ሮይተርስ፡ 24 ሚያዝያ 2018

 

ትርጕም፡- ቤት ጽሕፈት ዜና ሰዲህኤ

 

የሩሳሌም _24 ሚያዝያ 2018_ሮይተርስ_ መንግስቲ እስራኤል፡ ነቶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኣትዮም እትብሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት በስገዳድ ናይ ምብራር ዝነበራ መደብ: ተቐባሊ መንግስቲ ስለዝሰኣነት ኣቍሪጻቶ ከምዘላ ኣፍሊጣ።

 

መንግስቲ እስራኤል፡ ነቶም ብምድረ-በዳ ሲና ኣቢሎም ናብ ሃገራ ዝኣተዉ፡ መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ንምብራር ንብዙሕ ኣዋርሕ ኢያ ምድላዋት ክትገብር ጸኒሓ።

ጉዕዞ ኤርትራን ህዝባን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ብዙሕ ሓጐጽጐጽን ውረድ ደይብን ዘይተፈልዮ ምዃኑ ንኹልና ንጹር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ ነዚ ዘይርጉእ ማዕበል ናይ ምህዳእ ቃልሲ ከኣ ኩሉ ዋጋ እንዳተኸፈሎ ማዕሪኡ ቀጻሊ ጸኒሑን ኣሎን። እቲ ዘይርጉእነት ከከም ናይቶም ነቲ ዘይርጉእነት ዝፈጥርዎ ኣካላት ባህርን ናይቲ ዝዋስእሉ ግዜ ምዕባለን ዝተፈላለዩ ጠባያት ዝጸንሕዎን ዘለዉዎን እዩ። መድረኻት ናይ ርሑቕ ገዛእቲ፡ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኢትዮጵያን ሕጂ ኣብ መስርሕ ዘሎ ስርዓት ህግደፍን በብመልክዑ ምረት ወጽዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግለጸሎም እዮም።

ብዙሕ ንድሕሪት ከይተመለስና፡ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምረት ወጽዓ ኣዝዩ ዓሚቝን ብዙሕ መልከዓት ዝሓዘን እዩ። ፖለቲካዊ ናጽነት የለን ቁጠባዊ ሓርነት’ውን ከምኡ። ኩሉ መሰላት ዕጹው እዩ፡ ፍትሒ’ውን ካብኡ ኣይፍለን። ህዝባዊ ተሳትፎን ትካላዊ ኣሰራርሓን የለን፡ ብኣንጻሩ ናይ ሓደ ኣልማማ ዝድህኽ ፍሉይ ጉጅለ ትምክሕትን ጸቢብነትን ሰማይ ዝዓረገ እዩ። ፍርሒ፡ ስግኣትን ዘይምትእምማንን ሳዕሪሮም ኣለዉ። ደረት ዘየብሉ ግዱድ ውትህድርናን ክሳብ ብደረጃ ቤተሰብ ናብ ታሕቲ ወሪድካ ዘሎ ጸቢብ ምቁጽጻርን እንተውሲኽካሉ ከኣ እቲ ጉዳይ መመሊሱ’ዩ ዝመርር። እቲ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ከኣ ናይቲ ነዚ ኩሉ ሕማቕ ምስሊ ዓጺፉ ምእንቲ ራህዋ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ድሌትን ሓይልን ኣተሃላልዋ ትሕቲ ትጽቢት ምዃኑ እዩ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብቲ ብዙሕ ምርጫታት ናይቲ ነዚ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ሕማቕ ኤርትራዊ ምስሊ ቀይሩ ናብ ሓድሽን ዝሓሸን ምዕራፍ ናይ ምስግጋር ትውልዳዊ ሓላፍነት ዘለዎ መንእሰይ ስደት ምዃኑ እዩ። ዋሕዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ናብቲ ግዝያዊ መዕገሲ’በር መሰረታዊ ፍታሕ ዘይኮነ ስደት ኣብ ቀጻልነት ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ሳዕቤኑ ዘሰንብድን ዘስግእን ምዃኑ ሎሚ ኣይኮነንዶ ንኤርትራዊ ንሕብረተሰብ ዓለም እውን ዘየደቅስ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ምስዚ ኩሉ ግና ዋላ’ኳ ግዝያዊ መስተርሆ ንምርካብ ካብ ኤርትራ እንተወጻእና ኤርትራ ግና ወርትግ ካባና ከምዘይትወጽእ ዕለታዊ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ዝምስክሮ እዩ። ክንሓዝን ክንሕጐስ፡ ክንጥዒ ክንሓምም፡ ክንጠሚ ክንጸግብ፡ ከምኡ እውን ክንውለድን ክንመውትን እንከለና፡ ኤርትራ ምሳና ኣላ። ስለዚ ብዛዕባ እዛ ንሕና’ኳ ካብኣ እንተወጻእና ንሳ ግና ካባና ዘይትወጽእ ኤርትራና ብጽሞና ክንሓስብ ትውልዳዊ ግደታና እዩ። እቲ ንሳ ካባና ስለ ዘይትወጽእ ብዛዕባኣ ምሕሳብና ቅኑዕን ናይ ግድንን እዩ። እቲ ንሓስቦ ብዛዕባ ብኸመይ ይርህዋን ትቐስንን ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ብኸመይ እቲ ተጻዒንዋ ዘሎ ኣርዑት ሓጺን ይተርር ክኸውን እንከሎ ግና፡ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ንደለይቲ ለውጥን ራህዋ ከቢድ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ።

