ሓርነት ኦርግ ድሕርቲ ዝተረኽበ ውጽኢት ዓወት ደሞክራስያዊ ምርጫ ህዝቢ ጋምብያ ብ1 ታሕሳስ 2016 ኣመልኪቱ ነቲ ብሰላም ተኻይዱ ውጽኢቱ ድማ: ዝነበረ ፕረሲደንት ጋምብያ ተቐቢለዮ ምባሉን: ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኣየር ደሞክራሲ ዘተንበሀ ፍጻመ ምንባሩን ኣብ ዓምድታቱ ኣስፊርዎ ነይሩ። ጸኒሑ ግን ዝነበረ ፕረሲደንት ስልጣነይ ኣየረክብን ኢሉ ሓንጊዱ ምጽንሑን ኣበይ ከም ዝውድእን ነቲ ምዕባለ ኣብ ምጽንታው ዝጸንሐ ዓለምን ህዝቢ ጋምብያን: ብሓይልታት ደገፍቲ ምርጫ ህዝቢ ጋምብያ ብፍላይ ሰነጋል ውረድ ወይ ድማ ብሓይሊ ከነልግሰካ ኢና ዝብል ናይ ሕቡራት ሃገራት ቡራኬ ዝተሓወሶ ስምዕታ: ያሕያ ጃሚህ ከዕጠጢ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ሃገር ገዲፉ ክወጽእ ተቐሲቡስ እቲ ዝሰዓረ ፕረሲደንት ኣዳማ ባረው ክትክኦ ኣብ ምድላው ኣሎ። ኣብዚ ዝጸንሐ ደሞክራስያዊ ምውጣጥ ናይ ስላጣን ሰራዊት ጋምብያ ንውጽኢት ብዝሒ ድምጺ ህዝቢ ጋምብያ ደጊፉ ድው ምባሉ ንኻልኦት ሰብ ጹረራ ትምህርትዩ።

ህዝቢ ጋምብያ 1,849,285 ሚልዮን ኮይኑ: ጋምብያ ብመጠን ስፍሓታ; ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዋ ሃገርያ። ወግዓዊ ቋንቋ ህዝቢ ጋምብያ እንግሊዝዩ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ጋምብያ ግን ቦታዊ ቋንቁኡዩ ዘዘውትር። ካብ ዓሰርተ ጋምብያውያን ትሽዓተ ሃይማኖት ምስልምናዮም ዝኽተሉ ኢዮም። ጋምብያ ረፓብልኪካዊት ሃገር ኮይና ብመሰረት ቁዋም’ታ ሃገር ደሞክራስን ብዝሐ ሰልፍታትንያ ክትመሓደር ዝግባእ። ይኹን እምበር ብግብርስ ኣብዚ ዝሓልፈ 22 ዓመት ብሓያል ምልካዊ ፕረሲደንት ያሕያ ጃሚህ ኢያ ክትደሃኽ ጸኒሓ። ብ1994 ብዕልዋ (ኩደታ) ኣብ ስልጣን ዝደየበ ጃሚህ ኣብቲ ግዜ 29 ዓመት ነይርዎ። ብገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ደገፍ እኳ ይንበሮ እምበር ቀንዲ ንምልኩ ዝሓገዘ ረቛሕስ ዝተባታተነ ተቛውሞ ካብ ቀንዲዩ ነይሩ። በዚ ዝሰኸረ ጃሚህ ኣምላኽ እንትፈቒዱስ ንሚልያርድ ዓመታት ክመርሕየ ይብል ነይሩዩ።

ዕብዳን ስልጣን ዝዓዘሮ ያሕያ ጃሚህ ኣብ ሓደ ታሕሳስ ዝተኻየደ ውጽኢት ምርጫ ህዝቢ ጋምብያ ኣይቅበልን ብምባል ሓንጊዱ ጸኒሑ: ኣብቲ ምርጫ ኣዳማ ባረው ዝመርሖ ወገን ብ 45.5 ክዕወት ከሎ: ጃሚህ 36.7 ብምምጻእ ተሳዒሩ ኢዩ። እንተኾነ ዕውር ስስዐ ስልጣንን ብልሽው ዘይዓግብ ሸውሃቱን ካብ ምልኪ ብቐሊሉ ከገላግሎ ኣይከኣለን። ኣይወርድን ብምባል ክሕንግድ ፈቲኑ።

ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ሰንጋል ግን ምስ ውጽኢት ምርጫ ህዝቢ ጋምብያ ደው ብምባል: እንተዘወሪድካ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ዝብል መልእኽቶም ነታ ሕብእቲ ፍርሒ ምልካውነት ያሕያ ፊሒራ ምስ ኣውጸአት: ሕራይ ክብል ተቐሲቡስ ሃገር ገዲፉ ወጺኡ። ኣብ ውሽጢ ናይ 22 ዓመት ምልካውነቱ ንብረት ህዝቢ ጋምብያ ክዘርፍ ዝጸንሐ ጃሚህ: መላእ ዝዘረፎ ንብረት ዛጊት ኣይተፈልጠን ዘሎ። ካብታ ሃገር ክወጽእ ከሎ ግን ዓሰርተ ናተይ ዝብለን መካይን ክማላእ ሓቲቱ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ህዝቢ ጋምብያ ኸኣ ምልካዊ ያሕያ ካብታ ሃገር ለቒቑ ክወጽእን ብዝረኸቦ ደሞክራስያዊ ድምጹ ክዛነን ጀሚሩ ኣሎ።

ስውእ ተጋዳላይ ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ብ13 ጥሪ 2017 ኣብ ጀርመን ብሕማም ምኽንያት ከምዝዓረፈ ምስ ሰማዕና፡ ብዙሕ ሰንቢድናን ሓዚናን። ስውእ ዶር ሃብተ ተስፋማርያም፡ ምሉእ ህይወቱ ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ህዝቡ እተበጀወ ውፍይን ጽኑዕን ተቓላሳይ ኢዩ ነይሩ።

 

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንስውእ መንግስተ-ሰማይ፡ ንስድራቤቱ፡ ቤተሰቡን መቓልስቱን ድማ እግዚኣብሄር ጽንዓት ይሃቦም፡ ጠሉ ድማ የውርደሎም እናበለ፡ ናይ መሪር ሓዘኖም ተኻፋላይ ምዃኑ ይገልጽ።

 

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

14 ጥሪ 2017

ሽማግለ ዞባ እው ሰዲህኤ ካብ ዕለት 11 ነሓሰ ክሳብ  30 ታሕሳስ 2016  ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዛዕባ ዘካየዶም  ንጥፈታት ሓፈሻዊ ገምጋም ኣካይዱ። ኣብዚ ገምጋሞም ብመሰረት ሒዘምዎ ዝነበሩ መደባት ዝተተግበረን ዘይተተግበረን ከም ዘለለዩ፡ ኣብቲ መሪሕነት ዞባ ሓላፊ ዜና ሓው ጐይተኣኦም መብራህቱ ሓቢሩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ብኣኦመንበር መሪሕነት እቲ ዞባ ኢሳቕ ወልደማርያም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ’ውን ዓሚቕ ገምጋም ኣካይዱ።

ካብዚ ብምቕጻል እቲ ርክብ፡ ንምንቅስቃሳትን መደባትን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዞባ እውሮጳ ብትኹረትን ብምስትውዓልን መዚኑን ገምጊሙን። እቲ ኣኼባ ስርዓት ህግደፍ ነቅነቅ ዝበል ዘሎ ስርዓት ብምዃኑ ክሳብ  ክንድዚ ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ ኣይምተገበኤን ኢሉ። ነንሕድሕዶም ከም ዓሳ ዝበላልዑ፡ ብብልሹዉናን ትምክሕትን ዝተላዕጠጡ ህዝቢ ክመርሑን ሃገር ከልምዑን ዓቅሚ ዝሰኣኑ ኣብ ሽፍትነት ዝተዋፈሩ ኣብ ሕግን ሓቅን ዘይኣምኑ ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ዘለዉ ምዃኖም እቲ ዞባዊ መሪሕነት ከም ዝመዘነ እቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ። መራሕቲ ህግደፍ ብትብዓትን ትወፋይነትን ተቃሊስካ ከም ዝሰዓሩ  ጥርጥር ከም ዘይብሉ ከኣ እቲ መሪሕነት ዞባ ተገንዚቡ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ህግደፋውያን ንኹለን ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ ማሕበራትን ኣብያተ-ክርስትያንን፡ ነዓና ክትመስላ ኣለክን ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ላዕልን ታሕትን የብሉወን ከም ዘለዉ ኣብቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ ተመልኪቱ። ትእዛዛት ኣካላ ስርዓት ህግደፍ  ንምርዳእ ከኣ እዚ ዝስዕብ ምጥቃስ ይከኣል።

1. ኩለን ማሕበራትን ኣብያተ- ክርስትያናትን ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበረ-ኮም  ህግደፍ ተቐይደን

   ጥሙር ማሕበር ከቑማ።

2. ጸብጻብ ብዝሒ ኣባላተንን ወርሓዊ ኣኼባታትን ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፍራንክፉርት

ከቕርባ።

3. ገንዘባዊ ጸብጻባተን ከቕርባ።

4. ነብሲ ወከፍ ማሕበርን ቤተ ክርስትያንን ኣብ ዓመት ካብ 100 ክሳብ 300 ኢዩሮ (Euro) ብመንገዲ ማእከላይ

   ቤት ጽሕፈት ማሕበረ-ኮም ፍራንክፉርት ናብ ህግደፍ ከረክባ።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ እቲ ዞባዊ መሪሕነት ሓፈሻዊ ሚዛኑ እንቢሩ። በቲ ሚዛኑ መሰረት፡ ካብቲ ምንጽጻግን ዘይምክብባርን ዝነበረ ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራውያን ተኣሪሙ፡ ኣብ ምክብባርን ምትሕልላይን ተሳጋጊሩ ኣብ ጽቡቅ ሃዋሁው ተበጺሑ ከም ዘሎ መዚኑ።

