ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ24 ነሓሰ 2018 ብመሪሕነት ኣቦ መንበሩ ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ ዘካየዶ፡ ስሩዕ ኣኼባ ብኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ተነዲፉ ዝቐረበሉ ዓመታዊ መደብ ዕዮ ዘድሊ ምምሕይያሻት ገይሩ ድሕሪ ምጽዳቑ፡ ናብ ማእከላይ ባይቶ ክሓልፍ ወሲኑ። ኣብዚ ዓመታዊ መደብ ዕዮኡ ንኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራዊ ደንበ ተቓውሞ፡ ምስንዳእ ዕዉት 3ይ ጉባአ ሰልፍን መደባት ምሕዳስ ሰልፍን ዝያዳ ቆላሕታ ሂቡ ተዘራሪብሉ።

ፈጻሚ ሽማግለ ኣብዚ ኣኼባኡ ብዝርዝር ዝርኣዮ ካልእ ዓብዪ ጉዳይ፡ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ወሳኒ እዋን ኣገዳስነትን ህጹጽነትን ናይ ኤርትራ ደንበ ተቓውሞ ሓቢርካ ምስራሕ ነይሩ። በዚ መሰረት ቅድሚ ሕጂ ሰዲህኤ ዘቕረቦም ናይ ሓቢርካ ምስራሕ እማመን፡ ነዚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ሓቢርካ ብዛዕባ ምግጣሙ ዘቕረቦ መጸዋዕታን ኣብ ግምት ኣእትዩ ብደቂቕ ተመያይጡ። በዚ መሰረት በቲ ብማእከላይ ባይቶ ዝተዋህቦ ሓላፍነት፡ ነቲ ምስ ውድባት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድርን ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕን ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ዘተባብዕ ተስፋታት ኣብ ዘድምዕ ደረጃ ንምብጽሑ ዘድሊ ጻዕርታት ከካይድን፣ እቲ ጻዕሪ ኣብዚ ጠጠው ከይበለ ምስቶም ንምዝታይ ቅሩባት ዝኾኑ ካልኦት ኣካላት ርክባት ክጅመርን ወሲኑ። ኣብ’ዞም መዳያት’ዚኣቶም ዝዋስኡ ኣካላት እውን መዚዙ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ናብቲ ኩሉ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ ዝሳተፈሉ ስፊሕ ጽላል ንምብጻሕ ዝግበር ናይ ሓባር ጻዕሪ ቀጻሊ ክኸውን ከኣ ውሳኔኡ ደጊሙ ኣሐዲሱ።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ፡ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ፡ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ጉጅለ ህግደፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ዞባና ሃገራትን ጀሚርዎ ዘሎ ግሉጽነት ዘይብሉ ዝምድናታትን በብኸባቢኡ ኣንጻር ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ህግዲፍ ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ምልዕዓላትን ዝምልከቱ ሓበሬታታትን ጸብጻባትን ሰሚዑን ንኣተሓሕዘኦም ዝምልከት ኣቕጣጫ ቀይሱን ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይዚ ድማ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዙርያ ምዕቃብ ልኡላውነት ሃገሩን ምውጋድ ጉጅለ ህግደፍን ብሓባር ክስጉሙ ደጊሙ ጸዊዑ።

ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት፡ ብመሪሕነት ተተሊሙ ዘሎ መደባት ንምዕዋት ኣባላት ሰዲህኤን ፈተውቱን እቲ ልሙድ ተወፋይነቶምን ትግሃቶምን ክቕጽልዎ ምሕጽንታኡ ብምቕራብ ኣኼባኡ ዛዚሙ።

Eritrean pro-change, peace and democracy activists from many countries are mobilizing worldwide to hold a huge Eritrea Day in Geneva on 31 August 2018 by demonstrating in front of the UN Headquarters in protest against the repressive regime in Asmara and the ongoing undeserved sympathy being offered to it by regional and global actors who seem to be neglectful of the unchanged human rights and political situation on the ground in our country.

Demonstration organizers promise that Eritrean protests are coming to Geneva in big numbers not only from European countries but also from many regions of planet Earth where many Eritreans have been forced take refuge trying to escape death or intolerable abuses in the hands of their own regime. Many human rights organizations and activists confirm the fact that the entire Eritrean nation has, indeed, been turned into a huge prison for the past 27 years – a period corresponding to Nelson Mandela's time at the hated Robben Island prison.

The organizers further inform via various media outlets that the demonstration will send a clear Eritrean people’s message to all concerned, regionally and globally: that no sustainable deal for peace with Ethiopia can be attained by an unrepresentative regime in Asmara which seems to be bent at compromising Eritrean sovereignty to in order to escape charges of crimes against humanity.     

Initiated at the grassroots level and supported by everyone in the Eritrean justice seekers’ camp, the demonstration is expected to make strong calls on UN member states and African countries, including Ethiopia, that the one-man dictatorship in Asmara is rendered illegitimate since a long time and that deals made with it are null and void in the eyes of the Eritrean people. For over quarter of a century since its independence, the country remains without a constitution, national elections and without any basic rights to the people.

On 1st of September, which is the 57th anniversary of the start of the Eritrean armed liberation struggle in 1961, the demonstration organizers plan to hold a wide meeting in Geneva to elect a provisional body that would try to bring together all stakeholders in the struggle for democratic change.

Expectations are that the demonstration will be much bigger than the one held in Geneva two years ago. It is to be recalled that estimated 15,000 Eritreans demonstrated in Geneva in June 2016 in support of the findings and conclusions of the UN Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea which called for accountability against potential perpetrators of crimes against humanity in Eritrea since 1991.

ብዕለት 18.08.2018 ኣቦ መንበር ንዑስ ዞባ ጀርመን ሓው ተስፋማርያም ክብራኣብን ክልተ ካብ መሪሕነት ጨንፈር ደቡብ ሓው ተክልዝጊ ሚኪኤልን ወልደኣብ ዘርኣይን ዝመርሕዎ ኣኼባ ኣብ ከተማ ባደን ባደን ጀርመን ተኻይዱ። እቶም ኣብ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዜጋታት ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ኣባላት ጨንፈር ደቡብ ዝጸንሖም ሌላን ናይ ቃልሲ ዝምድናታት፡ ኣብቲ ብኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበርን ጨናፍር ሰዲህኤ ኣብ ኤውሮጳን ዝተሰላሰለ ፈስቲቫል 2018 ብምስታፎም ዘረጋገጽዎ ዕግበትን ናብ ክብ ዝበለ ፍጹም ኣባልነት ኣብ ሰዲህኤ ከሳጋግር ምኽኣሉ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ኣኼባ ህልዊ ኲነታት ሃገርን መላኺ ስርዓት ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ሓደገኛ ዝኮነ ኢደ-ወነናዊ ተቋማሪ ተርእዮን፡ ሃለዋት ደንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ድሕሪ ምዝርራብ፣ ኣብ ፖሎቲካዊ መደባትን ዕላማታትን ሰዲህኤ ዘትኮረ ዛዕባታት ሰፊሕ መብርሂታት ቀሪቡ። እቲ ኣኼባ ካብ ሰዓት 10፡30 ክሳብ 13፡00 ዝተኻየደ ልዙብን ጽቡቕ ምርድዳእ ዝሰፈኖን ኣብርእሲ ምንባሩ፣ ሓድሽ ባይታ ናይ ቃልሲ ኣብቲ ቦታ ዝፈጠረ እዩ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ኣኼበኛታት ብሰለስተ ኣባላት ዝቆመት ንንዑስ ጨንፈር ባደን ባደን እትመርሕ ሽማግለ ብደሞክራሲያዊ ኣገባብ ከቁሙ እንከለዉ፡ ንግዝይኡ ስርዒታዊ ዝምድና ሽማግለ ብቐጥታ ምስ ጨንፈር ደቡብ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

 

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብመስረት ቅዋም ሰልፉ ዓንቀጽ 6.1.8 ብተኸታታሊ ከካየዶ ዝጸንሐ 9ይ ዓመታዊ ስሩዕ ኣኼባኡ ብ12 ነሓሰ 2018 ዛዚሙ። ማእከላይ ባይቶ ኣብ’ዚ ብቃል ኣቦ መንበሩ ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝተኸፍተ፡ ተኸታታሊ ኣኼባታቱ ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታታት ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ብፍላይ ብዛዕባ ከባቢናን ዓለምናን ድማ ብሓፈሻ፡ ብጽሞና ዳህሲሱን ሚዛናቱ ኣንቢሩን። ብዝያዳ ከኣ ብሓደ ወገን ኣብ ኤርትራ፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት ብሰፊሑ ተመያይጥሉ። በዚ መሰረት ነቲ ቅድም ብኣቦመንበር ሰልፊ ቀጺሉ ድማ ብፈጻሚ ሽማግለ ዝወጸ ነዚ ዝተጠቕሰ ምዕባለታት ዝምልከት መግለጽታት ግቡእን እዋናውን ሚዛናት ምዃኑ ኣስሚርሉ። ኣኼባ ቀጺሉ ብኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ዓመታዊ ጸብጻባት ብዝርዝር ሰሚዑ፡ ብመንጽር’ቲ ኣቐዲሙ ወጺኡ ክስርሓሉ ዝጸንሐ፡ ዓመታዊ መደባት ኣድላዪ ክትዓት፡ ምይይጥን ምትዕርራይን ድሕሪ ምግባር ነቲ ጸብጻባት ከም ሕጋዊ ሰነድ ሰልፊ ኣጽዲቕዎ።

