EPDP News

ቃል ሓዘን

Friday, 09 November 2018 12:43 Written by

ኣቶ ገብረእግዝኣብሄር ገብረስላሴ ማና (ጃዕመል) ኣብ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ትካላት ክእለዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብ8 ሕዳር 2018 ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓሪፎም። ኣብቲ ዝዓረፍሉ ዕለት ከኣ  ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ለቡ ቤተሰቦም፡ ፈተውቶምን ብዙሓት ኤርትራውያንን ኣብ ዝተረኽብሉ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም። ታሪኽ ህይወቶም ከም ዝሕብሮ ብ1947 ኣብ ከባቢ ኣስመራ ቤት መኻእ ዝተወልዱ ኣቶ ገብረእግዝኣብሄር፡ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ- ሰውራዊ ባይቶ ጀሚሮም ክሳብ ዕለተ ሞቶም ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኮይኖም ኣብቲ ምእንቲ ፍትሒ፡ ደሞክራስን ሰላምን ኤርትራን ህዝባን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብዝለዓለ ደረጃ ክሳተፉ ዝጸንሑ ኤርትራዊ ነይሮም። ኣቶ ገብረእዝኣብሄር ገ/ስላሴ ኣብ ልዕሊቲ ዝነበሮም ህዝባዊ ሓልዮት፡ ነብሶም ንምኽኣል እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ መዳያት ክሳተፉ ዝጸንሑ ህርኩት ነይሮም።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብሞት ኣቶ ገብረእግዝኣብሄር ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እንዳገለጸ፡ ናይቲ ሓዘን ተኻፋሊ ብምዃኑ ንቤተሰቦም ጽንዓት ንመዋቲ ከኣ መንግስተ-ሰማያት ይምነ።

ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና!

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦመንበር ሰዲህኤ

9 ነሓሰ 2018

ርእሰ-ዓንቀጽ

ብሓፈሻ ኣብ ዞናና ብፍላይ ከኣ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ኩነታት ምስተፈጥረ ብዙሓት ኣዛረብቲ ኩነታት ተጋሂዶም። ሓደ ካብቲ ሓድሽ ዝተጋህደ ኩነታት ናይ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ንሱ ዝመርሖ መርዛም ጉጅለን ካብ ሓደ ተሓቢእሉ ዝጸንሐ በዓቲ ሃንደበት ናብ ካልእ ኩርናዕ ምንጣር ነይሩ። እዚ ኩነታት ኣይኮነንዶ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ካለኦት እውን ብዙሓት ሕቶታት ዘልዕሉ ስምዒታት ፈጢሩ ጸኒሑን ኣሎን። ካብቶም ነቲ ሕቶታት ክምልሱ ትጽቢት ዝተገብረሎ ሓደ ከኣ ዲክታቶር ኢሳይያስ ነይሩ። ንሱ ግና ግብሩ ፈሊጡ ንነዊሕ ግዜ ምጽቃጥ መሪጹ ጸኒሑ። ደሓር ግና እቲ ምጽቃጥ ብዝኸዶ መንገዲ መሕላፍ ምስ ከልኦ ብ3 ሕዳር 2018 ዓይኑ ተዓሚቱ ኣድሚጹ።

ክዛርብ እዩ ምስተባህለ “እንታይኮን ክብል ይኸውን?” ዝብል ሕቶታ ይለዓል ነይሩ። ናይ ብዙሓት ግምት ከም ቀደሙ ኮለል ክብል እምበር ሓድሽ ከምጽእ ዘኽእሎ ሞራል ከምዘየብሉ ዝእምት ነይሩ። ውሕዳት ዘይቀበጹ ግና ከምቲ “ነዳይሲ ናይ ልቡ ይሓልም” ዝበሃል ያኢ ኢሳይያስስ ሓደሽ ነገር ከምጸኣሎም ነዚ ፈሊጡ ከምዘይምለስ ዝጐበጠ ሰብኣይ ኣቀናኒዖም ሰብ ኣምሲሎም ከቕርቡ ይፍትኑ ነይሮም። “እሱራት ይፈትሑ ክብል እዩ። ዶብ ሕጂ ይጠረር ክብል እዩ። ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ናይ 18 ኣዋርሕ ግዜኡ ክመልሶ እዩ፡ ነቲ ብምስጢር ዝንደፍ ዘሎ ሕገ-መንግስቲ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ እዩ።” ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም። እንተኾነ እቶም “ሓድሽ ዘምጸኦ ነገር የብሉን” ዝበሉ ሓቃቶም ምንባሮም ኢሳይያስ በቲ 4 ሕቶታት ንምምላስ ሓደ ሰዓትን ዕስራ ደቓይቕ ዝገበሮ ኮለል ኣረጋጊጽሎም። እቶም ካብ ኢሳይያስ ሓድሽ ዝተጸበዩ ከኣ እነሆ ማይ ሓቚኖም ተሪፎም። ንመን ክድግፉ ከም ዝጸንሑ ከኣ ነብሶም ክሓኩ ግዜ ይሓቶም ኣሎ።

