ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ሓሙሽተ መዓልታት ዝወሰደ 8ይ ዓመታዊ ስሩዕ ኣኼባኡ ብ17 መስከረም 2017 ዛዚሙ። ማእከላይ ባይቶ ኣብዚ ተኸታታሊ ኣኼባታቱ ኣገዳስን እዋናውን ሓበሬታታት ብዛዕባ ኤርትራውን ከባብያውን ጕዳያት ብጽሞና ሰሚዑን ሚዛናቱ ኣንቢሩን። ቀጺሉ ከኣ ናይ ኩለን ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ጸብጻባት ብዝርዝር ሰሚዑ፡ ኣድላዪ ክትዓት፡ ምይይጥን ምትዕርራይን ድሕሪ ምግባር ከኣ ነቲ ጸብጻብ ከም ሕጋዊ ሰነድ ሰልፊ ኣጽዲቕዎ።

ኣኼባ፡ ቆላሕታ ካብ ዝሃቦም ዛዕባታት ሓደ፡ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ኮይኑ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ትሕቲ መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኣሰቃቒ ሃለዋት፡ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ሽግር ምዃኑ ኣስሚርሉ። ምስ’ዚ ብምትሕሓዝ፡ ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ሓይልታትን ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ነቲ ጉጅለ ህግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ሓቢእዎ ክኸይድ ዝጸንሐን ንህልውና ህዝብናን ልኡላውነት ሃገርናን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ገበናት፡ ንምቅላዕ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ብምንኣድ ቃልሶም ብዝያዳ ከሕይሉ ጸዊዑ።

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ዝተራእየ ሰልፋዊ ኩነታት፡ መስርሕ ምሕዳስ ሰልፍን እማመ ሓባራዊ ስራሕ ፖለቲካዊ ውድባትን ዝርከብዎም ዛዕባታት ኣመልኪቱ  ብሰፊሑ ተመያይጡ ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ። በዚ መሰረት፡

ጉዳይ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሰዲህኤ ዝምለከት

ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብ’ዚ ኣኼባኡ ንመሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበር ብዝምልከት ንኹሉ’ቲ ክኸይድ ዝጸንሐ መስርሕን መሪሕነት ሰልፊ ክወስዶ ዝጸንሐ ሕጋውን ቅዋማውን ኣራሚ ስጉምትታትን ዓሚቝ ምይይጥን ሚዛንን ድሕሪ ምግባር፡ ነዚ ዝስዕብ ውሳነታት ኣሕሊፉ።

1፡ ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበር፡ እተካይዶ ዘላ ኢደ ወነናዊ ምንቅስቓሳትን ተውጽኦም ዘላ መግለጺታትን፡ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንትካላቱ ዘይምልከቱ ምዃኖም ኣረጋጊጹ።

2፡ ነቶም ንውሳኔታት ኣብ ካልኣይ ጕባኤ እተመርጸ ሕጋዊ መሪሕነትን ንመምርሒ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ህጹጽ ጕባኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካን ተቐቢሎም ዝኸዱ ዘለዉ ኣባላት  መሪሕነትን መሰረታትን’ቲ  ዞባ ምስጋናኡ ገሊጹ።

3፡ ማእከላይ ባይቶ ንኹሎም ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ዝርከቡ ኣባላት ኣብቲ ተመዲቡ ዘሎ  ህጹጽ ጕባኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ተሳቲፎም ርእይቶኦም ከቕርቡን ምስ’ታ ብሰልፊ ወጺኣ ዘላ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ህጹጽ ዞባዊ ጉባአ ክተሓባበሩን ጸዊዑ።

መስርሕ ምሕዳስ ሰልፊ

ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ፡ መስርሕ ምሕዳስ ሰልፊ ዘለዎ ዕዙዝ ኣገዳስነት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ 7ይ ምዱብ ኣኼባኡ ንድፊ መስርሕ ምሕዳስ ንኸተሰናድእ ናይ ዝመዘዛ ሽማግለ ጸብጻብ ብጽሞና ድሕሪ ምስማዕን ምምይያጥን ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታት ኣሕሊፉ።

1፡ በታ ሽማግለ ንዝቐረበ ንድፊ ኣድላይ ምትዕርራይ ገይሩ ከም መወከሲ ሰነድ ኣጽዲቕዎ።

2፡ መስርሕ ምሕዳስ ንምትግባር ዝድለ ቅጥዕታትን መጽናዕትን ዘቕርብ ኮሚሽን መዚዙ።

3፡ ማእከላይ ባይቶ፡ ኣብ ከክልተ ወርሒ ፍሉይ ኣኼባታት እናጸውዐ፡ ንጸብጻባት ኮሚሽን መስርሕ ምሕዳስ ሰልፊ ክሰምዕን ዘድሊ ውሳኔታት ክወስድን ተሰማሚዑ።

