ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ኤርትራዊ መንእሰይ ብሰንኪ ዘየናሕሲ ወጽዓ ህግደፍ ኣብ ሃገሩ ክነብር ስለ ዘይከኣለ፡ ከም ምርጫ ናብ ስደት ካብ ዘምርሕ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ። ክሳዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት እውን ኤርትራ ምስተን ካብ  ህዝበን ብብዝሒ ዝተሰደ ከም ኣፍጋኒስታንን ሱሪያን ዝኣመሰላ ቀዳሞት 10 ሃገራት ተሰሪዓ ትርከብ። መጀመርታኡ እምበር መወዳእቱ ዘይፍለጥ መደብ ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ካብቶም ኤርትራውያን ብብዝሒ ክስደዱ ዘገደድዎም ጸረ ህዝቢ ተግባራት ህግደፍ ሓደ እዩ። እቲ ተገዲዱ ሃጽ ኢሉ ዝተሰደ ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ስደት ግዝያዊ መዕገሲ እምበር መሰረታዊ መፍትሒ ከምዘይኮነ ይርዳእ እዩ። እቲ መሰረታዊ መፍትሒ ነቲ ጠንቂ ስደት ካብ ሱሩ ምውጋዱ ምዃኑ ብምርዳእ ኣብ ዝተፈላለየ መልክዕ ቃልሲ ኣንጻር’ቲ ጠንቂ ስደት ህግደፍ ካብ ዝስለፍ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ኣብዚ እዋንዚ ኣንጻር ናይ ሸፈጥን ሸርሕን ፈስቲቫላት ዝረአ ዘሎ ውዕዉዕ ተቓውሞታት ከኣ፡ መቐጸልታ ናይቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ መልከዓት ውዳበ ኣንጻር ህግደፍ  ክካየድ ዝጸንሐ ቃልሲ እዩ። 

ኣብዚ እዋንዚ ዝርአ ዘሎ ንህግደፍ ዘርዓደ ህዝባዊ ማዕበል ሃንደበት ዝመጸ ዘይኮነ፡ ውጽኢትን መቐጸልታን ናይቲ ንነዊሕ ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ መኸተታት እዩ። እነሆ ከኣ ከምቲ ጸባ ቅድም ንክረግእ፡ ምስ ረግአ ከኣ ተሓቚኑ ጠስሚ ንከውጽእ ብመስርሕ ክሓልፍ ዝግበኦ፡ እዚ ሎሚ ንህግደፍ ዘንቀጥቅጦ ዘሎ ማዕበል እውን መስርሑ ሓልዩ ዝመጸ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ድሕነት መንእሰያት ዓቂቡ፡ ውጽኢታዊ ንክኸውን ድማ ጥንቁቕ ስራሕ ዘድልዮ እዩ። ህግደፍ በዚ ማዕበል  ክሳብ ክንደይ ከም ዘሰንበደ እቲ ዘርእዮ ዘሎ ሽበድበድ መስካሪ እዩ። ህግደፍ ምስንባዱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ማዕበል ንምኹላፍ ዘርእዮ ዘሎ ጠንበርበር እውን ንዕዘቦ ኣለና። ነቲ ብሰንኪ ናቱ ጭቆናን ወጽዓን ዝነቐለ ማዕበላዊ ዓመጽ፣ ንካለኦት ወገናት ብናይ ምልዕዓሉ ተሓተቲ ክገብሮም እውን ንሰምዕን ንርእይን ኣለና። ከምቲ ልማዱ፡ ወዮ እቲ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝፈጸሞ ገበናት ዘየቖጥዕ ኮይኑስ፡ ነቶም ዝምክትዎ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት “ተጋሩ እዮም” ክብሎም ምፍታኑ ካሳብ ክንደይ ካብ ክውንነት ይሃድም ከም ዘሎ ዘርኢ  እዩ።