ብዘይካ’ዚ፡ በቲ ኣቐዲሙ ናብ ኣባላት ባይቶ ተዘርጊሑ ዝነበረ ኣጀንዳ መሰረት፡ እቲ ኣቐዲሙ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ መደብ ምሕዳስ ሰልፊ ዝምልከት በቲ ብማእከላይ ባይቶ ቆይሙ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮሚሽን ምሕዳስ ሰልፊ ዝቐረበ ፍሉይ ጸብጻብ ተኸታቲሉ። ከም ኣካል ናይ’ቲ ጸብጻብ ከኣ ብዛዕባ ኣበጋግሳ መስርሕ ምሕዳስ ዝብል ሓሳብን ኣመሰራርታ እቲ ኮሚሽንን መብርሂ ሰሚዑ። በቲ ዝተታሕዘ መደባት መሰረት ነቲ ድሮ ተወሲዱ ዘሉ ናይ ምሕዳስ ስጕምታት መጐሱ ገሊጹ፡ ነቲ ዘይተፈጸመን ዕማማት ምሕዳስ ሰልፊ ድማ ንምትግባሩ ዝሕግዝ መደብ ኣሚሙ። ካብዚ ነቒሉ ከኣ ኣብ ቀጻሊ እቲ ዕማም ናብቲ ኮሚሽን ጥራይ ከይተገድፈ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ክሰርሓሉ ከም ዝግበኦን እቲ ኮሚሽን ንዝቕጽል ሓደ ዓመት ካብ መሰረታት ሰልፊ ዝረኸቦ ርእይቶታት ጥራይ ከይተደረተ፡ ከምቲ ክገብሮ ዝጸንሓ ሃናጺ ሓሳባትን ኣገደስቲ መጽናዕትታትን ብምቕራብ ንመሪሕነት ናይ ምስናቕ ዕማሙ ክቕጽልን ወሲኑ።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣብ ጉባአ ዝጸደቐ፡ ቅዋም ሰልፊ ብዝሃቦ ስልጣን መሰረት፡ ንኣሰራርሓ ምቁጽጻር (ኦዲት) ዝምልከት ንድፊ ከተቕርብ ኣቐዲሙ ኣብ ፍሉይ ኣኼባኡ ዘቖማ ሽማግለ ንድፊ ንዘቕረበቶ ንኣገባብ ኣሰራርሓን መምርሒ ንጠቕላል ኦዲተርን ዝምልከት ንድፍን ዝቐረበሉ ጸብጻብ ሰሚዑ። ኣብቲ ዝቐረበሉ ንድፊ ተመርኲሱ ከኣ ናብ’ቲ ዛዕባ ቅርበት ናይ ዘለዎም ኣካላት ሰልፊ ርእይቶ ምስ ሰምዐ ኣብ መጻኢ ዝስርሓሉ ናይ ምቁጽጻር መምርሒ ሰነድ ኣጽዲቑ። እቲ ብሽማግለ ንድፊ እተዳለወ መምርሒ ንምንዳፍ እተጠቐመትሉ ኣገባብ ዝሕብር ጸብጻብ ድማ ቅኑዕን ግቡእን ምንባሩ ማእከላይ ባይቶ ተቐቢሉ ኣጽዲቕዎ።

ድሕሪ እዚ ብመሰረት እቲ ቅድሚ ዓመት ዝወጸ እማመ ሰዲህኤ ንሓባራዊ ስራሕ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ: ኣብዚ መዳይ’ዚ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ ዘርኢ ጸብጻባት ሰሚዑ። በቲ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ንሓላፍነታዊ ተበግሶ ሰዲህኤ ኣውንታዊ ምላሽ ከም ዝሃቡን ገለ ውድባት ከኣ ብዛዕባቲ ትሕዝቶ ክበርሃሎም ከም ዝሓተቱ ኣብዚ ኣኼባ በሪሁ። ብፍላይ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ናብ ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ሓድነት ተስፋ ዝህብ ምቅርራባት ተበጺሑ ከም ዘሎን ሰልፍና ነዚ ንምትግባር ብትግሃት ክሰርሕ ምዃኑ ኣኼባ ባይቶ መዚኑ። ሰዲህኤ ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ዘይብሩህ ዝምድና ብስም ደለይቲ ፍትሒ ብሓባር ዝዛረቡ ናይ ሓባር ኮሚተታት ንምቛም ኣቕሪብዎ ዘሎ ጸዋዒት ተቐባልነት ክረክብ ትጽቢቱ ትስፍው ምዃኑ ገሊጹ። ምስዚ ኣተሓሒዙ 9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ፡ ንፈጻሚ ሽማግለ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝምድናን ሓድነትን ውድባት ከተግብር ሓላፍነት ሂቡ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ምስ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ተጀሚሩ ዘሎ እወንታዊ ርክብ ንምድልዳሉን ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምስግጋሩን ዘድሊ ጻዕርታት ክካየድ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ንፈጻሚ ሽማግለ ሓላፍነት ኣሰኪሙ።

9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝርኣዮ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ምድላው 3ይ ስሩዕ ጉባአ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ዳህሳስ፡ ሓደሓደ ጉዳያት ብመሪሕነት ንክጽንዑ ወጊኑ። እቲ ምድላዋት ንምጅማር ክከኣል ከኣ 9 ዝኣባላታ ኣሰናዳኢት ሽማግለን 5 ዝኣባላት ሓጻይት ሽማግለ ኣቚሙ መምርሒ ስረሓተን ከኣ ሂቡ።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ብመንጽር’ቲ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያ ትኣትዎ ዘላ ሓድሽን ኣሰካፍን ምዕራፍ ዝምድናን ብዘካየዶ ዓሚቝ ዳህሳስ መሰረት ህዝቢ ኤርትራን ኩሎም ሓይልታት ተቓውሞን ዝያዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘሰማምዖም ጉዳያት ኣትኪሎም ሓቢሮም ክቃለሱ መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ።

ኣኼባ ባይቶ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ከካይድዎ ንዝጸንሑ ኩለመዳያዊ ዘይሕለል ኣበርክተኦም ኣመጒሱ፡ ኣብ መጻኢ’ውን ከም ወትሩ፡ ሓድነት ሰልፎም ብምዕቃብ ንምልካዊ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምቅላዕን ንሓባራዊ ስራሕ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ምድንፋዕን እቲ ዘይሕለል ቃልሶም ዝያዳ ከደንፍዕዎ ጸዊዑ።

9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምቕባልን ምሕብሓብን ከካይዶ ንዝጸንሐ ጉርብትናዊ ምትሕብባር ኣመጒሱ። ኣብዚ እዋንዚ ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ተቓውመኡን ብዘግለለ፡ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣስካሕካሒ በደል ዝፍጽም ዘሎ መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ዘላቒ ሰላም ከምጽእ ዘይክእል ምዃኑ ክግንዘብን ንከስተብህል እንዳጸወዐ፡ ሻቕለቱን ስኽፍትኡን ገሊጹ።

9ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ኣቦመንበር መሪጹን ብኣቦመንበር ባይቶ ንዘቕረበሉ ሑጹያት ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ብምጽዳቕን ጠቕላላ ተቖጻጻሪ ብምምራጽን ኣኼባኡ ዛዚሙ

ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ፡ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ!!!

ማእከላይ ሽማግለ ሰዲህኤ

13 ነሓሰ 2018

سيداتي سادتي ممثلي التنظيمات السياسية و منظمات المجتمع المدني

سيداتي سادتي أعضاء حزب الشعب الديمقراطي الارتري

ضيوفنا الكرام

أصالتاعن نفسي و نيابات عن قيادة و قاعدة حزب الشعب الديمقراطي الارتري اتقدم اليكم بخالص الشكر و التقدير لتلبية دعوتنا و مشاركتنا في مهرجان ٢٠١٨ ، تشرفنا بحضوركم ، أيضا الشكر موصول للجنة المنظمة و الي كل الذين ساهمو في أعداد المهرجان.