ኢሳይያስ ዝሃቦ ቃለ-ምልልስ ኣይኮነንዶ ሰማዒ ኮይንካ ክትርደኦ፡ ንዓኡ እውን ይርደኦ ነይሩ ክትብል ዘጸግም እዩ። ቃላት መመሪጹ እዩ ዘውጽእ ነይሩ እምበር፡ እቲ ቃላት ተደሚሩ ዝህቦ ጠላሕ ዝብል ትርጉም ኣይነበሮን። ብሓፈሻ ክምዘን እንከሎ ግና፡ ምስ ትጽቢት ህዝቢ ዘየሳኒ፡ ካብ እዋናዊ ኣጀንዳ ዝረሓቐ፡ ነቲ ዝቐረበሉ ሕቶታት ብቐጥታ ዘይምልስ፡ ኮነ ኢልካ ከምቲ “ንግበሮሞ ኣይነጸብቆ” ዝበሃል ህዝቢ ንምትላል ዝተሃንደሰ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ምናልባት እተን ካብቲ ዓቕሊ ጽበትን ምድንጋር ዝዓብለሎ ዓጀውጀው ኣዋጺእካ ክትርደአን እትኽእል ሓሳባቱ፡ “ምስ ኢትዮጵያ ዘዋጋኣና ጉዳይ ዶብ ኣይኮነን፡ ጉዳይ ዶብ እንተዝነብር ብልዝብ መተፈትሐ፡ ሎሚ ምስ ኢትዮጵያ ስኒት ፈጢርና ዘለና ኢትዮጵያ ንውሳነ ዶብ ብዘይቅድመኩነት ተቐቢለዮ ስለ ዝበለት ኣይኮነን፡ ጉዳይ ዶብ ኣብቲ ዓብይ ኣጀንዳ ንእሽቶ ነጥቢ እዩ፡ ሎሚ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘልዕሉ ወገናት ነቲ ተበጺሑ ዘሎ ትስፉው ኩነታት ክስምሙ (ከበላሽዉ) ዝደልዩ እዮም፡ ሎሚ ብዛዕባ 480 ሚልዮን ህዝቢ ከባቢና ኢና ክንሓስብ ዝግበኣና።” ዝብላ ንኹሉ እቲ ዳርጋ ን20 ዓመታት ክግዕረሉ ዝጸንሐ ዝዓጽፋ ሓረጋት እየን። ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኣኼባ “ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኡስ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኣየልዓልናዮን” ዝበሎ ከኣ ጽቡቕ ገይሩ ኣረጋጊጽሉ። ስለዚ ዲክታተር ኢሳይያስ ኣብዚ ቃለ-መጠይቑ፡ ቅርኑ ጥራይ ዘይኮነ ቅርኒ ናይቶም “ኢሳይያስ ነቲ ደቅናን ኣሕዋትናን ንዝተሰውእሉ ጉዳይ ዶብን ልኡላውነትን ሸለል ክብሎ እዩ ምብላ እሞ ዘበት እዩ” ዝብሉ ዝነበሩ እውን እዩ ሰሊዑ ደርብይዎ።

እንግሊዛዊ ጸሓፍን ተመራማርን ማርቲን ፕላውት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘውጸኦ ጽሑፍ “ ታሪኽ ኢሳይያስ፡ ታሪኽ ድኹም ውሳነን ድኹም ውጽኢት እዩ፡ ኣብ ግዜ ፕረሲደንትነቱ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝተሰዱ ሓደ ሚልዮን ኤርትራውያን፡ ተወሰኽቲ ሓሙሽተ ሚእቲ ሺሕ ስደተኛታት ዝፈጢሩ፡ ኣብ ሰለስተ እዉጃትን ክልተ ዘይእዉጃትን ውግኣት ዝኣተወ መራሒ’ዩ።” ዝበሎ ከኣ ብዝተወሰነ መልክዑ ንግዕዙይ ኣካይዳዚ ሰብኣይ ዝገልጽ ኣበሃህላ እዩ።

እምበኣር፡ ኢሳይያስ ከምዚ ዝገብር ዘሎ፡ ኮነ ኢሉ ንኤርትራን ህዝባን ንምጥፋእ እምበር፡ ብዛዕባ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ቁምነገር ከይገበርካ ናብ 480 ሚልዮን ህዝቢ ከባቢና ምምጥጣር ብኹሉ መለክዒ ግጉይ ምዃኑ ጠፊእዎ ኣይኮነን። ከምቲ ኣባ ተኽለሚካኤል ዝበልዎ፡ ቀዳማይ ድሌት ኤርትራውያን ልኡላውነት ናይታ ደቆም ዝወደቑላ ኤርትራ እምበር ፊኖን ስሚንቶን ከምዘይኮነ፡ ጠፊእዊ ኣይኮነን፡ ልኡላውነትና ይነጸር ንዝብሉ ሰመምቲ (ኣባላሸውቲ) ዝብሎም ዘሎ። እዝን ካልእ ኣበሃህላኡን ከኣ ድሌት ህዝቢ ኤርትራን ናቱ ስዉር ጸኒሑ መመሊሱ ዝገሃድ ዘሎ ኣጀንዳን በበይኑ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ህዝቢ ኣንጻር ድሌቱ ኣብ ልዕሊ ዝኸይድ መራሒ እንታይ ክገብር ከም ዝግበኦ ከኣ ኣይኮነንዶ “እምቢ ንመግዛእቲ” ኢሉ ተቓሊሱ ንዝተዓወተ ህዝቢ ኤርትራ ንካልእ’ውን ብሩህ እዩ። ነዚ እንዳረአኻ ሎሚ’ውን ኢሳይያስ መራሒ ኤርትራን ህዝባን እዩ ኢልካምስናዩ ግና ከምቲ “ኣሓስ ምስ ሓራዲአን ይውዕላ”ዝበሃል እዩ ክኸውን።