እዚ ንህግደፍን ደቀ-መዛምርቱን ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል፡ ንድሕሪት ተመሊሱ መፍቶ ህግደፍ ንከይከውን ብጥንቃቐ ክተሓዝ ይግበኦ። ህግደፍ ነቶም ናይቲ ማዕበል ተዋሳእቲ ኣብ ርእሲቲ ብልኡኻቱ ኣቢሉ ምጽላሙን ምጥቃዑን፡ በተን ዝነብርወን ሃገራት ተኸሲሶም ከም ዝጥቅዑ ንምግባሮም ዘካይዶ ዘሎ ላዕልን ታሕትን ቀጻሊ ኣሎ። ስለዚ እቲ ህዝባዊ መኸተ ሕጋዊ መስመሩ ዓቂቡ ህግደፍ ብዘይብለጸሉ፡ ልኡኻቱ ልሒኾም ብዘይኣትዉሉን ናይተን ሃገራት ሕግታት ብዘይጥሕን ብቐጻሊ ዝካየደሉ መስርሕ ክሕዝ ይግበኦ። ከምኡ’ውን ኣብ ግዝያዊ ኣጀንዳታት ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣርሒቑ ዝጥምት ናይ ለውጢ ቃልሲ  ከም ዝኸውን ምግባሩ ኣገዳሲ እዩ። ህግደፍ ዝብለጸሉ ጌጋታት ከይፍጠር ድማ ብዝከኣል መጠን ምጥንቃቕ ኣድላይ እዩ። ኣብ ርእሲዚ ኣብ ኣወዳድባን ምምሕዳርን ሃጓፍ ንከይፍጠር ምእኩል  ትካላዊ ኣመራርሓ የድሊ።

ኣብዚ እዋንዚ ካብ ኤርትራ ብሰንኪ ህግደፍ ማሕበረ-ቁጠባዊ መጻኢኦም ጸልሚቱ፡ ብጥይት ህግደፍ እናተሳሕቱ፡ ምድረበዳን ባሕርን ኣቋሪጾም ዝተሰዱ፡ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሶም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ምሒሎም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት መሰል ዑቕባ ዝረኸቡ መንእሰያት፡ ተመሊሶም መሳርሒ ህግደፍ ኮይኖም ዘለዉ ሒደት ኣይኮኑን። እዞም መንእሰያት ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ዘይኮነ፡  ተቓሊሶም ህዝቢ እውን ሓራ ከውጽእዎ እናተጸበዮም ብናይ ጣዕሳ መጸዋዕታ ተዓሽዮም ናብ ባርነት ህግደፍ ምምላሶም ንብዙሓት ወገናት ዘስደመመ እዩ። እዚ ከይኣኽሎም ብህግደፍ “እሙናት ኣገልገልቲ” ምእንቲ ክበሃሉ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣንጻር ወጽዓ ዝተሰለፉ ህዝባዊ ሓላፍነቶም ዘይዘንግዑ መሳድድቶም ሴፍ ምምዛዞም ከኣ እቲ ካልእ ዘገርም ጭካነ እዩ።

 እዚ ሒዘምዎ ዘለዉ ግጉይ ኣቕጣጫ፡ ናይ ለውጢ ቃልሲ ዘደናጒ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንዓኣቶም እውን ሓደገኛ ምዃኑ ምልክታቱ ይረአ ስለዘሎ፡ ካብ ደሓር ኣብ ጸገም ድሕሪ ምእታዎም ምጥዓስ ከሎ ጋና ከስተብህሉን ሓላፍነታውያን ክኾኑን  ይግበኦም። ናይቲ ትማሊ ናብ ኤርትራ እንተተመሊስና ክሓርደናን ክቖርጸናን እዩ ዝበልዎ ኣረመኔ ጉጅለ ኣሳሰይቲ ምዃኖም፡ ነተን ናይ ሓሶት ምኽንያቶም ኣሚነን ዘዕቆበኦም መንግስታት፡ ኣብቲ ናይ ቅድም ውሳነአን ዳግመ-ምጽራይ ክገብራ ከም ዘገድደን ክዝንግዑ ኣይምተገብኦምን። ስለዚ ደሓር ንዝመጽእ መዘዝ ተሓተቲ ምዃኖም ተረዲኦም ኢደ-እግሮም ክእርንቡ ይግበኦም። ህግደፍ ብዘይካ ገበኑ ሓቢኡ “ደገፍ ህዝቢ ኣለዎ” መበሊ ክኾንዎን ገንዘቦም ክሓልብን እንተዘኮይኑ፡ ደሓር ከም ዝርሕረሖም ከቶ ኣይዘንግዑ።

