ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 12 ጥቕምቲ 2017 ኣብ ከተማ ኦስሎ ዑደት ብምክያድ፣ ምስ ሰልፊ ዕዮ ናይታ ሃገር ተራኺቡ፣ ኣብ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቓን ኣብ ኩነታት ሃገረ ኤርትራን ዘተኮረ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ።  ሰልፊ ዕዮ ካብ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኖርወይ ዝዓበየ ሰልፊ እዩ።

ልኡኽ ሰልፊ ኣብ ርክቡ ንኩነታት ሃገርናን ህዝብናን  ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብሪሂ፣ ኩሉ ፖለቲካውን፣ ወተሃደራውን ሓይልሊ ኮነ ሰብኣውን ባህርያውን ጸጋታት ብሓደ ሰብ ተገቢቱ፣ ንሊዕሊ 26 ዓመታት ብናይ ሓደ ሰብ ምልኪ ዝመሓደሩ ህዝብን ሃገርን ከምዘለዉና፣ ከም ሳዕቤን ናይዚ ማእለያ ዘይብሉ መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ይስደድ ከምዘሎ፣ ኣፍርዪ ክፋል ህዝባ ገሊኡ ንስደት ብምምራሕ፣ ገሊኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ደረት ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ተታሒዙ፣ ስራሕን ኣፍራይነትን ስለዘየሎ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ድኽነት ዝሰፈና ሃገር ከምዘላትና ኣዘኻኺሩ።

ልኡኽ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መብሪሂኡ ብምቅጻል፣ ከም ውጺእት ናይዚ ኩነታትዚ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ሃገር ገዲፍካ ብምውጻእ፣ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ዕቁባ ንምሕታት ማእለያ ብዘይብሉ ቁጽሪ ይውሕዝ ስለዘሎ፣ መጻኢ ኩነታት ሃገርናውን እንተኾነ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ብኻልእ ወገን ድማ ተቃውሞ ናይ መላኺ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ እንዳ በዝሐን እንዳሓየለን መጺኡ ከምዘሎ ኣረዲኡ። ውሽጣዊ ተቃውሞ ካብ ብፖለቲካውያን ማሕበራት ንላዕሊ ብህዝቢ የካየድእኳ እንተሃለወ፣ ተወዲቡ ንኸይንቀሳቐስን፣ ዓው ኢሉ ተቃውሞኡ ንኸይገልጽን ግን፣ ስርዓት ኣስመራ ዝጥቀመሉ ኣርዓዲ ስጉምትታት ንግዝዪኡ ጸቒጡ ሒዝዎ ኣሎ ክብል ገሊጹ።

ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ሃገራዊ ሓላፍነት ብምስካም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ወዲቡን ጠርኒፉን ብምቅላስን፣ ምስ ህዝቢ ዓለም ተሓባቢሩን ነዚ ናይ ምልኪ ስርዓት ብደሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካእ፣ ንህዝብናን ሃገርናን ካብ ምልካዊ ምሕደራ ናብ ደሞራስያዊ ምሕደራ ክሰጋግር፣ ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ረዚን ሃገራዊ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዝቃለስ ሰልፊ ምዃኑ ኣብሪሁ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምውህሃድን ሓባራዊ ስራሕን ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ከም ቀዳማይ ሰጉምቲ ጉዕዞ ዓወትና ገይሩ ብምውሳድ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ሓድነትን ሓባራዊ ስራሕን እማመታት ኣዳልዩ የነጥፈሉ ከምዘሎ ብምሕባር፣ እዚ መደባት እዚ ዕዉት ኮይኑ ንኽርከብ ግን ምስ ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብና እንተላይ ደገፍ ህብረተሰብ ዓለምናንውን ከምዘድሊ ኣተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም መስራቲ ኣባል ኣህጉራዊ ምሕዝነት ገስገስቲ ሓይልታት (Progressive Alliance) ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ተርኡ ክዓምም ምዃኑ ኣረጋጊጹ።  መንግስቲ ኖርወይን ሰልፊ ዕዮ ኖርወይን እውን ኣብ ኤርትራ ነባሪ ፍታሕ ንኽመጽእ ኣብዚ ንደምበ ተቃውሞ ኣብ ምውህሃድን ምጥርናፍን ይካየድ ኣብ ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ታራ ክጻወቱ ኣተሓሳሲቡ።