ኢሳይያስ ናይ ኤርትራ፡ ኤርትራ ከኣ ናይ ኢሳይያስን ግጅለኡን ከምዘይኮኑ በሪሁ እዩ። ንኢሳይያስን ጉጅለኡን ብሰንኪ ገበናቶም ኣብ ልዕሊ መላእ ኤርትራን ህዝባን ናቶም ምሃብ ንቡርኳ እንተኾነ፣ ደጊም እቲ ፍታሕ ንዓኣቶም ብምርጋምን ብምኹናን ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን። እቲ ፍታሕ ብግብሪ ብመሰረቱ ካብም ዝሓሽካ ሓላይ ህዝብን ሃገርን ኮይንካ ምቕራብ እዩ። ኢሳይያስ ከም መቐጸልታ ናይቲ ክመጸሉ ዝጸንሐ ዘይጥዑይ ኣገባብ፡ ብዘየዳዲ ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ምዃኑ ብዘይሕብእብእ ኣርእዩና ኣሎ። እቲ ዝተርፍ መልሲ ካብ ህዝብናን ካባናን እዩ። እቲ መተካእታ ዘየብሉ መልሲ ከኣ፡ ብሓባር ኮይንካ እንተላይ ክሳብዚ ቀረባ ደግፍቱ ብዝነበሩ ወገናት ዝረአ ዘሎ ናይ ለውጢ ምንቅስቓሳት ምሕያልን ምሕያልን ጥራይ እዩ።

On 31 October 2018 in Frankfurt a massive demonstration organized by Eritrean justice seekers saluted what the new Ethiopian Prime Minister is doing for his country but urged him to reconsider his friendship with the Eritrean tyrant at the cost of the Eritrean people who suffered long under that repressive regime.

 

A strong message written in many languages, including Amharic, made it clear that the demonstration was not against Dr Abiy Ahmed as such but that it was a voice aiming to draw his attention to the plight of the Eritrean people.

 

Written on behalf of all Eritreans opposed to what the Isaias regime has been against the wishes and aspirations of the Eritrean people, the message made it clear that border demarcation is of priority importance for last peace between Eritrea and Ethiopia. It underlined the truth that the unelected and lawless Isaias regime is not a legitimate representative of the Eritrean people and that all deals entered with it have no blessing of the entire Eritrean nation that paid dearly for its sovereign existence.

 

The message further stated that Dr. Abiy Ahmed and his Government have “a moral and human obligation to wish for the Eritrean people a better day at which they see their political prisoners released; start to live under the rule of law and establish a constitutional system of governance that opens political space for democratic competition.”

ናብ ዝኸበርኩም ዶር. ኣብይ ኣሕመድ

ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ

ሰላምን ጥዕናን ምሳኹም ይኹን።

እዞም ሎሚ ኣብ ቀጽሪ መጋባእያኹም ቀሪብና ዘለና ሰላማዊ ሰልፈኛታት፣ ካብቶም ሰላምን ራህዋን፡ ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ስርዓትን ፍትሕን፡ ሰናይ ጉርብትናን እንብህግ፡ ግን ከኣ፤ ብሰሪ ምልካዊ ኣማራርሓ ስርዓት ኤርትራ ካብ እንፈትዎ ህዝብናን ሃገርናን ተፈሊና፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ተበቲንና ንነብር ዘለና ኤርትራውያን ኢና። ሰላማዊ ሰልፍና ንዓኹም ንምቕዋም ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ከምዘይኮነ ተገንዚብኩም፡ ሰማዕ ኢኹም እሞ፣ ስምዕታናን ቅሬታናን ንነባሪ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጠመተ ስለዝኾነ ኣስተብህሎ ንኽግበረሉ ንኽብርነትኩም ብትሕትና ንሓትት።

ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድ ናይ ለውጢ መስርሕ ማለት ናይ ፖለቲካን ናይ ሕልናን እሱራት ምፍታሕ፡ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ከም መዋዳድርቲ ወሲድካ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክቃለሱ ምፍቃድ ተሳትፎ መንእሰያትን ደቂ-ኣንስትዮን ኣብ ምምራሕ ክብ ምባልን ካልእን ዝኣመሰሉ ለውጥታት ንድግፎን ንንእዶን እዩ።

ንውዑል ኣልጀርስ ብይን ኮምስዮን ዶብ ብዘይቅድመ ኲነት ተቐቢልኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንምስፋን ዝወሰድኩሞ ተበግሶ እውን፣ ከም ሓሳብ ንድግፎን ንቕበሎን ኢና። ክንጽዕረሉ ምጽናሕናውን መዛግብትና ዝዝክሮ እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ ግብራውን ሓቅነት ዘለዎን መታን ክኸውን ግን፡ ብቐዳምነት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ወይ ክልተ መራሕቲ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ብግልጺ ንኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ብዝርዝር ክሕበር ነይርዎ ባሃልቲ ኢና።