እተን ኣብ ሃገረን ኣብ መንጎ ኤርትራውያ ተቓወምትን ደገፍትን ህግደፍ ዝፍጠር ዘሎ ክሳብ ናብ ምፍሳስ ደም ዝበጸሐ፡ ንኣኽበርቲ ሕገን ዝለከመ ተረኽቦ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ጸጥታአን ተጽዕኖ ስለ ዝህልዎ ከቢድ ጾር ኮይንወን ኣሎ። ከቢድ ጾር ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ፡ መፍትሒ ክረኽባሉ’ውን ግድን ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስታተን ይሰርሕሉ ኣለዉ። ኣብዚ መዝገብ ናይቶም ኣብ ሃገርና ምንባር ከሊኡና ዝበልዎ ስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ደገፍቲ ዝኾኑ ምጽራይ፡ ቅድሚት ክስራዕ ዝኽእል ኣጀንዳ እዩ። “እቶም ክልተሻብ ዝተዛረቡ፡ ናብቲ ዝድግፍዎ መንግስቶም እንተተመሊሶም ሓደጋ ከምዘየጋጥሞም ባዕላቶም ዝመስከሩ ኣባላት፡  መሰል ስደተኛ ናይ ምሕላው ግዴታ ስለ ዘየብልና ናብ ሃገሮም ክንመልሶም ኢና” ዝብሉ መንግስታት ድምጾም ብጋህዲ ይስማዕ ኣሎ። ስለዚ እዞም መንግስታት ከምቲ “ብሰንኪ ንቑጽ ይነድድ ርሑስ” ዝበሃል፡ ዘካይድዎ ምጽራይን ዝወስድዎ ስጉምትን  ፍትሓዊ ንክኸውን ንምሕጸን።

ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብዚ ናይ ዓለምና ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ነናቶም ርኢቶ ከም ዝህልዎም ርዱእ እዩ። ደገፍቲ ህግደፍ ኪኖ እቲ ጉጅለኦም ዘካይዶ ዘሎ ጸለመ ምንብድባድ ካልእ ምርጫ ከምዘየብሎም ውሁብ እዩ። ኣንጻር ህግደፍ ዝተሰለፉ ሓይልታት ለውጢ ብኣንጻሩ፡ ነቲ ማዕበል ብደቂቑ ክንከታተሎን ከንዕኩኾን ይግባኣና።  ጉድለታት ክህልዉዎ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ። ይኹን እምበር፡ ”ወዮ ህዝባዊ ማዕበል ከይዕንቀፍ” ኣብ ኣተሓሕዛና ነቲ ዝጐደለ ናብ ምምላእን ምእራምን ዘድህብ እንተዘይ ኮይኑ፡ ነቲ ንኡስ ድኽመት ኣግዚፍካ ብምቕራብ መፍቶ ህግደፍ ከይከውን ክንጥንቀቐሉ ይግበኣና።

Sunday, 10 September 2023 09:52

Dimtsi Harnnet Sweden 09.09.2023

Written by

Site logo image

Martin Plaut posted: " Source: Human Rights Concern - Eritrea 7 September 2023 Over the past decade, hundreds of thousands of Eritreans have fled to escape from severe human rights violations amounting to crimes against humanity, as has been documented by the UN Com" Martin Plaut

 

Martin Plaut

Sep 8

Source: Human Rights Concern - Eritrea

7 September 2023

Over the past decade, hundreds of thousands of Eritreans have fled to escape from severe human rights violations amounting to crimes against humanity, as has been documented by the UN Commission of Inquiry on Eritrea

Eritreans continue to flee indefinite military conscription, religious persecution, and political repression, and seek asylum across the world. 

Those who remain in Eritrea live in a climate of fear, oppression, and with severe restrictions on their daily lives, including on the right to food, to move, and to assemble. 

Those who have managed to flee the country still face intimidation and extortion from the representatives of the Eritrean government abroad. They have family members who are still in Eritrea, and who remain vulnerable. They are directly impacted by the activities of Eritrea’s embassies in the respective countries that they live in. These activities include extortion, and threats and intimidation aimed at preventing mobilized and organized opposition against the draconian policies of the Eritrean Government. 

The Eritrean Government, through its diplomatic missions, has for a long time, engaged in suppressing diaspora activism through transnational repression, aimed at deterring, silencing, and punishing those engaged in the struggle for human rights. 

Most Eritreans in the diaspora are survivors of human rights abuses at the hands of the Eritrean Government who have managed to escape and secure safety in Western democracies. Many are desperate to use their newfound freedom to voice their concerns over the continued human rights abuses affecting their families, and Eritreans in general, including by raising awareness about the Eritrean Government abuses and calling on host countries’ governments and international institutions to pressure the regime in Eritrea to stop these violations.