እቲ ኣብ ልዕሌና ክፍጸም ዘይንደልዮ ሕማቕ፡ ኣብ ልዕሊ ካለኦት ክፍጸም ክንፈቅድ ከምዘይብልና ርዱእ እዩ። እቶም ካብ ኤርትራ ወጺእና ግዝያዊ ትንፋስ ረኺብና ዘለና፡ ኣብቲ ንሕና ዝጸናሕናዮ ጭንቂ ዝገደፍናዮም፡ ወለዲ፡ ኣሕዋትን ቤተሰብን ብዓብዩ ከኣ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዉና። ንሳቶም’ውን ከማና ራህዋ ከም ዝጽበዩ ካባና ንላዕሊ ዝርደኣሎም የለን። በቲ ኣብ ወጻኢ ዝረኸብካዮ ብዝምድናዊ ኣረዳደኣ ዝሓሽ ናጽነትን ነገራዊ ዋንነትን ተጠቒምካ ንራህዋኦም ምጽዓት እምበር፡ ንወጽዓኦም እናዘከርካ እህህህህ ምባልን ውሱን ነገራውን ገንዘባውን ደገፍ ምግባርን መሰረታዊ ፍታሕ ከም ዘይከውን ፍሉጥ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ በኺሩ ዘሎ ብናይ ለውጢ ቃልሲ ዝረጋገጽ እምበር ብገንዘብ ዝግዛእ ስለ ዘይኮነ። ሕሉፍ ሓሊፉ ንጉጅለ ህግደፍ “ፎእ ውርቅኻ ፎእ ጨርቅኻ” ኢልካ ራሕሪሕካዮ ወጺእካ ከተብቅዕ፡ ተመሊስካ ኣብ ከባቢኻ ናብ ዘለዉ ናይ ጭቆና ትካላቱ ውጥም ቅልቅል ምባል ግና፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ዓዲ ዝገደፍካዮም ተጸበይቲ ራህዋ ወገናት ምፍራድ እዩ።

ከምቲ ወለድና “ዓድኻ ዓዲ እንጀራኻ እዩ” ዝብልዎ ምስቲ ዘለኻዮ ከባብን ስርዓቱን ምልላይን ምስናይን ኣድላይ እዩ። እዚ ማለት ግና ኤርትራውነትካ ሓጢጥካ ትገድፎ ማለት ኣይኮነን። እንተዝፍተን’ውን ኣይከኣልን። ንኤርትራ ክትዝክራ እንከለኻ ግና ነቲ ኣብ ዓዲ ኣብ ማዕበል ወጽዓ ዝጣራዕ ዘሎ ህዝቢ መመሊሱ ዘጥሕል ዘይኮነስ፡ ናይ ራህዋ ባና ዝጋልህ ክኸውን ይግበኦ። ሎሚ ኣብ ቅድሚ እቲ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ማይን ሓውን ምርጫን ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ካብ ራህዋን ናጽነትን ህዝቢ ቀጻልነት ጭቆና ህግደፍ መሪጽካ ናይ ጣዕሳ መንገዲ ምሓዝ። እዚ እቲ ሓዊ እዩ። በቲ ካልእ ወገን ዕድመ ህግደፍ ኣሕጺርካ ራህዋ ንምንጋስ ኣብ መስርዕ ቃልሲ ንለውጢ እጃምካ ንምብርካት ኣብ ቃል ኪዳንካ ምጽናዕ። እዚ ከኣ እቲ ማይ እዩ። ኮታ ኤርትራን ውጹዕ ህዝባን በቲ ሓደ ወገን፡ ህግደፍን ናይ ወጽዓ ትካላቱን ከኣ በቲ ካልእ ወገን ተፋጢጦም ኣለዉ። ኣብዚ “ነየናይ ትመርጽ?” እዩ እቲ ፈታኒ ሕቶ። ንኩነታት ሃገርና ብሓላፍነታዊ ሕልና ናይ ዘንበበ ወገን ምርጫ ኤርትራን ህዝባን ከም ዝኸውን ርዱእ’ዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ምስ ህግደፍ ዝዓብድ ተዓሚቱ “ሃገርን ህዝብን ጽቡቕ ኣለዉ” እናበለ ዝዝምር ኤርትራ ምስኡ ከምዘላ ዝዘንግዐ ኤርትራዊ የለን ማለት ኣይኮነን። ነዚ ግጉይን ንሃላዋታ ዘይምጥንን ምርጫ ዝተዓዘበት ኤርትራና፡ ኣፍ ኣውጺኣ ናይ ምዝራብ ዕድል እንተ እትረክብ፡ እንታይ መበለት ከኣ ኩልና እንርደኦ እዩ።

ኤርትራዊ ጋዜጠኛን ተማራማርን ኣቶ ሃብቶም ዮውሃንስ ብ21 ሚያዝያ 2018 ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰዲህኤ ኣብ ዝወደቦ ኣብ Eritrean EPDP Youth Discussion Corner Room ናይ ኣስተምህሮ መድረኽ ፓልቶክ ”ኣብ ሃገርና ስለምንታይ ግዝኣተ ሕግን ደሞክራስን ደንጒዩ? ንኽቀላጠፍከ እንታይ ክግበር ኣለዎ?” ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓሳብ ንተሳተፍቲ ሰፊሕን መሳጥን ኣስተምህሮ ሂቡ።

ኣቶ ሃብቶም የውሃንስ ኣብ መእተዊ ኣስተምህሮኡ፣ ካብ ግዝኣተ ሕጊ ወጺኡ ብጸቢብ ድሌቱን ብባህጉን ዝመሪሕ ውልቀ ሰብ ኮነ ሰልፊ ልክዕ ከም ልጓም ዘይብሉ ፈረስን መልሐቕ ዘይብላ መርከብን እዩ፣ ምኽንያቱ ንባህጊ ናይቲ ይመርሖ ኣለኹ ዝብሎ ህዝቢ ዘይኮነስ ንባህግታቱን ንውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱን ስለ ዝመርሕን ዝገዝእን ኢሉ። ንኣገዳስነት ኣምራት ደሞክራስን ግዝኣተሕግን ኣመልኪቱ ኣብ ዝጠቐሶ ከኣ፣ ክልተ ካብ ሕድሕድ ክነጻጸሉ ዘይክእሉን፣ ሓደ ብዘይ’ቲ ካልእ ክህሉ ዘይክእሉን ባህርያውያን ጸጋታት ከም ዝኾኑ ኣብሪሁ።