ምንጻር ዶብ ክልቲኡ ሃገራት፣

ምንጻር ዶብ መሰረታዊ ናይ ሰላምን ርግኣትን፡ መለለዪ ክብርን መንነት ኣህዛብን፡ ልኡላውነት ሃገርን ምዃኑ ኣጸቢቕኩም እትግንዘብዎ ሓፈሻዊ መትከል ሃገርነት እዩ። ግደፍዶ ክንዲ ሃገራት ዝኣክልስ ዓድታት እውን ነናተን ዶባት ሃልይወን እየን ተሳንየንን ተደጋጊፈንን ዝነብራ። ስለዚ ድማ ዶባት ከይተነጸረ ብሰላም ክትነብር ጐረባብቲ ክትከውን ስለዘይካኣል፡ ምንጻር ዶብ ንዓና፤ ካልኣይ ቦታ ዝሕዝ ዘይኮነስ፤ ቀዳማይ ቦታ ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ይግባእ። ልኡላውነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረጋገጽ ድሕሪ ዶባተን ምንጻርን ምጥራርን ኢዩ። ስለዚ መጻኢ ወለዶ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዶባተን ዝተሓለወን ልኡላውነተን ዝተዓቀበን ሃገራት ክትገድፍሎምን ነዚ ዘኽብር ንጹርን ድሙቕን ውዑላት ክትክትሙሎምን ታሪኻዊ ግዴታን ሓላፍነትን ከምዘለኩም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ እንተደኣ ገርኩም፡ ታሪኽኩም ኣብ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ነባርን ዘይሃስስን ዝኽሪ ክኸውን ኢዩ።

ስምምዕ ምስ መን

ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሕገ-መንግስትን ሕገ-መንግስታዊ ኣማራርሓን ዘይብላ ሃገርን፡ ብህዝቢ ዝተመርጸን ዝጸደቐን ሕጋዊ ትካላት ስለዘይብላን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንጋጋ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ተቐርቂሩ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጭቆናን ራዕድን ውልቀ-መላኺ ይነብር ምህላዉ ንዓኹም ሓበሬታ ዘድሊ ኣይመስለናን። ምኽንያቱ እቲ ግፍዕን ሕሰምን ምልኪ፤ ካብ ኤርትራ ፈሲሱስ ኣህዛብ ጐረባብቲ ሃገራት እውን ደምየምሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ዝሓለፈ በደል ክስገርን፣ ዶባት ከፊትካ ህዝብታት ክራኸቡን ምግባሮም ዝጽላእ እኳ እንተዘይኮነ፡ እቲ ናብዚ ዘብጽሐ ስምምዓትን ውዑላትን ግን ህዝብና ዘይተሳተፎን ዘይፈልጦን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንዝመጽእ ወለዶ ሓደጋ ክኸውን ከምዝኽእል ከነገንዝብ ንደሊ። ምኽንያቱ፡ እቲ ብስም ኤርትራ ምሳኹም ውዕላት ዝኽትም ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ፡ ከም’ቲ ንኣኹምን ዝወከለ ኣሰራርሓን ትካላትን ዘይብሉ ስለዝዀነ ኢዩ። እቲ ምስ መንግስትኹም ዝግበር ዘሎ ስምምዓት፡ ህዝብናስ ይትረፍ እቶም ስማውያን ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ እውን ዝፈልጥዎን ዝዘተይሉን ኣይኰነን። ስለዝዀነ፡ እዚ ውዕል’ዚ ከመይ ኢሉ ኢዩ ዘላቒ ሰላም ከምጽእ?!!! እቲ ኣብ በረኻታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ምስጢራዊ ውዑላትን ኣብ 1992 ዝተፈረመ ህዝቢ ዘይፈልጦ ወታሃደራውን ጸጥታውን ስምምዓት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝኸፍኤ ብርሰትን ጥፍኣትን ዘምርሐ ኲናት ምቕያሩ፤ ናይ ቀረባ ተዝክሮ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ብምልኪ ዝሰክሐ ህዝቢ ምዃኑ ድማ፡ ዶብ ምስተኸፍተ ናብ ሃገርኩም ዝውሕዝ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስክር እዩ።

ስምምዕ ብመንጎኝነት መን

ኣብዚ እዋንዚ ኲነታት ወሽመጥ ዓረብን ቀርኒ ኣፍሪቓን ንዝከታተል ተዓዛቢ፡ ካብተን መበቆል ሓሳብን መዕለቢ ኵናትን ኢትዮ-ኤርትራ ሃገራት ኣፍሪቓ በርኪናፋሶን ኣልጀርስን ወጻኢ፡ ብዓብዪኡ ድማ ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቓ ርሒቑ ዝግበር ዘሎ ናይ ጅዳ ስምምዕ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዘይምልከቶም ናይ መን ሓየለን ዓብለለን ኲናት ማእከላይ ምብራቕ ዝጠብስ ከይኸውን ስክፍታታትና ክንሓብኣልኩም ኣይንደልን።

ፍኑው ንግዲ

ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝተኸፈተሉ ዕለት ዝረኤ ዘሎ ፍኑው ቀጥዒ ኣልቦ ናይ ንግዲ ኣገባብ ንሕጂ እኳ ብስእነት ክሳቐ ዝጸንሐ ህዝቢ ዕዳጋ ምርካቡ ጽቡቕ እንተመሰለ፣ ጽባሕ ግን ኣብ ዘይተደላዪ ምስሕሓባት ከእቱ ከምዝኽእል ዝስሓት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ 1998 ዝተባርዐ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ቀንድን መሰረታውን መንቀሊኡ ቁጣባዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ንግዲ ምምልላስ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዳግማይ ምውጣጥ ክድሕን፣ ናይ ክልተ ልኡላውነተን ዝሓለዋ ሃገራት ናይ ንግዲ ቅጥዒ ኣብ ምትሕዙ ግዴኹም ንኸተበርክቱ ምሕጽንታና ነማሓላልፍ።

