ውልቃዊ ረብሓ ንምርካብ እሱራት ኣብ ምፍታሕን ተዋፊሩ ከም ዘሎ ገሊጹ።

 ኣብ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ጥቕምን ምጥፍፋእን ዝዓብለሎ ምምሕዳር ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ብዝተፈላለየ መደናገሪ ኣስማት ንብረት ምሕባእን ውልቃዊ ቅርሕንቲ ዝዓብለሎ ስጉምቲ ምውሳድን ዝተለምደ እዩ።

Page 1 of 53