ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. 2019

ጋዚጣዊ መግለጺ

ክቡር ደላይ ፍትሕን ሰላምን ተቓላስይ ሕዝቢ ኤርትራ፡


ከም`ቲ ልሙድ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ዚካየድ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ፡ ሎሚ ዓመት፡ ኣብ ሰነ 21-23 2019፡ ኣብ ከተማ ኦክላንድ፡ ካሊፎርኒያ፡ ሕ.መ.ኣ. ብዓወት ተዛዚሙ። ቀንዲ ዕማም ናይ`ዚ ዓመታዊ ዳግመ-ርክብ እዚ ነቲ ምስ ዕድመና ተነጻጺሩ ሓጺር፡ ግን ከኣ፡ ንመንነትናን እንታይነትናን ኣብ ምውሳን ዓቢ ተራ እተጻወተ፡ ብትርጉሙ ተወዳዳሪ ዘይብሉ፡ ንነጻነት ሃገርና፡ ንመሰልን ማዕርነትን ህዝብና ኣብ ምቅላስ ናይ ዘሕለፍናየን ዓመታት ግዜ፡ ኣብ ነንሕድሕድና ዚፈጠሮ ብዚኾነ ዋጋ ዘይዕደግ ሕውነትናን ብጻይነትናን ምሕዳስን ቀጻልነቱ ምርግጋጽን`ዩ። ኣብ ርእስ`ዚ፡ ዓመታዊ ዳግመ ርክብና፡ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎና ብዛዕባ ዘጋጠሙ ኣገደስቲ ተረኽቦታት፡ ብግብሪ ናይ ዚተሳተፉ፡ ብኣካል ናይ ዚወዓሉ ተጋደልቲ ተዘክሮታት ይሰምዕን ንመጻኢ ከም መወከሲ ታሪኽ ንኸገልግል ይምዝግብን ይዕቅብን። ብተወሳኺ እዚ ርክብ`ዚ ካብ ዚሓለፈ ናይ ቃልሲ ተመክሮና ኣብ ዚተፈላለየ ናይ ቃልሲ መዳያት ዘጋጠሙ ሽግራት፡ ዝተቐስሙ ተምክሮታት፡ ብዕምቈት ኣብ ክትዕ ብምውራድ፡ ብሓድሽ ኣረዳድኣ ብምግንዛብ፡ ንመጻኢ ሃገርና ንምህናጽ ዘለዎ ተራ ንምልላይ  ይህቅን።

ELF Reunion.2

ብዘይካ`ዚ ኣብ ላዕሊ ዚተጠቕሰ ልሙድ መደባት፡ ዳግመ-ርክብና ከም ተወሳኺ ግን ከኣ ኣገዳሲ ዕማም ዚወስዶ ጉዳይ ምእላይ ንሃገሮም ክኣትዉን ክእለዩን ዘይተፈቕደሎም፡ ኣብ ሃገር ሱዳን፡ ኣብ ከተማ ከሰላ ዝርከቡ፡ ኣብ ሓርነታዊ ተጋድሎ ዚሰንከሉ ናይ ቃልሲ ብጾትና`ዩ። እዚ ጉዳይ`ዚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘለዉ ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ነበርን ሰናይ ሕልና ዘለዎምን ብዚገብርዎ ደገፋት ዝጽወር`ኳ እንተኾነ፡ ዳግመ-ርክብና ፍሉይ ኣትኩሮ ብምሃብ፡ ምስ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ብምትሕብባር፡ ነዚ ጉዳይ ዚገጥሞ ሽግራት ብምልላይ ፍታሕ ንምርካብን፡ ገንዝብ ኣብ ምውፋይን ዝልለ ተራ ይጻወት።