ሞራላውን ሰብኣውን ግዴታ

ብዛዕባቲ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ዘሎን ገናውን ኣቕጣጫኡ ዘይተፈልጠ ጉዕዞ ዝኸይድ ዘሎ ውልቀ ምልኪ፣ ድምጺ ህዝቢ ዝሰምዕ ከምዘይኮነ ስለእንፈልጥ፡ ኣብ ምርብራብ ኣለና። ኣብ ኤርትራ ኩለንተናዊ ለውጢ ዘረጋግጽ ድማ ዋንኡ ዝኾነ ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ እዃ ይኹን እምበር፡ ከምቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጽቡቕ እተመነኹምሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ እውን እሱራቱ ክፍትሑ፡ ምስተቓወምቱ ዝወዳደር፡ ሕገ-መንግስቲ ዘለዎ፡ ብግዝኣተ-ሕጊ ዝምእዘዝን ስርዓት ንኽህልዎ ክትጽዕሩን ክትሰርሑን ሞራላውን ሰብኣውን ሓላፍነት ከምዘለኩም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ።

ኣብ መደምደምታ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዘይተጸበዮ ረኽቡ ኣዴታት ምስ ቈልዑተንን መንእሰያትን ዝስደዱላ ሃገር ኮይናቶ ኣላ፡ ነቲ ኣብ ሃገርኩም ምስኣተወ ብህዝቢ ዝግበረሉ ዘሎ ሓገዝን ምትሕብባርን እንዳኣመስገና፡ እቲ ምትሕብባር ልዕሊ እቶም ናይ ከባቢ ዓድታት ህዝቢ ክኸውን ስለዝኽእል ግን፣ ብመንግስቲ ደረጃ ክረኤን ናይ ጽባሕ ኣፍራይን ዝተማህረን ጎሬበት ክህሉ ኣገዳሲ ስለዝኮነን፡ ናይ ትምህርትን ጥዕናን ኣገልግሎትን ናይ ምስራሕ ዕድላትን ንኸይንፈጎም፡ ጸጥታዊ ድሕነቶም ክሕሎን ብትሕትና ነገንዝብ።

ሕውነትን ሰናይ ጉርብትናን ይዓንብብ!

ሰላምን ራህዋን ንህዝብታት ኢትዮ-ኤርትራ

ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፈኛታት

ፍራንክፎርት - ጀርመን

       31.10.2018

ከም ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ሃድኤ-ሕድሪ)ን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሓድነት ብ21 ጥቅምቲ 2018 ናይ ክልቲኡ ወገናት መሪሕነታት ዞባታት፣ ንኡሳን ዞባታትን ጨናፍርን ናይ ሓባር ኣኼባ ተኻይዱ። ናይዚ ኣኼባ ቀንዲ ዕላማ መስርሕ ሓድነት ኣብ ላዕለዎት መሪሕነታት ጥራይ ተንጠልጢሉ ዝተርፍ ዘይኮነ፣ ናብ መሰረታት እውን ክወርድ ስለ ዝግበኦ ናይ ክልቲኡ መሰረታት ምልላይን ኣብ ቀጻሊ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት ንምጥጣሕን እዩ።

ኣብዚ ናይ ምልላይን ኣብ መጻኢ ሓቢርካ ናይ ምምስጓም ኣንፈት ምንጻርን መድረኽ፣ በታ ካብ ክልቲኡ ውድባት ዝተመዘዘት ሽዱሽተ ዝኣባላታ ናይ ዘተ (ኣወሃሃዲት) ሽማግለ፣ እቲ መስርሕ ሓድነት ዝጀመረሉ ኣጋጣሚ፣ ዘለዎ ደረጃን ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ ዕማማትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ።

