ብዕለት 5 ነሓሰ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን (ሰ.ዲ.ህ.ኤ.)ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪን ኣብ ከተማ ኣትላንታ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ናይ ሓባር ኣኼባ ኣካይዶም። ቀንዲ ዛዕባ ኣኼባ ብክልቲኡ መሪሕነታት ዝካይድ ዘሎ ናይ ሓባር ምርድዳእ መሰረት ብምግባር ብዞባን ብጨንፈራትን ደረጃ ናይ ምልላይን ሓቢርካ ምስራሕ መንፍስ ምዕማቍን እዩ። ኣኼባ ብጽቡቅ መንፈስ ትኻይዱ። ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብኣቶ ትኩእ ተስፋይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ክውከሉ ከለዉ፣ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ከኣ ብኣቶ ተክለብርሃን ሃይለ ኣባል መሪሕነትን ናይ ውደባ ሓላፍን እዮም ተወኪሎም። ከምዚ ዓይነት ናይ ስራሕን ምውህሃድን መንፈስ ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኣብ ኩሉ ኵርንዓት ዓለም ክሰፍሑን ክስሱኑን ትጽቢት ኣሎ።

ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ሓደ ክመጹ ባህርያዊ እዩ።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ክልተ ኣገዳስቲ መድረኻት ኣሰላሲሉ። እዞም መድረኻት ናይ 2018 ፈስቲቫል ኤርትራ ፍራንክፈርትን 9ይ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤን እዮም። እዞም መድረኻት ሓደስቲ ዘይኮኑስ ግዜኦም ሓልዮም ክካየዱ ስለ ዝጸንሑ ከም ንቡራት ተግባራት ዝውሰዱ’ኳ እንተኾኑ ምስቲ ሃገርናን ህዝብናን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይኣትውሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ምስልሳሎም ፍሉይ ግምት ዘውህቦም እዩ።

ፈስቲቫላትና ቀንዲ ዕላምኡ ሰብ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ መኣዲ ምርኻብ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ወትሩ ምእንቲ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ዝቃለሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሲቪላዊ ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ዝዕደሙን ኣብቲ መድረኽ ቃሎም ከስምዑ ትጽቢት ዝግበረሎምን። ብመንጽር’ዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ብዘይሕለል ጻዕሪ ዲሞክራስያዊ ማሕበር ኤርትራን ጨናፍር ሰዲህኤ ኣብ ኤውሮጳን ዝተዳለወ ብዙሓት ዕዱማት ወከልቲ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪላዊ ምሕበራትን ከምኡ እውን ወጻእተኛታት ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሳተፉ። ተሳትፈኦም ብዝሒ ጥራይ ዘይኮነ ኣገዳሲ ቁምነገር ብምንጽብራቕ ዝምዘን’ዩ ነይሩ። ኩሎም ኣብዚ ኣገዳስን እዋናውን መድረኽ ቃሎም ዘስምዑ ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ምዕባለን ተመሳሳሊ ሻቕሎት ነይርዎም። ኩሎም ዘቕረብዎ መዋጸኦ እውን ተመሳሳሊ ነይሩ። ንሱ ድማ ዘለካ ዓቕሚ ኣወሃሂድካ ብሓብር ምስራሕ መተካእታ ዘየብሉ ምዃኑ ዘንጸባርቕ ነይሩ።

እንተኾነ ዝሓለፈ ተመኩሮና ክንድህስስ እንከለና፡ እዚ ሓድሽ ጭረሖን ቃል ምእታውን ኣይኮነን። ኣብ ግብሪ እንተዘይውዒሉ ከኣ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተተግበረ መብጸዓታት መኺኑ ክተርፍ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብቲ መድረኽ ቃል ዝተኣትወሉ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝያዳ ትብዓትን ጹረትን ክሓተና እዩ። ምስዚ ኤርትራን ህዝባን ዝኣትዉዎ ዘለዉ ሽፉን ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንድሌት ህዝብና ዝጨወየ ደልሃመት ከየእትወና ዘየስግእ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ከምቲ ልማዱ ብውልቃዊ ምልካዊ ኣካይዳ ተሰንዲሑ ንህዝብና ኣብ ጉዳዩ ከይፈልጥ ዓቢጥዎ ይቕጽል ኣሎ። ስለዚ እዚ ተርእዮ እዚ ሓቢርካ ንምስራሕ ካብ ምጭራሕ ሓሊፍና ኣብ ተግባር ክንኣቱ ሓላፍነት ከሰክመና ግድን እዩ። ከምዚ እንተዘይጌርና ግና ብታሪኽ እውን ከሕትተና እዩ። እንተ ህዝቢ ኤርትራ ግና ዋጋ ደኣ የኽፍሎ እምበር ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ መፍቶ ህግደፍ ክኸውንዩ ዝብል ስግኣት የብልናን።