ጉዳይ እማመ ሰዲህኤ ንሓባራዊ ስራሕ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዝምልከት

ብመንጽር እቲ ሓቢርካ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ኤርትራዊ ኩነታት፡ ናይ ለውጢ ሓይልታት ከም’ቲ ትጽቢት ዝተነብረልና ክንከውን ዘይምኽኣልና ኣኼባ ተገንዚቡ። ካብ’ዚ ንምውጻእ ሰዲህኤ ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ፍልልያቶም ኣመሓዲሮም፡ ኣብቲ ዘሰማምዖም ብሓባር ዝስለፍሉ ኩነታት ንምጥጣሕ ሓድሽ እማመ ዘተ ንሓባራዊ ስራሕ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ምቕራቡ እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ባይቶ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ካብ’ዚ ሓሊፉ፡ ኣብ’ቲ እማመ ዘለዎም ሃናጺ ርእይቶ ንዝሃቡን ክበርሃሎም ዝደልይዎ ሕቶታት ንዘቕረቡን ውድባት መጎሱ ድሕሪ ምግላጽ፡ ንፈጻሚ ሽማግለ ብንጽል ይኹን ኣብ ክሊ ጽላል ተወዲቦም ምስ ዝዋስኡ ኣካላት ተቓውሞ፡ ዕቱብን ቀጻልን ምክትታልን ርክባትን ክገብር መዚዝዎ ኣሎ። ምስ’ዚ ብምትሕሓዝ፡ ኩልና ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ሰልፍታት፡ ውድባትን በርገሳውያን ማሕበራትን ዝሓለፈ ተመኩሮና መዚና ሓድሽ ሓላፍነታዊ ኣተሓሳስባ ንከነዕኩኽ ኣዘኻኺሩ።

ማእከላይ ባይቶ ኣብ’ዚ ኣኼባኡ ብቀዋሚ ሽማግለ ኣብያተ-ጽሕፈት ገንዘባውን ማሕበራውን ጕዳያት፡ ንዝቐረበሉ ንድፊ መጽናዕቲ ብግቡእ ድሕሪ ምምርማር፡ ብፈጻሚ ሽማግለ ክትግበሩ ዘለዎም ጕዳያትን በታ ንድፊ ዘቕረበት ሽማግለ ክግበር ዘለዎ ተወሳኺ መጽናዕትታን ኣነጺሩ።

8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ፡ ብመሰረት’ቲ ንሓፈሻዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ብዝምልከት ዝበጽሖ ገምጋም፡ ረብሓ ህዝብና ምስ ርግኣት ከባቢና ዘለዎ ዘይነጻጸል ዝምድና ድሕሪ ምስማር፡ ስርዓት ህግዲፍ፡ ብዘይ ኣፍልጦ ህዝብን ቅዋማዊ መወከስን ንውልቀ ረብሓኡ ዝገብሮም ዘሎ ዝምድናታት ሓደገኛ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ተቓወምቲ ውድባት ብሓባር ዝሰርሕሉ ባይታታት ከፈጥሩ፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ይኹን ኣብ ግዳም ዝርከቡ ተደናገጽቲ ናይ’ቲ ስርዓት ኣብ ጐድኒ ውጹዕ ህዝቦም ደው ክብሉ ይጽውዕ።

ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰደህኤ ኣብዚ 8ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ብመሰረት ዓንቀጽ 6.1.6 ቅዋም ሰልፊ፡ ኣቦመንበር ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚ ሽማግለን መሪጹ። ኣቦ መንበር ንዘቕረቦም ሕጹያት ድማ ሓደ ብሓደ ድምጺ ብምሃብ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ። ከምኡ’ውን ናይ ሰልፊ ጠቕላላ ተቖጻጻሪ (ኦዲተር) መሪጹ።

ቀጺሉ፡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዝርከቡ ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሰልፎም ንምሕያልን ካብ ዘጋጥምዎ ሓደጋታት ንምድሓንን ከካይድዎ ንዝጸንሑ ቃልስን ዘርኣይዎ ጽንዓትን ኣመጒሱ። ኣብ መጻኢ እውን ከም ወትሩ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዘለዉ ኣባላት ሰልፊ፡ ኣብ ቅዋም ሰልፎም ረጊጾም፡ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሎም፡ ንሰልፎም ዘማዕብል ሓሳባትን ነቐፌታን ከቕርቡን ንቕድሚት ዘሰጉም ልሙድ ተወፋይነቶምን ልግሶምን ከበርክቱን ምሕጽንታኡ ኣቕሪቡ።

ኣብ ምዝዛም ኣኼባኡ ነቶም ብ18 መስከረም 2001፡ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ግዳም ተጨውዮም፡ ኣብ ሕሱም ጭካኔ ዝፍጸምሉ ኣብያተ-ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝሳቐዩ ዘለዉን ኣብኡ ህይወቶም ዝሓለፉን ሓርበኛታት ሃገራውያን ዘኪሩ። ህዝቢ ኤርትራን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ምልካዊ ስርዓት ሓያል ተጽዕኖን መኸተን ክገብሩ ጸዋዒቱ ኣቕሪቡ።

ሓቢርና ንስራሕ ከነድምዕ፡ ሓቢርና ነድምጽ ከነስምዕ!