ካብዚ ዝተጠቕሰ ክውንነት ተበጊሶም ኣባላት ሽማግለ ዞባኤውሮጳ ሰደህኤ ኣብ ናይ  23 ታሕሳስ 2016 ስሩዕ ኣኼቦኦም “ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባር ጸላኢና ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ይቅናዕ” ዝብል ጨርሖ ኣምሪሖም ምስ ኩለን ደለይቲ ፍትሒ ሓይሊታት ኤርትራውያን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ሓቢሮም ክሰርሑ ተዳሊዮም ኣለዉ ኢሎም።

መሪሕነት ዞባ ኤውሮጳ፡ ብዛዕባ’ቲ ንሕስያ ዘይብሉ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ግዜ  ቀውዒ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ግፋውን ተዛራሪቡ። ዉጺኢት ግፋ ስርዓት ህግደፍ ቡዙሓት ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ካብ ዝፈትዉዎም ወለዶም፡ ዓዶምን ሃገሮምን ተባሪሮም ኣሰር ቀዳሞት ኣሕዋቶም ተኸቲሎም ናብ ኢትዮጱያን ሱዳንን ኣትዮም ሕሱም ናብራ ስደት ይነብሩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም።  እቶም ክንደይ ሽግርን መከራን ሓሊፎም በሸሓት ዝቁጸሩ መንእሰያትን ኤርትራውያን ብሰሪ ሕማቅ ምምሕዳር ስርዓት ህግደፍ ንኤውሮጳ ዝኣትዉ ዘለዉ እንተኾነ’ውን ኣይስራሕ ኣይትምህርቲ ካብ መጻኢ ዕድላቶም ተማዛቢሎም ከም ዘለው ንኹሎም ደለይቲ ጽቡቅ ኤርትራውያን ሕቡእን ስዉርን ኣይኮነን። ነዚ ሃገራዊ ክሳራ ተገንዚቦም ሽማግለ ዞባ እውሮጳ ሰደህኤ ብዛዕባ መንእሰያትን ኤርትራ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ ወሲዶም ኣብ 2017 መጽናዕቲ ከካይዱ ተሳማሚዖም። ኣብ መወዳእታ ኣኼቦኦም ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ 2017 መደብ ዕዮኦም ተሊሞም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለዉ ከም ዘለዉ እቲ ካብ ሓው ጐይተኦም መብራሕቱ ዝረኸብናዮ ዜን ገሊጹ።

 ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት በይ-ኤርያ ኣብ ከተማ ኦክላንድ-ካሊፎርንያ ተኣኪቦም ን2017 ዓ.ም.ፈ፣ ተስፋ ዝመልኦን ሰናይ ሓድሽ ዓመትን ክዀነሎም ብሓድሽ መንፈስ ክቕበሉ ብሓባር ኣኽቢሮሞ ሓዲሮም። እቲ በዓል ብሓልዮት ንመብዛሕትአን ናይ ተቓውሞ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ውድባዊ ጸጊዕ ዘይብሎም ሃገራውያንን ዝጠርነፈ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ማሕበር “በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ”  ዝተዳለወ እዩ ነይሩ። እቲ ሰፊሕ ኣዳራሽ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብተሳተፍቲ፣ መብዝሕትኦም መንእሰያት ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መሊኡ ኣምስዩ።

ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከምዝተኸታተልናዮ፡ ምሉእ ዓለም ንሓድሽ ዓመት ምስ ፖለቲኮ ማሕበረ-ቍጠባዊን ባህሉን ኣዛሚዱ ዝሓለፈ ዓመት ዓጽዩ ንሓድሽ ዓመት ሓድሽ መደባት ሰሪዑ ዝኣትዎ እዩ። ነቲ ህሞት እቲ ድማ ብናይ ደስ-ደስ ውራያትን ሳዕስዒትን እዩ ዘሕልፎ። ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ብወናማት ሙዚቀኛታትን ድምጻውያንን ንዝተፈላለየ ባህላዊ ጸወታታት ኤርትራ እናበራረዩ ከስዕስዑና ሓዲሮም። መደብ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ፣ ስኒት፣ ፍቕሪ፣ ሓጎስን ሓድነትን ዝሰፈኖ ሃዋህው ኰይኑ እዩ ተዛዚሙ።