በዚ ኣጋጣሚ እቲ ኣብ ፈስቲቫል ፍራንክፈርት ዝተንጸባረቐ ስምዒት ኣብቶም ዝተሳተፉ ወገናት ዝድረት ዘይኮነ ናይ ኩሉ ደላይ ሰላም፡ ፍትሕን ዲሞክራስን ህዝብና ስምዒት ምዃኑ ብመንጽርቲ ኣብኡ ዝቐረበ መድረታት ርዱእ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ግብሪ ናይ ምዓሉ ሓላፍነት እውን ብቀንዱ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ኣብዚ እዋንዚ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ስለ ዝተኣትወ ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዕድል ብምፍጣሩ ብዙሓት ተረሓሒቖም ዝጸንሑ ወገናትና ካብን ናብን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ብቐሊሉ ክመላለሱ ምኽኣሎም ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። እንተኾነ እዚ ብፋላይ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ናብቲ መሰረታዊ ፍታሕን ራህዋን ንምብጻሕ መንጠሪ ባይታ እምበር ናይ መወዳእታ ሸቶ ከምዘይኮነ፡ ህዝብና ከስተብህል ይግበኦ። ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ቀንዲ ጸገም ብናይ መገሻ ዕድል ክሽፍኖ ዝገበሮ ፈተነ ከነስተብህለሉ ይግበኣና። ተፈላሊኻ ጸኒሕካ ምርኻብ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ፡ እቲ መሰረታዊ ጠለብ ዘተኣማምን ሰላም፡ ፍትሒ፡ ዲሞክራሲ፡ ምኽባር ኩሉ መሰላት … ውዘተ ህዝብና ግና ጌና ኣይረወየን። ንሱ እዩ ከኣ እቲ ቀንዲ ጉዳይና። እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዘይንጸልኦ’ኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ንብህግን ንቃለሰሉን ግና ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ኤርትራ እዩ።

ፈስቲቫል ኤርትራ ፍራንክፈርት በይኑ ዘይኮነ ምስቶም ኣብ ፈስቲቫላት ስቶክሆልምን ኣትላንታን ዝተቓልሑ ጭረሖታት ኣሳኒና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎም ይግበኣና። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ምስ ኩሎም ሓይልታት ለውጢ ብሓባር ዘስርሕ መድረኽ ናይ ምጥጣሕ ጻዕሩ ክቕጽሎ እዩ።

ምስዚ ብዝተሓሓዘ ቅድምን ድሕርን ፈስቲቫል ፈስቲቫል ፍራንክፈርት ክካየድ ዝጸንሐ 9ይ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣኼባ ባይቶ ከምቲ ድሕሪ ምዝዝዛሙ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ጠቒስዎ ዘሎ፡ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ንኤርትራ ኣጸቢቑ ዝጸሉ ምዕባለታት ሓዲርዎ ዘሎ ሻቕሎት ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ በቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስረሓትና ብዘርኣናዮ ድኽመት ጥራይ ዘይኮነ በቲ ክንገብሮ እንዳኸኣልና ዘይገብርናዮ ከም ዝሻቐል እውን ኣንጸባሪቑ ኣሎ። ኣኼባ ባይቶ ብዛዕባ ብዙሓት ሰልፋውን ከባብያውን ጉዳያት’ኳ እንተዘተየ እቲ ቀንዲ ዝተገደሰሉ ብሓባር ክንሰርሕ ዘይምኽኣልና ጸገም ዝስገረሉ መንገዲ ምምሃዝ እዩ። ሰዲህኤ ተስፋኡ ኣብዚ መዳይ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈተነ ኣገባብ ኣብ ምምሃዝ ዘይኮነ፡ እቲ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝግበኦ ኣካላት ካብ ናይ ክሳብ ሕጂ ተመኩሮኡ ተማሂሩ፡ ንነብሱ ፈትሹን ናይ ክሳብ ሕጂ ድኽመቱ ርእዩን ዝሓሸ መንገዲ ንክሕዝ ህልዊ ኩነታትና ከድርኾ’ዩ ዝብል እዩ። ደጊም ጉጅለ ህግደፍ ብዙሕ ሓባቢእዎ ክኸይድ ዝጸንሐ ተንኮላት ተቐሊዑ እዩ። ካብ ሕጂ ክሕባእ እንተኾይኑ ኣብ ድኽመት ናይቶም ንለውጢ ንቃለሰ ዘለና እዩ። ኣብ ህግደፍ ዝረአ ድኽመትን ሃጓፍን ከም ናይ ቃልሲ መሕየሊ እንተዘይተጠቂምናሉ ባዕሉ ዓወት ኣይከውንን እዩ። ኣብዚ ብጉዳይ ምዝርጋሕ መመሓላለፊ ነዳዲ መስመር ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራ ዘየብሉ መንግስታት ኢማራትን ኢትዮጵያን ተፈራሪሞም ዝብል ወግዓዊ ዜና ዝዝርገሓሉ ዘሎ እዋን ብሓባር ሰሪሑ ከድምዕ ብሓባር ተዛሪቡ ከስምዕ ዘይበራበር ኤርትራዊ ክህሉ እዩ ዝብል ግምት የብልናን። እቲ ምብርባር ኣድማዒ ንክኸውን ግና ውዱብን ውህዱን ክኸውን ከም ዝግበኦ ሰዲህኤ ይኣምንን ይቃለሰሉን።

ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰንከሉ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝጽበዩ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ብጾትናን ንምሕጋዝ ኣብ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ናይ ድራር ዕድመ ኣብ ሎንዶን ኣዳሊና ኔርና። ኣብዚ፡ ኣታዊኡ ንማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ዝውዕል ናይ ድራር ዕድመ፡ ብርክት ዝበሉ ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ገለ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ገለ ድማ ወፈያኦም ብምስዳድ ዓቢ ኣበርክቶ ክም ዝገበሩልና ክንገልጽ ንፈቱ። ኣብዚ መዓልቲዚን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረን ናይ ወፈያ ጐሽጓሽን ብጠቕላላ 1783.00 ፓውንድ (ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሰማንያን ሰለስተን ፓውንድ) ተኣኪቡ ናብ ምምሕዳር ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ኢርትራ ተላኢኹ።