እዚ ርክብ`ዚ ዋላኳ ዳግመ-ርክብ ናይ ኣባላት ተ.ሓ.ኤ ነበር ኮይኑ ዚልለ እንተኾነ፡ ብግብራዊ ተሳትፎ ግን፡ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡ ኣብ ኣየናይ ውድብ ኔሩ፡ ብረት ዓጢቑ ተቓሊሱዶ ወይስ ኣይተቓለሰን፡ ሕጂ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ርእይቶ ኣለዎ ብዘየገድስ፡ ዚኾነ ዜጋ ንኽሳተፎ ዚፈቅድ ክፉት ርክብ`ዩ።  በዚ ድማ፡ ንብዙሓት ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ዘይነበሩ ጉዱሳት ዜጋታት፡ ብተሳትፎኦም ተመክሮ ተ.ሓ.ኤ. ብዘይተኸለሰ መልክዑ ክሰምዕዎን ክመሃርዎን ዘኸእል ዕድል ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንዚካየድ ክትዓት ኣብ ምህብታምን መዕሟቕን ዚልለ ኣበርክቶ ዚገብሩ`ውን ብዙሓት`ዮም።

ናይ 2019 ሻቡዓይ ዓመታዊ ዳግመ-ርክብ ፍሉይ ዚገብሮ፡ እዚ ኩላትና እንነብሮ ዘለና፡ መላእ ህዝብና ልዕላውነት ሃገር ንምዕቃብ፡  ግዘኣተ-ሕጊ ንምንጋስ፡ ፍትሕን መሰልን ንምርግጋጽ፡ ሰላምን ራህዋን ንምስፋን ኣብ ወሳኒ ጽምዶ ኣትዩ`ሉ ኣብ ዘሎ ኣገዳሲ ኩነታት ምክያዱ`ዩ። ብርግጽ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡ ሰበኣይ ይኹን ሰበይቲ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ይኹን ኣብ ስደት፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብሓደ ድምጺ ይኣክል ንመግዛእቲ ዲክታቶራዊ ስርዓት ህግደፍን መራሒኡ ኢሳያስ ኣፈወርቅን፡ ይኣክል ንልኡላውነት ሃገር ዚግህስ ከዳዕ ግዳማዊ ዝምድናታት፡ ይኣክል ንስደትን ምብትታንን፡ ይኣክል ንደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ይኣክል ንፍትሒ ኣልቦ ማእሰርትን መቕዘፍትን፡ ይኣክል ንግህሰትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላትናን መራሕተንን፡  ይኣክል ንውሽጣዊ  ምምቕቓላትን ግዳማዊ ውግኣትን ምርጻማትን ብዝብል ሓባራዊ ድምጺ ተላዒሉ፡ ኣንጻር ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጥምጥም ዝርከበሉ ዘሎ እዋንዩ። በዚ ድማ ዳግመ-ርክብና፡ ነቲ “``ንሕሉፍ ዝለዓለ ክብሪ እናሃብና፡ ንትስፍው መጻኢ ንርኢ`` ዝብል ጭርሖኡ እሙን ብምዃን፡ ነዚ ኣዚዩ ዘተስፉ መጻኢ ዘበሰረ፡ ናይ መንእሰያትና ዘሐብን ተሳትፎ ዘመስከረ፡ ኣብ መጻኢ ማሕበረ-ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ሃገርናን ህዝብን ግዙፍ ሳዕበናት ዘለዎ ታሪኻዊ ተርእዮ`ዚ ብዕትበት ክዝትየሉ፡ ኣብኡ ዘለዎ ርእይቶ ክገልጽ ናይ ግድን ይገብሮ።