ተመራማርን ጋዜጠኛን ሃብቶም ብመሰረት መጽናዕቱ፡ ምልኪ፡ ውልቀሰባዊ ምልኪ፣ ውልቀ ሰልፋዊ ምልኪ፣ ወተሃደራዊ ምልኪ ተባሂሉ ኣብ ሰለስተ ዓይነት ከም ዝኽፈል ድሕሪ ምብራህ፣ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምልኪ ካብዚ ሰለስቲኡ እቲ ውልቀሰባዊ ምልኪ ከምዝኾነ ኣስሚርሉ። እዚ ውልቀሰባዊ ምልኪ እቲ ዝበኣሰ ምልኪ ምዃኑ ከኣ ገሊጹ። ምኽንያቱ ውልቀሰባዊ ምልኪ ዝበኣሰ ዝኾነሉ፡ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሕ ዘየፍቅድን ዘዕኑን ናይ ጭቆናን ወጽዓን ኣገባብ ስለ ዝኾነ።

ኣብ ሃገርና ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ዘሎ ምልኪ፡ ሃንደስቱን ዘወርቱን ውልቀመላኺ ፕረሲደንቲ ኢሰይያስ ኣፈወርቅን ናይ ጭቆና መሓውራቱን እዮም ምስ በለ፡ ኣቶ ሃብቶም እቲ ደላይ ለውጥን፣ ንምቅልጣፍ እቲ ለውጢ ዝነጥፉ ኣካላትን እውን ዘርእይዎ ድኽመት ዕድመ ምልኪ ንክናዋሕ ዘለዎ ኣሉታዊ ግደ ጠቒሱ። ናይቲ ደላይ ለውጢ ሓቀኛ ድሌትን ትሕዝቶን ዘይምግንዛብ፣ ባህርን፣ ዓቕምን፣ ናይቲ ዝቃውምዎ ዘለዉ ምልክን መላኽን ዘይምርዳእ፣ ድሕሪዚ ነቲ መድረኽ ዝዳረግ ቃልሲ ከተካይድ ዘይምብቃዕ፣ መተካእታ ክትከውን ዘይምኽኣል ዝብሉ ከም ኣብነት ድኽመት ናይ ለውጢ ሓይልታት ዘርዚሩ። ኣብ ገለገለ እዋናት ኣብ ዘይመሰረታውን ዘይእዋናውን ጉዳያት ዝያዳ ኣድሂብካ ግዜ ብምጥፋእ ወርቃዊ ዕድላት ምሕላፍን ነቲ ቃልሲ ተኪኡ ከቐጽሎ ዝኽእል ሓይሊ ክትፈጥር ዘይምብቃዕን እውን ከም ኣካል ናይቲ ብናይ ለውጢ ሓይልታት ዝረአ ድኽመት ጠቒስዎ።

ኣብቲ ኣብ ሃገርና ለውጢ ንኽቀላጠፍከ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ዝብል ኣተኲሩ ከኣ ጋዜጠኛ ሃብቶም፣ ካብ ጥቕመይ ጥቅምኻ፣ ረብሓይ ረብሓኻ ዝብል ጸቢብ ናይ ምትህልላኽ ባህርያት ናጻ ዝኾነን ዝተወሃሃደን ቃልሲ ምክያድን፣ ናብ ሃገርን ህዝባን ዘቀደመን፣ ካብ ናይ ብሔረይ ብሐርካ፣ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ፣ ዝብሉ ጸበብቲ ምጉጅጃላት ወጺእና ብሓባር ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጽላል ክነጽልል፣ ኣድላይ ምዃኑ ኣዕዚዙ ገሊጹ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ግዳም ሓይሊ ኣብ ጉዳይና ዝተሓጋገዘ እምበር ንጉዳይና ከም ድላዩ ዘይዝውረሉ ኣገባብ ክንክተል ኣድላይ ምዃኑ ኣስፊሩ። ኣብ ርእሲዚ ገለጻኡ ተሳተፍቲ ኣብ ዙርያ እቲ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ንዘቕረብዎ ሕቶታት ግቡእ መልሲ ሂቡ።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትን፡ ኣሓትን ግዱሳት ኤርትራውያን

ብምቕዳም ናይ ክብሪ ሰላምታና ነቕርብ።

ኣስዒብና ከምቲ ወርትግ እንገብሮ ድራር ነቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ጸሓይን ዶሮናን ሃገር ሱዳን ምስ ኵሉ ናይ መውጋእቲ ስቓይን: ተወሳኺ ናይ ጸቕጢ ደምን ሽኰርን ካልእን ዝኣመሰሉ ሕማማትን ወዘተ….. ተሳቒዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ሓላፍነትን፤ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኺ/ ንዓኻ ዝስወር ኣይኰንን እሞ፡ ኣብዚ ንዕለት 19-05-2018 ኣብ SAALBAU Titus – Forum (Nord west Zentrum)
Walter -Möller – Platz 2: 60439 Frankfurt a.M. ካብ ሰዓት 15.00 ክሳብ ሰዓት 23.00 ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ብጉዳዮምን ብህልዊ ማሕበራዊ ሃለዋትናን ብምስናይ ወግዕናን ዋዛ ምስ ቁም-ነገር ዕላልናን ገርና ከነማሲ ብኽብሪ ንዕድም።

ምናልባሽ ኣብዚ ምሸት እዚ እንተዘይጠዓመኩም ሕልናኹም ዝፈቕዶ በዚ ኣብ ታሕቲ ተመልኪቱ ዘሎ ሕሳብ ሓገዝኩም ንኸተበርክቱ ብትሕትና ንሓትት።

Eritreischer Verein 2010 für Menschen mit Behinderung e.V
Post Bank NL Frankfurt BLZ 50010060 Konto Nummer 790750601
IBAN: DE96 5001 0060 0790 7506 01

ምስ ሰናይ ትምኒት

ግዱሳት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ኣባላት ማሕበርን፡ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን።