Norway Deligation 12.10.2017 3

ነዚ ልኡኽ እዚ ተቀቢሉ ዘዘራረበ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ናይቲ ሰልፊ ዝኾነ ኣቶ ኦድ-ኢንገ ከቫልሀይም ( Mr. Odd-Inge Khvalheim) ብወገኑ፣ ብቃልሱ ናጽነቱን ልዑላውነቱን ዘረጋገጸ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነቱ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከምዚ ናይ ምብትታን ኩነታት ክርከብ ናይ ብሓቂ ካብቶም ንሰልፍናን መንግስትናን ንህዝቢ ዓለምን ካብ ዘሻቅሉ ኩነተት እዩ። እታ ናይ ደሞክራስያዊ ምሕደራን ቅልጡፍ ምዕባለን ኣብነታዊት  ሃገር ክትከውን እያ ተባሂላ ብህዝቢ ዓለም ዓቢ ተስፋ ዝተነብረላ ኤርትራውን፣ ሎሚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክትርከብ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እተካይድዎ ንዘሎኹም ዘይሕለል ኣተስፋዊ ጻዕርታት፣ ብምብጻሕኩም ጥራይ ዘይኮነስ በቲ በቢእዋኑ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ናይ ሰልፍኹም ዝሰደልና ኢመይላት ንከታተል ኢና። ዓወት ንምነየልኩም። ብወገነይ ንኩነታት ሃገርኩምን ህዝብኹምን፣ ንምብጻሕኩምን ኣብ ናይ ሰልፍና ኣኼባታት ከም ዛዕባ ተላዒሉ ክረአ ዓቅመይ ክገብር እየ። ንስኹም ግን ናይ ካልኦት ደገፍን ተመኩሮን ንኽትረኽቡ ጻዕርታትኩም ኣይተቋርጹ፣ ንኣሕዋት ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ካብዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣይሰላም ኣይ ውግእ ኩነታት ወጺኦም፣ ኣብቲ ናይ ቀደም ሰላማውን ሕውነታውን ጉርብትና ተመሊሶም ንኽንርእዮም ተስፋ እገብር ክብል ሰናይ ድሌቱ ገሊጹ።

ኣብ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ዕዮ ምብጻዕ ዘካየደ ላዕለዋይ ልኡኽ ሰልፊ ሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት፣ ተጋላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል/ደጊጋ/ ዝመርሖ ኮይኑ፣ ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት ብጻይ መድሃኔ ሃብተዝጊ፣ ዋና ጸሓፊ ጨንፈር ኖርወይ ብጻይ ካሊፋ ዓብደላ፣ ተሓዝ ገንዘበን ንብረትን ጨንፈር ኖርወይ ብጻይ ሙሴ ዓማርን ወኪል ወጻኢ ዝምድናታት ኣብ ጨንፈር ኖርወይ ብጻይ ዑስማን ጃብርን ዝሓቆፈ ነይሩ።

ሓላፊ ውደባዊ ጉዳያት ተጋደላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ቀጺሉውን ኣብ ቀዳም ዕለት 14 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ከተማ ኦስሎ ሓደ ናይ ኣባላት ሰልፊ ኣኼባን፣ ሓደ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባን ከካይድ መደብ ሒዙ ከምዘለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ዕወት ንውጹዕ ሃብና!!

ዜና ጨንፈር ኖርወይ  ሰህኤ

ናይ ቅድም ከንቲባ ላፓዱሳ ወ/ሮ ጊዩሲ ኒኮሊኒ፡ ብዩኒቨርስቲ ጀነቫ “ላፓዱሳ ማእከል ቅልውላው ስደተኛታት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳለወ ሰሚና ብ11 ጥቅምቲ 2017 ንልዕሊ 600 ተሳተፍቲ ቃል ኣስሚዐን። ንሰን ኣብቲ ዘስመዐኦ ቃል፡ ነቲ ኣቐንዛውን ኤውሮጳ ስጉምቲ ክትወስድ ዘበራበረን ኣሰቃቒ  ተረኽቦ  ላምፓዱሳ “ኣይርሰዖን እየ” ኢለን።