ينعقد مهرجان هذا العام في ظل تطورات إقليمية و دوليه لاسيما في وقت تحولات كبيرة و بوتيرة متسارعة علي مستوى منطقتنا بالغة الاهمية وبالتالي يتطلب مننا كمعارضه لنظام الهقدف للتعامل مع هذه الأحداث وأن ننتهز كل الفرص المتاحة لتحويلها لمصلحة الوطن و ان نبادر بتبادل الاراء و البدء بخطوات عملية لتحقيق ذلك.

Chairmans Speech 3

سيداتي سادتي

في هذه الفترة دخلت الدول الكبرى في ما بينها في منافسة حول مسائل سياسية و اقتصادية و جيو سياسية وإزداد التنافس حدة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة و الصين والاتحاد الأوروبي و كندا من جهة أخرى فضلا عن التوتر الروسي ، الإيراني والاتحاد الأوروبي من جانب و إسرائيل و الولايات ً من الجانب الآخر الناتج بسبب تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية البرنامج النووي الإيراني علاوة علي ذلك خلافات دول الأتحاد الأوروبي بخصوص قضايا اللاجئين البعد منها ترى أن يتم قبول طلب اللجوء في أول دولة تطأ فيها قدم طالب اللجوء، بينما توجد دول أخرى توأيد تقاسم عبء اللاجئين وطرف ثالث يدعم فكرة اغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء.

ويشهد الشرق الأوسط والقرن الافريقي تدخلات سياسية و عسكرية من دول عديدة ، في سوريا تواجد عسكري روسي، إيراني، تركي إسرائيلي مكثف في اليمن معارك عسكريه طرفها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و الحوثيين و قوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح تقابل هذه الحرب بعدم قبول و إدانة من قبل إيران وتركيا وقطر. تمتد تداعيات حرب اليمن على القرن الإفريقي لأنها فتحت الباب لبناء قواعد عسكرية في السواحل الجنوبية الارترية لشن عمليات عسكرية ولسد الطريق امام التسلل الإيراني الى منطقة القرن الإفريقي فضلا عن تأجير ميناء عصب لدولة الإمارات العربية المتحدة لنفس القرض.

Chairmans Speech 1

من الملاحظ أصبح القرن الإفريقي محط اطماع عسكرية و اقتصادية لدول عديدة والسعي لإيجاد موطأ قدم لها جري على قدم و ساق وما يواكد هذا الكلام الوجود الأمريكي ، الفرنسي ، الصيني ، التركي ، الإيطالية، و الياباني في جيبوتي أيضا الوجود التركي في السودان والصومال. أسباب هذا التحرك المحموم لكل هذه الدول يمكن تلخيصها في سببين رئيسيين الأول لحماية أساطيلها التجارية والاخرى للتأثير و التوسع في أفريقيا و الشرق الاوسط.

سيداتي سادتي

حديثي سوف يتركذ في التحولات الجارية في القرن الإفريقي بصفة عامة وفي أثيوبيا و إريتريا بصفة خاصة التي لفتت أنظار العالم. ان التغيير في أثيوبيا لم يأتي من فراغ بل كن ثمرة نضال شاق و تضحيات جسيمة للشعوب الإثيوبية ، رغم محاولات الحكومة الفدرالية المتكررة لكبح جماح الانتفاضة من خلال فرض حالة طوارئ لن تتمكن من قمعها وفي الاخير رضخة لمطالب الجماهيرو اعترف الحزب الحاكم على ان أسباب القلاقل كانت غياب  الحكم الراشد وتأكل حزب الجهة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية واقر الحزب إصلاح وتجديد نفسه و من أجل تحقيق الاصلاح أتى الدكتور ابي أحمد من داخل رحم الحزب وبدأ خطواته الإصلاحية بالنقاط التالية.

١ إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي و الضمير

٢ إنهاء حالة الطوارئ

٣ استدعاء جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المقاومة من خارج البلاد وأعطاها حرية العمل من داخل البلاد للمنافسة.

٤ زيارات مكوكية لتهدئة حالة الشغب التي عانت منها الأقاليم

٥ قبول اتفاقية الجزائر و قرأر مفوضية ترسيم ألحدود دون شروط مسبقة

أن قبول واستعداد الدكتور ابي أحمد لاتفاقية الجزائر هي خطوه شجاعة لم  يسبق لها مثيل في أفريقيا عموما ًو في القرن الإفريقي خاصتا ونحن في حزب الشعب الديمقراطي الارتري نهنئ ونشيد هذه الخطوة الباسلة. كما  أود أن اؤكد ان حزب الشعب الديمقراطي الارتري انطلاقا من إيمانه الراسخ لمبدأ العدالة والسلام و للديمقراطية كانت مواقفه دأمنا و أبدا واضحه اتجاه حل قضية الحدود و ترسيمها بالطرق السلمية.

أن التحولات التي شهدتها أثيوبيا لا شك انها من صنع الشعب الأثيوبي بالدرجة الأساسية و  بشكل رئيسي ولكن لا يمكن أغفال الدور المساعد الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة . في أحد لقاءاته الصحفية بخصوص اجتماع بين الدولتين ذكر سفير الولايات المتحدة لدى إثيوبيا السيد مايك راينر بأن المحادثات بين أثيوبيا و إريتريا بدأت قبل مجيئ الدكتور ابي أحمد في السلطة وأكد لقاء فد ارتري بقيادة وزير خارجية إريتريا السيد عثمان صالح و عدوية مستشار الرئيس الأرتري السيد يماني قبراب بالسيد هيلي ماريام دسالن رئيس وزراء أثيوبيا السابق برعاية أمريكا في العاصمة واشنقتون.

للاءت نظام اسمرى ، بالأمس كان يسرخ رأس نظام الهقدف في كل مناسبة " لاء لتطبيع قبل ترسيم الحدود و قبل خروج اخر جندي من الأراضي الارترية و نعم للتطبيع بعد ترسيم الحدود " بمعنى ترسيم الحدود في الصباح و التطبيع في مساء نفس اليوم ، إذن ماذا جرى اليوم حتى يهرول نحو التطبيع و إجراء محادثات مع أثيوبيا بعيدة عن أنظار الشعب الارتري، هل تم فعلا ترسيم الحدود ووضع الحديد على الارض، الم يكون النظام ووسائل الإعلام التي تعمل علي حسابه تتهم السيد هيلي ماريام ولدتنساءي (دروع) و مجموعته بالخيانة العظمة لمجرد مطالبتهم العمل بالدستور و حل النزاع الحدود بالمفاوضات السلمية ايصا كانو يكيلون نفس الاتهامات للمعارضة الإرترية لتواجدها الاضطراري في الأراضي الإثيوبية ، هل من مبرر لهذا التهافت و الهرولة من قبل النظام اتجاه أثيوبيا ? و هل من معطيات جديدة على الارض تحتم ذلك ? السلطة في أثيوبيا هو نفس الائتلاف الحاكم و ترسيم الحدود لم يتم بعد حقا تصرف أدهش كل مراقب للعلاقات الإرترية و الأثيوبي.

Chairmans Speech 2

ومن المحزن والمعيب أن يتم اعلان قرار إرسال وفد التطبيع في ال ٢٠ من يونيو في ذكرى يوم الشهداء الذين سقطوا من أجل تحرير  تراب الوطن و الدفاع عن حدوده و سيادته دون إعطاء اي اعتبارللشهداء و للشعب الذي قدم أبناءه شهداء مهرا للتحرير و السيادة ولكن هذا التصرف ليس غريب من النظام في اسمرى ويجب أن نعي جيدا من لم يحترم شعبه و يخون عهد الشهداء لايؤتمن في تحقيق السلام مع الداخل ولا التطبيع مع الخارج.

النظام الدكتاتوري في إريتريا كل ما يهمه هو ضخ دماء في جسده المتهالك لأطالة عمره حتى لوكلف ذلك التخلي عن السيادة بالتجزئة هنا وهناك أملي ان تكون هذه الحقيقة اليوم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، عوضا عن ترسيم الحدود تنصب كل اهتماماته في استخدام الموانئ و فتح السفارات و استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية و فتح الحدود أمام تنقل المواطنين مستخفنا قضية الحدود و ترسيمها أن لم تكون أهملة حسب التصريحات الواردة من الطرفين ولكن على الشعب الارتري أن يطالب بشدة بترسيم الحدود على الأرض حتى لا تفرض عليه قدن حروب حدودية أخرى في حالة عدم تقاطع المصالح بين الدولتين.