ሓድሽ ዓመት፣ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብድሆታትን ዓወታትን ገምጊምካ ብምዕጻው፣ ብሓድሽ ምድላዋት ንናይ መጻኢ ብድሆታትን ጸጋታትን፣ ካብ ዝሓለፈ ዝሐሸን ዝበለጸን ውጽኢት ንምዕዋት እትዕጠቐሉ እዋን እዩ። ናይ ዝሓለፉ ዘየዐውቱ ውጥናት፣ ልምድታትን ጥዕና ዘይህቡ ወልፍታትን ኣመላትን ሓንሳብ ንሓዋሩ ዝጕሓፍሉን ብኣዎንታዊ ልምድታት ንምትካእ ውሳኔ ዝግበረሉን እዩ’ውን። ገለ ንምጣስ፡ ብውልቀ ደረጃ፡

ናይ ሽጋራን ንዕኡ ዝመስሉ ወልፍታትን ደው ምባል፡ ዓቐን ዝሓለፈ ምስታይን ስኽራንን ደው ምባል፡ ጥዕና ዝህብ ኣመጋግባን ምውስዋስ ኣካላትን ንምዝውታር ዝውሰነሉ እዋን ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል።

ብእኩብ ንኣብነት ከም ህዝቢ ኤርትራ ድማ “ዘለናዮ ግዝኣተ ምልክን ጭቆናን ኣብቂዑ፣ ናብ ብስርዓተ ሕግን ደሞክራስን ዝሰፈኖ ምሕደራ እንሰጋገረሉ” ዓመት ይግበረልና እትብለሉ እዩ። 

ኣብ ዓለምና ኣብ ገለ ውግእ፣ ኣብ ገለ ድማ ሽበራ ዝፍጸመሉ ከባብታት እናበዝሐ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፣ ብሞትን መቝሰልትን ካብ ዝሓለፉ ንምጥቃስ፡

ተስፋ ዝመልኦን ሰናይ ሓድሽ ዓመትን ክዀነሎም ብሓድሽ መንፈስ ንምኽባር ክሳብ 600 ሰባት ኣብ ለይታዊ ቤት ትልሂት ናይ ከተማ እስጣንቡል ሃገር ቱርኪ፣ መብዛሕትኦም ቱርስት እናተደሰቱ ከለዉ፡ በዓል ክፉእ ሓሳብ ናይ ሳንታ ክላውስ ልብሲ ተኸዲኑ ጠበንጅኡ ከዊሉ ነቶም ኣብ ኣፍደገ ዝነበሩ ዋርድያታት ቀቲሉ ንውሽጢ ኣትዩ ብዝፈጸሞ ጨካን ረሽራሽ 39 ክሞቱ ከለዉ 69 ድማ ቆሲሎም። ኣሸባሪ ክሳብ ሕጂ ተሰዊሩ ኣይተረኽበን ዘሎ። ቅድሚ’ዚ ሓደጋ’ዚ ቱርኪ ኣብ 10 ታሕሳስ ኣብ ሜዳ ስታድዩም ናይ ኵዕሶ እግሪ ብኣሸበርቲ ዝተፈነወ ክልተ ነታጕ፣ 44 ሰባት ሞይቶም 149 ድማ ቆሲሎም ነይሮም። ኣብ ሰሙኑ ድማ ናይ ሩስያ ኣምባሳዶር ቀቲሎም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱርያ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ህልቂት ደብዳብ ዘስካሕክሕ’ዩ።

ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝብና ናይ ሓሳቡ ምግላጽ፣ ናብ ዝደለዮ ናይ ምንቅስቓስን ውልቀ-ሓርነታት መሰላቱን  ተሓሪሙ ብኸቢድ ጭቆና ይሓልፍ ምህላዉ ፍሉጥ ኰይኑ፡ መን ተኣሲሩ መን’ከ ተቐቲሉ ዝሕብር ነጻ መራኸቢ ብዙሃን ስለዘይብሉ ከይተነግረ ተዓቢጡ እዩ ዝተርፍ። 

 

ዓመት 2017 ውግእን ሽበራን ኣብቂዑ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ዝዕምብበላ ዓመት ይግበረልና !!!!!!!

 

 

 

الزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو الذي رحل مؤخراً في الخامس والعشرين من نوفمبر 2016م وضع بصمته الخاصة في ذاكرة التاريخ العالمي بأحداث عادية وأخرى استثنائية كان بطلها أو جزءاً منها طيلة حياته السياسية المديدة والحافلة. للارتريين بدورهم قسطٌ من الذكريات الإيجابية الحلوة والأخرى السلبية المريرة مع كوبا وكاسترو.

 

فلنبدأ بالإيجابي من تلك الذكريات:

 

كوبا كاسترو كانت من أوائل الدول التي ساندت كفاح ارتريا من أجل حق تقرير المصير والاستقلال الوطني، وأول دفعة مقاتلين من جبهة التحرير الارترية تم ابتعاثها الي كوبا لرفع المهارات العسكرية في أواخر الستينيات كانت تضم الشهداء: إبراهيم عافة، دبروم طلوق، محمود حسب وتسفاي كحساي. لم يتدرب هؤلاء علي فنون القتال أو استعمال السلاح فحسب، بل زُوِّدوا بخبرات عسكرية قيادية بجانب تلقيهم نبذة موجزة عن التعاليم الأساسية للأيديولوجية اليسارية.