ንኹሉ ኣበርክቶኡ ዘወፈየ ሕልና ዘለዎ ዚጋ ኣጸቢቕና ነመስግን። እዞም ተጸበይቲ ሓገዝና ክሳብ ዘለዉ፡ ጻዋዒትና ዘየቋርጽ ስለዝኾነ ልግሲኹም ከይፍለየና ሓደራ ንብል።

ብፍላይ፡ ነዚ ሰናይ ናይ ምግባር መዓልቲ ዕዉት ንምግባር ንኹሉቲ ዝብላዕን ዝስተን ብኽሳረኤን ዘቕረባ፡ ከም ሰበን ድማ ገንዘባዊ ወፈያ ዝገበራ ተቐመጥቲ ከተማ ሎንዶን ኣደታትን ኣሓትን ወሰን ዘይብሉ ምስጋና ነቕርብ።

ብዚ ዝተገብረ ኣኼባ ኣባልምምሕዳርማሕበርኣካለጽጉማንኤርትራ፡ኣቶኣፈወርቂኣባይኣብመንጎናተረኺቡብዛዕባህሉው ነታ መደበር ከሰላንኣቋበርለ ጽጉማን ርትራን ብስፍሕ ዝበለ ገሊጹ ኣብርእኡ ድማ ከምተ ካልኦት ዓዲታት ዓዲ እንግሊዝውን ዕላዊ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ ክትምስርት ለበዋኡ ሂቡ።

ንዘወፈኽሞ ሰናይ ኣስተዋጽኦኹም ነመስግን።

ኣዕሩኽ ኣካለ ጽጉማት ኤርትራ ኣብ ሎንዶን

ብምትሕብባር ኤርትራዊ ደሞክርያስያዊ ማሕበር ጀርመንን ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ፈስቲቫል ኣብዚ ዓመትዚውን ካብ ዕለት 3 ንሓሴ ክሳብ 5 ነሓሴ ኣብ ዝነበረ ግዜ ተኻይዱ። ኣቕድም ኣቢሉ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ በቶም ካብ ሜዳ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ብምትሕብባር ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ካብ መሬት ኤርትራ ተደፊኦም ናብ ምሉእ ዓለም ዝተበተኑ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ: ኣብ ካስል ሃገር ጀርመን ኣሽሓት ኤርትራውያን ዘጋብእ ፈስቲቫል የካይዱ ነይሮም። እታ ብሓደ ተመክሮን ዕላማን ብፍላይ ንመንእሰያት ኤርትራ ተዋስእ ዝነበረት ጀማሪት ብረታዊ ቃልሲ ተሓኤ ድሕሪ ካብ ሜዳ ምውጻኣ ከምቲ ብዙሕ ጸለምቲ ታሪኻት ምፍንጫል ውድባት ኣብ ብዙሓት ጨናፍራት ተኻፋፊላ። እዚ ምክፍፋልትዚ ዋላውን ኣብ ህዝባዊ በዓላት ከም ፈስቲቫላት ብሓባር ካብ ምክያድ በበይንኻ ኮይኑ። እዚ ብምትሕብባር ማሕበርን ሰልፍን ኣብ ፍራንክፈርት ዝተኻየደ ውን ውጽኢት ምፍልላይዩ። ንምፍልላይ ወጊዱ ኣብ ሓባር መደብ ንምምጻእ ከመሓድር ዝኽእል ድልየትን ትብዓትን ብዘይምርካብ ዘሎ ዕንቅፋት ከኣዩ። ሳዕበኑ ድማ ዘየድማዒ ሃለዋት ውድባት ኣሎ።

ካብ መደብ ፈስቲቫል 2018 ኣብ ፍራንክፈርት መደረ ዝተፋላለያ ፖለትካውያን ውድባት ተቛወምቲ ስርዓተ ምልኪ ኣብ ኤርትራ ነይሩ። ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ: ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ: መርበብ ኤርትራውያን ደቂ እንስትዮ: መድረኽ: ኤርትራዊ ፈደራላዊ ምንቅስቓስ: ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ: ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ: ስለፊ ኣልናህዳ: ማሕበር እሽቱትጋርድ: ደሞክርያስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ: ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ብወከልቶም መደረ ኣስሚዖም። ካብ ትሕዝቶ መደረኦም ሕመረቱ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዶ: ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ምኒስተር ዝምራሕን ምስ ኢስያስ ኣፈወርቂ ዝተገብረ ርክብን ”ስምምዕን” ካብቲ ካብ መልሓስ ዶር: ኣብይ ኣሕመድ ዝወጽእ ናይ ሰላምን ፍቕርን መልእኽትን ( ኩሉ ንርብሓ ኢትዮጵያን ህዝባን ቀዳምነት ዝሰርዐ): ”ኣነን ፕረሲደንት ኢሳያስን ዓሰብ ክንማቐላ ኢና ዝብል መደረ ዶር ኣብይ” እሳያስ ድማ ኲሩምቲ ክሳብ ዝርአ ዝሰሓቐሉ። እቲ ዶብ ከይተተገብረ ምስ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኮፍ ኣይብልን ክብል ጸኒሑ: ከም ኣመሉ ብጥልመት ተመሪሑ ንኣዲስ ኣበባን ኣዋሳን ብምኻድ: ሃንደበት ” ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ኣይኮነን ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐዩ: ዶር፡ ኣብይ ምርሓና” ዝብሉን ቃላት ብምስናይ ንሰማዒዑ ብዝሰደምም ዳንኬራ ተሰኒዩ: ካትማትን ዲኖን ተሸሊሙ ኣፍ ልቡ ክሃርምን ከናፍር ኣፉ በእዳው ክስዕምን ኣብ መንጎ ዕብዳንን ምጥፋእ ሃሙን ዝተዋሕጠ መላኺ: ኣብ ነብሲ ወከፍ መልእኽቲ እዘን ውድባት ብዝተፋላለየ ቃልትን ሓረጋትን ተቓሊሑ።

ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውልቀ መላኽን: ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኣንፈት ረብሓ ከምዘይብሉን: ነቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መበገስ ኲናት ዝገበሮ ጉዳይ ዶብ ከም ዘይነበረን፣ ሂወት ዓሰርተታ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝቐዘፈ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መሰነይታ ፖለቲካዊ ዓፈንኡ ገይርዎ ጸኒሑ ከብቅዕ፣ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ እናረገጸ: ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ክዕንድር ዝረኣያ ውድባት ብጥልመት ክኸሰኦ ተሰሚዐን፡ ካብ ክሲ ንላዕሊ ዝኸደ ግን ኣይነበረን። ካብቲ ኣብ ፈስቲቫል ዝነበረ ህዝቢ ተኸዊለን ንበይነን ኣብ ዝዘተያሉ: ነቲ ህዝቢ ለይትን መዓልትን ዝጠልቦ ዘሎ ሓቢርካ ምስራሕ: ዋላውን ወውድበን ከም ዘለዎኦ ሒዘን ኣብ ዓለም ሓደ ኣፍ ኮይነን ንመከራን ሕሰምን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ: ጥርዓነን ንመልእኽቲ ፍትሕን ሰላምን ከቕርባ ዘኽእል ኣጀንዳ ብሓባር ከውጽኣ ዘይከኣላ ውድባትየን ነይረን። ብሓደ ኣጀንዳ ክወጻሉ ዘየኽኣለን ምኽንያት ብርእቶይ ኣብ ሰለሰተ ዝኽፈልዩ ዝነበረ። ክሳብ ሕጂ ናይ ሓባር መደብ ዘየምውጽአን ምኽንያት ዝኸስስ ወይ ዝነቕፍ: ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ኣይገብርናንሞ ናብ ህዝቢ ንውረድ: እቲ ሳልሳይ ድማ በዚ ዘሎ እማማታት ሓቢርካ ምስራሕ ንበገስ ዝብልን።

ገና ንሰላምን ፍትሕን ዝደልያን ንስርዓተ ምልኪ ዝፈንፈናን ውድባት ምዃነን ብሓሳብሲ ድሮ ዘሳማማዕ ነጥቢ ኣለወን። ነዚ ዘሎ መድረኽ ምድሓን ሃገርን ህዝብን ሕጂውን ካብ ኢደን ከይመልቚ: ኣብየት! ኣብየት! ኢልካ ከተመልክተልን ድማ ዝግባእዩ። ኣብዚ እዋንዚ ብተስፋይ ገብረእብ ዝተጻሕፈ የኑረነቢ ማህደር ዝብል ጽሑፍ ኣንቢበ። ኣብቲ ጽሑፍ እዚ ዝስዕብ ታሪኽ ተገንዚበ። ”ንጉስ ኡምበርቶ ኤርትራ የኢጣልያ ግዛት መሆንዋን ከማወጁ በፊትም ሆነ ቡሁዋላ የአርትራውያን ተቃውሞዎች በያቅጣጫው ይታዩ ነበር። ተቃውምዋቸው ግን በተደራጀ የትጥቅ ትግል ደረጃ ኣልነበረም። ብተናጠል ነበር። ኢጣሊያኖች ዘለግ ብሎ የሚታየውን የኤርትራውያን ኣንገት ኣንድ ባንድ እየቀነጠሉ፣ ህዝብ ሊመራና ሊያንቀሳቀስ የሚችለውን ግለሰብ ከኣገር ለማጽዳት ሞከሩ። ጎን ለጎንም ለኢጣልያ ታማኝ ሊሆኑ የሚችሉ ኤርትርታራውያን ኮትኩተው ለማሳደግ ተጉ።” መግዛእቲ ጥልያን ነቲ ኣብ ማሕረስን ጒስነትን ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ምዕባለ ተክንሎጂ ኣብ ዘይነበረሉ ሕጽረት መራኸቢ ዝሰፈነሉ: ዝተናጻጸለ ሕብረተሰብ ንቓልሱ ደርቁሶም ክገዝእዎ ኣኽኢልዎም። ነቲ ኣብ ኣርባዓታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ፖለቲካውያን ውድባት ተጠቒሙውን ጎቦጣ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ተዓዊቱ። ነዚ እዚ ዘሎ ወለዶ ከም ሕሱምዩ ዝሓምዮ።

ኣብ ዘለናዮ ዘመን ማሕበራዊ መድያ: ፓልቶክ: ቫይበር: ወትስኣፕ: ስካይፕ: ትዊተር: ኢመይል: ወብሳይት: ፈይስቡክ: ረድዮን ተለቭጅንን ኣብ ዘለዎ: ብኹሉ ምዕቡል መራኸቢ መጎዓዝያን ከለና: ግዜን ገንዘብን እናጠፍአ: ምቅላስ ዘይተረፈ ክነሱ ኲሉ ኣብ ዕግሽግሽ ክጠፍእ እናተሞኮርና: ነዚ ጽዩን ሃገርን ህዝብን ዘባስን ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ምልካዊ ስርዓት ከንልግሶስ ይትረፍ: ገንዘብ ካብ ጅብኡ ከምዘውጽእ ነጋዳይ: ብሃገር ክጻወት ንህዝቢ ፋሕ ብትን ከእትወሉ እናተዓዘብና: ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ብምግባር ነዚ ኹሉ ውድባት ከም ሓደ ልሳን ኮይኑ ንጸበባን ሕሰምን ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ካብ ምስራሕን ምዝራብን ዘይምኽኣሉ: ወለዶና ዳግም ብሕሱም ብታሪኽ ከይክሰስ ዘፍርህዩ።