ናይ ተ.ሓ.ኤ. ገዳይም ተጋደልቲ ደግመ-ርክብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ኣብ ሃገርና፡ ንምውዳቕ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ስዒቡ ዚተተኽለ ዘይሕጋዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ትጽቢታት ህዝብናን ሃገርናን ናይ ዝፈጸሞ ክድዓትን ጥልመትን ውጽኢት ኮይኑ ዚተጋህደ ኩሉ ሜዳያዊ ሃገራዊ ውድቀታትን ዕንወታትን ኣብ ክጽወረሉ ዘይክእል ደረጃ ብምብጽሑ ዚተላዕለ ሓቀኛ ህዝባዊ ምንቅስቓስ`ዩ ኢሉ ይኣምን። ከም ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ነበር ከኣ፡ ዋላኳ ውድብና ካብ ህልውና ዓዲ ምውዓሉ ናይ ሓደ ውድብ፡ ብኡ ኣቢሉውን ናይ ሓደ ጉጅለ፡ ወይ ውልቀሰብ ዲክታቶሪያዊ ዓብላልነት ኣብ ሃገርና ናይ ምስፋን ሓደጋ መጠንቀቕታ ጻወዒት እንተነበረ፡ እቲ ከም ሓሳብ ንቃለሰሉ ኔርናን ኣለናን ኢልና እንኣምነሉ ካብ ህላውነትን ቀጻላነትን ነጻን ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ጀሚሩ፡ ንሓድነትን መሰልን ማዕርነትን ህዝብና፡ ንምዕባለ ቁጠባና፡ ንትንሳኤ ባህልና፡ ንርግኣትን ሰላምን ሕብረተሰብና ዚነበረና ቀልዓለም ዘይብሉ ባህጊን ዘይረዊ ህርፋንን ኩሉ ግዜ ካብ ኣእምሮና ኣይገለለን። ነዚ ቅዱስ ዕላማታትን ባህግታትን ኣብታ እነፍቅራ ሃገርና ህያው ንምግባሩ ዝዓለመ ተባዕ ናይ ህዝብና ናይ ይኣክል  ምልዕዓል ድማ ፍሉይ ትርጉም ይህበና ። በዚ ድማ ነዚ ምንቅስቓስ`ዚ ብምሉእ ልብና ክንድግፎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዓወት ንምብጽሑ፡ ኣብ ጎኒ ቃልሲ  ህዝብና ተሰሊፍና፡ ኩሉ ዚከኣል ከነበርክት ታሪኻዊ ሓላፍነት ክም እንስከም ይርደኣና። በዚ ኣጋጣሚ ድማ፡ ነዚ ምንቅስቓስ ዘለና ዘየማትእ ደገፍና እናኣረጋገጽና፡ ኩላትና ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ነበር፡ ናይ ሕጂ ፖለቲካዊ ርእይቶናን ውድባዊ ኣባላነትናን ብዘየገድስ፡ ብስሙር ድምጺ፡ ኣብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብምስታፍ፡ ናይ ቃልሲ ተመክሮና ንረብሓ ሃገርና ብዘገልግል ከነውዕል ንጽውዕ። 

ዓወት ምእንቲ ደሞክራስን ፍትሕን ንዚካየድ ቃልሲ ህዝና!

ውድቀት ንኣረሜናዊ ስርዓት ህግድፍን ኮራኩሩን

ነጻን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር!

ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ንሰማእታትና!

  ዓመታዊ ንግደት ማርያም ደዓሪ ኣብ ሳን ሆዘን ከባቢኣን  

          

 

ዕድመ ንኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ሰላምን ፍቅርን

ዓመታዊ ንግደት ደዓሪ ንቀዳም ሰነ ዕለት 1, 2019 ከነውዕሎ ተቀሪብና ኣሎና። ኩሉ ኤርትራዊ ደለይቲ ሰላምን ፍቅርን ምሳና ሓቢርኩም ንክትጽልዩን ብሓጎስ ንክትውዕሉን ንዕድመኩም። ጸሎት ምህለላ ማርያም ዝጅምረሉ ግዜ ስዓት 12 ፋዱስ ኢዩ።

ብደሓን ምጹ!

ANNUAL PILGRIMAGE OF MARIAM DAARI IN THE BAY AREA!

ALL ERITREANS IN THE GREATER BAY AREA WHO LOVE PEACE ARE INVITED TO THE ANNUAL MARIAM DAARI PILGRIMAGE. THIS IS A DAY THAT WE COME TOGETHER FOR FAMILIES, PRAYER, PLAY, AND FUN.