جميع القرارات المتخذة من قبل النظام غير شفافة ودون أدنى مشاركة شعبية لا أحد يعلم الى أين سوف تتطور الأوضاع وبالتالي يتطلب من الجميع أن يراقب سير عملية السلام التي يطبل لها انظام بكل اهتمام، لا شك ان السلام ضروري ومطلب جماهيري لايوجد كأن يرفض السلام ولكن لأحد يقبل السلام المزعوم ، ان السلام لا يعني إسكات المدافع فقط بل السلام يعني التطور و التنمية و التعليم و التسامح و احترام سيادة القانون وضمان الحريات العامة وكل هذا له غياب تام في إريتريا اليوم.

بلادنا لا تحكم بالقانون ببساطة دولة بدون دستور و في ظل غياب سيادة القانون تحرم هامش من الحرية للمعارضة السلمية من الداخل و يحظر الاعلام الحر و يمنع أي نشاط   لمنظمات المجتمع المدنيي عودا عن ذلك تشيد السجون التي تمتلئ بالسجناء السياسيين و سجناء الضمير و قدن لا يستبعد سماع بتقديم طلب تسليم قيادات المعارضة و زوار اليل الى حيث ما تقيم لتصفيتها جسديا.

Chairmans Speech 4

التحولات الجارية في أثيوبيا لاتزال في بدايتها أين ستنتهي غير واضح حتى اللحظة تلوح في الافق وجود اتجاهين لذلك يمكن القول أن البلد في مفترق الطريق فعلى الجهتين أن تتفق وتجنب البلاد من ويلات الاقتتال و الدمار، السلام او عدمه في أثيوبيا و إريتريا ينعكس على دول الجوار وعلي بعضهم البعض سلبا أو إيجابا، ولتحقيق سلام مستدام بين الجارتين له شروطه الأساسية تتمثل في تأمين الحريات العامة وإيجاد ارضية ديمقراطية تمارس فيها الجماهير سلطاتها باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة .

سيداتي سادتي

الجزء الثالث من خطابي هو معسكر المعارضة ، بعد تحرير إريتريا نتيجة عدم انفتاح النظام و إقصاء الرأي الاخر نمت المعارضة بشكل سريع من حيث العدد ولكن عدم تمكنها من خلق مظلة تجمعها وغياب دور القيادة لم تسيرفي الاتجاه الصحيح فحسب بل دخلت في مشادة ضد بعضها البعض في قضاية جانبية وأضاعة كثير من الفرص ، يجب أن نعترف بهذه الحقيقة وأن نبدأ بتصحييحها فورا لأنها تحتمل التأخير والا وجودنا كمعارضة سوف لن يكون له معنى،

تشهد منطقتنا تحولات كثيرا و بوتيرة متسارعة لم نلعب فيها دورنا كما ينبغي أن لم يكون هذا الدور معدوم وهذا يجعل وجودنا كتنظيمات معارضة في مفترق الطريق أم ان نبدأ في تقويم مسيرتنا والاعتذار لشعبنا و التصالح مع انفسنا و الشروع في العمل الجماعي نحو الهدف المشترك أم ان نضمحل واحد تلو الاخر ، ليس لدي أدنى شك ان خيارنا هو الخيار الاول ولكن هذا الخيار لا يحتمل التقاعس أو التحرك البطيء فعليه يجب من الكل أن يؤدي دوره كماينبغي والا التاريخ سوف لن يرحمنا.

Chairmans Speech 5

نحنا وشعبنا أصبحنا نفاجأ بالأحداث المصيرية التي تهم الوطن لأنها تطبخ بمنتهى السرية بعيدة عن أنظار الشعب ان عملية السلام والتطبيع التي تقراع لها الطبول قبل ترسيم الحدود لاندري الى أين ستنتهي، لان لا يفصحاح عنها حتى القيل و يكتنفها كثير من القموض، هل يعنى بها لإضعاف الجبهة الشعبية لتحرير تقرأ أم هى لمعالجة أسباب الحرب الحدودية التي راحت ضحها كثير من الارواح و الممتلكات ، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام . أزالت النظام و الإتيان بالبديل الديمقراطي  هو استحقاق داخلي و من صميم مهمة الشعب الارتري و معسكر المعارضة بشقيها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ويجب ان نرفض وانلا ننتظرمربعين أيادينا لأي جهه خارجية للقيام بهذه العمل بدلا عنا.

وفي هذه المناسبة يقترح حزب الشعب الديمقراطي الارتري الى جميع التنظيمات الارترية تكوين لجنة مشتركة يناط إليها المهام الدبلوماسي و مخاطبة الحكومات والهيئات الدولية والعمل الاعلامي و الجماهيري و ندعو الجميع الي اجتماع في أسرع وقت ممكن لاتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص .

دعونا نعطي حيز كبير في مهرجان ٢٠١٨ لإلقاء الضوء على تطورات العلاقات بين إريتريا و أثيوبيا .

فلنعمل سويا لكي ننجز .....  وننادي سويا لكي نسمع

منقستأب  اسمروم

رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري

በቲ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ንመጻኢ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸልው ዘሰንብድ ዝምድና ዝተሻቐሉ ናይ ብዙሓት ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ ፍራንክፈርት 2018 ብ4 ነሃሰ 2018 ኣብ ዘስምዕዎ መደረታን ዘካየድዎ ምይይጥን ዝሓደሮም ሻቕሎትን ስንባደን ኣቃሊሖም።

እቶም መራሕቲ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣተሓሒዞም ነቲ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ኤርትራ ዘንጸላሉ ዘሎ ስግኣት ተረዲኦም፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተኣማምን ሃገራዊ ምንቅስቓስ ፈጢርካ እቲ ውልቃዊ ዲክታቶር ኣብ ኤርትራ ዝያዳ ጉድኣት ከየውረደ ንምዕጋቱ ክስራሕ ከም ዝግበኦ ኣንጸባሪቖም። እቶም ሓደ ድሕሪ ሓደ መደረ ዘስምዑ መራሕትን ወከልትን ውድባት ኤርትራ ነቲ “ብሓባር ንስራሕ ከነድምዕ፡ ብሓባር ነድምጽ ከነስምዕ” ዝብል ናይቲ ፈስቲቫል መሪሕ ጭረሖ ናይ ምትግባሩ ኣገዳስነት ኣጉሊሖም።

ኣብቲ ብወይዘሮ ኣድያም ተፈራን ኣቶ ግርማይ ዘሚካኤልን ዝተመርሐ ኣገዳሲ መኣዲ ዘተ፡ ናይቲ ፈስቲቫል ኣሰናዳኢት ኮሚተ፡ ናይ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበርን ናይ ዞባ ኤውሮጳ ሰዲህኤን ኣቦመንበር ኣቶ ተስፋማርያም ክብረኣብ መኽፈቲ ቃል ኣስሚዑ። ደድሕሪ መኽፈቲ ቃል ኣቶ ተስፋማርያም ክብረኣብ ከኣ ትምህርታዊ መግለጺ ብዶ/ር ክላውስ-ዲየተር ግሮዘ ካብ ሓምላይ ሰልፊ ጀርመን ቀሪቡ።

ድሕሪዚ እቶም መራሕቲ ኣኼባ ንመራሕቲ’ቲ መኣዲ ዘተ ብትግርኛን ዓረብን ዓዲሞም። እቶም ነናይ ውድቦም ርኢቶ ከቕርቡ ናብ መድረኽ ዝተዓደሙ፡ ኣቶ ሑሴን ከሊፋ ኣቦመንበር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ርኢቶኡ ብዓረብ ብሓጺሩ ምስ ኣቕረበ ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ውድብ ቃል ከኣ ብኣቶ በርሀ ዑቕባዝጊ ብትግርኛ ተነቢቡ። ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡ ኣንበሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርስ ኣባል ፈጻሚ ኮሚተ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ቃል ካብ ዘስምዑ ነይሮም። ብዘይካዚ መንሱር ዓብደልሃዲ ካብ ግንባር ሃግራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ኣቶ ሳልሕ ሰባሕ ኣቦመንበር ኤርትራዊ ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቕስ፡ ኣቶ መንግስተኣብ ኣፈወርቂ ካብ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ፡ ኤርትራ፡ ኣቶ ክፍለዝጊ ገብረመድህን ኣቦመንበር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ፡ መንእሰይ ሮበል ሃይለ ካብ ሕብረት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ዶ/ር መሓመድ ብርሃን እድሪስ ካብ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ገብረ ካብ ምትእስሳር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ወ/ሮ ገርግስ ነጋሽ ካብ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ሰዲህኤ፡ ኣቶ ባህታ ሃይለማርያም ካብ ግንባር ዲሞክራስያዊ ሓድነት ኤርትራ፡ ኣቶ ጀማል እስማዒል ካብ ሊግ ኤርትራዊ መታሕት፡ ኣቶ ክብረኣብ ምስግና ካብ ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራን ኣቶ ገብረሂወት ክፍለ ካብ ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጥን እውን ኣብቲ ፈስቲቫል ቃል ዘስምዑ ተሳተፍቲ ነይሮም።