ኣብዚ ኣኼባ፣ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ፣ እስራኤል፣ ኣወስትራልያ፣ ኣሜሪካን ካናዳን፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተሳተፉ ዝርከብዎም ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣካላት ተሳቲፎም። እዞም ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣካላት ተሳተፍቲ ኣኼባ፣ በታ ናይ ሓባር ተዛታይት (ኣወሃሃዲት) ኣካል ዝቐረበሎም መብርሂ ብጽሞና ድሕሪ ምስማዕ፣ ነቲ ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕን ንመጻኢ ክንጸር ዝገበኦ መስርሕ ሓድነትን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦም ብኣባላት ናይታ ኣወሃሃዲት ኣካል ግቡእ መልሲ ተዋሂብዎም። ድሕሪ እዚ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ፣ ሎሚ ኣብዚ ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ዘይቅርዑይ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋምን ኣስጋእን ኩነታት ዘለዉሉ ኣገዳስነት ሓድነት ሓይልታት ለውጢ ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ምዃኑ ኣነጺሮም። ተታሒዙ ዘሎ መስርሕ ሓድነት ክልተ ውድባትና፣ ካብ ሕሉፍ ናይ ተኣኪብካ ብዘይመሰረታዊ ምኽንያት ምብታን ተመኩሮ ተማሂሩ ንድሕሪት ክምለስ ብዘይክእለሉ ኣገባብ ክተሓዝ ከም ዝግበኦን ነዚ ንምዕዋት ግቡኦም ንምፍጻም ድሉዋት ምዃኖምን ብምጥቃስ፣ ዕዙዝ ድልውነቶምን ለበዋኦምን ኣቕሪቦም።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምፍንጫላት ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ርኢቶ ፍልልይ ዘይኮነ፣ ኣብ መን መረሐን ካለኦት ዘይመሰረታዊ ምኽንያታትን ዘተኮረ ምንባሩ ጠቒሶም፣ ድሕሪ ሕጂ “መን ይመርሕ?” ዝብል ሕቶ “ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎ” ብዝብል ክተሓዝ ከም ዝግበኦ ብንጹር ኣቐሚጦም። ብዘይካዚ መስርሕ ሓድነት ውድባት ብውሱናት መራሕቲ ወይ ተዛተይቲ ጥራይ ዝዕመም ከም ዘይኮነ ብምርዳእ፣ መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ተዓጢቖም ክሰርሕሉ ድሉዋት ምህላዎም ኣነጺሮም። ተሳተፍቲ ኣኼባ ስምረት ክልተ ውድባት በይኑ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ እኹል ከምዘይኮነ ብምርዳእ፣ ካለኦት ኤርትራዊ ውድባትን ሰልፍታትን እውን ምእንቲ ሓድነት ክጽዕቱ እሞ እቲ መስርሕ ምሉእ ምእንቲ ክኸውን መጸዋዕታ ኣቕሪቦም።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣካላት ብኣባልነት ዝዋስኡለን ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጉባአን ሓጻይት ኣካልን እውን መስርሕ ምልላየን ወዲአን ስረሐን ጀሚረን ኣለዋ።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራ ብሓፈሻ ካብ ግዜ ቃልስና ምእንቲ ናጽነት፣ ብፍላይ ከኣ ድሕሪ ናጽነት፣ ብኽመቲ ክኾኖ ዝግበኦ ደረጅ’ኳ እንተዘይኮነ፣ ካብ ቆላሕታ ሕብረተሰብ ዓለም ወጻኢ ኣይጸንሐን። እቲ ቀንዲ ትብዓት፣ ጽንዓትን ዘይተጸዓድነት ህዝብና’ኳ እንተኾነ፡ ኤርትራና ልኡላዊ ክብራ ንክትሕዝ ግደ ሓብረተሰብ ዓለም ኣይነበሮን ማለት ድማ ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ ከም መስርሕ ረፈረንደምን ውእግ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ሕብረተሰብ ዓለም ናብ ጉዳይና ከድህብ ካብ ዘደረኽዎ ተረኽቦታት ነይሮም። ደሓር ከኣ ዘይልሙድ ግፍዓዊ ኣካይዳ ህግደፍን ወጽኢት ናይዚ ግፍዒ ዝኾኑ ስደትን ኣብ መስርሕ ስደት ከጋጥሙ ዝጸንሑ ከም ኣስካሕካሒ ተረኽቦ ላምፓዱዛ ዝኣመሰሉ ክስተታትን ሕብረተሰብ ዓለም ናባና ከቕልብ ደረኽቲ ተረኽቦታት ኮይኖም ጸኒሖም።

እዞም ተረኽቦታት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝሰሓብዎ ቆላሕታ ሕብረተሰብ ዓለም ቀሊል’ኳ እንተዘይኮነ፣ ክንድቲ ክብደቱ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ተጽዕኖ ኣሕይልካ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ግና ካብቲ ዝተጸበናዮ ንታሕቲ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ከምኡ ንክኸውን ድኽመት ናይቶም ብቐዳምነት ዝምልከተና ሰብ ጉዳይ ኤርትራውያን ብጽሒት ከም ዝነበሮ ከኣ ዝሕባእ ኣይኮነን። ጉጅለ ህግደፍ ብሕብረተሰብ ዓለም ኣሰካፊ ኩነታት ኤርትራ ክንገሮ እንከሎ ንሓንሳብ ካብ ኤርትራ ዝኸፈአ ኩነታት ምስ ዘለወን ሃገራት እንዳወዳደረ፣ ጸገም ከም ዘየለ ክገልጽ እንከሎ፣ ንሓንሳብ ከኣ ጸገም ከምዘሎ ይእመን እሞ ከምኡ ንክኸውን ዘገደደ ዝብሎ ምስምሳት ብምቕራብ ክሃድም ጸኒሑ እዩ። ካብቲ ቀንዲ ክሃድመሉ ዝጸንሐ ብዙሕ ምስምሳት ከኣ “ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ እንዲና ዘለና” ዝብል ንነዊሕ ግዜ ዝተበለጸሉ ምስምስ ነይሩ።

ገለ ነቲ ጉጅለ ብዓሚቑ ዘይተረድእዎ ወገናት፣ ነዚ መመሳመሲ ምኽንያታት ናይ ምቕባል ምልክት ከርእዩ እንከለዉ፣ ዝበዝሑ ወገናት ግና ካብ ቅድም እቲ ምኽንያት “ዕባራ ምኽንያት” ምንባሩ ኣይሰሓትዎን። እንተ ንሕና እቲ ምኽንያት ጉጅለ ህግደፍ መጻንሒ ክጥቀመሉ ዝመሃዞ እምበር ናይ ብሓቁ ከምዘይነበረ ብግቡእ ንርዳእ ነይርና ኢና። ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጌና ከምዚ ሎሚ ሒዝዎ ዘሎ ደረጃ ከይሓዘ፣ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም “ደጊም ይኣክል ዝሕመረቱ” ዝካየድ ዝነበረ ቀጻሊ ተቓውሞታት ከኣ መርኣያ ካብ ቅድም ምርዳእና እዩ። እንተኾነ ነዚ ሓቀኛ ተረድኦና፡ ተረድኦ ሕብረተሰብ ዓለም ክንገብሮ ኣይበቓዕናን።