ንሰን ኣተሓሒዘን ቤት ጽሕፈተን ንዝኽሪቶ’ም ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን ዝኾኑ ግዳያት 366 ፈልሲ ኣእዋም ተኺሉ ኢለን። ዕላማ ናይዚ ኣእዋም ምትካል ከኣ ነባሪ እታ ከተማ ነቶም ግዳያት ምእንቲ ክዝክሮም ምዃኑ ጠቒሰን፡ እዚ ካልእ ዝኽሪ ንሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ንከኽእል ዘለወን ተስፋ’ውን ጠቒሰን።

                                               Former Lampedusa Mayor Pays Tribute to Eritrean Victims 2

ወ/ሮ ኒኮሊኒ ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከባብታትን ይምዕብል ብዘሎ ፍልልይ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ስግኣት ከም ዝሓደረን ኣይሓብኣን። ኣተሓሒዘን ነቲ ድሕሪ 2ይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ናይ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጽዕነት፡ ምስቲ ኣብዚ እዋንዚ በጺሕዎ  ዘሎ ሱሳ ሚልዮን ኣወዳዲረን ጠቒሰን።

እዘን ናይ ቅድም ከንቲባ ላምፓዲሳ ኤውሮጳ ተዘክሮኣ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝወረደን ኣብ ግዜ ናዚ ቅድሚ 70 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ዝተወስደ ስጉምትን ትርስዕ ኣላ ኢለን። ከምኡ’ውን ዝኾነ ስደተኛ ብእኩብ ዘይኮነ ብውልቁ ብሰብኣውነት ክተሓዝ ይግበኦ ኢለን።

እዘን ወይዘሮ ካብ 2012 ጀሚረን ናይታ 6 ሺሕ ነበርቲ ዘለዉዋ ከተማ ላምፓዱሳ ከንቲባ ኮይነን ኣገልጊለን። ኣብ ናይ 2017 ምርጫ ግና ብሰንኪ ኣብ ስደተኛታት ዘርኣየኦ ሓልዮትን ተወፋይነትን ክምረጻ ኣይከኣላን። እንተኾነ ዋላኳ እንተዘይተመርጻ ናይቶም 300 ሺሕ ዝኾኑ ኣብ ማያት ላምፓዱሳ ዝደሓኑ ስደተኛታት ዓርክን ከንቲባን ክኾና ምኽኣለን ከም ዘሕጉሰን ገሊጸን። ንሰን ከም ዝበለኦ ላምፓዱሳ ዘርኣየቶ ሰብኣውነትን ልግስን ካለኦት’ውን ከምኣ ንክኾኑ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ክሳብ 20 ሺሕ ሰባት ኣብማያት ባሕሪ ሚዲተራንያን ከም ዝጠፍኡ ይግመት። ካብዚኦም ብዙሓት ግና ድማ ቁጽሮም ብትኽክል ዘይተፈልጠ ኤርትራውያን እዮም።

Former Lampedusa Mayor Pays Tribute to Eritrean Victims 3

ደድሕሪዚ ዘሕዝን መደረ ከንቲባ ላምፓዱሳ ነበር ኒኮሊኒ፡ ናይቲ ኣኼባ ዘዳለወ ዩኒቨርሲቲ ዲን ፕሮፈሶር ይቨስ ፍሉቺንገርን ኣቶ ሎንግቻምፕ ፕረሲደንት ረፓብሊክን ካንቶንን ጀነቫ ብዛዕባ ህልዊ ጸገማት ስደተኛታትን ኣገዳስነት ምሕላው ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ኩሉ መዳያትን ቃል ኣስሚዖም።

ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ዝቕጽል ብዩኒቨርሲቲ ጀነቫ ዝተዳለወ ሰሚናር ኣብ 12 ጥቅምቲ 2017 እቶም ሓድሽ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰል፡ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኮይኖም ዝተመዘዙ ኣቶ ፈሊፐ ጎንዛለስ ሞራለስ መደረ ከምስምዑ እዮም።

Addressing a Geneva University seminar entitled "Lampedusa, at the Core of Migration Crisis", the former mayor of Lampedusa, Ms Giusi Nicolini, said to an audience of over 600 attendants Wedenesday evening, 11 October, that she "will never ever forget" the painful Lampedusa tragedy of 3 October 2013 that awakened Europe to act.