ሕጂውን ጸሓይና ኣይዓረበትን። እቶም ብሂወት ዘለና ብፍላይ ግን እቶም ብግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሜዳ ዝወጻእኩም: ክሳብ ሕጂ ድማ እተበጀኹምላ መሬትኩም ዳግም ከይረአኹም ኣበየ ቦታኡ ዘለኹም ኣብ ንእስነትኩም ሓርነት ንምርካብ ዝወፈርኩም ገናውን ንሰላምን ራህዋን ትደልዩ ዘለኹም: ንዝጠፍአ ንምምላስ: ንተሰወአ ንምድባስ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ንሓድሽ ወለዶ ኣብነት ንምዃን ሕጂውን መድረኽ ይጽበሎ።

ክብሪ ንሰማእትታትና።

ረዘነ ተስፋጽዮን

ብሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ዝግበር ፈስቲቫል

ብሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዝቐርብ መግለጺ።

ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኸበርኩም መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኸበርኩም መራሕትን ወከልትን ፖለቲካዊ ውድባትን፣ሲቪክ ማሕበራትን
ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍቲ ፈስቲቫልን።

ካብ ኩሉ ኣቐዲምና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝገበርኩምልና ዕድመ መሰረት ኣብዚ ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብቲ ንቡር ታሪኻዊ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፈስቲቫል ብምስታፍናን ምስ ኩሉኹም ኣብዚ ብዓል’ዚ ዝተረኸብኩም ብጾት ብኣካል ተረኣኢና ኣብ ስፍሕ ዝበለ ናይ ምትእኽኻብ መድረኽ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንምትሕልላፍ ዕድል ብምርካብናን ፍሉይ ሓጎስ ይስምዓና። ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሕውነት ሃዋህው ዝዓሰሎ ምቅርራብ ኣሕዋት ክንርኢ እንከለና ብሕልናና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንዝሓለፈ ተሞኩሮና እንተተመልከትና ነቲ ብኸንቱ ዘሕለፍናዮ ናይ ምፍልላይን ናይ ምፍንጫልን እዋናት ብትዝታ እናዘከርና ምስዚ ናይ ሎሚ ታሕጓስ ጣዕሳን ጓህን ክተሓዋወሰና ናይ ግድን ኢዩ። ካብኡ ተበጊስና ከኣ እዚ ጸጋ እዚስ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተኸዊሉና ኔሩ ዝብል ሕቶ ብቐዳምነት ንነብስና፣ ቀጺልና ድማ ንኹሉኹም ኣብዚ እትርከቡ ሃገራውያን ኣሕዋት ከነቕርብ ንደፋፋእ።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብጾት!

ብጀካ ንሓርነት ሃገር ሓቢርካ ምቅላስ ዝብል ዓቢ ኣጀንዳ ካልእ ጓልነገር ኣብዘይተኸሰተሉ ዘመን ነዚ ፌስቲቫል እዚ ዘበገስናዮን መሰረት ዘንበርናሉን ኩልና ብሓባር ኴንና ኢና ኔርና። ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስርዓት ህግደፍ ስልጣኑ እናኣሓየለ ምስከደ ግና ኣብ ክንዲ ሓድነትና ምድልዳል ቃልስና ንፋስ ኣትዩዎ ኣብ ዕንክሊል ዓሰርተታት ዓመታት ኣሕሊፍና። ጸላኢ ተረሲዑ ኣብ ዘየድሊ ናይ ሕድሕድ ቁርቁስ ተጸሚድና ሞራል ህዝብናን ናይ ብዙሓት ተቓለስቲ ብጾትናን ናብ ዝሃሲ ድንግርግር ኣቲና ብገዛእ ኢድና ጸላኢ ዕምሩ ከምዝናዋሕ ጌርና ኢና። ኣብቲ ዘሕለፍናዮ ናይ ሕድሕድ ቁርቁስ ዘመን ብዙሕ ክንረብሓሉ ዝግባኣና ዕድላት ከምዘምለጠና ሎሚ ከም ሓድሽ መርድእ ኣብዚ መድረኽዚ ዝቐርብ ኣይኮነን። ስምብራቱ ግን ኩሉሳዕ ናይ ሕልና ኩርኳሕ ኮይኑና ከምዝነብር ፍሉጥ ኢዩ። ሕጂውን ሙሉእ ብሙሉእ ካብኡ ወጺእና ኢና ክብሃል ኣይክኣልን።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣጋ መወዳእታ ሓምለ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንዘዳለዎ ናይ ስቶክሆልም ፌስቲቫል ተሳቲፍና፡ ሎሚ ድማ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ፍራንክፈርት ዘዳለዎ ፈስቲቫል ኣኻኺቡና ኣሎ። ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ሓደ ዝዕላምኡ ፈስቲቫል ብኽልተ ኣሓት ውድባት ኣብ ክልተ ቦታ ክቐርብ ርኢና ማለት’ዩ። ብዕላማ ዘይፈላለዩ ክልተ ውድባት ተሓጋጊዞም ብሓባር ኣዳልዮሞ እንተዝኾኑኸ ብዝበለጸ ኣይምደመቐዶ ትብሉ?