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስዉኣት ሃገር!

ማእከላይ ባይቶ ሰደህኤ

17 መስከረም 2017

The delegation of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) at the congress of the Danish Social Democratic Party (DSDP) in Aalborg reminded fraternal parties on Sunday, 17 September, their moral responsibility to promote good governance in Africa and the rest of the developing countries instead of continuing with material support which used to end in the hands of repressive and corrupt rulers since the 1960s in Africa.

 

The EPDP delegation, consisting of Messrs. Tekle Melekin and Amanuel Beraki, both leadership members, were attending the DSDP Congress in Aalborg, northern Denmark along with 800 DSDP delegates and 75 representatives of invited parties and movements from Europe and many other parts of the globe.

 

Opened on 16 September, the congress was addressed a good number of Danish mayors, prominent guest speakers and DSDP leaders, including party leader Ms Mette Frederiksen. The main focus of their presentations were European and global issues including migration and refugees; the challenge to social justice by the rise of right-wing movements; problems of multiculturalism as integration showed clear signs of failure.

 

EPDP Delegation in Denmark 2

 

Following a separate session for DSDP delegates to finalize certain internal party issues, a plenary assembly on 17 September provided the opportunity to more presentations on global issues and discussing them as challenges to peace, social justice and well-being of peoples everywhere. It was at this point that the EPDP delegation found an opportune moment to raise the burning issue of bad governance in Africa and many other countries, and to blame European social democrats to be at the forefront of the struggle against repression and corruption in post-independence Africa.

EPDP Delegation in Denmark 3

The EPDP delegation also continued holding side-talks and establishing contacts with as many as possible of the participating parties. It shared with them party documents, including a written EPDP statement to the DSPD Congress.

The statement, among other things, reaffirmed EPDP's resolve "to promote the lofty principles of peace, social justice and solidarity  in the global agenda of the Progressive Alliance," and explained the sad situation of Eritreans at home and those in forced exile. 

Furthermore, the EPDP statement underlined the urgency of political change in Eritrea which can only be achieved by Eritreans supported by fraternal parties like those attending DSDP congress in Aalborg. The statement concluded with these words: "Our urgent message to you all is the call to support in a concrete manner the promotion of human rights, democracy and the rule of law in Eritrea through empowering non-state political and civil society actors that are opposed, like our party, to the dictatorship in our country".

ጨንፈር ኖርወይ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምስረታ ሰልፊ ኣትሒዙ ዝቖመን፣ ገዳይምን ሓደስትን፣ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን፣ ዓበይትን መንእሰያትን ዝሓቆፈ፣ ዕላማታት ሰልፊ ንምዕዋትን መደባት ሰልፊ ንምትግባርን ዓቅሙ ዘፍቐዶ ከበርክት ዝጸንሐን ዘሎን ሓደ ካብ ዓንድታት ሰልፊ እዩ። 

ኩልና ኣባላት ናይዚ ጨንፈር እውን ንመትከላት ሰልፊ እንከላኸልን፣ ብመሰረት ዕላማታት ሰልፊ ንረብሓ ህዝብና እንቀሳቐስን፣ ብቅዋምን ካልኦት ሰልፊ ዝወስዶም መርገጺታትን ተማእዚዝና ንጡፍ ተራና እንዓምምን፣ ንፖለቲካዊ ፕሮግራምን፣ ቅዋም ሰልፍን፣ ንዘይገሃስ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ክነኽበር፣ ደሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናጽን ንምዕቃብን፣ ስልጣን ንህዝቢ ንምርካብን፣ ካብ ውልቃዊ ረብሓታት ነጻ ብዝኾነ መንገዲ ክንዓምም፣ ከምኡውን ሓድነት ሰልፊ ብግቡእ ንኽሕሎን ኣንጻር ሰልፊ ንዝውርወር ፈናጣሒ ወይ ሓደገኛ ሳዕቤን  ዘለዎ ወስታታት ክንምክትን ጸኒሕናን ኣሎናን። ስለዚ ንሕና ኣባላት ጨንፈር ኖርወይ ሎምውን ከም ትማሊ ነቲ ብመሪሕነትና ዝተወስደ ሕጋዊ ውሳኔታት ኩሉ ንድግፎ፣ ወትሩ ድማ ኣብ ጎኒ ሕጋዊ መርሕነትና ደው ምስበልና ኢና። 