Festival2018 3

Festival2018 4

ኣብ መወዳእታ ብፍሉይ እቶም ተወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ተራኺቦም ተላዚቦም። ከም ውጽኢት ልዝቦም ከኣ ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ብሓፈሻ ተረዳዲኦም።

  • በቶም ተወከልቲ ዝቐረበ ሓሳባት ተመሳሳልን መሰረታውን ምዃኑ
  • ኣብዚ ፈስቲቫል ዝተሳተፉ ውድባት ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይቅቡል ኣተሓሕዛ ዝምድና ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ዝኾነ ውክልና ዘየብሉ ጨቛኒ ኤርትራዊ ጉጅለን ሻቕሎቶም ዕዙዝ ምዃኑ።
  • ስለዚ እተን ውድባት ህጹጽነት ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተበግሶታት ሓባራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝያዳ ኣድላይነት ኣብ ሕድሕድካ ምልዛብ ኣገዳሲ ምዃኑ።

Festival2018 5

ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዕለተ ቀዳም 4 ነሃሰ 2018 ድሕሪ ቀትሪ ተሳተፍቲ ብዛዕባ መዋጸኦ ካብዚ ሕጂ ኤርትራ ኣትያቶ ዘላ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ንልኡላውነታ ዘስግእን ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ህዝቢ ኤርትራ ምሉእ ዕድመኡ ክሃርፎ ዝጸንሐ ሰላማውን ልኡላውነት ሃገሩን ክበርሃሎም ናብቶም ኣብ መድረኽ ዝነበሩ ሓቲቶም።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ኣቐዲሙ ኣብ ዕለተ ዓርቢ፡ ጉባአ ዞባ ኤውሮጳ ሰዲህኤን ሰሚናር ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ምሕዳስ ሰልፍን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ተኻይዶም። ምስቲ ዘይተለምደ ሓያል ሙቖት እቲ ብነባራትን መንእሰያትን ኤርትራውያን ዝቐረበ ባህላዊ ፕሮግራም ናብ ሰንበት ዘውግሕ ምሉእ ለይቲ ተኻይዱ።

ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ ፈስቲቫል ፍራንክፈርት 2018 ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ተሳተፍቲ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ኤርትራ ዝዝንቢ ዘሎ ሓደጋ ንምውጋድ ብሓባር ንክሰርሑ መጸዋዕታ ኣቕሪቡ። ንሱ ናይዚ ዓመት ህጹጻት ኣጀንዳ ደለይቲ ፍትሒ ክልተ እየን ንሳተን ከኣ፡ ኩነታት ተቓውሞ ኤርትራ ምምዕርራይን እዚ ዝረአ ዘሎ ጽልሙት ዝምድና መንግስታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምዃኖም ጠቒሱ።

Festival Chairman Speech 2

ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ካብ ኩሉ ግዜ ዝኸፈአ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡  ህልዊ ዓለም ለኻዊ ምዕባለ ደህሲሱ ዝያዳ ከኣ ኣብቲ ንከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝጸሉ ጉዳያት ኣተኲሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ኢድ ኣእታውነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ብሳዑዲ ዓረብያን መሕዙታን ዝምራሕ ጉዳይ የመን ኣስፊሑ ገሊጹ።

ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ብዛዕባዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅልጡፍ ለውጥን ዝሓለፈ ጌጋታት ንምእራም ዝተወስደ ስጉምትታትን  ሕጽረታት ናይቲ ፈደራላዊ ምምሕዳርን ብዝምልከት ኣስፊሑ ገሊጹ። ካብቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ውሳነታት፡ ብዘይቅድመ ኩነት ምቕባል ነቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳነ ዶብን ንምትግባር ዝተራእየ ትብዓትን እቲ ቀንዲ ምዃኑ ጠቒሱ። ምስዚ ኩሉ ግና ኣቶ መንግስተኣብ ብዛዕባቲ ኩነታት ናብ ንቡር ምምላስን ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝብን ብዝብል ዝውሰድ ዘሎ ህዉኽን ዘይእመንን ስጉምትታት ዝሓደሮ ስኽፍታ ኣይሓብአን።

Festival Chairman Speech 3

ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣገባብ ዕድመ ወጽዓ ኣብ ኤርትራን ንምንዋሕ ዝተማህዘን ንህዝቢ ኤርትራ ዘዋርድን ምዃኑ ኣገንዚቡ። ኣተሓሒዙ ድማ ስላም ውግእ ብዘይምህላው ጥራይ ዝግለጽ ከምዘይኮነ ጠቒሱ፡ ኣብዚ እዋንዚ ብኩራት ልዕና ሕጊ፡ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ካልኦትን ኣብ ኤርትራ ከምዘየለዉ ኣመልኪቱ።

Festival Chairman Speech 4

ኣቶ መንግስተኣብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ተሃዋስን ብርግጸኝነት ንከባቢና ብኣሉታ ዝጸሉን ምዃኑ ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ከኣ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ዘሎ ኮይኑ ንምፍዋሱ ከኣ ዝለዓለ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ከም ዝሓትት ንተሳተፍቲ ገሊጹ

Festival Chairman Speech 5

ብዘይካቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ምዕብልና እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ግቡእ መልክዑ ምትሓዝ ዘድሊ ዘይጥርኑፍ ኣተሃላልዋ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ምዃኑ ኣቶ መንግስተኣብ ኣብዚ መደረኡ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ምርጫታት ምህላው ወይ ዘይምህላው ምዃኑ ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ድማ ሃገር ናይ ምድሓን ስጉምቲ ንክንወስድ ግዜ ከምዘይብልና ኣስፊሩ። ወይ ሕጂ ስጉምቲ ምውሳድ ወይ ድማ ዘይምህላው ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ምርጫታት እዮም ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ከኣ መደረኡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ሓደ ዘድምዕ ሃገራዊ ሓይሊ ንክምስረት ብምጽዋዕ መደረኡ ዛዚሙ።

In his keynote address at the Eritrea Festival 2018 in Frankfurt, EPDP Chairman Menghesteab Asmerom urged participants on the urgency of joint Eritrean action to ward off  the looming dangers to the very continuation of Eritrean sovereign existence. He said the priority agenda item for Eritrean justice seekers this year are two - namely, the status of the Eritrean opposition and the murky relation building up between the two governments in Asmara and Addis Ababa.

Festival Chairman Speech 2

The EPDP chairman, who believed the present Eritrean situation to be more critical than ever, accessed significant global developments with emphasis on the regional tensions re-alignments directly affecting the Horn of Africa and Red Sea basin. In particular, he talked in length about the involvement of the Eritrean regime in the conflict in Yemen which is driven by the Saudi Arabia and its coalition members in the region.

Mr. Menghesteab Asmerom also took sufficient time to describe the fast changing situation in Ethiopia  and the significant steps taken to address past mistakes and shortcomings of the federal state. Among the important decisions taken was accepting the Algiers Agreement without preconditions and commitment to implement the final and binding ruling of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission (EEBC). However, he did not hide his deep concern about the so-called hasty and treacherous steps taken towards what were called as "normalization" measures to "promote" people to people relations.

Festival Chairman Speech 3The EPDP Chairman considered the  obscure arrangement forged between the two governments  as blatant  insult  to the Eritrean people and meant to prolong in state control  the repressive and deceitful clique in Asmara. He defined peace not as the absence of war but the prevalence of rule of law, education, health services and general wellbeing of the people and added, "all of these and more are lacking  in Eritrea".

Festival Chairman Speech 4The EPDP Chairman said the situation in Ethiopia is still volatile and the outcome will for sure affect Eritrea and the rest of the region. He added that the Eritrean situation is also at cross-roads and needed massive public participation in giving it the right direction.

Festival Chairman Speech 5Besides the Ethio-Eritrean relations, the other major agenda item for Eritreans is the fragmented existence of the Eritrean opposition camp which still waiting for urgent action to mend it. He stressed that the choice is "to be or not to be" and that no time is left for us to take the appropriate measures for national salvation. "We act now or we perish, no other alternative", he concluded his call for urgent steps towards creating a viable national force to rescue an endangered national survival.

Deeply concerned by recent disturbing and confusing messages supposedly related to "future" Ethio-Eritrean relations, leaderships of a dozen Eritrean political and civil organizations of the Eritrean opposition camp voiced shock and disappointment during presentations and panel discussions on 4 August at the Eritrea Festival 2018 in Frankfurt.