 

She said her office planted 366 trees for those victims in Lampedusa, almost all of them Eritreans, in order to keep them in the islanders' collective memories and she hoped the rest of humanity will not forget such painful happenings easily.

Lampadusa 6

Ms Nicolini did not hide her fear of the "growing indifference" in Europe and elsewhere to the suffering of  fellow  human beigns. She however reminded the heavier burden of today by copmaring the the caseload of  one million refugees after World War II to that that of today which is over 60 million. 

Ex-Mayor Nicolini further stated that "Europe lost its memory" of what has happened to Jews and other minorities in Nazi Germany seven decades ago, and reminded that every refugee and migrant must be treated humanely and as an individual entity, not as a "collective mass".

She served as the Mayor for the 6,000 inhabitants of Lampedusa since 2012 but recently lost the  2017 re-relection because of her commitment to the human rights of refugees and migrants.  However, Ms Nicolini said she is proud of remaining a friend and mayor in the hearts and minds of the estimated 300,000 refugees and migrants who were saved in the waters of Lampedusa during her term of office. The humanity and kindness Lampedusans showed to migrants has influenced others to do the same, she added.

It is estimated that during the last two decades, well over 20,000 persons perished in the Mediterranean Sea, including a big, but yet unknown, number of Eritreans.

Lampadusa 7

Preceding the powerful presentation of ex-Mayor Nicolini, the dean of the University, Professor Yves Fluckinger, and Mr. F. Longchamp, President of the Republic and Caonton of Geneva, spoke on the current migrantion problems and the need to champion human rights amidst all the moves to the contrary. 

The weeklong seminar organized by the University of Geneva will be addressed on Thursday, 12 October, by Mr Felipe Gonzales Morales, the newly designated Rapporteur for Human Rights of Migrants.

Under the chairmanship of party head, Mr. Mengesteab Asmerom, the  newly elected 9-person Executive Committee of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) met on Saturday, 7 October 2017, and finalized drafting action plans to be implemented by the offices in close conjunction with the rank-and-file of the party during the coming 12 months. The drafts, based on general guidelines given by the Central Council, will be put into effect  as soon as they revised and approved by the Central Council.

 

This EC regular meeting was the first since the body was elected on 17 September by the 8th regular meeting of the Central Council. The EPDP elects/re-elects its executive body every 12 months.

 

The EC meeting also pinpoints the priority tasks for the party during the coming few months. These will include meetings for party members as well as the general public, and intensive contacts with political and civic organizations struggling for democratic change in Eritrea. 

Likewise, the meeting explored developments affecting Eritrea and its people, both at home and abroad, and took conclusions on every issue it discussed. Among the issues considered at the meeting was the pointless babble of a minuscule group that pointlessly attempted to question the legitimate actions and decisions of the party leadership and described those futile attempts as irresponsible and devoid of any basis whatsoever.

 

At concluding its meeting the Executive Committee renewed its strong appeal on party members and friends of the party to redouble their efforts in promoting every aspect of EPDP's work plans for the common good.   

ፈጻሚት ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ7 ጥቅምቲ 2017 ምዱብ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ፈጻሚ ሽማግለ ኣብዚ ኣኼባኡ፡ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባኡ ዝተለሞም ዓበይቲ ጉዳያት መሰረት ብምግባር ብነፍስወከፍ ቤት ጽሕፈት ንዝቐረበ ዓመታዊ ንድፊ መደብ ዕዮ ብዝርዝር ተመልኪቱ። ድሕሪ ሰፊሕ ምይይጥ ከኣ ናይ ማእከላይ ባይቶ ርኢቶ ተወሲኽዎ ናይ መጻኢ ሓደ ዓመት ትልሚ ንክኸውን ተሰማሚዑ።

ኣብ ርእሲ’ዚ ፈጻሚት ሽማግለ ነቲ ዓመታዊ ትልሙ መስረት ብምግባር፡ ኣብ ቀጻሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝያዳ ቆላሕታ ሂቡ ዝሰርሓሎም ጉዳያት ኣነጺሩ። ካብ’ቶም ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሎም ዝወጠኖም ነጥብታት፡ ናይ ህዝብን ኣባላትን ኣኼባታት ምክያድ፣ ከምኡ’ውን፡ ምስ ተቓወምቲ ውድባት፡ ሰልፍታትን ማሕበራትን ኤርትራ ርክባት ምግባርን ዝብሉ ይርከብዎ።