 

في ذلك الزمان كان كل ارتري علي صلة بكفاح بلاده الوطني التحرري وأينما وجد يطوف مكتبات العالم بحثاً عن مجلة " تريكونتننتال" Tricontinental التي طالما حملت مواد ومعلومات داعمة عما كان يدور في ميدان القتال الارتري التحرري، المجلة كانت تحرر في هافانا من قبل منظمات التضامن مع شعوب آسيا، افريقيا وأمريكا اللاتينية، كما كانت تتلقى الدعم المادي والأدبي من أحزاب ومنظومات اليسار في أوربا وشتى أنحاء العالم.

 

ولـــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــن...

          

كوبا النصف الثاني من السبعينيات قلبت للثورة الارترية ظهر المجن، فبعد أن فرغت القوة الكوبية المكونة من 11.600 جندي و6000 (ستة آلاف) خبير ومستشار عسكري والمرسلة لدعم وإنقاذ نظام منقستو هيلماريام في معركته في الصومال، ما أن فرغت تلك القوة من مهمتها في الأوغادين بشرق اثيوبيا أصدر كاسترو في 1978م تعليماته لها بالتوجه الي ارتريا لمقاتلة الثورة الارترية التي كانت يومها تكاد تصافح النصر الكامل، حيث كان الريف محرراً بأكمله ولم يتبق من المدن سوى العاصمة أسمرا واثنتين أخريين.

 

قـُـــوَّتا الثورة الرئيسية آنذاك، جبهة التحرير الارترية والجبهة الشعبية لتحرير ارتريا علي الرغم من قدراتهما العسكرية المتقدمة وجيشيهما العرمرمين لم يكن بوسعهما الوقوف طويلاً في وجه الفرقة الكوبية ومستشاريها العسكريين الذين يتولون قيادة وإرشاد القوات الاثيوبية التي كان تتمتع بدعم إضافي من السوفييت يتضمن 225 طائرة مقاتلة وناقلة.

 

الكثير من الارتريين يعتقدون بأن وضع ارتريا وشعبها كان سيتغير تماماً لو لم يتخذ كاسترو قراره ذلك بقتال ومحاربة الثورة الارترية التي كانت كوبا من أوائل داعميها في الستينيات.

من مفارقات القدر أيضاً وفي يونيو 2016م وللمرة الثانية في تاريخ كوبا السالب مع ارتريا وقف المندوب الكوبي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ضد الشعب الارتري منحازاً الي النظام الدكتاتوري طالباً له النجاة من مخالب إدانته الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لما ظل يرتكبه ضد شعبه منذ 1991م من جرائم وانتهاكات لا حصر لها.

في السابع من ديسمبر 2016م وتحت شعار (ارتريا في قلوبنا) نظمت جمعية التضامن السويدي الاتري التراثية ولمدة ساعتين حفلاً توثيقياً للتعريف بتراث ارتريا، تاريخها، ماضيها وحاضرها، شاركت فيه العديد من الجمعيات السويدية الهامة وعدد ضخم من الارتريين.

 

Ara Guthenberg 2

    

افتتحت الحفل الآنسة فوزية عمر سكرتيرة الجمعية بالترحيب بالحضور ثم دعت رئيس الجمعية السيد/ توماس ماغنسون لمخاطبة الحفل، وقد قدم سيادته نبذةً تعريفية ضافية عن كيفية وأهداف قيام الجمعية.

 

Ara Guthenberg 3

عقب ذلك تناول السيد/ طهايي قلتا نبذة تاريخية مصحوبة بالصور عن ارتريا ابتداءاً مما تعنيه دولة ارتريا وتكوينها وكفاحها التحرري المسلح وانتهاءاً بحاضرها المؤسف، ثم قدم قلتا ورفاقه للجمهور عرض أزياء تراثي نال إعجاب الحضور، اشتمل علي الألبسة التراثية الارترية التي تمثل كافة ألوان الطيف التراثي والديني والجغرافي للشعب الارتري.

 

 

Ara Guthenberg 4

 

هذا وقد حيـَّـى جمهور الحضور أعضاء جمعية مدرسة يوتبيرغ الدولية الشعبية للسلام علي ما قدمته من خدمة جليلة للتراث الارتري.

كما بدأ بالتراث اختتم الحفل بالتراث، حيث استضاف الحضور بموائد عامرة بالأطعمة الارترية الشاملة بدورها لكل ما يحفل به تراث المطبخ الارتري الغني والرائع، تبادل المدْعـُـــوُّون خلالها ذكريات الوطن الارتري.