 

They sensed dangerous threats to the hard-won national sovereignty and called for maximum effort and compromises towards creating a viable national movement to stop the one-man dictatorship in Asmara from doing more damage to Eritrea and its people.

Speaker after speaker at the Main Panel stressed the urgency of fulfilling the Eritrea Festival 2018 slogan which said:

Working in Unison, We Shall Achieve;

Voicing in Unison We Shall Get Heard.

Festival2018 2

Conducted under the moderation of Ms Adiam Teferra and Mr. Ghirmai Zemichael, the Festival Panel was declared open by a welcoming address of Mr. Tesfamariam Kibreab, chairman of the preparatory committee of the hosts, the EDA (Eritrean Democratic Association) and Europe branches of the EPDP. This was followed by a brief educational address of Dr. Klaus-Dieter Grothe of the German Green Party (see a separate story).

Speaking in Arabic and Tigrigna, the panel moderators then continued introducing and calling to the podium the day's panelists.

The Eritrean political and civil society representatives who appeared at the podium to clearly voice out positions of their respective organizations included Mr. Hussein Khalifa, chairman of the Eritrean Liberation Front (ELF) who briefly conveyed his message in Arabic and let Mr. Berhe Ogbazghi read the statement in Tigrigna; Mr. Menghesteab Asmerom, EPDP chairman; Ambassador Andebrhan Weldegiorghis, executive committee member of the Forum for National Dialogue (FND/Medrek).Festival2018 3

Others were Mr.  Mensur Abdelhadi of the Eritrean National Salvation Front (ENSF); Mr. Saleh Sabah, chairman of the Eritrean Federal Democratic Movement (EFDM); Mr. Menghesteab Afeworki of the Eritrean Democratic Party (EDP); Mr. Kiflezghi Ghebdremedhin, chairman of Eritrean National Salvation (ENS-Hidri); youthful Abel Haile of the Unity of Eritreans for Justice (UEJ) a  newly formed coalition founded in Israel; Dr. Mohammed Burhan Idris of the Nahda Party; Ms Alganesh Ghebre, of the Eritrean Women's Network; Ms Ghergish Negash of the EPDP Women's League; Mr. Bahta Hailemariam of the Eritrean Democratic Unity Front (EDUF-Sagem); Mr. Jamal Ismail of the Eritrean Lowland League (ELL); Mr. Kibrea Mesghina of the Eritrean Revolutionary Democratic (ERDF-Sedege'e), and Mr. G/Hiwet Kifle of the Eritrean Unity for Democratic Change EUDC).

Festival2018 4In a separate consultation meeting, the organizational representatives discussed the issue of what is to be done and reached understanding on the following points:

  • The positions stated by participant organizations are similar and mostly complimentary;
  • The festival participant organizations are, like the rest of the Eritrean people, extremely disturbed by the latest unwelcome pronouncements of the Ethiopian Prime Minister and the Eritrean autocrat heading the unrepresentative clique in Asmara;
  • These organizations, therefore, see the urgency of holding further consultations amongst them towards joint action taking into consideration existing Eritrean initiatives. 

Festival2018 5Following lunch recess on Saturday afternoon, the speakers were grilled by the audience which wanted to know what the way forward in addressing the threat to Eritrean sovereignty posed by the erratic one-man dictatorship in Asmara  and the general trend in Ethiopia that is not reassuring to the age-old aspiration of the Eritrean people for peaceful existence as a sovereign nation.


Festival2018 6

Other festival events held on Friday, like the Europe Zone congress of EPDP branches and a seminar on the party renewal project are covered as separate stories. Despite the unusual heat, the all-night cultural programme for Saturday was conducted as led by young and veteran artists.

ዝኸበርኩምንዝኸበርክንን ወከልቲ ውድባትን ሲቪላውያን ማሕበራትን

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽና

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መሰረታት ሰዲህኤ

 

ኣቐዲመ፡ ንዕድሜና ኣኽቢርኩም/ን ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ 2018 ክትሳተፉ ብምምጻእኩም ክብ ዝበለ ምስጋናይ ከቕርበልኩም/ን እፈቱ። ቀጺለ፡ ነዚ ፈስቲቫልዚ ክውን ንምግባር ከይሰልከየት ዝሰርሐት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል ናእዳይን ምስጋናይን ከቕርበላ እፈቱ።

 

ናይ ሎም ዘበን ፈስቲቫል ኣብ ዓለምና ይኹን ኣብ ዞናና ድማ ብፍላይ ዓበይቲ ክስተታት ኣብ ዝግሃድሉ ዘለዉ እዋን ይካየድ ምህላዉ ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ። ነዚ ዕድል’ዚ ተጠቒምና፡ ከም ተቓወምቲ ስርዓት ህግዲፍ መጠን፡ ነዚ መድረኽ’ዚ ሓሳብ ንሓሳብ እንለዋወጠሉን ግብራዊ ስጕምቲ ንምውሳድ እንብገሰሉን መንቀሊ መስመር ጌርና ክንጥቀመሉን ድማ ትጽቢት ህዝብናን ሰልፍናን ኢዩ።

Chairmans Speech 3 

ክቡራትን ክቡራንን

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ሓያላት መንግስታት ዓለምና፡ ኣብ ዓሚቝ ፖለቲካዊ፡ ቍጠባውን ጂኦ-ፖለቲካዊ ውድድር ኢየን ተጸሚደን ዘለዋ። ኣብ መንጐ ኣመሪካ ብሓደ ሸነኽ ኣብ መንጐ ቺና፡ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ካናዳን ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ ንግዲ ውግእ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብ መንጐ ሩስያን ኢራንን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ብሓደ ሸነኽ፡ ኣመሪካን እስራኤልን ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ ብጠንቂ ምስሓብ ኣመሪካ ካብ’ቲ ምስ ኢራን እተበጽሐ ስምምዕ ኑክልያራዊ ሓይሊ ኢራን፡ ዝተፈጥረ ቅልውላው እውን ኣሎ። ኣብ መንጐ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ብምኽንያት ዋሕዚ ስደትን ኣቀባብልኦምን ዝምልከት ዘይምርድዳኣት ኣብ ጥርዚ በጺሑ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ገለ መንግስታት፡ ስደተኛታት ኣብ’ታ ቀዲሞም ዝረገጽዋ ሃገር ኢዮም ዑቝባ ክሓቱ ዘለዎም ይብሉ፤ ገለ ድማ፡ ኣይኰነን እቲ ጾር ብማዕረ ክንስከሞ ኣሎና ይብሉ፡ ገለ ድማ ንሕና ፈጺምና ስደተኛታት ኣይንቕበልን ኢና ብምባል ዶባቶም ክዓጽዉ ዝደልዩ ኣለዉ።

 

ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድማ፡ ኣብ ጕዳይ ሱርያ ብዝምልከት፡ ሩስያ፡ ቺና፡ ቱርኪ፡ ኣመሪካን እስራኤልን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኢድ ምትእትታው ይገብራ ኣለዋ።

 

ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ/ኪዳን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ፡ ኣብ ልዕሊ ንሰንዓ ዝቖጻጸሩ ዘለዉ ሓይልታት ሖቲን ሓይልታት ነፍስሄር ዓሊ ዓብደላ ሳልሕን ውግእ ኣዊጆም ኣለዉ። ንግስነት ዓረብ ወይ ኣራብ ኤሚረይትስ፡ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ወተሃደራዊ መደበር ብምቛም ኣንጻር ሓይልታት ሖቲን ሓይልታት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕን መጥቃዕቲ ተካይድ ኣላ። ቱርክን ኢራንን ቀጠርን ድማ ነዚ ውግእ’ዚ ክዅንንኦን ክቃወምኦን ይርኣያ ኢየን።

 

ብተወሳኺ፡ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ/ኪዳን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድማ፡ ነቲ ኣብ የመን ጀሚርዎ ዘሎ ውግእ ንኽጥቀመሉን ንቀይሕ ባሕሪ ካብ ሰልኩታት ናይ ኢራንን ጽልዋኣን ንምቍጽጻርን ዝዓለመ፡ ብዓረባዊ ንግስነት ወይ ዓማራት ኣቢሉ ዝተኻረዮ ወተሃደራዊ መደበር ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ መስሪቱ ኣሎ።

Chairmans Speech 1

 

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከኣ፡ ኣመሪካ፡ ፈረንሳ፡ ቺና፡ ጃፓን፡ ቱርኪ፡ ጣልያን፡ ኣብ ጅቡቲ መደበራት ኣለወን። ህንድን ኢራንን ድማ ክስዕባ ይደናደና ኣለዋ። ቱርኪ፡ ኣብ ሶማልያን ጅቡትን ወተሃደራዊ መደበራት ኣለዋ፡ ኣብ ሰዋኪን ውን ተወሳኺ መደበር ናይ ምኽፋት መደብ ኣለዋ።