ነዚ መግለጺዚ ክነውጽእ ዝደረኸና ክልተ ምኽንያታት ኮይኑ፣

1ይ፣ ገለ ካብ ኣባላት መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበር ምስ ገለ ሰዓብቶም ብሽፋን ሓድነት ሰልፊ ንሓድነት ሰልፊ ዝፈታትን ተግባራት ከካይዱ ጸኒሑም። ኣብ ጉባኤታት ሰልፍና ብድምጺ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ዝጸደቐ፣ ንኹሉ መሰላትናን ግቡኣትናን ዘነጽር፣ ቁዋም እንዳሃለወና፣ ገለ ኣባላት ሰልፊ ዝኾኑ ውልቀሰባት ብጽሑፋቶምን ብመደረኦምን፣ ኣብ ፈይስቡክ/facebook/, ፓልቶክ paltalk/, መርበብ ሓበረታን web sites, ብምጥቃምን ሕቡእ ምስጢራዊ ኣኼባታት ብምክያድን ነቲ ኣብ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ ብሕጋውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ዝተመርጸ መሪሕነት ሰልፊ ከም ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝመሪሕን፣ ዓቅምን ብቅዓትን ዝሓጸሮ መሪሕነትን ገሮም ብምግላጽ፣ ብሰንኪ እዚ መሪሕነትዚ ሓድነት ሰልፊ ኣብ ሓደጋ ወሪዱ ከምዘሎ ከተምብሁ ጸኒሖም። እቲ ካብ ምስጢራዊ ኣኼባታቶም ዝዘዓገ ሓበረታ ዘነጽሮ ሓቅነት እንተሎ ድማ እቲ ብጻይ መስፍን ሓጎስ ከም ምኽሪ ኣምሲሉ እንተ ጥዒሙኩምን እንተ ዘይጠዓመኩምን ቢሉ ቅዲ ሰልፊ ናጽነት ዘለዎ መርዛም ፖሊቲካዊ ውዲታት ከሺኑ ከምዘኾለሶም እዩ።

2ይ፣ ንኣብ 23-25 መጋቢት 2017 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ዝተኻየደ ናይ መላእ ኣባላት ሰልፊ ዞባ ኤውሮጳ ኮንፈረንስ ዋላኳ ኣባላት ጨንፈር ኖርወይ ኩልና ወይ ብብዝሒ ክንሳተፍ እንተዘይኪኢልና፣ መልእኽትናን ሪኢቶናን ግን በቲ ኣባል ጨንፈርና ብምዃን ወኪልና ዝኾነ፣ ኣባል ፈጻሚት ኣካልን ገርና ምሉእ ሪኢቶና ብጹሑፍ ብምሳዳድ ተሳትፎና ኣረጋጊጽና ኢና። ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ ኮንፈረንስውን ኣብ 30 ሚያዝያም 2017 ኣኼባ ብምክያድ ምሉእ ጸብጻብን ሓበረታን ናይቲ ኮንፈረንስ ካብቲ ዝወከልናዮ ኣባልና ሰሚዕና፣ ንኹሉ ናይቲ ኮንፈረንስ ውሳኔታትን ለበዋታትን ምሉእ ብምሉኡ ተቀቢልናዮ፣ ንትግባረኡ እውን ድልውነትና ኣረጋጊጽና ኢና። ክሳብ ገንዘባዊ ወፈያውን ገርና ኢና። እቲ ሓቂ እዚ እንክንሱ ግን ሓደ ኣባል ካብዚ ሓድነት ሰልፊ ብምምኽናይ እንተ ሰሊጥሉ ኣብ መንጎ መርሕነትን ኣባላትን ሰልፊ ናይ ምፍልላይ ጋግ ክፈጥር ህርድግ ዝብል ዘሎ ጉጅለ፣ ኣብ ሓደ ካብቶም 8ተ ሕቡኣት ምስጢራውያን ኣኼባታቱ፣ ንብኩራት ኣካላዊ ተሳትፎና ጨንፈርና ኣብ ዝተጠቅሰ ኮንፈረንስ ካብ ምስ መሪሕነት ሰልፊ ዘሎና ዘይዕግበት ዝነቀለ ናይ እምቢታ ስጉምቲ ከምዝኾነ ክገልጽ ተሰሚዑ። እዚ ሓቅነት ዝጎደሎ ኣገላልጻዚ ነቶም ንጨንፈር ኖርወይ ብቀረባ ንዘይፈልጡ ኣደናጊርካ ኣብቲ ኣዕናዊ መደቦም ንምኽሳቦም ዝተገብረ ፍሹል ፈተነ እዩ ነይሩ።