Meanwhile, the Eritrean Government, through its agencies and embassies abroad, has continued to target diaspora activists, going so far as using their supporters to threaten their physical safety. Eritrean Embassies and other representations abroad have been utilized, predominantly, to surveil and monitor the activities of Eritrean asylum seekers and the regime’s opposers, refusing consular services, controlling, indoctrinating and extorting. 

Crucially, Eritrean Embassies also regularly organize political community events aimed at raising badly needed foreign currency. These regularly held community and cultural events are critical for the Eritrean Government to garner popular and financial support. 

It is worth pointing out that, the money generated from such ‘community and cultural events’ is never used to benefit the communities, but is siphoned off into government’s coffers and used to empower the regime to maintain its grip on power and continue repressing the Eritrean people inside the country.

Many of those who participate in these events are asylum seekers who claim to have escaped repression at the hands of the Eritrean regime and sought protection from their host countries. They are essentially supporting the very regime they sought protection from.

Against this backdrop, many diaspora activists have started working to ensure the so-called ‘community and cultural events’ that are organized by the Eritrean Embassies are stopped. To this end, they have alerted host countries’ governments asking them to reject requests for permits for such ‘community and cultural events’, and in many instances they have succeeded. 

The Eritrean Government has responded to such efforts by Eritrean diaspora activists by encouraging violent response, going as far as to organize and arm its loyalists. 

The recent violence in Tel Aviv, Israel, and the response from the Eritrean Embassy in Israel, has demonstrated that the Eritrean government intends to pour gasoline on the fire by denying that those opposed to it are Eritreans. The truth is that everyone opposing or supporting the Eritrean government in Israel are Eritreans who fled persecution, and who took risks to trek a dangerous and perilous journey from Eritrea to Israel to seek asylum and protection. It is appalling to see those who have claimed persecution supporting the very regime that persecuted them and that continues to violate the rights of the entire Eritreans inside the country.

It is also worth pointing out that the Eritrean Embassy in Israel has hired lawyers to represent its loyalists who partook in the recent violent clashes in Tel Aviv, while calling the activists on the other side ‘hooligans’ and ‘motley group’.

While condemning the violence, it is also imperative to remind host countries, and in this instance the Israeli Government, to appreciate what the root cause is, and who the genuine asylum seekers are. The Eritrean Government through its embassies and agents should not be allowed to intimidate, extort, and threaten Eritreans who have fled its draconian rule in the very places they have sought protection in. 

We also call on host countries to enforce their asylum laws against those who explicitly provide material and political support to the very regime they claim to have fled from. ------
Human Rights Concern - Eritrea (HRCE)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+44 7958 005 637

www.hrc-eritrea.orgSite logo image

Martin Plaut posted: " Source: Ha'aretz Israel has had diplomatic relations with the autocratic Eritrean regime for three decades. But security ties have been kept secret, and most of what in known about them are due to foreign media reports whose veracity is debatableShare" Martin Plaut

 

Martin Plaut

Sep 3

Source: Ha'aretz

Israel has had diplomatic relations with the autocratic Eritrean regime for three decades. But security ties have been kept secret, and most of what in known about them are due to foreign media reports whose veracity is debatable Share in FacebookShare in TwitterShare in WhatsApp

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-09-03/ty-article/.premium/tel-aviv-riots-put-spotlight-on-israels-covert-ties-with-eritreas-dictator/0000018a-5a36-d477-af8f-fa7e3a590000">Send in e-mailSend in e-mailSaveSave article to reading listZen ReadPrint article

Eritrean protesters clash with Israeli riot police in Tel Aviv, Israel, on Saturday.

Eritrean protesters clash with Israeli riot police in Tel Aviv, Israel, on Saturday.Credit: Ohad Zwigenberg /APAmir Tibon

Sep 3, 2023 12:26 pm IDT

The violent clashes in Tel Aviv over the weekend between supporters and opponents of the regime in Eritrea, and between many of them and the Israel Police, have pointed a spotlight on the diplomatic and security ties Israel maintains with the African country.

Diplomatic ties between the two countries have existed for three decades and are relatively open and aboveboard. But there is a security element that has been shrouded in secrecy; most of what is known about it is from foreign media reports, whose reliability is debatable.