ሓበሬታ ቦታ፡ ካብ Hauptwache ብ U bahn 1 Richtung Ginnheim ደይብኩም ኣብ Norwest Zentrum ወሪድኩም ኣብ ላዕሊ በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ስም ኣድራሻ ኣብ ክሉብ ቁጽሪ 6 ይርከብ። ከምኡውን ካብ Industrihof ብ Bus 72 Zentrum ተብጽሓኩም።

 

ኣብ ቀብሪ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህግዲፍ ዝዓረፉ ሓጂ ሙሳ ስለ ዝተሳተፉ፡ ካብ ዝተኣስሩ ትሕቲ ዕድመ ተመሃሮ መንእሰያት ብብዝሒ ተገፊፎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእታዎም ዝዝከር እዩ። ካብዞም ዝኾነ ኣበሳ ከይፈጸሙ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጐኖም ትሕተ ዕድመ መንእሰያት 80 ዝኾኑ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ብ14 ሚያዝያ 2018 ነጻ ዝተፈትሑ ከምዘለዉ ምንጭታት ሰዲህኤ ካብ ኣስመራ ገሊጾም። ይኹን እምበር ካብቶም ሽዑ ዝተኣስሩ መንእሰያት እቶም ዝበዝሑ ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሪፎም ምህላዎም ምንጭታትና ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እዞም ድሕሪ ክንደይ ስቓይ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝወጹ ትሕቲ ዕድመ ተመሃሮ፡ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ቀብሪ ናይ ምስታፍ ዕድል ከም ዘይህብ’ኳ ዝፈልጡ እንተነበሩ፡ “ዝመጸ ይምጻእ” ኢሎም ምስ ተሳተፉ ብኣልማማ ከም ዝተኣሰሩ እዩ ዝፍለጥ።

ምንጭታትና ከምዘረጋግጾ፡ ሕጂ’ውን ዝተወሰኑ’ኳ ካብ ማእሰርቲ እንተወጹ ቁጽሮም ብልክዕ ክጠቕስዎም ዘይከኣሉ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ብጾቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተሪፎም ከምዘለዉ ዝጠቐሱ ወገናት ኣለዉ። ስርዓት ህግደፍ ከም መርኣያ ናይቲ ክቱር ጸረ ኩሉ መሰላት ተግባራቱ፡ ክሳብ ምኽልካል ተሳትፎ ኣብ ቀብሪ ብህይወት እንከለዉ ንጭቋኒ ምሕደራኡ ዝቓወሙ ዝነበሩ ሰባት ምብጽሑ ዘገርም እዩ። እዚ ጉጅለ ብህይወት እንከለዉ ይነቕፍዎ ዝነበሩ ሰባት ምስ ሞቱ ኣብ ሃገሮም ናይ ምቕባር መሰል ከም ዝኸልእ’ውን ዝፍለጥ እዩ።

እዞም ሕጂ ገለን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጹ ገለን ድማ ኣብ ቤት ማእሰቲ ተሪፎም ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ተመሃሮ፡ ኣብቲ ሓጂ ሙሳ ዝተኣስርሉ ግዜ እውን ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ናይ ተቓውሞ ድምጾም ካብዘስምዑ ዜጋታት ክኮኑ ከም ዝኽእሉ ዝግመት እዩ።

ሓድሽ ቀዳማይ ምኒስተር ፈደራላዊ ደሞክራስያዊት ረፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካቢነ ሚኒስተራት ዝገበርዎ ለውጢ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ (ፓርላማ) ቀሪቡ ብ19 ማዝያ 2018 ጸዲቑ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ 32 ዝነበረ ብዝሒ ሚኒስትርታት ናብ 31 ኣውሪዶም ካብቶም ዝነበሩ ሚኒስተራት ኣብቶም 15 ለውጢ ኣይገበሩን። ካብቶም ከም ዝነበርዎ ዝቐጸሉ ምኒስተራት ናይ ወጻኢ ጉዳይን ናይ ገንዘብን ይርከብዎም።

ካብቶም ዝተረፉ 16 ምኒስተራት ዓሰርተ ሓደስቲ ከምጽኡ እንከለዉ ኣብቶም ሽዱሽተ ድማ ናይ ቦታ ሓላፍነት ለውጢ ገይሮም። ካብቶም ሓደስቲ ሚኒስተራት ናይ ሕርሻን ሃብቲ እንስሳን፡ ናይ መንግስታዊ ትካላት ልምዓት፡ ናይ ጥዕናን ንግድን ሚኒስትርታት ይርከብዎም። ካብቶም ናይ ሓላፍነት ቦታ ምቅይያር ዝተገብረሎም ድማ ናይ ምክልኻል፡ ናይ ትራንስፖርትን ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስትርታት ይርከብዎም። ካብ ጠቕላላ እቶም ሚኒስተራት እተን 5 ደቂ ኣንስትዮ እየን። ድሕሪ እቲ ናይ ካቢነ ሚኒስተራት ምጽዳቑ ከኣ፡ ቀዳማይ ምኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ላዕለወይቲ ኣወሃሃዲት ማእከል ምህናጽ ደሞክራሲያዊ ስርዓት፡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ፡ ኮሚሽነር ፈደራል ፖሊስን ሓላፊ ትካል መለስ ዜናዊ ኣካዳምን ዝርከብዎም 9 ላዕለዋይ መዝነታት ሂቦም።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ በቲ ዕለት ፓርላማ ኢትዮጵያ ንወይዘሮ ሞፍሪያ ካሚል ናይ መጀመርያ ጓለንስተይቲ ኣፈባይቶ ገይሩ መዚዝወን። ወይዘሮ ሞፍሪያ ካሚል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነት ክልልን ፈደራልን ክሰርሓ ዝጸንሓ እየን።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ግንባር ኢህወደግ ኣቦመንበር ኮይኖም ተመሪጾም። ድሕሪኡ ድማ ብመሰረት ናይ ኢትዮጵያ ሕገመንግስቲ ናይቲ መንግስቲ ዝመርሕ ግንባር ኣቦመንብር ቀዳማይ ሚንስተር ኮይኑ ስለ ዝስየም ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቦም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም። ድሕሪ ቀዳማይ ምኒስተር ምዃኖም ከኣ ኣብ ክልላት ሶማልያ ከተማ ጂግጂጋ፡ ኦሮሚያ ከተማ ኣምቦን ትግራይ ከተማ መቐለን ዑደትን ኣኼባታት ህዝብን ኣካይዶም። ብዘይካዚ ምስ መራሕቲ ተቓወምቲ ውድባት፡ መንእሰያትን ሕብረተሰብ ንግድን እውን ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ክዘራረቡ ከም ዝቐነዩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኩሉ ርክባቶምን መደረታቶም ከኣ ኣብ መንጎ ኤርርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣይሰላም ኣይውግእ ኩነታ ከም ቀንዲ ዛዕባ ይጠቕስዎም ካብ ዝነበሩ ጉዳያት እዩ።