መጀመርያ ነገር ወጻኢታትን ግዜን ምቘጠቡ፣ ብኣውርኡ ድማ እቲ ፈስቲቫል ዝዓበየ መርኣያ ሓድነት ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ ንሕልና ብዙሓት ዝማርኽ ኣጋጣሚ ምኾነ። መቸስ ንስለ ባህጊ ድኣ ነልዕሎ ኣለናምበር ጉዳይ ሓድነት ኣብ ቃልሲ ደንበ ተቓውሞ ናይ ባዕሉ ሕልኽላኻት ከምዘለዉዎ ስሒትናዮ ኣይኮንናን። ግን ከኣ ኣብ ናይ ትማሊ ድኽመታትና መታን ከይንነብር ናይ ዓይነት ለውጢ ንምምጻእ ክንብገሰሉ ዝግባኣና ጉዳይ ኢዩ። ዕላማና ሓደ ጸላኢና ሓደ ክሳብ ዝኾነ፡ ተዋፋይነት ውሒዱና እንተዘይኮይኑ ካብ ልቢ እንተተሓሲቡሉስ ናብ ሓደ ምምጻእ’ውን ብዙሕ ዘሸግር ኮይኑ ኣይርኣየናን። ስለዚ ናይ ሎሚ ፈስቲቫል ዝዓበየ መልእኽቱ ኩላትና ተኣኻኺብና ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ብሓድሽ መንፈስ ንበገስ ዝብል መልእኽቲ ዘማሓላልፍ ክኸውን ናይ ብዙሓት ዜጋታት ትጽቢት ኢዩ።
ኣብዚ ሓደ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይግብኦ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ይገብር ንኹልና ተቓወምቲ ብማዕረ ከሳትፍ ዝኽእል ናይ ሓባራዊ ቃልሲ እማመ ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ። ብምቕራብ ጥራይውን ኣይተሓጽረን ንብዙሓት ውድባት ንልዝብ ዓዲሙ ከምዝነበረ ይፍለጥ። ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ካብቲ ኣጋጢሙዎ ዝነበረ ሓጎጽጐጽ ወጺኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ጉባኤኡ ኣብ ዝዛመሉ እዋን ንዘቕረቦ ናይ ሓድነት ጻውዒት ብዘይ ገለ ተጉላባነት ተቐቢሉ ብመገዲ ዕቱብ ዘተ ናብ ሓባራዊ ዕዮ ንምብጻሕ ዝኸኣለ እንኮ ውድብ’ውን ንሱ ሰ.ደ.ህ.ኤ ኢዩ። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ካልኦት ሓያሎት ውድባት’ውን ነዚ ሰናይ ተበግሶዚ ተቐቢለን ይሰርሓሉ ምህላወን ኢዩ። ብርግጽ ድማ ሎሚ ብሓደ ተኣኻኺብካ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ዝረጋገጽ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ክህሉ ኣይክእልን።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን!

ንኹሉ እዚ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ኣብዚ ነልዕሎ ዘለና ነቲ ሕጂውን ዘይፈታሕናዮ ናይ ሓባር ጸገምና ንምጥቃስ ድኣምበር ማንም ልዕሊ ማንም ሓላፍነት ዝስከመሉ ወይከእ ማንም ካብ ተሓታትነት ነጻ ዝኾነሉ ኮይኑ ኣይኮነን። ይንኣስ ይዕበ ብዘየገድስ ኩላትና ናይቲ ድኽመት ኣካል ከምዝነበርና ክንክሕዶ ዘይክኣል’ዩ። ዝሓለፈ ብዘየገድስ ሕጂውን ኣብ ምዝዛም እዚ ፌስቲቫል’ዚ ህጹጽ ኣገዳስነት ናይ ሓድነት ደለይቲ ፍትሒ ርእዩ ንኹሉ ዜጋ ናይ ሓድነት ጻውዒት ብሓባር ዝቐርበሉ መድረኽ ኮይኑ እንተዝዛዘም ንናይዚ ቅንያት ውዕሎና ታሪኻውን ዝበለጸ ኣፍራይን ምገበሮ ኔሩ ዝብል ርእይቶ ኣለና።

ሕጂውን በዚ ኣጋጣሚዚ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ክንብል ብዘይ ተጉላባነት ተቐራሪብና ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓባራዊ ዕዮ ንጠርነፍ ዝብል ዳግማይ ጻውዒትና ንኹለን ውድባት ነቕርብ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ቀሪብና ሓሳብና ንኽንገልጽ ንዝሃብኩምና ዕድል ደጊምና እናኣመስገንና ዕላማታት ናይዚ ፌስቲቫል ሸቱኡ ክወቅዕ ዘለና ልባዊ ትምኒት ንገልጸልኩም።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ!!
ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታት ኤርትራ!!

ክፍልዝጊ ገብረመድህን
ኣቦመንበር ፈጻሚ ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ
ፍራንክፉርት, ዕለት 04. 08. 2018

ሎሚ ኣብ ኤርትራ መልሲ ዝህብ እዩ ዘየለ እምበር፡ ስለምንታይ?” ኢልካ ክትሓትት ዘገድዱ ተርእዮታትሲ መሊኦም እዮም፡ ንኹሉ ንኤርትራ ዝምልከት ናይ ስለምንታይ ሕቶታት ምዝርዝዛር ከም ዘጸግም ርዱእ ኮይኑ፡ ዝተወሰኑ ምዝርዛር ግና ዘጸገም ኣይኮነን፡

ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ከም ዝሕብሮ ህዝቢ ኤርትራ ብመጽንርቲ እዚ ይጎድሎ ዘይበሃል ምእንቲ ነጻነት ሃገሩ ዝኸፈሎ መስዋእትን ዋጋን ብኹሉ መለክዒ ተጠቃሚ ኣይኮነን; እኳ ደኣ ቅድም ዝነበሮ መሰላት ኣብ ዝተቕንጠጠሉ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ። እዚስ ስለምንታይ?

ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራ ብሕገመንግስቲ ናይ ዘይምረሓ ሃገራት ኣብነት ምጥቃስ ከድሊ እንከሎ ቅድሚት እትስራዕ ኮይና ኣላ። ብመንጽርቲ ህዝባ ኣዝዩ ሕጊ ዘኽብር ምስ ምዃኑ እዚ ህልዊ ኩነታት ንኤርትራ ውርደት እዩ። በቲ ካልእ መልክዑ ክረአ እንከሎ ህግደፍ ህዝቢ ዝመርሓሉ ምስቲ ዝምራሕ ህዝቢ ዝኣተዎ ውዕል የብሉን። ከምኡ ብምዃኑ ከኣ እቲ ዲክታቶር መቆጻጸሪ ዘየብሉ ፊን ከም ዘበሎ ንክኸይድ ዕድል ከፊትሉ ከም ድላዩ ይዕንድር እነሆ። ግን ስለምንታይ?

ኣብ ኤርትራ ንሓደ መንግስቲ፡ መንግስቲ ካብ ዘብልዎ ኣካላት፥ ሓጋጊ፥ ፈጻምን ፈራንድን የለዉን። ዋላ ብደረጃ’ቲ በይናዊ ገዛኢ ውድብ ህግደፍ ናይ ባይቶ ናይ ፈጻሚ ዝበሃል ትካላዊ ኣሰራርሓን ኣወሳስናን የለን። ክንዲ ኩሎም ሓደ ዝዓወነ ሰብኣይ ከም ድላዩ ይገብር፡ እዚኸ ስለምንታይ?

ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ የለን፡ ዜጋታት ብዝኾነ ገበን ተኸሲሶም ምስተኣስሩ ካብቲ ካብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝበዝሕ ግሉጽን ሚስጢራውን ኣብያተ-ማእሰርቲ ኣበይ ቦታ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጡን። ብቤተሰቦምን ሃይማኖታዊ መራሕቶምን ኣይብጽሑን፡ ሓበሬታ ንቤተሰቦም ኣይወሃብን። ጉዳዮም ተጻርዩ ተኸሲሶም ዋላ ንስሙ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ኣይቀርቡን። ሳሕቲ ዝቐርቡ ኣካላት ከኣ ወይ ባዕላቶም ወይ ጠበቓ ኣቒ`ሞም ኣይከላኸሉን። ስለዚ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ተኣሲርካ ማለት ተፈሪዱካ ማለት እዩ። እዚው ንስለምንታይ?

ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ብዝኾነ መልክዕ ናይ ምግላጽ መሰል የለን፡ ካብቲ መንግስቲ ክበሃለሉን ክዕለለሉን ዝደልዮን ተሰሪሑ ዝዝርጋሕን ወጻኢ ሓሳብ ምቕራብ ገበን እዩ፡ ሓሓሊፉ “ከምዚ ክትብል ትሓስብ ኣለኻ” ተባሂልካ ምእሳርውን ዝውቱር እዩ። እሞ ስለምንታይ?

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሚድያ ዝርካቡ ኩሉ ናይ መንግስቲ እዩ፡ ዝህቦ ኣገልግሎት ከኣ ዘይሩዘይሩ ንዋንኡ ምግልጋልን ምሕላውን እዩ። ናይ መንግስቲ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ስምዒት ዘንጸባርቑ ናይ ብሕቲ ሚድያ ክልኩል እዩ፡ ዝኣመንካሉ ሃይማኖት ምስዓብ’ውን ኣይፍቀድን። ስለምንታይ?

ኤርትራውያን ስለምንታይ ጉዳይ ምርጫታት ዝተፈላለዩ ብተለቪዥናት ኣብ ምርኣይ ጥራይ ይውሰኑ። ንሳቶምከ ከምቶም ብሚድያ ናይ ምምራጽ መሰሎም ክጥቀሙ እንከለዉ ዝዕዘብዎም ዝመርሕዎም ናይ ምምራጽ መሰል ዘይህልዎም። ከምኡ ንክኾነሎምከ ዘይሓቱን ንምትግባሩ ዘይቃለሱን፡ እዚውን ካልእ ስለምንታይ።

ኩልና ከምእንፈልጦ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ተዓጽያ ናብ ኣብ ሕድሕደን ዘይራኸባ ናእሽቱ ኮለጃት ከም ዝተጎዘየት ፍሉጥ እዩ። ንሱ ከይኣክል ተመሃሮ መላእ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ካብ ወለዶም ተፈልዮም ኣብ ሓንቲ ካለኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳዋ ኣብ ትሕቲ ውተሃደራዊ ምምሕዳር ክመሃሩ ግዱዳት እዮም። እተን ብዙሓት ምሁራት ዘፍረያ ኣብ በበይኑ ኩርነዓት ሃገርና ዝርከባ 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ተዓጽየን እየን። እዚኸ ስለምንታይ?