ኣኼባ ኣብ መኽፈቲኡ ንህልዊ ኩነታት ሰዲህኤ፡ ንደንበ ተቓውሞን ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታትን ካልኦት ከባቢያዊ ምዕባለታትን ዝምልከት ሓበሬታታት ተለዋዊጡ ኣብ ነፍስወከፎም ድማ ሚዛኑ ኣንቢሩ። በዚ መሰረት ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ሕጋውነትን ቅዋማዊ ኣሰራርሓን ሰዲህኤ ክስንዘሩ ዝጸንሑ ፈተነታት መሰረት ዘየብሎምን ዘይሓላፍነታውያን ምንባሮም ኣመዝጊቡ።

ኣብ መወዳእታ ከኣ እዚ ኣብ መንጐ ክልተ ኣኼባታት ማእከላይ ባይቶ፡ ዝለዓለ ስልጣን ሰልፊ ዘለዎ ፈጻሚ ሽማግለ፡ ኣባላት ሰልፊ፡ ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ለውጢ ረብሓ ዘለዎም ኤርትራውያንን ንመትከላት ሰዲህኤ ኣብ ምዕዋት ዘይተቖጠበ ጻዕሪ ከካይዱ ተማሕጺኑ።

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከተማ ሎንዶን ዝርከአብ ጉጅለ ሰዲህኤ፡ ትማሊ ረቡዕ 05/10/2017 ወርሓዊ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መምበር ጨንፈር ተረኺቡ፡ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ዝኾኑ ኣባላት ንተሳትፎኣኦም ኣሞጉሱ። ካብ ዝበኾሩ ኣባላት፤ ክልተ ኣባላት ብርዱእን ቅቡልን ምኽንያታት ክኾኑ ኣንከለዉ፡ እቶም ካልኦት ግን ዘቕረብዎ ምኽንያትን ሓበሬታን እውን ስለዘይነበሮም ብሓባር ክረኣኤ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር፣ ዝተታሕዩ  ኣጀንዳታት ኣኼባ ብምዝርዛር‘ዩ ከፊትዎ።

ኣኼበኛ ነቶም ኮንፈረንስ ሰልፊ ኣብ ውርሒ ሰለስተ ናይዚ ዓመት እዚ ዘረጋገጾም ዕማማትን መደባትን ደጋጊሙ’ውን ከስተብህለሎም ዝጸንሐን፡ ንቅዋማውን ሕጋውን ቅርጻ ሰልፊ ክፈታተኑ ዝኸረሙ ወስታታት ብጽንዓት ደጊሙ ወጊድ ኢሉዎም።

ኣባላት እዋናዊ ሓበሬታታት ብፍላይ ኣብ ወሽጣዊ ንጥፈታታት ሰልፍናን ደምበ ተቓውሞን እንካን ሃባን ብዝመልኦ ኣስፊሖም ተመያይጦሙሉ።

ኣኼባ ጉጅለ ብሓፈሻኡ ንጨንፈርና ዘጋጥሙዎ ሕጽረታትን ድኻማትን ኣሪሙ ስፍሕ ዝበለ ዕማማት ከዐውት ተር ኣቢሉ መደባቱ ብምስራዕ‘ዩ ኣኼብኡ ደምዲሙ።

 

ዓወት ንደላይ ፍትሒ ብሓፈሻ፤ ንስሩዕ ቃልዲ ድማ ብፍላይ

ዝኽርን ሞጎስን ንስዉኣትና

ብዕለት 30 መስከረም 2017 ዓመታዊ ጉባኤ ማሕበር ኣካለጽጉማን ኤርትራ ጨንፈር ሽወደን፡ ብተሳታፍነት ላዕለዎት ኣባላትን፡  ኣቦ ወንበራት ጨፈር ሰዲህኤ፡ ሓያሎ ገዳይም ተጋደልቲ ተሓኤነበርን፡ ብዙሓት ደልይቲ ለውጢ  ህርኩታት መንእሰያትን ዝተሳተፍዎ ኣብ ከተማ ስቶኮልም ብዓወት ተዛዝሙ። ጉባኤ ብኣደ ወንበር ማሕበር ወ/ኣልጋነሽ ኢሳቅ ተኸፊቱ ልክዕ ህልዊ ኩነታት ጽጉማን ኣሕዋት ኣብ መደበር ከሰላ ገሊጻ