ዕላማ ቃልስና ጨቋኒ ስርዓትህግዲፍ ኣልጊስካ መስተርሆ ህዝቢ እትውሕስ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምህናጽ እዩ።ነዚ ሓሳብ’ዚ ዝቕበሎ እምበር ዝነጽጎ ኤርትራዊ ሰልፊ፡ ውድብ ወይ ማሕበር ክህሉ ማለት ዘበት እዩ። እቲ ምቕባል ግን ካብ ክሳድ ንላዕሊ ወይ ከኣ ብልቢ ክኸውን ይኽእል። ግን ከኣ ኩሉ ብሓደ መለክዒ ይኣምነሉ ከይትብል እቲ ኣብ ከመይነት ምህናጽ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንፈላለ ምዃና ኣመላኸቲ እዩ።

ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ፥ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ንምልጋሲ ቃልሲ ካብ ዝጅምር፥ እነሆ መስታ እቲ ብኢደወንኑ ስልጣን ዝጨበጠ፥ ቅዋም ኣልቦ ስርዓት፡ ብዕድመ ማዕረ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣተሃላልዋ ደንበ ተቓውሞ ንገዛእ ርእሱ ሃገራዊ ሓይሊ ከይዓኩኽ ዓንቂጽዎ። ምኽንያቱ ፋሕፋሕ ኢልካ ወይ በብናትካ፥ “መሰል እንዲዩ” እናበልካ ዝግበር ውደባን ቃልስን፥ ንቕድሚት ከሰጉመና ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ዝተበታተነ ቃልሲ ምክያድ ወይ ከም ምርጫ ምውሳድ፥ ብቕዓታት፡ ክእለታት፥ ተጻዋርነትን፥ ስልጣኔን ዘይምህላዉ እዩ ዘመስክር። ተጻዋርነትን ምክእኣልን እንተ ጠፊኡ፥ ብዓቕሚ ይኹን ክእለት ይዳኸም። ምትእምማን ይጠፍእ። ድሕሪ እዚ እቲ ኣተሓሕዛ ዘይስልጡን ኣገባብ ይኸውን። እምኽንያቱ እቲ ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል ኣምር ዕድል ስለዝስእን ጥቕሙን ጉድኣቱን ከተለሊ ኣጸጋሚ ይኸውን።

ሎሚ ሓንቲ ካብ ክልተ ምምራጽ ናይ ግድን እዩ። ብመንጽር እዚ ደምበ ተቛውሞ ኤርትራ፡ ንኹሉ ፍልልያቱ ኣወንዚፉ ብሓባር ምስራሕ፥ ወይ ከኣ ተበታቲንካ መፍቶ መላኺ ስርዓ ምዃን ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ ምርጫታት እዩ። ርግጽ እዩ; ነታ ምብትታን ዝመርጻኤርትራዊ ኣካል የለን። ነታ ምብትታን ዝመርጽ ካብ ዘይሃለወ እምበኣር፥ ነቲ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ፡ ምስ ኩሉ ኣውንታኡን ኣሉታኡን ተቐቢሉ፡ ኣብ ንኩልኻ ዘርብሕ ማእከላይ ቦታ ክራኸብ ይግበኦ። ምኽንያቱ እቲ ዝተበታተነ ዝተፈላለየ ርእይቶ ከም ምብዝሑ ስለዝኸውን ነቲ ካብ ብዙሓት ዝርከብ ርእይቶታት; ትግባረን፥ክእለታትን ምስ ዝጥርነፍ ኣድማዒ ተራ ክህልዎ ይኽእል።

ንሓደ ዕላማ ዝቃለሱ ኣካላት ኣብ ክንዲ በበይኑ ዝወፍር ብሓባር ከተስልፎ ኣዝዩ ተመራጺ እዩ። እዚ ዘመልክቶ እቲ ሓባራዊ ስራሓት ብዕቱብነት ተታሒዙ ምስ ዝስረሓሉ፡ እቲ ኣብ ሓድሕድካ ዘሎ ርክብ ይድልድል። እዚ ከኣ ናብቲ ዓቢ ኣድማዕነት ዘለዎ ስራሕ ንምብጻሕ እቲ ፍልልያት ንኽውንዘፍ ይኹን ንክሃስስ የተባብዕ።