 

في رسالته لتهنئة رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويسري السيد/ كرستيان ليفرات بإعادة انتخابه رئيساً للحزب، انتهز حزبنا الفرصة ليناشد صديقه السويسري ممارسة الضغط علي حكومة بلاده لوقف استئنافها المتوقع تقديم المساعدات الفنية والشراكة مع نظام يعتبر من أكثر النظم قمعيةً وقسوةً في أفريقيا بزعم بروز (مؤشرات إيجابية) من أسمرا لا وجود لها علي أرض الواقع. 

                                                                 

السيد/ ليفرات الذي انتخب في شبابه (36) عاماً – 2008م – رئيساً لثاني أكبر الأحزاب السويسرية، انتخب ثانيةً لرئاسة هذا الحزب وهو يحمل برنامجاً سياسي – اجتماعياً جديداً يخوض به دورته الثالثة. الحزب السويسري الذي تأسس قبل 128 عاماً مضت معروف بمختصر حرفي البداية من اسمه sp في لغات البلاد الأربعة (الألمانية، الفرنسية، الايطالية والرومانية). كلا الحزبين، الارتري (حزب الشعب الديمقراطي) وهذا الحزب السويسري يتمتعان بعضوية منظمة الاشتراكية الدولية والحلف العالمي للأحزاب التقدمية.

 

رسالة التهنئة المحررة في التاسع من ديسمبر 2016م حيـَّــتْ في هذا الحزب الفهم الصحيح لما يجري في ارتريا ودور ممثليه في البرلمان في محاولة تزويد السويسريين، حكومةً وشعباً، بالصورة الحقيقية للأوضاع في ارتريا. المذكرة أو الرسالة لم تخف مشاعر القلق العميق للارتريين حول المصالحات والمساومات الخطيرة التي رضخت لرغبة الدكتاتورية انطلاقاً من هدف ضئيل القيمة يتمثل في ما يسمى بإيقاف تدفق اللاجئين الي أوربا.

   

الرسالة أشارت الي خطاب النوايا الأخير لوزارة الخارجية السويسرية الذي ألمح الي خطة ل(مشاريع طيران) تنفذ بالتعاون مع النظام بتكلفة مليوني دولار امريكي، الهدف الظاهر لإعادة إطلاق برنامج تنموي عالي المستوى حدوث تحسن في الوضع في ارتريا. يجب أن نتذكر أن سويسرا أوقفت برنامج مساعداتها لهذا النظام منذ عشرة أعوام لسجله السيئ فيما يتعلق بحقوق الانسان. مذكرة حزبنا أوضحت أن لا شيء من أحوال حقوق الانسان في ارتريا قد تحسن نحو الأفضل يغري سويسرا باستئناف شراكتها مع نظام أسمرا. لهذا السبب، ناشدت المذكرة الحزب السويسري الصديق مواصلة اعتراضه علي النوايا الخاطئة لحكومة سويسرا مركزةً في الوقت ذاته علي أن يعمل الحزب الصديق بدلاً عن ذلك علي تلبية المطالب المتواضعة الواردة أدناه:

 

1/ممارسة الضغط علي حكومة بلاده لوقف استئنافها المتوقع لتعاونها مع نظام اسمرا ما لم يتم: أ/ تطبيق جميع مقررات لجنة مفوضية الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الخاصة لتقصي حالة حقوق الانسان في ارتريا. ب/ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات طويلة دون تقديمهم للمحاكمة. ج/ السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة وكل أجسام حقوق الانسان بزيارة معسكرات الاعتقال في ارتريا. د/ قبول الضغط والمطالبات المختصة بالتغيير الإيجابي من خلال انتقال سياسي آمن لا يقصي أحداً ممن يعنيهم الأمر.

 

2/ دعم القوى المدنية غير الحكومية: علي الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويسري والقوى التقدمية الأخرى النظر في الطرق التي من شأنها تقديم الدعم ورفع القدرات للروافد الرئيسية للمنظمات والحركات السياسية والمدنية الناشطة في المنفى.

 

3/ ممارسة سويسرا الضغط علي نظام أسمرا: وذلك عبر إنفاذ قرارات الأمم المتحدة المتمثلة في حظر سفر وتجميد أموال الشخصيات المتنفــِّــذة في النظام.

 

4/ العلاقات بين ارتريا واثيوبيا: أ/ مشكلة النزاع الحدودي بجب أن تحل لكي تفتح الآفاق أمام تحسين العلاقات بين البلدين. يجب إبلاغ كلا الدولتين أن بإمكانهما بل من واجبهما إبداء الاستعداد الكامل للمصالحة. ب/ يجب الضغط علي إثيوبيا علي وجه الخصوص للقبول التام بالقرار الملزم والنهائي لحكم مفوضية التحكيم الدولية للنظر في النزاعات الحدودية.