ተወሳኺ ኣላት ቦርድ ናይቲ ማሕበርዝኾኑ፡ ሓው ጸሃየ ቀለታን ሓውቲ ገርጊስ ነጋሽን  ጨንፈር ሽወደን ንማሕበር ኣካለ ጽጉማን ብፍላይዘበርከቶ ኣገዳሲ ሓልዮትን ተወፋይነትን ብዝርዝር ሓቢሮም። ቀጺሉ ተሓዝ ገንዘብ ሓው ዑቅባሚካኤል ተስፋጽዮን ብጠቅላላ ተቋጻጻሪ ዝተረጋገጸ ጸብጻብ ኣቅረበ። ስዒቡ ኣብ ምምራሕ ዝጸንሐት ሽማገለከተካይዶ ብዝጸንሐት ዕዉት ስራሕ፡ ንዓመተ 2017 2018 እውን ዝነበረት ምምሕዳር ሽማግለ ንክትቅጽል ብግባኤኛታት ንዝቐረበላ ሕቶ፡ ብተወፋይነት ስለዝተቐበለቶ ብሙሉእ ጉባእተኛ ድማ ምስጋና ቀሪቡላ

ብድሕሪኡ  በተን ዘይሕለላ ዉፉያት ክልተ ዋዕሮታት ኣልጋነሽን ገርጊስን ዝተዳለወ ሙቁር መግብን ቅጫን እናተኣንገደ፡ ብሓቂ ብዘደንቅ ሙዉቅ ሃብታም ምሽት ናይ ልዝብ ኣስተምህሮ ክትዕን ኣብ  ብህኩነታት ሃገርናን ህዝብና ክሳብ ሰዓት 22.00  ከም ዘምሰየ ወኪል ድምጺ ሓርነት ካብ ስቶኮልም ሓቢሩ።

Mr. Jalal Talabani, former Iraqi President and co-founder of the Patriotic Union of Kurdistan (PUK), has passed away in a Berlin hospital on 3 October 2017 at the age of 83. He was a high admirer of the  Eritrean struggle for national independence, and  friend of the Eritrean patriot, Osman Saleh Sabbe. Today, both EPDP and Talabani's PUK are members of the Progress Alliance formed in 2013. At this solemn moment, the EPDP extends its sympathies and condolences to the PUK and the bereaved family of this promiment Kurdish-Iraqi leader.  May his soul rest in peace.

In the mid-1990s, I (the writer of this brief note) had the opportunity of meeting Mr. Talabani at a number of official and non-official occasions in the major Kurdish citieWA1 2s of Erbil and Suleimaniya and his childhood village outside the city of Suleimaniya. And every time, Mr. Talabani would shout : "Wolde Ammar over here" and he would insist that I take a seat beside him so that we could take some time "to talk more about the wonderful Eritrea." (At that time, every friend expected Eritrea to become a model state for the entire region.)

 

Dinner & chat with Mr. Talabani. When we celebrated Eritrea's accession to statehood in May 1993, Mr. Talabani was represented at our party by his representative in Suleimaniya City.

Mr. Talabani highly admired the tenacity of Eritreans in a difficult struggle, and he repeatedly attested that the Eritrean struggle was a good example to be emulated by  the Kurdish people. Mr. Talabani knew closely the late Osman Saleh Sabbe and said he learned many lessons from him in building friendships for national struggles without reliable friends. 

It is highly probable that his remains will be taken for burial in Suleimaniya,Iraqi Kurdistan.

Printed below are excerpts from agency reports about the late Jalal Talabani.

Mr. Jalal Talabani was one of the country’s most powerful and unifying leaders and a man who spent much of his life fighting for the cause of the Kurds of northern Iraq. He had long struggled with his health and was often treated abroad. In 2008, he underwent heart surgery at the Mayo Clinic in Minnesota. He suffered a stroke in 2012 and stepped down as president in 2014. He was elected to the Iraqi presidency three times. As a Kurd, Mr. Talabani was the first non-Arab president of an Arab nation.