“እቲ ውልቃዊ ጻዕሪ እዩ ዝያዳ ዘድምዕ” ብዝብል ግጉይ ብሂል ደንበ ተቓውሞ፡ መብዛሕትኡ ናብ ዘየድልን ዘየዕውትን ኣገባብ ውደባ ገጹ ሃሰውሰው ክብል ንርእዮ ኣሎና። ከምኡ ስለዘኾነ ከኣ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድሌታት ክማላእ ስለ ዘይክእል፥ ናብ ናይ ሕድሕድ እምነት ምጉዳል ገጹ ስለ ዘምርሓና፥ “ኣነ ብኣውራጃይ፥ ብብሄረይ፥ ብሃይማኖተይ” ናብ ዝብል ኣገባብ ስርርዕ ክወስደና ምዃኑ ርጉጽ እዩ። እዚኦም’ባ እቲኦም እናበልካ ሕድሕድ ምቁንጻባትን ምንእእስን ንወጽዓ ህዝቢ ዘገልግል ኣይኮነን። ዘገልግል ነይሩ እንተዝኸውን ንዕስራን ሽድሽተን ዓመት ተፈላሊናን ተረሓሒቕናን ኢና፥ ስለዚ ጎዲኡና እምበኣር ፍረ ኣይነበሮን። ውልቃዊ ጻዕሪ እዩ ዝያዳ ኣድማዒ ዝብል ኣምር ዝኽተል ከኣ፥ ነቲ ሓባራዊ ስራሓት ፍሕት ከምዘይብል ይገብሮ። ካብዚ ነቒሉ መራሕን ተመራሕን ክህሉ ዝግበኦ ተርሲዑ ኩሉ መራሒ ክኸውን ህርድግ ስለ ዝብል፡ ነቲ ምድሓን ወጽዓ ህዝብን ሃገርን የደናጉ ዮእዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፥ ፈቲና ጸሊእና ፍልያትና ዓቂብና፥ ብሓባር ክንስርሕ ዘይንደሊ እንተኮይና፥ በዚ ድምበ ተቓውሞ ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ዝተበታተነ መንግዲ ነዚ ስርዓት ጽንጽያ ዓይኑ ኣይከነንፍረሉን ኢና። እዚ ካብ ኮነ ነቲ ስርዓት ናይ ምውጋድ ጉዕዞና ዘገምታዊ ከይከውን ዘየስግእ ኣይኮነን።

ኣድህቦ !

Thursday, 19 April 2018 21:33 Written by

እንትርፊ ንምልካዊ ስልጣን ከም መከላኸሊ ገበናዊ ተግባራቱ ዝጥቀሙሉን ካብ ምልካዊ ምሕደራ ውልቃዊ ረብሓ ዝምነይን፣ ንምብትታን ስድራቤታትን ህዝብን፣ ንብርሰት ሃገርን፣ ምብላል ኤርትራዊ መንነትን ብኣፍልጦ ብተዓዛብነት ዝምልከት ዜጋ ዋላ ሓደ የሎን።

ሎሚ ጸሎትን ምህለላን፣ ባህግን ትምኒትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ደገን ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ሃገሩ ሰላምን ፍትሕን ረኺቡስ ምስኩሎም ወገናቱ እንዳ ተራኸበ፣ ክብረትን፣ መቐረትን፣ ትርጉምን ዘለዎ ኤርትራዊ ህይወት ንኸስተማቅር እዩ። ኣብ ዓድና ሰላምን ቅሳነትን ረኺብና ጸገምና ስእነት እንተዝኾነልናስ ክንደይ ኮን ምሓሸና፣ እንዳበለ ብዘለዎ ኩነታት ዘማርር ደኣምበር ሳላ ዝተሰደድና ዶላራት ሓፊስና፣ ሳላ ዶላራት ዝሓፈስና ድማ ሕጉስን ትርጉም ዘለዎን ህይወት ነሕልፍ ኣሎና ኢሉ ዘመስግን ዜጋ ኮቶ ኣይርከብን። እቲ ምንታይሲ ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን ትርጉምን መቐረትን ዘለዎ ህይወት ኣብ ጥረ ገንዘብን ንዋይን ዘይኮነስ፣ ይጥዓም ይምረር ምስ ስድራኻን ቤተ ሰብካን፣ ደቂ ዓድኻን ደቂ ጎዶቦኻን፣ ምስ ዓርኪ መሓዙትካን ሓቢርካ ብምንባር እዩ ዝርከብ ዝብል ሓቀኛ እምነትን ኣምልኾን ስለዘሎና።

እዚ ባህጊ ኩሉ ኾይኑ ግን፣ ሎሚ ምናልባት ሊዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ዓዱ ክስደድ ተገዲዱ፣ ገሊኡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ከንያ፣ ኡጋንዳ፣ ወዘተ፣ ገሊኡ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ የመን፣ ኢስራኤል፣ ገሊኡ ኣብ ኤውሮጳ፣ ካናዳ፣ ኣመሪካ፣ ኣውስትራልያ ተዘሪኡ ይርከብ። ከም ሓደ ጭቡጥ መርትዖ ናይዚ፣ ምስቲ ምዝጉብን ዘይምዝጉብን መዓልታዊ ንስደት ዝውሕዝ ዘሎ ቁጽሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ብዕለት 7 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምሕረት፣ ሓደ ኣብ ሃገረ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ፣ ንበዓል ፋሲካ/ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር ብመንገዲ ሓደ ኤርትራዊ ፈነወ ራድዮ ኣቢሉ፣ ንሓያለይ ቤተ ሰቡን አዕርኽቱን ናይ ርሑስ በዓል ፋሲካ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ። ንሱ ኣብ ናይ ርሑስ በዓል ሰናይ ትምኒቱ ብሓፈሻ ገዲፍካ፣ ንነፍሱ ወሲኹ ናይ 44 ኣዝማድን አዕሩኽትን መሓዙትን ሰምዩ። ካብቶም ዝተሰምዩ 44 ሰባት፡ እቶም 17 ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኮይኖም፣ ዝተረፉ 27 ካብኣቶም ግን ብስደት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ እዮም። ብምእታዊት ክረአ እንተኾይኑ ሊዕሊ 60% ካብ ቤተሰብን ዓርከ-መሓዛን ናይዚ ሰብ እዚ፡ ካብ ሃገር ወጺኦም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተበታቲኖም ይርከቡ ኣለዉ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ከርሲ ዓዶም ኣብ በዓላትን ውራያትን ብኣካል ዝራኸቡን፣ ንምረትን ደስታን ብሓባር እንዳተቋደሱ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ዘስተማቅሩ ዝነበሩስ፣ ኣብ ተረኽቦ ነጻነታን ልዑላውነታ ዝኣወጀት ኤርትራን፣ ድሮ ሊዕሊ 60% ምእታዊት ካብኣትም ካብ ሃገር ወጺኦም ተበታቲኖም ይርከቡ። ካብዚ ዝኸፍእ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ ምብትታን ህዝብን ብርሰት ሃገርን እንታይ ክህሉ ይኽእል!!! ኣብ ገለ ገለ ስድራ ቤታት 7, 8, ውላድ ዝነበርዎ ኩሎም ንስደት ኣምሪሖም፣ ካብ ወለዶም ነቶም ብህይወቶም ዘለዉ ብዝተፈላለየ ሜላ ናብቲ ዝነብርሉ ሃገራት ስደት ክስሕብዎም ዝቃለሱ ሓያለይ ዜጋታት ክትርኢ ከሎካ ግን፣ ኣብ ገለ ገለስ፣ እቲ ምብትታን ስድራ ቤታትን እንዳታትን ክሳብ 100% በጺሑ ከምዘሎ ይረኣየካ።