ጉጅለ ህግደፍ ከምዚ ሕጂ ንርደኦ ዘለና፣ ፈትዩ ዘይኮነ ሳዕቤኑ ብዘይምርዳእን እስትራተጅያዊ ኣቀማምጣ ሃገርና ዘብሃጎም ሃብታማት ብዝወሃቦ ግነዖት ኣፉ ማይ መሊእዎ/ሃሪፉዩ፣ ዘይብርሁን ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦን ዘይተሳተፈሉን ስምምዓት ፈሪሙ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ምስተኸፍተ እነሆ ብብዙሕ መልክዑ ዕርቃኑ ወጺኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይፋታሕ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ንጸገማት ዝያዳ መጢጡ፣ ንኤርትራውያን ኣብ ኩሉ መዳያት ሃገሮም ናይ ምልማዕ ኣእዳዎም ኣሲሩ ንኤርትራ ጀሆ ሒዝዋ ብምጽንሑ ኣብ ኩሉ መዳያት ቁጠባን ትሕተ ቅርጻን ባዶ ምዃና ተራእዩ። ዋላ’ኳ በቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሖ ኩነታት ከመኻኒ እንተፈተነ ካልእስ ይትረፍ እቶም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ርእዮም ሚዛኖም ዝህቡ ዘለዉ ክዕሸዉ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ተቐባልነት ኣይረኸበን። “እቲ ኣይውግእ ኣይሰላም ደኣ ንክልቴን ሃገራትዶ ኣይኮነን ዝምልከት?” ዝብሉ ዘለዉ ከኣ ብዙሓት እዩ።

ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝመርሕዎ ህግደፍ፣ ድሕሪ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዋንኡ ብዘይርደኣካ ኣገባብ ምቕያሩ፣ ምኽንያት ስኢኑ የዕለብጥ ከምዘሎ ንሕና ኮነ ሕብረተሰብ ዓለም ንዕዘቦ ኣለና። ንሕናስ ካብ ቀደምና ኰነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስተቐየረ፣ ጉጅለ ህግደፍ ሓንቢሱ ክወጾ ናብ ዘይክእል ቀላይ ከም ዝኣቱ ዝተጸበናዮ እዩ። ከም ትጽቢትና ከኣ ኮይኑ። ወያ ብፍርቂ ልባ’ውን እንተኾነ ክሳብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መልክዑ ዝቕይር ዕድል ሂባ ከተወድኦ ትጽበ ዝነበረት ሕብረተሰብ ዓለም ከኣ “እሞኸደኣ ሕጂኸ እንታይ እዩ ጉድካ?” ኢላ ክትውጥሮ ጀሚራ ኣላ። ድሕሪዚ ኩነታት፣ ናይ ኣሜሪካ ወጻኢ ጉዳያት፣ ትካላት ሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን ዓልም ከምኡ እውን ዝተፈላለያ ሃገራትን ማሕበራትን ኤውሮጵ፣ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብኣውንታ ርእየን፣ ንኤርትራ ዝምልከት ግና “እዚ ተበጺሑ ዘሎ መንቀሊ ዝኸውን እምበር ብመንጽር’ቲ ኣዝዩ ሳዕሪሩ ዘሎ ኤርትራዊ ዘቤታዊ ገስረጥ ኣመራርሕኡ ዝተርፈካ ኣሎ ዘይኮነ ስድሪ’ውን ኣይሰጐምካን” ዝመንፈሱ ስምዕታታት የቕርባሉ ኣለዋ።

ህግደፍ እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝለመዶ ምትዕሽሻው፣ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ክሰርሓሉ ከምዘይከኣለ ምስ ተረድአ እነሆ ናይ ምጽቃጥ ሜላ መሪጹ። ግና ክሳብ መዓስ ተለጒሙ ክነብር። ብኣንጻሩ ካብቲ ኣዝዩ ዝኣረገ ሽጣርኡ ስለ ዘይወጸ፣ ነቲ “እንታይ ዳእሉ ጉዱ ስቕ ስቕ እምበር ኮይኑ” ዝብል ዘሎ ካብ ምዕዝምዛም ሓሊፉ ናብ ኣፍካ መሊእካ ምዝራብ ማዕቢሉ ዘሎ ስምዒት ህዝቢ ኤርትራ ኣቕጣጫ ንምቕያር ምስ ገለ “ዓገብ” ዝበላ ሃገራት ትርጉም ዘየብሉ ኣእማን ክድርቢ ጀሚሩ ኣሎ። ናይ 27 ጥቅምቲ 2018 ጋዜጣዊ መግለጺኡ ኣንጻር መንግስቲ ጀርመን ከኣ ናይዚ ኣብነት እዩ። እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ብኹሉ መልክዑ ገላቢጥካ እንተረኣኻዮ ትርጉሙ ንጹር ናይ ዓቕሊ ጽበትን ኣብ ጉዳይካ እትብሉ ምስኣንን ምልክት እዩ። መልእኽቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ድላይና እንተገበርና እንታይ ገደሰኩም ዝመንፈሱ፣ ንህዝቢ ማዕጾ ዓጺኻ ናይ ምድሃኽ ሕልሙ ዘይተጸንቀቐ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ሓይሊ ነዚ ካብ ሕብረተሰብ ዓለም ዝቀላቐል ዘሎ ዓው ኢልካ ምዝራብ ከም ሓደ መንጠሪ ወሲድና ጉዳይና ባዕልና እሞ ድማ ብሓባር ክንሕዝ ዝያዳ ቅድም ግዜኡ እዩ።