A good-humored, portly man with a soft smile and a mustache, Mr. Talabani was nonetheless a pragmatic and savvy political operator who knew when to play down his fervent Kurdish nationalism. He had been a frequent emissary to world capitals for the Kurdish people before and after the overthrow of Saddam Hussein in the U.S.-led invasion of 2003.

He was popularly known as Mam Jalal, Kurdish for Uncle Jalal, a nickname ascribed to him in his youth because of his seriousness and that later reflected the affection of his supporters and even some political rivals.

Many in Iraq have wondered whether the crisis would have occurred if Mr. Talabani had still been active in politics. At the very least, they said, he might have been able to defuse it. At various moments in the nation’s turbulent history, he was able to bring Iraq’s warring factions to the negotiating table.

Before his death, Mr. Talabani was trying to mediate a deepening political crisis among Iraq’s three main groups — Shiites, Sunnis and Kurds — who are all embroiled in a contest for power and territory more than six years after the departure of U.S. troops.

From an early age, he showed a revolutionary streak, founding the underground Kurdish Student Union when he was 13.

By 1961, he began to focus solely on the cause of Kurdish resistance against the Iraqi government. Mr. Talabani was a battlefront commander and led separatist movements in several Kurdish regions. When not on the front lines, he traveled on numerous diplomatic missions, becoming the face of Kurdish resistance to Europeans and across the Middle East. Mr. Talabani helped build a political footprint in the new Iraq.

3 ጥቅምቲ 4ይ ዓመት ናይቲ ኣብ ባሕሪ ላምፓዱዛ ዝያዳ 360 ኤርትራውያን ዝሃለቕሉ ዝኽሪ ምዃኑ ረሲዕናዮ ዲና? ኣብቲ ግዜቲ ንሕና ኮነ ዓለም ሰንቢዳ እያ። እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ገበነኛ ገዛኢ ግና ኣይገደሶን። ነቶም ግዳያት ኤርትራውያን ክንሶም “ገለ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት” እዩ ኢልዎም።

 

እዚ ናይ ላምፓዱዛ ህልቂት ብዙሓት ማሕበራትን ውድባትን ንክምስረታ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። (ከም ኣብነት፡ ባርነት ይወገድ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኮሚተ ዶ/ር ተወልደ ቫካሮ፡… ወዘተ)። ከምቲ ናይ 1971 ህልቂት ዕና-በሲክድራ ኣብ ክልተ መዓልታት ከባቢ ሓደ ሺሕ ሰባት ዝሃለቕሉ እሞ በቲ ዘጋጠመ ህልቂት ዝሓረቑ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን “ኤርትራውያን ንናጽነት” ዝተባህለ ምንቅስቓስ ንምምስራት ዝተላዕልሉ ማለት እዩ።

4th Anniversary of Lampedusa Tragedy 2

ካብቶም 368 ኤርትራውያን ግዳያት ላምፓዱዛ፡ ሄለንን ደቃ፡ ኢስሮም፡ ደሊናን ቢለንን ይርከብዎም

 

ድሕሪ 4 ዓመታት ኣሰቃቒ ዝኽሪ ላምፓዱዛ ኤርትራውያን ከም ቀሊል ጉዳይ ዝወሰድዎ ይመስሉ። እቲ ብናይዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ኣሕዛኒ ኩነታት  ዝሕተት ገበነኛ ጉጅለ፡ ኣብ ኤርትራ ኣራጢጡ ምህላዉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ልዕልና ክረክብ ዝደናደን ዘሎ እዩ። ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራዊ ተቓወምቲ፡ ምንቅስቓሳትን ማሕበራትን ኣብ ወጻኢ ዝተሓተ ግምት ዝህብዎ እዮም ዝመስሉ።

 

ድሕሪ ተረኽቦ ህልቂት ላምፖደዛ ሕብረት ኤውሮጳ ህጹጽ ስጉምቲ ወሲዱ እዩ። ክሳብ ሕጂ’ውን ኣብ ሴሜናዊ ገማግም ባሕሪ መዲትራንያን ሞት ጠጠው ንምባል ጻዕሩ ቀጻሊ ኣሎ። እንተኾነ ነቲ ተረኽቦ ከም ቀሊል ነገር ክወስድዎን እቲ ናይቲ ጉዳይ መሰረታዊ ጠንቂ ንከይጽናዕ ስቕ ኢሎም ክርእይዎን ጀሚሮም ኣለዉ። ብኣንጻሩ ነቲ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ገበነኛ ጉጅለ ናይ ምሕያል ዝንባለ ከም ሜላ ይረአ ኣሎ። እንተኾነ ከምቲ ናይ 3 ጥቅምቲ ኣሰቃቒ ተረኽቦ ላምፓዱዛ ቀጻሊ ኣሎ።