Eritrean protesters clash with Israeli riot police in Tel Aviv, on Saturday

Eritrea has an embassy in Israel, but does not currently have a permanent ambassador – a temporary appointee fills the role with a small staff at his side. The Israeli embassy in Asmara has been unstaffed for years, among other reasons because Eritrea closed its borders during the COVID pandemic.

“Quite a few foreign embassies are in the same situation,” a Foreign Ministry source knowledgeable about the situation told Haaretz.

The two countries formed diplomatic relations in the 1990s after Eritrea became independent. Since independence, the country has known only one ruler, the dictator Isaias Afewerki, who turned the country into one of the most isolated and totalitarian states in the world today. Nevertheless, Israel maintained ties with Eritrea over the years both on the diplomatic and security planes. At the same time, thousands of Eritreans fled to Israel, many of them trying to avoid being drafted.

In 2019, the Supreme Court rejected a petition calling for the Israeli government to release a Foreign Ministry paper detailing human rights conditions in Eritrea. The paper could have played a role in determining the status of Eritrean refugees in Israel, but the justices accepted the government’s position that making the document public would harm bilateral relations.

The court’s ruling provided a rare peek into the relationship between Israel and the murderous regime in Eritrea, which most Israelis are unaware of.

Reports in the foreign media alleged, among other things, that there was an Israeli base in Eritrea, that the Israeli Navy operated in its Red Sea territorial waters and that Israel has listening posts in the country that provide intelligence on countries in the region. No official Israeli source has ever confirmed those allegations.

In 2017, the Houthi rebels in Yemen threatened to attack “secret bases” that Israel supposedly operated in Eritrea. It should be noted that Israel supported Ethiopia when it was fighting Eritrean rebels seeking independence, but that didn’t stop Israel and Eritrea from cooperating after the latter won its independence.

A U.S. State Department report has described the difficult conditions prevailing in Eritrea, including disappearances, torture and particularly cruel punishment of regime opponents. The country's judicial system is entirely subordinate to Afewerki and its army makes use of child soldiers. The European Union imposed sanctions on the regime in the country in 2021 following its persistent violation of human rights. 

Martin Plaut

Sep 2

Around 90 Eritreans have been wounded, with at least 4 in a serious condition, in hospitals in Tel Aviv, following a clash between supporters and opponents of the Eritrean government.

These are some images of the fighting that broke out this morning, with police responding with tear gas, live ammunition and brute force.

The Israeli authorities were warned a week ago by pro-democracy Eritreans that this would happen.

Alert about a mass event that is accompanied by violent threats on social networks

08/26/2023

Greetings,

On Saturday 02/09/2023 the Eritrean Embassy in Israel is planning a political event, the planned event accompanied by threats from its supporters, to the same extent a demonstration of opposition is planned by those opposed to the dictatorship,

Such events took place during the month of July and August around the world, such as Germany, Sweden, Great Britain, Canada and the United States, the events mentioned were stopped due to severe violence that endangered the lives of both supporters and opponents as well as civilians.

In Israel there have been such bloody events in the past that got out of control took a heavy toll on people and it took us a long time for the community organizations to calm them down, now following the events around the world and the provocations of the Eritrean ambassador and his supporters the threats of escalation have returned once again and this may lead to unnecessary bloodshed.

There is a threat testimony on Facebook of the organization of men of an organized squad that has only men today, Saturday 08/26/2023, which is intended to scare and threaten explicitly in preparation for the event next week.

In light of the above, we, as a community organization that works for the peaceful life of the community in various fields, express our concern for real fear for human life and ask the Israel Police to act to prevent violence that endangers human life.

Egon team – Eritrean New Hope Organization

Chairman Berhana Nagasi

Mahate

Eritrean New Hope Organization

 

 

Martin Plaut

Sep 2

According to Marina Menzi, media spokeswoman for the St.Gallen cantonal police, the festival was canceled by the organizers: “The organizers have realized that their festival cannot be held.”

Source: Tagblatt

Despite warnings from the authorities, an Eritrea festival to commemorate the beginning of the War of Independence took place in Oberuzwil. Demonstrators came from all over Switzerland. The police were on duty with a large contingent.

By Raphael Rohner September 2nd, 2023, 5:15 p.m

An Eritrea festival was to take place in Oberuzwil on Saturday afternoon. Several dozen people from Eritrea wanted to interrupt and prevent the festival, which brought together supporters of the dictator Afewerkis. They traveled from all over Switzerland to do this.