WELCOME!

DATE JUNE 01, 2019

LOCATION: KELLY PARK (FAMILY CENTER)

                         1600 SENTER ROAD

                         SAN JOSE, CA 95112

PRAYER TIME: 12:00 P.M.

PROGRAMS INCLUDE CHILDREN AND ADULT ACTIVITIES.

PLEASE JOIN US FOR A QUALITY TIME.

THE BAY AREA CATHOLIC COMMITTEE

ንሕሉፍ ዝለዓለ ክብሪ እናሃብና ንትስፍው መጻኢ ንርኢ!

Zeggay keleta B 1ብዕረፍቲ ኣቦናን ሓውናን ጸጋይ  ቀለታ ሰንጋል፡  ነቲ ክቡር ሕያዋይ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ተኸቲልኩም ንምጽንናዕና፡ ኣብ ከተማ ስቶኮልም ካብ ዕለት 18-02- 2019 ክሳብ 21- 02- 2019 ኣብ ፓርቲለ ከኣ ካብ ዕለት 23-02-2019 ክሳብ 24-02-2019 ምስ ሙሉእ ትሕዝቶኩም  ዝደኸምኩም ብጾት ፡ መታዓብይቲ ፡ ኣሕዋት ፡ መሓዙት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከኣ ብስልክን ብኢ መይልን  ዘጻናናዕኩምና  ሕሰም  ኣይትርከቡ  ብምባል  ብልቢ ነመስግን። 

ሰላምን ቅሳነትን ንህዝብና !!!

ምሉኣት ስድራ ቤት

 

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ 31 ሓምለ 2018 ናይ ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ ዜና ዕረፍቲ ተሓቢሩ።

ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጣዊ ቃልሲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከበርክት ድሕሪ ምጽናሕ ብ1966 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ ኣብ ዝተፈላለየ መሪሕነታዊ መደባት ኣገልጊሉ። ካብ ዝተዋስኣሎም መደባት ኣባል ገድላዊ ባይቶን ኣባል ውተሃደራዊ ስታፍን መራሕ ብርጌድን ነይሩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ውግኣት ንሰራዊት መሪሑ።

ኤርትር ናጻ ድሕሪ ምውጻኣ ድማ ሓደ ካብቶም፡ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ቃልስታቶም ክቕጽሉ ዝመረጹ ኣባላት መሪሕነት ተሓኤ እዩ።

ንስዉእ ተስፋይ ተኽለ መንግስተ ሰማይ የውርሶ ፤ ንኹሎም በተ ሰቡን ፈተውቱን ድማ ጽንዓት ይሃቦም ኣናበልና ናይ ሓዘኖም ተካፈልቲ ምኻንና ንገልጽ።

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ጅግና ገዛኢ ኪዳነ ወዲ ኤረ

ድሃይካ ሰሚዔ ብወረ

ሰሚዖምዶ ስመጃና መደረ
ሓርበኛ ተቓላሳይ ብዓል ስረ
ሃገረይ ክብል ዝመደረ
ንመስል ህዝቡ ዝደኸመ ዝጸዓረ

ብምኽንያት ሞት ናይ ክቡር በዓል ቤተይ ዘቢብ ማና ግደይ ተኻፈልቲ ሓዘና ኮንኩም ብኣካል፡ ብተሌፎን ኮነ ብኢመይል ንዓና ከተጸናንዑን ከተበራትዑን ዝጸናሕኩም ቤተሰብን፡ ፈተውትን፡ ኣዕሩኽን፡ ናይ ዓላማ ብጾትን ኩሉኹም ምስ ክቡራት ደቀይ ኮይነ የቐንየልና እብል። ሕሰም ኣይትርከቡ።

ኣስካሉ ኣብራሃም

በዓልቲ ቤት ነፍሲሄር ዘቢብ ማና ግደይ

ኮሎምቦስ, ኦሃዮ