 

ኵለን እዘን ሃገራት እዚኣ’ተን ብሓደ ሸነኽ ጸጥታ ናይ መተሓላለፊ መራኽበንን ንግደንን ዝዀነ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ኰይኑ፤ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ጽልዋአን ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንምስፋሕ ኢየን ዝጓየያ ዘለዋ።

 

ክቡራትን ክቡራንን

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኤርትራን ድማ ብፍላይ ዝርአ ዘሎስ ሓድሽ ክስተታት ናይ ዓለምና ኣትኵሮ ስሒቡ ዘሎ ጕዳይ ስለዝዀነ፡ መደረይ ኣብኡ ዘትኰረ ክኸውን ኢዩ።

 

ሰዲህኤ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጋህደ ለውጢ ህዝብታት እታ ሃገር ዝደረኽዎ ለውጢ ኢዩ ዝብል እምነት ኢዩ ዘለዎ። መንግስቲ ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ ህጹጽ ኣዋጅ ብምእዋጅ ነቲ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናዕቢ ከህድኦ እኳ እንተፈተነ፡ ስለዘይሰለጦ፡ ኣብ መወዳእታ እቲ ጸገም ብኵራት ናይ ሰናይ ምሕደራን ምብስባስ ናይ ኢህወደግን ምዃኑ ኣሚኑ፡ ጥልቂ ምሕዳስ ዝብሎ መስርሕ ከካይድ ምውሳኑ ድማ ዝፍለጥ ኢዩ።

 

ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር ኣብዪ ኣሕመድ ዝወሰዶ፡-

1.   ንእሱራት ብሓፈሻ፡ ንናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ድማ ብፍላይ ምፍታሕ፤

2.   ንህጹጽ ኣዋጅ ምልዓል፤

3.   ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውን ተቓወምቲ ውድባት፡ ሲቪላውያን ማሕበራት፡ ሚድያታት ኣብ ክንዲ ከም ጸላእቲ ከም ተወዳደርቲ ብምርኣይ ኣብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክወዳደሩን ክሰርሑን ምጽዋዖም፤

4.   ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝነበረ ናዕቢ ንምህዳእ ብቐዳማይ ሚንስተር ዝተገብሩ ዑደታትን ኣኼባታትን፤

5.   ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ተቐቢሉ ንምትግባሩ ድልውነቱ ምግላጹ፡... ብሓቂ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ተራእዩ ዘይፈልጥን መዘና ዘይብሉን ተባዕን ናይ ለውጢ ተበግሶ ስለዝዀነ ናእዳን መጐስን ዝግብኦ ምዃኑ ከየስመርኩሉ ክሓልፍ ኣይደልን። ሰዲህኤ፡ ንሰላምን ዲሞክራስን ፍትሕን ዝቘመ ሰልፊ ስለዝዀነ፡ መርገጻቱ ኣብ ጕዳይ ዶብ ንጹር ስለዝነበረን ደገፉን ናእዳኡን መግለጺታት ብምውጻእ ክገልጾ ምጽናሑ ዝፍለጥ ኢዩ።

 

እዚ ለውጢ’ዚ፡ ብመሰረቱ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተቓውሞታት እኳ እንተዀነ፡ ናይ ኣመሪካ ብዓብዪኡ፡ ናይ ስዑዲ ዓረብን ንግስነት ዓማራትን ኪዳን ድማ ብኻልኣይ ደረጃ ዝተሓወሶ ድርኺትን ባርኾትን ምንባሩ እውን እምነትን ገምጋምን ሰልፍና ኢዩ።

 

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣምባሳደር ኣመሪካ፡ ኣቶ ማይክ ራይነር፡ መንግስቲ ኣመሪካ ቅድሚ ዶር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጻኡን ድሕሪ ምምጻኡን ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከተራኽቦም ከምዝጸንሐት፡ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሓትት ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ሚኒስተር ወጻኢ ጕዳያት ኤርትራ፡ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣማኻሪ፡ ኣቶ የማነ ገብርኣብን ዝርከብዎ ልኡኽ  ኤርትራ፡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ደሳለኝ ሃይለማርያም ብመንጐኝነት ኣመሪካ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ከምዝተራኸቡ ኣምባሳደር ማይክ ራይነር ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሓትት ሕብእብእ ብዘይብሉ ኣገባብ ኣጋሊጽዎ ኢዩ። “ዶብ ከይተጠረረ ዝምድናና ናብ ንቡር ክምለስ ኣይክእልን ኢዩ” … “ዶብ ድሕሪ ምጥራሩ ግን ንጽባሒቱ ዝምድናና ንምምሕያሽ ልዝብ ክንጅምር ድልዋት ኢና” ዝብል ዝነበረ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ መልሓሱ ዓጺፉ፡ ምምሕዳር ኢትዮጵያን ሰራዊቱን ካብ’ቲ ንኤርትራ እተበየነ ቦታታት ከይወጹ እንከለዉ፡ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሽኻል ከይተነብረሉን እንከሎ፡ ልኡኹ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስዳዱ ኣዝዩ ዘደንጹን ዘገርምን ጕዳይ ኢዩ ኰይኑና። እቲ ዝኸፍአ ከኣ፡ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተኸዊሉ ቅድሚ ጠቕላል ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምምጻኡ ኣትሒዙ ንህዝቡ ከይሓበረ ብምስጢር ክራኸብ ምጽናሑ ኢዩ። ስርዓት ኢሳያስ፡ ብርግጽ ዘደንጹን ምርድኡ ዘጸግምን ጥልመት ንዝኣተዎ መብጽዓታት ኢዩ ፈጺሙ። ብዓል ሃይለማርያም ወልደትንሳኤ (ድሩዕ)ን ብጾቱን፡ ነቲ ጐንጺ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ክፍታሕ ነይርዎ፡ ቅዋም ኣብ ግብሪ ይውዓል፡ ስለዝበሉ’ዶ ኣይኰነን ብኽድዓት ዝተኸሱ። ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብምንባሮም ጥራሕ’ዶ ኣይኰነን ብስርዓት ኢሳያስን መጋበርያታቱ ዝዀኑ ናይ ሚድያ ማዕከናትን ብኽሕደት ክኸሰሱን ክጽልሙን ዝጸንሑ!!!!!!!። ሎሚ ደኣ እንታይ ሓድሽ ተረኺቡ፡ ዶብ ከይተሓንጸጸ ናብ ኢትዮጵያ ጕያግያ? ትማሊ ይኹን ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኢህወደግ’ዶ ኣይኰነን?

Chairmans Speech 2

 

ነዚ ውሳኔ’ዚ ድማ ኣብ 20 ሰነ፡ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ምግዋሑ፡ ብሓቂ ዘሕዝንን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ንዕቀት ዘርእን ተረኽቦ ኢዩ። ዶባትና ከይተጠረረ ኣይንልዛብን ኢሎም ብስም ሰማእታት ከም ዘይመሓሉን ከም ዘይጠሓሉን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ን16 ዓመታት ብሓደ እግሩ ጠጠው ከምዘየበልዎን ረሲዖም፡ መቓብር ሰማእታት ብነፋሪት ሰጊሮም ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ዕሽሽ ኢልካ ክሕለፍ ዘለዎ ጕዳይ ኣይኰነን። ጥልመትን ክሕደትን ምዃኑ ክስመረሉ ዘለዎ ተረኽቦ ኢዩ።

 

ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ንዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ እንተዘይኰይኑ፡ ናይ ሃገረ ኤርትራ ምሽርራፍ ልዑላውነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእትን ኣገዲስዎ ኣይፈልጥን ኢዩ። እዚ ሓቂ’ዚ ሎሚ ንዅሉ በሪህሉ ክኸውን ተስፋ ንገብር። ሕጂ ቀዳምነት ተዋሂቡ ዝስርሓሉ ዘሎ ድማ፡ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጥራር ዘይኰነስ፡ ወደባት ኤርትራ ናይ ምጥቃም፡ ኤምባሲታት ክልቲኡ መንግስታት ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ምኽፋት፡ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገድ በረርኣ ክትጅምርን ዜጋታት ክልቲኡ ሃገራት ካብን ናብን ክንቀሳቐሱ ምፍቃድን ኢዩ። ጕዳይ ምጥራር ዶብ ከም ህጹጽ ጕዳይ ከምዘይርእይዎ ብቃልን ብግብርን ደጋጊሞም የረጋግጽዎ ኣለዉ። ዶባት ኣይክዓግቱናን ኢዮም፡ ዶባት ትርጕም የብሎምን ዝብል መዝሙር ኢዩ ዝዝመር ዘሎ። ጽባሕ ፍልልይ ምስ ተረኸበ ድማ ንውግእ ክጽውዕና ምዃኖም ዘጠራጥር ኣይኰነን።