 

5/ دعم فعال للاجئين الارتريين في القرن الافريقي وكذلك في سويسرا: أ/ سويسرا بإمكانها المبادرة بتفعيل الاستفادة من قرار الاتحاد الاوربي تجميد الدعم التنموي المقدم للنظام في ارتريا لمدة أقلها عشرة أعوام بتسخيره في حزمة مشاريع دعم مادي ومعنوي خاصة بهؤلاء اللاجئين. ب/ عشرات آلاف اللاجئين الارتريين الجدد في سويسرا من الشباب الذي لا يملك تعليماً نوعياً، إن الاهتمام الخاص برفع قدرات هؤلاء فنياً وأكاديمياً سوف يخلق منهم مواطنين صالحين لديهم القدرة علي إعمار بلادهم لدى عودتهم إليها مستقبلاً إذا انتفت أسباب اللجوء. بإمكان كلا الحزب والحكومة السويسرية أن يعملا معاً جنباً الي جنب منظمات المجتمع المدني الارترية بسويسرا في كل ما يتعلق بالشأن الارتري.

الجمعية الارترو ـ سويسرية بجنيف التي تأسست منذ عامين عقدت مؤتمرها الثاني في التاسع عشر من نوفمبر 2016م وقد جددت فيه العهد بتكثيف دعمها للاجئين الارتريين الجدد والذين هم بحاجة ماسة لجميع أشكال العون والمساعدة لبدء حياة مستقرة بالمنفى. هذا وقد انصب معظم اهتمام المؤتمرين علي ضرورة رؤية شباب اللاجئين أو الجيل الثاني من اللاجئين الارتريين وأصدقائهم من السويسريين في مقدمة صفوف جميع نشاطات هذه الجمعية النموذجية الطوعية المتضامنة مع كافة الارتريين بسويسرا.

 

m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">

رئيس الجمعية/ تيدروس إياسو وفريق عمله الذي يضم كلاً من صوفيا عمار، عوت أرغاي، تيدروس تخلماريام، قدموا الواحد بعد الآخر، تقاريرهم التي اشتملت علي طيفٍ واسع من نشاطات الجمعية وما واجهها من مصاعب خلال العامين المنصرمين من عمرها، بينما قدمت أوليفيا هيلر مشروع النشاطات المستقبلية للجمعية، وقد استخدمت في المؤتمر اللغتان الفرنسية والتجرينية.

Arb ASEPE 2

أبرز قادة ونشطاء الجمعية من اليسار الي اليمين: عوت أرغاي، تيدروس تخلماريام، صوفيا عمار وحنا عمار، سنحيت شبريم، رئيس الجمعية تيدروس إياسو الذي يجيد اللغات العربية والفرنسية والتجرينية، أوليفيا هيلر العضو الجديد باللجنة الإدارية.

 

يذكر أن الجمعية حققت نجاحات ملموسة في برامجها التعليمية والاعلامية حيث تقوم بتدريس اللغة الفرنسية للقادمين الجدد وتساعدهم علي اكتساب المعلومات الأساسية عن الثقافة، العادات، القوانين السويسرية، كما تساعدهم الجمعية علي مهارات حلحلة المشكلات ذات العلاقة بمشاكل مثل السكن، التأمين، فرص العمل ...الخ. ينشط في هذا المجال التعليمي اثنا عشر متطوعاً يتألفون من الارتريين والسويسريين ذوي الأصل الارتري وأصدقاؤهم وزملاء العمل والدراسة من السويسريين. في الفترة من سبتمبر الي ديسمبر فقط نظم متطوعو الجمعية 11 كورساً تعليمياً لأكثر من 380 دارساً، الكورس الذي تواصل خلال 2016م محتوياً علي كورسات أسبوعية في اللغة لحوالي أربعين لاجئاً شاباً، وذلك عبر تنظيم حلقات تعلـُّــــم ومناقشة.

 

الشعبة الاقليمية للعاصمة جنيف لإدماج اللاجئين في المجتمع السويسري تعد لتقديم تمويل مبدئي وما يتطلبه من معينات للمساعدة علي إنجاح برامج الجمعية التي تضم خلق علاقة عمل مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. لجنة الجمعية لا يسعها إلا أن تقدر عالياً دور منظمة (التواصل العالمي للمتطوعين)ICV" " علي تعاونها اللصيق مع الجمعية حتى تمكنت من الوقوف علي أقدامها.

 

عموماً، ما زال الإسهام المالي للجالية الارترية قاصراً عما وُضع عليه من آمال مبكرة، ففي الوقت الذي لم تتجاوز إسهامات أعضائها في هذا المجال مبلغ ال 500 فرنك سويسري، كان المدرسون المتطوعون وأعضاء لجنة الجمعية أنفسهم يدفعون الكثير من النقود من جيبهم الخاص لتمويل ما يقومون به من عمل تطوعي.

 

أعضاء المؤتمر حيـــُّـــوا بحرارة الإنجازات العظيمة للشباب المتطوعين ولجنة الجمعية، لذلك أعادوا انتخاب كلٍّ من تيدروس إياسو، صوفيا عمار، أوليفيا هيلر، عوت أرغاي، تيدروس تخلماريام، راجين منهم مواصلة مهمتهم المقدسة للدورة القادمة، أيضاً قبل كل من: مرهاوي برهي وطقاي تسفالدت تكليف المؤتمرين لهم مواصلة عملهما مستشارَيْن للجنة الجمعية للشباب.