The festival's landlord tells this newspaper that he was warned by the police in advance, but decided not to do anything about the festival: "These people come every year. Nothing's going to happen." Meanwhile, the man was contacted by several Eritrean experts to urgently cancel the festival. “Now I have a strange feeling and, to be honest, I’m afraid to go and cancel the party.”

According to eyewitnesses, there are several familiar faces on site. Among other things, there are also supporters of a group loyal to the regime that has made the headlines and been the focus of the authorities several times in the past because of violent excesses: “Eri Blood”. Experts consider this group to be very dangerous because it carries out criminal acts on behalf of the government and takes action against opponents of the regime all over Europe. “This group can be compared to Russia’s Wagner troops,” an expert told this newspaper.

The behavior of the police caused great resentment among the people who had traveled: “Why are we being sent away while a genocide is being celebrated?” Many people didn't want to wait at the motorway exit in Uzwil, but wanted to drive to the venue anyway: “We don't believe the police that the festival is canceled! We want to see it for ourselves,” says a young woman.

According to Marina Menzi, media spokeswoman for the St.Gallen cantonal police, the festival was canceled by the organizers: “The organizers have realized that their festival cannot be held.”

It was only on Saturday morning that reports from Israel made headlines: At least four people were injured there during demonstrations against an Eritrean festival.

 

ርወጅያን ምሁር ፕሮፈሶር ሸተል ትሮቪል

ብዛዕባ ጐንጽን ኣፈታትሓኡን መጽናዕትን ምርምርን ዘካይዱ ነርወጃዊ ምሁር ፕሮፈሶር ሸተል ትሮቪል፡ ኣብ ወጻኢ ብኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ውጽኢት ክቱር ወጽዓን ድምጾም ንክስማዕ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትን ምዃኡን ገሊጾም። እቶም ፕሮፈሶር ነዚ ዝገለጹ፡ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ በርገን ሃገር ነርወይ ብ2 መስከረም 2023 መዲብዎ ዝነበረ እሞ ዝተሰረዘ በዓል ምኽንያት ብምግባር ምስ ማዕከ ዜና ነርወ ኤንቲቪ/NTV  ኣብ ዘካየድዎ ቃለ-መጠይቕ እዩ።

እቶም ካብ ግዜ ቃልሲ ንናጽነት ጀሚሮም ብዛዕባ ኤርትራ ኣፍልጦ ዘለዎም ፕሮፈሶር፡ ኣብቲ ሰፊሕ ቃለመጠይቖም፡ መንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ስደቶም ከይተረፈ፡ ተጽዕኖ ከም ዝፈጥረሎም፡ 2% ክኸፍሉ ከም ዘገድዶምን ዝበሎም እንተዘይገይሮም ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ስድረኦም ኣገዲዱ ገንዘብ ከም ዘኽፍሎምን ጠቒሶም። መንግስቲ ኤርትራ ስደተኛ ኣምሲሉ ኣብ ኤውሮጳ ሰለይቲ ከምዘዋፍር ድማ ኣቃሊዖም።  

ትሮንቮል ብ2 መስከረም 2023 ኣብ ከተማ በርገን ንስርዓት ኤርትራ ብዝቃወሙ ወገናት ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ናይ ህንጡይ መርዓዲ ጌርካ ምውሳዱ ጌጋ ምዃኑ ኣመልኪቶም፡ ብኣንጻሩ ንጡፋት ልኡኻት ስርዓት ኤርትራ ኣብ ሃገር ነርወይ ከምዘለዉ ህዝብን መንግስትን ነርወይ ከስተውዕሉ ኣዘኻኺሮም።

ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እትርከብ ህዝባ ካብ ኢትዮጵያ ናጻ ንክወጽእ 30 ዓመታት ዝተቓለሰላ ሃገር እያ ዝበሉ እቶም ፕሮፈሶር፡ እቲ ንኢሳያስ ከም ጅግና ዝውሰድ ወገን ጌጋ ምዃኑ ጠቒሶም፡ በቶም ኣብ ሃገሮም ምንባር መሪርዎም ዝተሰዱ ግና ኢሳያስ ብኣንጻሩ እዩ ኢሎም። እዚ ተጻራሪ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ከተማ በርገን ዝተራጸመ ድሕሪ ምባሎም ከኣ እዚ ተርእዮ ኣብ ቀጻሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክምዕብል እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም።