 

እዚ ብሸነኽ ስርዓት ኣስመራ ዝውሰድ ዘሎ ስጕምታት ግሉጽነት ዘይብሉን ህዝቢ ዘየሳትፍን ስለዝዀነ፡ ናበይ ገጹ ኢዩ ክምዕብል ብጥንቃቐ ምክትታሉ ከድሊ ኢዩ። ድምጺ ሰላም ክስማዕ ከሎ ምሕጓስ ንቡር’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ ጅማሮ ዘሎ እሞ ከኣ ውሽጠ-ውሻጠኡ ጌና ዘይተፈልጠ ጕዕዞ ስለዝዀነ፡ ዳንኬራ ምብዛሕ ኣየድልን ኢዩ።

 

ሰላም ማለት፡ ውግእ ዘይምህላዉ ማለት ጥራሕ ኣይኰነን። ሰላም ማለት፡ ምዕባለ፡ ልምዓት፡ ትምህርቲ፡ ጥዕና፡ ሓድነት፡ ግዝኣተ-ሕግን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ማለት ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ከኣ፡ እዚ ኵሉ ከምዘየለ ክንርስዕ የብልናን።

 

Chairmans Speech 4

 

ኣብ ኤርትራ ቅዋም የለን፡ ተቓወምቲ ስርዓት ዝዋስእሉ ባይታ የብሎምን፡ ናጻ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ሚድያ የለን፡ ብናጽነት ዝንቀሳቐስ ብሕታዊ ጽላት የለን፡ በሽሓት ዝቝጸሩ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ኣለዉ፡ መንእሰያት ኣብ ደረት ዘይብሉ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዕድሜኦም የብልዩ ኣለዉ። እዚ ከይተፈትሐ ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣሎ ኢልካ ምዕላል የዋህነት ወይ ዕሸልነት ኢዩ። ኤርትራ ምስ ነብሳ ከይተዓረቐት ምስ ግዳም ክትተዓረቕ ዘይሕሰብ ኢዩ። ጽባሕ መራሕቲ ተቓውሞ ኣረክቡና ምባልን ጸላም ተኸዲንካ ቅንጸላዊ ስርሓት ምክያድን ድማ ዘይተርፍ ኢዩ።

 

ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ክስተት መዕለቢኡ እንታይ ክኸውን ኢዩ ጌና ዝተነጸረ ኣይኰነን። እቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን። ክልተ ሓይልታት ወይ ክልተ መንግስታት ዝዋጠጥሉ ዘለዉ ሜዳ ኢዩ ዝመስል ዘሎ። ስለዝዀነ ድማ፡ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሓይልታታን ኣብ ቃራና መንገዲ ኢዮም ዝርከቡ ዘለዉ ምባል ይከኣል። ወይ ተረዳዲኦም መፍትሒ ክረኽቡ፡ ወይ ድማ፡ ንህዝብታት ሃገርን ኢትዮጵያ ንሓደጋታት ብርሰትን ዕንወትን ዘቃልዕ ናይ ህልኽን ቂምን ስጕምታት ምምራጽ ኢዩ።  ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እንተደኣ ሰፊኑ፡ ረብሓ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ጐረባብቱን ኢዩ። ብኣንጻሩ ከኣ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእን ዕንወትን እንተሰፊኑ፡ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ጐረባብቲ ሃገራትን ዓቢ ክሳራ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ።

 

ስለ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ሃገራት ተንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋታት ናይ ዘይምርግጋእን ብርሰትን ንምፍታሕ፡ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዲሞክራስያዊ ባይታ ዝሰፍሓሉ ዕድላት ወይ ባይታታት ምፍጣር፡ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ክብርትታትን ምሕላው፡ ህዝቢ ዋና ሃገሩን ምንጪ ስልጣን ምዃኑን ምእማን ይድለ። ነዚ ንምርግጋጽ ከኣ፡ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት መጻኢ ዕድሎም ኣብ ምውሳን ደረት ዘይብሉ ተሳትፎ ክህልዎም ምፍቃድ ይግባእ።

 

ክቡራትን ክቡራንን

ኣስዒበ ዝዛረበሉ ጕዳይ ብዛዕባ ደምበ ተቓውሞና ኢዩ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ደምበ ተቓውሞና፡ ብሓደ ሸነኽ፡ ብቍጽሩ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናዛየደ ከምዝመጸ ዘይከሓድ’ኳ እንተዀነ፡ ብኻልእ ሸነኽ ግን፡ ዝእክቦን ዝመርሖን ሓይሊ ወይ ውደባ ስኢኑ ኣንፈቱ ስሒቱ ዕንይንይ ክብልን ኣብ ዘይመስረተታዊ ጕዳያት ነንሓድሕዱ ክዋጠጥን ብዙሕ ዕድላት ከምዘጥፍአ ኣሉ ክብሃል ዝከኣል ጕዳይ ኣይኰነን።

Chairmans Speech 5

 

ኣብ ዞናናን ሃገርናን ዓብይቲ ምዕባለታት እናተኸስቱ እንከለዉ፡ ተራና ክንጻወት እንተዘይክኢልና፡ ህላዌና ትርጕም ኣይክህልዎን ኢዩ። ስለ’ዚ፡ ደምበ ተቓውሞና እውን ኣብ ቃራና መንገዲ ኢዩ ዘሎ። ወይ ነቲ ክንከዶ ዝጸናሕና ዘየዐዉት ጕዕዞ ኣሪምና፡ ንህዝብናን ነንሕድሕድናን ይቕሬታ ሓቲትናን ተሓታቲትናን፡ ንሓባራዊ ዕላማታት ብሓባር ምቅላስ ኢዩ፤ ወይ ድማ፡ በብሓደ ናብ ምቅሃምን ዘይምህላውን ኵነት ምስግጋር፡ ማለት ቀስ ብቐስ ምሟት ኢዩ። ሳልሳይ ምርጫ የብልናን። እዚ ህጹጽ ምላሽ ዝሓትት እዋናዊ ብድሆ ድማ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ተደቂኑ ኣሎ። ምርጫና እቲ ቀዳማይ ከምዝኸውን ኣይንጠራጠርን ኢና። ብግብሪ ንምትግባሩ ግን ጽባሕ ዘይኰነስ ሎሚ ክንብገስ ይግብኣና።

 

ምዕቡላት ሃገራት ንኣማእት ዓመታት ኢዮም ኣቐዲሞም ዝሓስቡ፤ ንሕና ግን ንእለቱ ወይ ንኣዋርሕ ጥራሕ ኢና ንሓስብ፡ ኣመሪካ፡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝተኸተሎ ፖሊሲ፡ ንጐረባብቲ እስራኤል ኣዳኺምካ ንነዳዲ ማእከላይ ምብራቕ ምቍጽጻር ኢዩ ነይሩን ዘሎን። ስለ’ዚ ከኣ ኢዩ ንዒራቕን ሱርያን ንምድኻም ኣንጻረን ውግኣት ዘዋዓውዑ። ስዒባ ክትዳኸም ዝተበየነላ ድማ ኢራን ኢያ።

 

ምዕቡላት ሃገራት ንቐርኒ ኣፍሪቃ መዲበናሉ ዘለዋ ውጥን ንጥቕምና ድዩ ወይስ ንጥቕሞም ንምፍላጥ ክንጽዕርን ክንማራመርን ይግባእ። ስለ’ዚ መጻኢ ዕድልና ንምውሳን ተሳትፎ ናይ መላእ ህዝብናን ውድባትናን ክረጋገጽ ኵሉ ዝከኣለና ዋጋ ክንከፍል ኣሎና። ጕዳይና ባዕልና ደኣ’ምበር ናይ ወጻኢ ሓይልታት ክውስኑልና ኢድና ኣጣሚርና ክንጽበ ኣይግባእን።

 

 

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ሰዲህኤ፡ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ ዲፕሎማስያውን ህዝባውን ዜናውን መዳያት ዝነጥፋ ናይ ሓባር ሽማግለታት ኣቝሞም ርእይቶኦም ናብ ህዝብን መንግስታት ዓለምን ከብጽሑ ዝጽውዕሉ ምዝናይ ዘይሓትት እዋናውን ህጹጽን ህሞት ምዃኑ ከዘኻኽር ይፈቱ። ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ፡ ብህጹጽ ርክብ ክግበር ጻውዒትና ነቕርብ ኣሎና።

 

ናይ ሎምዘበን ፈስቲቫል 2018 ዝዓበየ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ኵነታትን ሃለዋት ሓድነት ደምበ ተቓሞናን ክኸውን ኢዩ።

 

ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ፡ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ

 

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

4 ነሓሰ 2018

Page 2 of 74