ምብትታን ሓደ ህዝብን፣ ስድራ ቤታትን፣ እንዳታትን ብወገኑ ዝፈጥሮ ካልእ ጸገም ክብደቱን ምረቱን ከምዚ እዩ ኢልካ ብቀሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን። ከምቲ ብዘይ ሓድጊ ዝሞተ ሰብ ጸኒቱ ዝበሃል፣ ሓደ ህዝብውን ካብ ኩቡር ባህልታቱን ልማዳቱን ወጺኡ ናብ ባህልን ልማዳትን ኣአንገድቱ ሃገራት ተመሳሲሉ ክነብር ምስ ዝግደድን፣ ንባህልታቱን ልማዳቱን ተቀቢሉ ዝወርስን ዝትክኦን ወለዶ ከዕብን እንተዘይተዓዲሉ፣ ዕጫኡ ካብቲ ብዘይ ሓድጊ ሞይቱ ዝጸነተ ውልቀሰብ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ምስዚ ብምትሕሓዝ ኤርትራውነትን ኤርትራዊ ክቡር ባህልታትን እውን ብመንጽሩ፣ ቀስ ብቀስ ይብለልን ይቅህምን።

ክቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ፣ ንህልው ኩነታትና ብዓይኒ ኤርትራዊ ሕልና ንርኣዮ፣ ልክዕ ርዝነቱን ምረቱን ንኽንፈልጥ ድማ ምስ ናይ ርሑቅን ቀረባን ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ነገናዝቦ።

 

                          መጸዋዕታ ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቀማጦ ጀርመን

ብመሰረት እቲ ኣብ ደንሃክ-ሆላንድ ብደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝተጋብአ ዋዕላ ምርኩስ ብምግባር ኩሉና ማሕበራትን ውልቀ-ሰባትን ድቂኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ንነብረሉ ሃገራት ኣብ ህልዊ ኩነታት ደቂ ኣንስትዩ ዘተኮረ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣስራርሓ ንክህልወናን ስፍሕ ዝበለ ናይ ምርድዳእን ምይይጥ ባይታ ከነጣጥሕ ኣብ`ቲ ብቀዳም ዕለት 05/5/2018 ልክዕ ሰዓት 14:00 ድሕሪ ቀትሪ እነካይዶ ኣኼባና ክትሳተፋ ብክብሪ ንዕድም።

ዛዕባታትኣኼባ  

  1. 1.ናይ ሓባር ራእይ ምቅማጥ
  2. ናይ ሓባር መደባት ምስራዕ
  3. ናይ ሓባር መጽውዒ ወይ መላለይስ ምምግባር
  4. መራከቢት ሽማግለ ምምራጽ

ግዜ፡ ቀዳም ዕለት 05/05/2018 ልክዕ 14፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ቦታ፡ Saalbau NordWestZentrum  

       Walter-Möller-Platz2

        60439 Frankfurt am Main

   ብድሓን ምጻ

 

دعوة الى جميع النساء الارتريات المقيمات بالمانيا

بموجب مخرجات ملتقاة المرأة الارترية المنعقد فى لاهاى – هولندا التى دعت القيام بعمل مشترك فى دول اقامتنا واستناداً اليها ندعو باحترام جميع جمعيات المرأة والناشطات مشاركتنا فى اجتماع عام سنناقش فيه اوضاع المرأة الارترية الراهن وصولا الى تفاهمات مفادها خلق ارضية مواتية للعمل المشترك المنشود.

والجدير بالذكر نقترح ان تكون اجندة الاجتماع المواضيع التالية:                                                                                                                                                                                         

 الاتفاق على رؤية مشتركة      

  1. وضع برنامج موحد                                                                                                                                                                                                         
  2. تعريف وتسمية الاطار الموحد                                                                                                                                                                                              
  3. انتخاب لجنة تنسيقية                                                                                                                                                                                                          

الزمان: 5/5/2018 الساعة الثانية ظهراً

 

المكان: Saalbau NordWestZentrum

Walter-Moller-Platz2                

60439 Frankfurt am Main          

                                                                   أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم                 

ኩልና ደቂ ኣዳም እዛ ዓለም ንዘልኣለም እንነብረላ ከምዘይኮነት ኩሉ ፍጡር ዝፈልጦን ዝርደኦን እዩ። ካብ ኩሉ እቲ ዝገርም ድማ፥ ክንፍለያ እንከለና ካብቲ ዝነበረና ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን እኳ ተማሊእና ኣይንኸይድን። እንታይ ደኣ ኩሉ ድሕረና ገዲፍናዮ ኢና እንኸይድ። ወዲ ሰብ ግና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ወይ’ውን ባህርያት ነፋጊ፡ ስሱዕን፥ ነዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ በሃላይን ስለዝኾነ ንነፍሱ ካብ ካልኦት ኣብሊጹ ክረአ ክብል ኣብ ጸገማት ይኣቱ።