ኣዳለውቲ ናይቲ መደብኳ ነቲ ኣጋጣሚ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ኣይነበሮን እንተበሉ፡ መንግስቲ ኤርትራ ግና ንከምዚ ዝኣመሰለ መድረኽ እዩ ዝጥቀም። ተቓወምቲ ብወገኖም፡ ደገፍቲ ህግደፍ ተቓወምቲ ተመሊሶም ኣብ ስለያ ከም ዝዋፈሩ እናሓበሩ፡ መንግስቲ ኖርወይ ነዚ ተግባራት ተረዲኡ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ እቶም ፕሮፈሶር ሓቢሮም።

ኣብዚ እዋንዚ፡ በቲ ሓደ ወገን ምቁጽጻር ህግደፍ ይዳኸም ኣሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ ይሕይል ኣሎ ዝበሉ ፕሮፈሶር ትሮንቮል፡ ምኽንያቱ ድማ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ስድራቤታት ዝወስዶ ጨካን ስጉምቲ ከምቲ ናይ ቅድም ከድምዕ ዘይምኽኣሉ ዘርኢ እዩ ኢሎም።

ፕሮፈሶር ትሮንቮል፡ ኤርትራውያን ጻዕራማትን ፈተውቲ ሰላምን ምዃኖም ኣመልኪቶም፡ ኣብዚ እዋንዚ ግና ተጻረርቲ ሓሳባት የምዕብሉ ከም ዘለዉን፡ እዚ ድማ ንስርዓት ህግደፍ ዘርዕድን ውድቀቱ ዘቀላጥፍ ተርእዮ ምዃኑ ኣብቲ መግለጺኦም ጠቒሶም።

ኖርወጅያዊ ፕሮፈሶር ሸቲል ትሮንቮል ተመራማሪ ጥራይ ዘይኮኑ፡ ብሓፈሻ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ መጽናዕቲ ዘካየዱን ዝጸሓፉን፡ ኣብ 2009 ድማ The Lating Struggle for Freedom in Eritrea, Human Rights and Poletical Develpmen, 1991-2009, ብእትብል መጽሓፍ    ንህግደፍ ዘቃለዑ ደራሲ’ው እዮም።

ብሰለስተ ተቓወምቲ ውድባት ትግራይ፡ ውድብ ናጽነት ትግራይ፡ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይን “ኪዳን ንመሰረታዊ ለውጢ ኣብ ትግራይ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጽላል 7 መስከረም 2023 ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ፖሊሲ ከም ዝተበተነ እተን ውድባት ብዘውጸአኦ ናይ ሓባር መግለጺ ኣፍሊጠን። ፖሊስ ከተማ መቐለ ብወገኑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከሎ ጋና ዘይተፈቕደ ምንባሩን እቶም ወደብቲ ንግዜኡ ከቋርጽዎ ተሓቲቶም ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ፡ ብውሕልነት ከም ዝበተኖ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ መውጫ ንጋዜጠኛታት ብዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ።

ናይተን ውድባት መግለጺ ኣብቲ ሮማናት ኣብ ዝበሃል ኣደባባይ መቐለ ተጀሚሩ ዝነበረ ሰልፊ ዝተሳተፉ 50 ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ናይተን ውድባት ዝርከብዎም ኣስታት ሚእቲ ሰባት ከም ዝተኣስሩን ኣብ ልዕሊኦም ምግፋዕ ከም ዘጋጠመን ጠቒሱ። ፡ ፖሊስ ከተማ መቐለ ብወገኑ ካብቲ ቦታ ክለቁ ብፖሊስ ተመኺሮም ዝኣበዩን ህውከት ከልዕሉ ዝፈተኑን  40 ዝኾኑ  ሰባት ጥራይ ብጥንቃቐ ከም ዝተኣሰሩ ሓቢሩ።

መግለጺ ናይቶም ተቓወምቲ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ከም ዝነበረ ክጠቕስ እንከሎ፡ ፖሊሲ ከተማ መቐለ ግና፡ እቲ ዝመረጽዎ ዕለትን ቦታን ቅቡል ስለ ዘይነበረ፡ ሕቶኦም ብመትከል ቅቡል ኮይኑ፡ ግዜን ቦታን ክቕይሩ ተነጊርዎም ከብቅዕ፡ ቅድሚ ሳልስቲ ጀሚሮም ህውከት ከም ዝፈጥሩ ክፍክሩ ከም ዝቐነዩ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ኣተሓሒዙ ብደርጃ ፕረሲደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታጨው ረዳ ከይተረፈ፡ መደቦም ክቕይሩ ተነጊርዎም ከም ዝነጸግዎ ሓቢሩ።