ብወገና ኣብ ዝተጠቅሰ ኮፈረንስ ካብሓደ ሰብ ንላዕሊ ክንውክል ዘይምኽኣልና ብናይ መነባብሮን ስራሕን ምኽንያታት ተዓንቂፍና እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ምኽንያት ኣይነበሮን። ንመሪሕነት ሰልፍና እንተኾነ ግን ከም ሕጋዊ መሪሕነትና ንፈልጦ፣ ብኡ ድማ ንምራሕ። ንመሪሕነት ሰልፍናውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ፈቀዶ ፓልቶካትን፣ ፈይስቡክን፣ መርበብ ሓበረታታትን ብኣካል ቀሪቦም ኮነ ብጽሑፋቶም ንሓድነት ሰልፍና ኣብ ዝሃሲ ወስታታት ተዋፊሩ ኣይረኸብናዮን። ኣብ ክንድኡ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝተኸስተ ኣሻቃሊ ኩነታት፣ መሪሕነት ሰልፊ ልዝብን ምርድዳእ በዘለዎን፣ ሕጋዊ ብዝኾነን፣ መትከላውነት ብዝተኸተለን ኣገባብ ክፈትሖ እንዳጸዓረ እንከሎ፣ ኣባላት ሽማገለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበርን ገለ ሰዓብቶምን ግን ብዘይዕርፍቲ ፓልቶክ፣ ፈይስቡክ፣ መርበብ ሓበረታታትን ካልእ ኣገባባትን ተጠቂሞም ንደገ ክዘርውዎን ዘይሚዛኑ ከውህብዎን ጸኒሖም።

ካብዚ ግንዛቤዚ ብጉባኤ ሰልፍና ዝተመርጸ መርሕነት ሰልፍና ሕጋዊ መርሕነትና ምዃኑ ደጊምና እዳኣረጋገጽና፣ ኣብ ጎድኒ መሪሕነትና ከምዘሎና ነዘኻኽር። ንኹሉ እቲ መሪሕነት ሰልፊ ዝወሰዶ ውሳኔታትውን ንድግፎን ንቅበልን። ንትግባረኡ ድማ ድልዋት ኢና።

ገለ ኣባላት ሽማገለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበርን ውሑዳት ንጡፋት ሰዓብቶምን ድማ ካብ ጸቢብነት ተገላጊሎም፣ ንድሕነት መላእ ህዝብን ሃገርን ከም ቀንዲ ዕላማ ሰሪዖም ክቃለሱ፣ ንልዕልና ሕጊ ድሚ ብምእዙዝነቶም ነቲ ኣብ ጉባኤና ዝጸደቀ ቁዋምናን ኣብ ጉባኤ ዝተመርጸ መሪሕነትናን ከረጋግጹ ንጽውዕ።

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ!

ክብርን ሞገስን ንስዉኣትና!

ጨንፈር ኖርወይ፣ 17 መስከረም 2017

ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርወይ ብዕለት 17 መስከረም 2017 ብርክት ዝበሉ ኣባላት ጨንፈር ዝተረኽቡሉ ስሩዕ ጨንፈራዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብዚ ኣብ ሰዓታት ናይ ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ከተማ ኦስሎ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓያለይ ኣባላት ጨንፈር ተረኺቦም፣ ኣብ ዝተሰርዐ ናይ ዕለቱ ኣጀንዳታት ርሱን ክትዓት ኣካይዶም። ካብ ዘድሃበሎም እዋናውያን ኣጀንዳታት ሃለዋት ሰልፊ ብሓፈሻ፣ ህይወት ጨንፈር ድማ ብፍላይ ዝብል ኮይኑ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዶምሉ።

ተጋባእቲ ኣኼባ ንህይወት ጨንፈር ብዝምልከት ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ፣ ጨንፈር ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ብመሰረት ኣብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ቅዋምን ሰልፊ ዝሰፈረ መትከላት ሰልፊ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን፣ መልካዊ ስርዓት ብደሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ምትካእን ዓቅሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ከበርክት ከም ዝጸንሐ ገምጊሙ። እንተኾነ ጉዳይ ሃገር ንኹሉ ህዝብን ንነፍሲ ወከፍ ዜጋን ብምዕረ ዝምልከቶን ዝብጸሖን ጉዳይ ስለዝኾነ፣ ካብዚ ተረድኦዚ ነቂሉ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ብዝተሓተ ደረጃውን እንተኾነ እጃሙ ከበርክት፣ ህዝባዊ ጻዊዕቱ ከሕይል ከምዘለዎ ተሰማሚዑ። ብዘይካዚውን ኣብ ዝቅጽል ዘሎ ውርሒ ናብ ዝካየድ 7ይ ስሩዕ ዓመታዊ ጉባኤ ጨንፈሩ፣ ካቢ ሕጂ ምድላዋት ክገብር ከምዘለዎን፣ ብዕቱብ ክስረሓሉ ከምዘለዎን ኣኼበኛታት ተሰማሚዖም።