 

كما يتوقع أن يتقبل كل من: أحمد سرور وعبد الله محمد علي ترشيحهم الغيابي لتكليفهم بمهمة العمل مراجعـَــيْن للجمعية.

 

توصل المؤتمرون الي ضرورة أن تشتمل الخطط القادمة علي نشاطات فلكلورية وثقافية ذاتية المبادرة، فضلاً عن إيجاد مقر مهيأ يكون ملتقىً حراً للارتريين وأصدقائهم.  .   

ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ናይ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊ ኤርትራ ቀንዲ ተሓባባሪት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዝተታሕዘት ግዱሳት ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። እታ ናይ ስርቂ ተሓባባሪቱ ጥራይ ዘይኮነት ውሽማኡ ተባሂላ’ውን እትሕመ እቶም ምንጭታት ስማ ክጠቕሱ ዘይደለዩ ወይዘሮ ዝተታሕዘት ኣስታት 45 ኪሎ ወርቅን 500 ሺሕ ሓድሽ ናቕፋን ናይቲ ጀነራል ሒዛ ናብ ዱባይ ክትገሽ እንከላ እያ።

እቶም ምንጭታት ከም ዝብልዎ እዛ ሰበይቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ተግባርዚ ተዋፊራ ናይቲ ጀነል ተቓባሊት ሌባ ምንባራ ትሕመ እያ። ብፍላይ ኣብቲ ዝተታሕዘትሉ ዕለት ነቲ መንገዲ ስርቂ ንምጥጣሕን ናይ መፈተሺ ኤለክትሮኒካዊ መፈተሺ ከም ዘይሰርሕ ንምግባርን ብትእዛዝ ጀነራል ፍሊጶስ ሓይሊ ኤለክትሪክ ናይቲ መዓርፎ ነፈርቲ ኣቋሪጹ ነይሩ። እንተኾነ ኣብቲ ስራሕ ተመዲቦም ዝነበሩ፡ በቲ ሓደ ወገን ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ሓበሬታ ዝነበሮም፡ በቲ ካልእ ድማ ምስ ምቁራጽ ሓይሊ ኤለክትሪን ጥርጠራ ስለ ዝሓደሮም፡  ብዝገበርዎ ጐርጓር እቲ ወርቅን ናቕፋን ተረኺቡ።

ድሕሪኡ እቶም ዝሓዝዋ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ናብ ዝምልከቶ ጸብጻብ ምስ ገበሩ’ሞ ጀነራል ፍሊጶስ ሰሚዑ ኣብቲ ንሱ ብመንገዲ ወዲ ከበደ ዝበሃል ኣዛዚ ኣቢሉ ዝቆጻጸሮ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣብዮቱ ክትእሰር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነይሩ። ከምዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ እቲ ጉዳይ ከይተወዓውዐ ንዓኣ ፈቲሒ ንምድፋኑ ንክጥዕሞ እዩ።

እንተኾነ ነቲ ጉዳይ ዝሓዝዎ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት እቲ ጉዳይ ናብቲ ንሕና እነመሓድሮ ቤት ማእሰርቲ እምበር ናብቲ እቲ ጀነራል ከም ድላዩ ዝገብረሉ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣብየቶ ኣይንሰድድን ስለ ዝበሉ ምስሕሓብ ተፈጢሩ፡ ናብ ዲክታቶር ኢሳይያስ ስለ ዝበጸሐ እታ ጥርጥርቲ ናብ ዓዲ ኣብየቶ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ከተም ኣስመራ ኣብ ስዉር ቦታ ዝርከብ ክፍሊ ምርመራ ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝተላእከት ክፍለጥ ተካኢሉ። እዚ ኣጋታሚ ነቲ ክብ ለጠቕ ክብል ዝጸንሐ ዝምድና ኢሳይያስን ፍሊጶስ ኣብ ሓደ ከውድቖ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ኣብዚ ዋላ እቶም ዓበይቲ ትካላት ዘንቀሳቕሱ ዝበሃሉ ኣካላት፡ ካብ 20 ሺሕ ናቕፋ ንላዕሊ ብጥረ ገንዘብ ኣብ ዘየንቀሳቕስሉ ግዜ ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ናብ ደገ ክወጽእ ምሓዙ ነብሱ ዝኸኣለ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። ብዙሓት ከም ዝግምትዎ እዚ ሓድሽ ናቕፋ ኣብ ደገ ናብ ዶላር ክቕየር ተሓሲቡ ዝነበረ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ግምት እዩ።

ጀነራል ፍሊጶስ ቅድሚ ሕጂ’ውን ኣብ ወርቅን ካልእ ዘይሕጋዊ ንግድን ብክቱር ከም ዝዋሳእ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ።

Page 1 of 44