ተቓወምቲ ውድባት ትግራይ ኣቐዲሞም ኣብቲ ሰልፊ ዘንጸባርቕዎም 38 ጭረሖታት ከም ዝነበርዎም ከፋልጡ እንከለዉ፡ ካብቲ ጭረሖታት “ህልውና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከኸትም ኣለዎ” ዝብል ከም ዝርከቦን፡ እዚ ጭረሖዚ ካብቲ ምስቲ ናይ ትግራይ ጉዛእቲ ውድብ ህወሓት ምስሕሓብ ዝፈጠረ ምኽንያታት ሓደ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ።

ብሓፈሻ ክረኣይ እንከሎ፡ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ተተግብሩ፡ ከባብታት ውልቃይትን ራያን ናብ ትግራይ ዘይምምላሱ፡ ሰራዊት ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ዘምውጽኡን ብሰንኪ ውግእ ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶምን ኣብ ትግራይ ወጥሪ  ፈጢሮም ካብ ዘለዉ እዮም።

Thursday, 07 September 2023 19:22

Dimtsi Harnnet Kassel 07.09.2023

Written by

ኣምንስቲ ኢንተርናሽናል/amnesty international ሰራዊት ኤርትራ፡ ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ፈድራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን እውን ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ገበናት ከም ዝቐጸሎ ብ4 መስከረም 2023 ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ኣቃሊዓ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ “ቀጻሊ ክሲ ኣምኒስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ” ብዝብል ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ነቲ ክሲ ነጺግዎ።

ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ብ4 መስከረም ዘውጸኦን ንቀጻሊ ተግባራት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘቃለዓሉን መግለጺኡ፡ ቅድሚ ምኽታም ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮነ ድሕሪኡ፡ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸመን ይፍጽም ከም ዘሎን ዘርዚሩ።

ኣምኒስት ጸብጻቡ ብምቕጻል ኣብ ናይ ክልተ ዓመታት ውግእ ትግራይ፡ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ብሓባር ዝፈጸምዎ፡ ጃምላዊ ቅትለትን ወሲባዊ ግህሰትን ቦታን ዕለትን እናጠቐሰ ብሰፊሑ ዘርዚሩ። ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዝነበሮ ሰራዊት ኤርትራ፡ ቀጻሊ ዓመጽን ወሲባዊ ባርነትን ከም ዝፈጸመን ኮኾብ ጽባሕ ኣብ ዝተባህለት ናብ ዶብ ኤርትራ ዝቐረበት ኣብ ምብራቕ ትራይ ኣብ እትርከብ ወረዳ፡ 24 ሲቪል ሰባት ከም ዝቐተለ ዳይረክተር ኣምኒስት ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ታይገር ቻጉታህ  ከም ምንጪ ብምጥቃስ ኣስፊሩ።.

ነዚ ጸብጻብ ኣብ ምድላው ኣምኒስት ካብተን ኣብ ወረዳ ኮኾብ ጽባሕ ግዳይ ዓመጽን ወሲባዊ ባርነትን ዝኾና ኣስታት 40 ደቂ ኣንስትዮ ምስተን11 ቃለ መጠይቕ ከም ዝገበረትን፡ ካብተን ግዳያት፡ ገሊአን ናብ መደበራት ሰራዊት ኤርትራ ብሓይሊ ተወሲደን ንቀጻሊ መዓልታት ክዕመጻ እንከለዋ፡ ገሊአን ድማ ኣብ ገዛእ ኣባይተን ከም ዝተዓመጻ ሰፊሕ ዝርዝር ብምሃብ ከም ዝመስከራ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ በዚ መግለጺ ኣምንስት ኢንተርናሽናል ዝሰንበደ ህግደፍ ብቀዋሚ ወኪሉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ  ንመግለጺ ናይቲ ትካል “ናይ ሓሶት ክሲ” ኢሉ፡ ካብቲ ዝተላዕለ ኣጀንዳ ወጺኡ ኣምኒስት ኣብ 2011 ኣብ ኤርትራ ስርዓት  ናይ ምቕያር ውዲት ኢድ ዝነበሮ ኣካል ክብል ከሲስዎ።

Page 10 of 535