ኣብ ህይወት ሰልፊ ኣትዮም  እውን ሽማገለ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ነበርን ገለ ሰዓብቶምን ክወስድዎ ዝጸንሑ ዘይሕጋውን ዘይቅዋማውን ስጉምትታት ንነፍሲ ወከፉ በቢሓደ ብምርኣይ ኩሉ ብጥሕሰት ቅዋም ሰልፍናን መምሪሕነታት ሕጋዊ መሪሕነታት ክካየድ ዝጸንሐ ካፋል ናይቲ ኣብ ምፍንጫል መቃልስቲ ኣሕዋት ዝመርሕ ሓደገኛን መርዛምን ክፋል ፖለቲካ ኤርትራ ምዃኑ መዚኖም። ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ሰልፊ ንሃሉ ኣይንሃሉ ብዘየገድስ ኩሉ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሸኪሙ ንድሕነት መላእ ህዝብን ሃገርን ዝነጥፍ ኣካል ከም ኣካል ሰልፊ ከምእንርእዮ ዘየወላልውል መርገጺ ጨንፈር ከምዝኾነ ኣነጺሮም። እንተኾነ ግን ምፍንጫል ንረብሓ መላኺ ስርዓት ኢሰያስ እንተዘይኮይኑ፣ ንረብሓ ህዝብን ንረብሓ ደምበ ተቃውሞን ከምዘይኮነ ካብ ሕሉፍ ተመኩሮ ቃልስና ተገንዚቦም፣ መሪሕነት ዞባ ሽማገለ ኣመሪካ ነበርን መኻይድቶም ዝኾኑ ገለ ኣባላትን ኣብ ፍይስቡካትን፣ መርበብ ሓበረታታትን፣ መደበራት ፓልቶክን፣ ዘየርብሕ ናይ ምፍንጫል ነጋሪት ካብ ምድሳቅ ክቁጠቡ ጸዊዕም።

መርሕነት ሰልፍውን ብዝረአ ዘሎ ናይ ውልቀ ሰባት ታህዲድ ከይተሰናበደ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቅዋም ስለፊ ተኸቲሉ ክመርሑን፣ ንዝኾነ ኩነታት ብመሰረት ቁዋምና ክውጅህዎን ኣኼበኝእታት ተላብዮም።

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ! ክብርን ሞገስን ንስዉኣትና!!!

ወኪል ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨንፈር ኖርወይ

The 8th regular meeting of the EPDP Central Council held the 5th session of its 8th regular meeting on Sunday, 17 September, and, among other things, elected its executive committee to lead the party for the next 12 months.

The top agenda item discussed in the meeting was the  EPDP proposal for an extensive dialogue in the Eritrean opposition camp with the aim of fining  a working formula for joint action by all political forces struggling for democratic change in Eritrea. The meeting heard reports on what has so far expired since the proposal was issued last June. The Council agreed on the modalities of contacting all concerned bodies and mandated the newly elected executive committee to follow the matter as high priority task.  Also discussed on the Sunday meeting and given appropriate guidelines was a report submitted by a standing committee for financial matters and social services.  

At the end of this final session, the 8th regular meeting elected a 9-member executive committee for a one-year term. Mr. Menghesteab Asmerom was re-elected with acclamation and asked to present his candidates for the executive offices.

Each of his candidates was voted one after the other and all had obtained the approval of the Central Council. Two of his executive team are new: namely, Ms Adiam Teferra, head of the EPDP Office for Women's Affairs, and Mr. Fissehaye Hagos, head of the EPDP Office for Social Affairs. Starting with Chairman Menghesteab Asmerom, the newly elected and re-elected EPDP Executive Committee members are, in alphabetical order: Adiam Teferra, for Women's Office; Debessai Beyene, Information Office;

EPDP 8th CC Meeting Ends Elects EC 17092017 doc 2 1

Fissehaye Hagos, Social Affairs Office; Idris Ismail, Executive Committee Secretary; Medhanie Habtezghi, for Youth Office; Rezene Tesfazion for Finance Office; Tesfai Woldemichael (Degiga) for Organizational Office, and Woldeyesus Ammar, for Foreign Office.

It is to be recalled that the  8th Regular Meeting of the Council held its first and second session on 26 and 27 August 2017 during  which it reviewed and adopted annual reports of the nine  executive offices  and other organs of the party. On the third session convened on 9 September deliberated on reports from North America and adopted appropriate decisions to address the destructive move by elements who refused to accept a Central Council decision to suspend one of its members till the next party congress.

The fourth session held on 10 September discussed and adopted a Party Renewal document and formed a new Commission for Party Renewal which is expected to report to  the Council at its extraordinary meetings to be held every two months.  Also decided in that session was election of  Mr Zerabruk Gebre-Tatewos  as the new Auditor General.  