 

ድሕሪ ናይ ላምፓዲዛ ኣሰቃቒ ተረኽቦ ዝተመስረተ ትካል፡ “መደብ ዝጠፍኡ ስደተኛታት” ይበሃል። እንተኾነ  እዚ ኣካል ኤርትራውያን ግዳያት ክንደይ ምዃኖም’ኳ ኣየነጸረን። ኣብ ክንዳኡ ናብ 2000 ተመሊሱ ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ግዳይ ባሕሪ  ዝኾኑ ሰባት  46 ሺሕ ምዃኖም ይጠቅስ።

 

ንሕና ኤርትራውያን’ውን ኣብ መዓሙቕ ባሕርን ምድረበዳን ዝሃለቑ ኤርትራውያን  ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ንርደእ፡ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ናይ ዝሞቱን ዝጠፍኡን ንጹር ቁጽሪ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ኣብ 2013 ኣብ ባሕሪ ሚዲተራንያን ግዳያት ዝኾኑ ሰባት 600 እዮም። ካብዚ ኣሃዝ ኤርትራውያን ካብ ክልተ ሲሶ ዘይውሕዱ ምንባሮም ፍሉጥ እዩ።. ባሕሪ መዲተራንያን ኣብ 2014፡ 3, 279 ህይወት ቀዚፉ። ኣብ 2015፡ 3, 700 ህይወት በሊዑ፡ ኣብ 2016 ዝያዳ 3,500 ህይወት ወሲዱ ኣብ 2017 ከኣ ልዕሊ 2,654 ሰባት ኣጥፊኡ። እንተኾነ ካብዚኦም አርትራውያን ክንደይ ምዃኖም ኣይንፈልጥን ኢና።

 

ናይቶም ብዙሕ ዝተዘርበሎም ግዳያት ላምፓዱዛ ኣስከሬን ኣብ ትሕቲ መሬት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ናይ መብዛሕትኦም መንነት’ውን ኣይተነጸረን። ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት እውን ብዙሕ ሬሳታት ተወሲኽዎም እዩ። ንሕና ግና ኣይኮነንዶ ሓቢርና ነቲ ጉዳይ ጠጠው ከነብል ክንበቅዕ ቁጽሪ ዝሞቱ ወገናትና ብትኽክል ክንፈልጥ’ኳ ኣይከኣልናን።

 

4th Anniversary of Lampedusa Tragedy 3

ጳጳስ ፍራንሲስ ንኤርትራውያን ህሉዋት ኣብ ላምፓዱዛ እንዳጸናንዑ።

Announcement Public Meeting02.10.2017

ሓቢርካ ምስራሕን ሓቢርካ ምድማጽን መፍቲሒ ኩሉ ሃገራዊ ሽግራትና እዩ! ነዝን ካልእን ብዝምልከት ልኡኽ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተጋደላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል/ደጊጋ/ ኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ኣብ ከተማ ኦስሎ፣ ኖርወይ ንህዝቢ ሰፊሕ መብሪሂ ክህብ እዩ።

ጨንፈር ኖርወይ ንኹሉ ግዱስ ዜጋ ብኽብሪ ይዕድም ዚ ክፉት ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ

 

 ኣስተብህል/

ዕለተ ኣኼባ፣               14 10 2017

ኣኼባ ዝጅምረሉ፣            2 ናይ ድሕሪ ቀትሪ

ቦታ ኣኼባ፣                ኣብ Furuset Sentret, Fruset Furum             

መጎዓዝያ፣                  T-barne ቁጽሪ  1 ወይ ቁጽሪ 2 ወሲድኩም ኣብ ፍሩሰት ሰንተር ውረዱ

ንሓበረታን ምትሕብባርናን፣

ብ 40955920, 47863413 ወይ 95108247 ደዊልኩም ተወከሱና፣ ክንቅበለኩምን ክንተሓባበረኩምን ድላዋት ኢና!

Page 7 of 64