እቲሃገራዊ ኣገልግሎትዝብል ስም ዝተዋህቦ ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኣብ ክንዲ ከምቲ ክጅመር እንከሎ ዝተሓስቦ 18 ኣዋርሕ ዝኸውን ናብ ደረት ዘየብሉ ግዜ ተቐይሩ። ብሰንኪዚ ከኣ ብዙሓት መንእሰያት ኣይካብ ትምህርቲ ኣይካብ ሓዳር ዘርሞዘርሞ ከም ዝተረፉ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ብሰንክዚ ኣብ ጉዕዞ ናብ ስደትን ኣብ ስደተን ኣደዳ ዘይተኣደነ ጸገማት ይኾኑ ኣለዉ። ግና እዚ እውን ስለምንታይ ኣይተባህለን፡

ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ካብ ኤርትራ ናብ ካልእ ሃገር ክንቀሳቐሱ ወይ ኣይክእሉን እዮም ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ጽኑዕ ምቁጽጻር ዝወሃብ መሰል ኮይኑ ኣሎ። እዚ መሰልዚኸ ስለምንታይ ይንፈግ?

ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተባርዐ ውግእ እቲ ነቲ ውግእ ከም ዝጀመረ ብዓለምለኻዊ ናይ ምጽራይ ኣካል ዝተመስከሮን ክኽሕስ ዝተገደደን ጉጅለ ህግደፍ ብዝኣመኖኳ 19 ሺሕ ኤርትራውያን መንእሰያት ተሰዊኦም። ነዚ ሓቢኡ እዩ ከኣ ዲክታተር ኢሳይያስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክቕበል እንከሎ “በቲ ውግእ ኣይከሰርናን” ዝበለ። እሞ ድማ ናብቲ ቅድሚ ውግእ ክግበር ዝኽእል ዝነበረ ከምስል ዝነጸጎ ዝርርብን ወደኽደኽን ተመሊሱ። እዚ’ውን ሰለምንታይ ክበሃል ዝግበኦ’ዩ።

ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ምስ ሃበ፡ ዶብ ኣብ ባይታ ንከይምልከት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥይጥይ ምስተራእየ፡ ኢሳይያስ ከምስል ብናይ ሓሶት ብነድሪ “ዶብ ከይተጠረረ ዘተ ዝበሃል ኣሽካዕላል እዩ” ክብል ጸኒሑ። በዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ን17 ዓመታት ጅሆ ሒዝዎ ጸኒሑ። ሕጂ ግና በዚ መጸ ከይተባህለ ዘተ ምቕባል ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ምምልካት ዶብ እውን ጠንጢንዎ ኣዲስ ኣበባ ከይኣኸሎ ክሳብ ሃዋሳ ከይዱ ጋብን ፈረስን ተሰሊሙ። ፍቕሪ ሰማእታት ኤርትራን ሕግን ዘይኮነስ፡ ፍቕሪ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ስዒርዎ ክቆጻጸ እንከሎ ንዝተዓዘቦ ገሪምዎ። ሕጂ’ውን ስለምንታይ?

ህግደፍ ከም ቁርን ኣስሓይታን ካብ ዝፈርሖ ጉዳያት ሓደ ካብ ናቱ ዝተፈልየ ርኢቶ እዩ። እዚ ናይ ርኢቶ ፍልልይ ናብ ተቓውሞ ኣብ ዝምዕብለሉ ድማ የዕበድብዶ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ ዓለም እትፈልጦ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ “ዋላ ትንፈር እምበር ጤል እያ” ብዝዓይነቱ ኣይቅበሎን እዩ። ሓሓሊፉ ክጸቦ እንከሎ ከኣ ብወያነነት ይኸሶ። ከምቲ ደርጊ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ብናይ ኣዕራብ ፔትሮ ዶላር ዝተገዘ ገይሩ ዝኸሶ ዝነበረ። በቲ ሓድሽ ዓርኩ ዲና መራሒኡ ክንብሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ንተቓወምቱ ተቓወምቱ ዘይኮኑስ መወዳድርቱ ገይሩ ዝገልጾም ቋንቋ’ውን ናብ ልቡ ኣይምለስን። ናይ’ቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መልእኽቲ ናብኡ’ውን ዝጥምት ምዃኑ ንዝተረድኦ ኣይመስልን። እቲ ዘገርም ከኣ ናቱ ጽዕነት ኣቐሚጡ ንዳውድ ኢብሳ ሓደ ካብ ነባራት መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ንለማ መገርሳን ኣብ ኣስመራ ክሽምግል ዘይምሕናኹ እዩ። ስለምንታይ?

እምበኣር እቲ ናይ ኤርትራ ስለምንታያት ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ፡ ከምቲ “ዘረባን መዓንጣን ቆሪጽካ እምበር ስሒብካ ኣይውዳእን” ዝበሃል ስለምንታያትና ኣብዚ ከነቋርጽ። እዚ ስለምንታያት’ዚ ናብ ጉጅለ ህግደፍ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ከምቲ “ፈሊጡ ዝደቀሰስ ሓራሚ ነይንቕንቖ” ዝበሃል፡ ህግደፍ ሓሲብሉ ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰታት፡ ገበናትን ጥሕሰታትን ስለ ዝኾነ፡ እንተ ሓተትናዮ’ውን ከምዘይምልሰልና ስለ እንፈልጥ “ስለምንታይ?” ኢልና ኣይንሓቶን ኢና፡

ስለዚ እዚ ለስምንታይ ናብቲ ናይዚ ግህሰታት ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ምኽንያቱ ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ተሰካሚ ንሱ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ። ካብዚ በደልዚ ሓራ ክወጽእ ዘለዎ ከኣ ባዕሉ ብቓልሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ። እቲ ናይ ካልኦት ኣበርክቶ መመላእታ እዩ።