ባሕቲ መስከረም፣ መዓልቲ ናጽነት፣ መዓልቲ ስዉኣት... ካብተን ህዝቢ ኤርትራ ዓመት-ዓመት ብክብ ዝበለ ክብርን ፍናንን ዝዝክረንን ዘብዕለንን መዓልታት ኢየን።

 

18 መስከረም  ግን ፍሉይ ትርጉምን ስምዒትን ዘሎዋ መዓልቲ ኢያ። ደንበ ተቓወምቲ ምልኪ (ደንበ ደለይቲ ፍትሒ) ብከቢድ ትካዜ እንዝክራ መዓልቲ ኢያ። ድሕሪ ማእሰርቲ ኣባላት ጒጅለ 15ን፡ ምዕጻው ነጻ ጋዜታታትን፡ ጥልማን መብጽዓታት ሰውራናን ባህግታት ህዝብናን ንኹሉ ዜጋ ዝያዳ ግሉጽ ኰይኑ። 

18 Sept Day of Disappeared Eritreans 1

 

ብሓጺሩ፡ 18 መስከረም መዓልቲ ዝኽሪ ናይ ኲሎም እቶም ብኣማእት ዝቝጸሩ፡ ድሕሪ ናጽነት ሃገር ብናይ ውሽጢ ጸላኢ ተጨውዮም ድሃይ ዘይመለሱን ብዘይ ፍትሒ እተዳጐኑን ጀጋኑ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢዮም። ቀጻሊ ዝኽሪ ይግብኦም። ክሳዕ ፍትሒ ዝረኽቡ ኣብ ጐኖም ከም ዘሎና እነረጋግጸላ መዓልቲ ትኹን።

መሪሕነታዊ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)  ኣብ ሰሜናዊ ደንማርክ ኣልቦርግ ብ16 መስከረም 2017 ኣብ ዝተኸፍተ  ጉባአ ደንማርክ ማሕበራዊ ደሞክራስያዊ ሰልፊ (ደማዲሰ) ተሳቲፉ። ኣባላት እቲ ልኡኽ፡ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣቶ ተኽለ መለኪንን ኣቶ ኣማኑኤል በራኽን እዮም።

ኣብቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ጉባአ፡ ልኡኽ ሰዲህኤ ብኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣደመንበር ደማዲሰ ወይዘሮ መተ ፍረደሪክሰን ዝተለእኸ መልእኽቲ፡ ናብ ናይቲ ሰልፊ ዓለም-ለኻዊ ሰክረተር ኣቶ ሲሞን ረደር ቶምሰን ኣረኪቡ። ትሕዝቶ’ቲ መልእኽቲ ንኣባላት እቲ ልኡኽ ሰዲህኤ ዘላሊ፡ ንተሳትፎ ሰዲህኤ ኣብቲ ጉባአ ዘመጉስን  ነቲ በቲ ተሳትፎ ዝተረኽበ  ርክብ ኣቢልካ ብዛዕባ ክልተኣዊ  ዝምድና ኣሕዋት ሰልፍታት ዝርርብ ናይ ምግብራ ዕድል ምፍጣሩ ዝንእድን እዩ።  ክልቲአን ኣሓት ሰልፍታት ኣብ 2013 ኣብ ሊያፕዚግ ጀርመን ኣባላት መስራቲ ጉባአ  ገስጋሲ ምሕዝነት እየን ነይረን።

Social Democratic Party Congress in Aalborg 2

ኣቦመንበር ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ መልእኽቱ ብዛዕባ ምህዳም ኤርትራውያን ካብ ሃገሮምን ኩነታት ስደተኛታትን ኣብ ዝጠቐሶ እቲ እንኮ ግብራዊ መፍትሒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ  ጨቋኒ ስዓት ምውጋድ ምዃኑ ጠቒሱ። እዚ ከኣ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ንኣውንታዊ ለውጢ ይቃለሱ ንዘለዉ ኤርትራውያን ብምሕያል ዝካየድ ምዃኑ ጠቒሱ።

 

Social Democratic Party Congress in Aalborg 3

ልኡኽ ሰዲህኤ ምስ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳን ልኡኽ ግንባር ፖሊሳርዮን

ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ጉባአ፡ መኽፈቲ ስነስርዓትን ምይይጥ ብዛዕባ ንደንማርክ ማሕበራዊ ደሞክራስያዊ ሰልፊ ኣብዚ እዋንዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ብደሆታትን ብዝምልከት ጽዑቕ ርክባት ተኻይዱ። ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ርክብ ድማ እቲ ጉባአ ብዛዕባ  ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ኩርነዓት ዓለምን ብዝምልከት ተመያይጡ። እዚ ጉባአኡ ዘካየደ ሰልፊ ምስቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ማሕበራዊ ኩነታት ኣብ ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት የጋጥም ምስ ዘሎ ብደሆታት ይሰማማዕ እዩ።

ልኡኽ ሰዲህኤ ምስ ኣቶ ፓውል ኒየልሶን ደንማርካዊ ናይ ቅድም ሚኒስተርን ኣብዚ እዋን’ዚ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳን ተራኺቡ ብዛዕባ መግለጺ ሰዲህኤ ተዘራሪቡ። ኣባላት ልኡኽ ሰዲህኤ ኣቶ ተኽለ መለኪንን ኣቶ ኣማኑኤል በራኽን ምስ ልኡኽ ግንባር ፖሊሳርዮ  ምዕራዊ ሳህራ’ውን ሓጺር እሂንምሂን ኣካይዶም።