ወዲ ሰብ እምበኣር ብቃሉን ብግብሩን እዩ ዝፍረድ። ከመይሲ እቲ ተግባር ካብቲ ንሱ ሓሲቡ ዘውጽኦ እዩ ዘተግብር። እዚ ማለት ቃላት ወዲ ሰብ ከም ሴፍ በሊሕ ወይ ድማ ከም ርግቢት የዋህ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ እቲ ዘወጽኦ ቃል ክሳብ ክንደየናይ ኣሉታን እወንታን፥ ኣዕናውን ሃናጽን፥ ሓቛፍን ነጸጋን፥ ኣሳታፍን ኣግላልን፥ እዩ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ሓደ ወዲ ሰብ ንኣወንታ እናጸወዐ እንከሎ እቲ ሓሳቡ ዝድገፍ እምበር ዝንጸግ ኣይኮነን። ግን ሓንቲ ከይፈለጥካ እዚ እወንታዊ ሓሳብ እዚ ጠምዚዝካ ዝምቡዕ ሓሳብ ብምቕራብ ከምዘይሰርሕ ምግባር ክፍኣት ናይ ምሕሳብ ምልክት እዩ።

ንኣብነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኩለን ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን፥ ዓሌት ብሄር፥ ሃይማኖት ከይፈላለያ ንረብሓ ኩሉ ህዝቢ ዝቃለሳ እንተኾይነን ዝፈላልየን ነጥቢ የለን ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ። እቲ ፍልልይ ግን እቲ ጥሙሓት ናይ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካኛ ንፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ምቕዳምን ምድሓርን ይፈላለ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ንኤርትራዊ ሃገራውነት ንቕድሚት ብምስራዕ ንኹልና ዝጠምረና ቅዋም መስሪትና ካብ ኣውራጃዊ ብሄራውን ሃይማኖታውን ጸቢብ ስምዒታት ተላቒቕና ብሓደ ልቢ ንሃገረይን ንህዝበይን ክንብል ኣይበቓዕናን ዘሎና።

ምልክቱ ድማ እቲ ወግሐ ጸብሐ ካብ ፖለቲካ ወጻኢ ዝኾነ ንጥቀመሉ ቃላት ህያው ምስክር እዩ። እቲ ዝወጽእ ቃላት ድማ ፈላላዪ እምበር ጠርናፊ ኣይኮነን። ፖለቲካ ግን ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ኣይኮነን፥ ወዮ ደኣ ምኽኣሉ ስለዝሰኣናዮ እምበር ፖለቲካስ ንገዛእ ርእሱ ጥበብ እዩ። ጥበብ ከኣ ብልህነትን ተመኩሮን ብተግባር ናይ ምምስርሑን የድሊ። ከመይሲ ፖለቲካ ጉዳይ ምሕደራ፥ ጉዳይ ሓቢርካ ምንባር፥ ጉዳይ መሰል ኮታ ንመዓልታዊ ህይወት ዝገልጽ እዩ።

ውልቀሰብ ይኹኑ እኩባት ሰባት ድሌታቶም እንተዘይተፈጸመ ምስ ካልኦት ክሰማምዑ ኣይክእሉን እዮም። ምኽንያቱ እዞም ድሌታትና እንተዘይተፈጸመ ዝብል ሓሳብ ዘሕደሩ ናይ ግድን እዩ እቲ ድሌታቶም ክፍጸም ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ክደርቁ። እቲ ድሌታቶም ምስ ናይቶም ካልኦት ሰባት ከወሃህዱን ኣብ ማእከላይ ቦታ ክመጹን ድማ ፈጺሞም ኣይሓስብዎን። ካብዚ ነቒሎም ካብቲ ሓባራዊ ረብሓ ወጻኢ ብዝኾነ ኣገባብ ክወስዱ ስኽፍ ኣይብሎምን። እዚ ከኣ ከይዱ ከይዱ ካብቲ ነዓይ ይጥዓመኒ ዝብል ስምዒት ዝነቅል እዩ።

ካብ ከምዚ ዝዓይነቱ ባህሪ ከኣ እቲ ዝወጽእ ቃላት ጉዳኢ እምበር ጠቓሚ ኣይከውንን። እወ! ደቂ ሰብ ኣብ ብኸመይ ከምዝመሓደሩ፥ ከመይ ከምዝናበሩ፥ ስልጣንን ጸጋታትን ከመይ ከምዝመቓርሑን ኣብ ዝብሉ ሓሳባት ክፈላለዩ ናይ ግድን እዩ። እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ነቲ ንስኻ እትደልዮን እቲ ካልእ ዝደልዮን ብክፉት ልቢ ኣብ ማእከል ዘምጽእ ድሌታት ክትውንን እንተዘይበቒዕካ ኣዕናዊ ቃላት እምበር ሃናጺ ቃላት ኣይተዘውትርን ኢኻ።

ናብዚ ንኹሉ ብማዕረ ዘጠምትን፥ ንረብሓ ኩሉ ዝብል ሓሳብን ክንበጽሕ ፖለቲካዊ ብስለትን ኣፍልጦን የድልየና። ስለዚ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ዘተ፥ ምርድዳእ፥ ምትሕብባርን ምስምማዕን እምበር ምንጽጻግን ምንፍፋግን ኣይድግፍን እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብዛ ምድሪ እንከለና እንደልዮ ዘበለ ንርከቦ ኣይንርከቦ ሒዝናዮ ወይ ተማሊእናዮ ንኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ስለዝኾነ ንኹሉ እቲ ካብ ኣእምሮና ዝፍልፍል ሓሳብ ንቕንዕናን፥ ሓቢርካ ምንባርን፥ ዝእምት ክኸውን ይግባእ። ብመንጽርዚ ነቲ ዝትከኣና ወለዶ ገዲፍናሉ እንኸይድ ጽቡቕ ሓሳብን፥ ሰናይ ተግባርን ደኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር ጽልኢ፡ ቅርሕንትን ምርሕሓቕን ከነውርሶ ኣይግበኣናን።