ብ17 መስከረም 2017 ኣብ 2ይ መዓልቲ ጉባአ፡ ደንማርክ ማሕበራዊ ደሞክራስያዊ ሰልፊ፡ ልኡኽ ሰዲህኤ ብዛዕባ መግለጺ ሰልፉ ምስ ተሳተፍቲ ጉባአ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጡን ምስ ብዙሓት ኣባላት ገስጋሲ ምሕዝነት ዝኾኑ ልኡኻት ርክባት ኣካይዱን።

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 17 መስከረም 2017 ኣኼባኡ ብዛዕባምስ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ንምልዛብ ብማእከላይ ባይቶ ዝተገብረ መጸዋዕታን ዝተዋህበ መልስታትን ኣብ መጻኢ ክካየድ ዘለዎ መደባትን ተመልኪቱ። ቀጺሉ፡ ካብ ቀዋሚ ሽማግለ ቤት ጽሕፈት ገንዘባውን ማሕበራውን ጕዳያት ዝቐረበ መጽናዕትን ለበዋታትን ሰሚዑ።

 

ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ኣቦ መንበርን ሸሞንተ ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈታትን ዝርከብዎ ፈጻሚ ሽማግለ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ። ደምዳሚ መግለጺ ኣብ ዝስዕብ ቀረባ መዓለታት ክወጽእ ኢዩ።

A leadership delegation of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) is in Aalborg, northern Denmark, attending congress of the fraternal Danish Social Democratic Party (DSDP), which opened Saturday, 16 September 2017. Delegation members are Messrs Tekle Melekin and Amanuel Beraki, both members of the EPDP Central Council.

 

During sessions of the first day of the congress, the EPDP delegation handed over to Mr. Simon Redder Thomsen, DSDP International Secretary, a letter  addressed to DSDP Chairwoman, Ms Mette Frederiksen, from EPDP Chairman Menghesteab Asmerom. The letter, which introduced the delegation members, expressed the EPDP's profound pleasure to attend the DSDP event in Alborg and seize the opportunity of holding bilateral talks for closer relationship of the two fraternal parties, which were founding members of the Progressive Alliance in Leipzig, Germany, in 2013. 

Social Democratic Party Congress in Aalborg 2After touching upon the plight of the Eritrean people at home and refugees, the EPDP Chairman underlined the fact that the only viable solution to the problem in Eritrea is the removal of the regime that can be realized in a democratic manner through the empowerment of Eritreans struggling for a positive change.

 

Social Democratic Party Congress in Aalborg 3

EPDP Delegation with EU Commissioner, and a delegate of the Polisario Front.

The first day of the congress held intensive sessions with opening addresses and discussion on the challenges of the Danish Social Democratic Party at the present. A plenary session later in the afternoon discussed global issues like the problem of migration and refugees in Europe and the rest of the world. The DSPD  concurred with other discussants on the prevailing failure in the integration of migrants and the challenge of facing parallel "societies" building up in several European countries.

The EPDP delegation also met Mr. Paul Nielson, former Danish minister currently an EU Commissioner, with whom they shared the EPDP statement to the congress. Messrs. Tekle Melekin and Amanuel Beraki held a brief chat with Mr. Mohammed Liman Ali, a delegate of the Polisario Front of Western Sahara.

The DSDP Congress is on its second and final day today, 17 September, during which the EPDP delegation will share their statement with congress participants and hold side-talks with as many as possible of participant delegations, most of whom are members of the Progressive Alliance.

On 7 September 2017, Board members of the cultural Eritrea-Sweden association known as 'Eritrea in Our Hearts', met with Mayor Yonas Attenius  and his team at the Gothenburg city hall,  and discussed many pressing issues, in particular those affecting members of the Eritrean community in the region. Mayor Attenius is in  charge of city's public works and administration. The Eritrea-Sweden cultural body was represented by association president, Mr. Thomas Magnusson and his team.

 

News Item Scandinavian 07092017 1

Mr. Magnusson warmly thanked the Mayor's Office for the meeting and explained objectives and activities of the association in support of community members. Messrs Zehaie Keleta and Amjed Yassin, association board members on their part talked about the suffering of the Eritrean people due to the erroneous policies of the  regime in Eritrea. They also took time to explain the uncountable abuses of the Eritrean regime embassies upon Eritrean communities in exile.

During the two-hour long discussion, the Mayor showed great interest to know more about the situation of  young refugees in the city, particularly women, and was given detailed information and clarifications on those issues. At the end of the discussion,  the board members of 'Eritrea in Our Hearts' presented a list of their needs and demands for consideration and action by the Office of the Mayor. They were later taken to a visit of the new Gothenburg City Hall building. 

Page 8 of 64