ኣቶ መድሃኔ ህብትዚ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፣ ብ20 ጥቅምቲ 2018 ኣብ መድረኽ ፓልቶክ መንእሰይ ሰዲህኤ “ንሓርነታ ዋጋ ዝኸፈልናላ፣ ንልኡላውነታ ዘድመጽናላ ሀገር፣ ሎሚ’ውን ንሓልዋ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰፊሕ ዛዕባ መብርሂ ሂቡ። ኣቶ መድሃኔ ኣብ መብርሂኡ፣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተጠልመ ናይ 1997 ሕገ-መንግስቲ፣ ኣብ ሕጋውነትን ሓደገኛነትን ናይቶም ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ኣፍልጦ ህዝብና ዝፍርሞም ዘሎ ዝተፈላለዩ ዝይብሩሃት ውዕላት፣ ዘይትካላውያንን ልሙሳትን ኣካላት መንግስቲ ኤርትራን ዓብላልነት ውልቀ መላኽን፣ ጐራሕ ሰላሕታዊ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ድዩ ኪንኡ ዘመዓዱ? ወዘተ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መግለጺ ሂቡ።

ኣብቲ ድሕሪ መብርሂኡ ዝተኻየደ ምይይጥ፣ ሎሚ ህግደፍ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝፍርሞም ዘሎ ስምምዓት፣ ሕጋውያን ድዮም ኣይሕጋውያንን? ኣብ ዝብል ሰፊሕ ምይይጥ ዝተኻየደሉ ኮይኑ ሳዕቤናቶም ድሕሪ ውድቀት እቲ ጉጅለ ሓደገኛ ምዃኑ ተንጸባሪቑ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ እቶም ንሓደ መንግስቲ ዘቑሙ ኣካላት፣ ሓጋጊ፣ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ኣለዉ ምባሎም ከም ዘጸግምን ኣለዉ እንተተባህሉ እውን ኣዝዮም ሃሲሶም ብውልቀምልክነት ከም ዝተዋሕጡ ጐሊሑ ዝወጸሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብቲ ምይይጥ ተጠቒሱ።

ኣካይዳ ኣቶ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ጥራይ ድዩ? ወይስ ኪንኡ ዝምጠጠጥ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ’ዩ? ዝብል ጉዳይ እውን ሰፊሕ ግዜ ዝወሰደ መመያየጢ ዛዕባ ነይሩ። ኣብዚ ምይይጥ ቀንዲ ሕልሚ ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ምቕጻል እዩ ዝብል ሓደ ርኢቶ ኮይኑ፣ የለን ኣካይዳ ኣቶ ኢሳይያስ ዝተሓላለኸን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ክወርድ ክድይብ ዝጸንሐ፣ ምስዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ዘይግሉጽን ንግደ ህዝቢ ዝጐስን ኣካይዳ፣ ኪኖ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ህርፋን ህልውና ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ስግኣት የሕድር ከም ዘሎ ዝብል በቲ ካልእ ወገን ምዉቕ ክትዕ ተኻይድሉ። እቲ መስርሕ ኣዝዩ ጥቡቕ ምክትታል ከም ዘድልዮ ከኣ ናይ ሓባር ሓሳብ ነይሩ።

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዝተረዳድእሉ ኣገዳስን እዋናውን ጉዳይ፣ ሎሚ ብፍላይ ብሰንኪ ዲክታቶር ኢሳይያስ፣ ብሓፈሻ ከኣ ብሰንኪ ጉጅለኡ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሓደገኛ ምልክት ከም ዘርኢ፣ እቲ መሰረታዊ መፍትሒ ከኣ ዕድመ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ካብዚ ንላዕሊ ከይሳዕረረ፣ ምሕጻሩ መተካእታ ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ንሓቢርካ ምቅላሱ መጸዋዕታኦም ኣቕሪቦም።

On 13 October 2018, EPDP Chairman Menghesteab Asmerom led a public seminar in the southern German city of Stuttgart at which seminar participants pledged to redouble efforts for joint action to salvage the hard-won Eritrean sovereignty nowadays under threat of treason by its own ruling clique.

 

Opened by welcoming remarks of Mr. Tesfamariam Kibreab, chairman of the EPDP sub-zone in Germany, the public meeting was attended also by members of the ad hoc committee for joint coordination of Eritrean political organizations found in the Stuttgart region.

 

Suttgart Public 1

 

At his presentation in the seminar, the EPDP Chairman talked extensively about hot developments in the world and the region, of course including the fast changing Ethio-Eritrean relations. He also seized the opportunity of explaining the 2 October meeting of Eritrean justice seekers with German civil society participants in Berlin.

 

Suttgart Public 2

Mr. Menghesteab Asmerom saluted the positive actions taken by Ethiopian authorities that included their decision to fully abide by the Algiers Agreement and the final and binding border ruling and their widening of the political space in their country.

On the contrary, he said, the one-man dictatorship in Eritrea did not only decide to keep Eritrea the same old prison of its people, but also dropped calls for border demarcation and instead engaged itself in mysterious deals that are feared to be compromising Eritrean sovereignty.

Suttgart Public 3 

The EPDP Chairman further deplored the secret deals being made with the Gulf Coalition countries in which the Eritrean people have say. However, those deals being forged by an illegitimate regime are being vehemently opposed by Eritreans everywhere. The bold voice of former finance minister, Mr. Berhane Abrehe from inside Asmara was cited as a good example of the popular resistance. although their resolve to oppose everything being done by the repressive regime.

Mr. Kibreab Mesghena, a representative of the ad hoc committee for joint work in the Stuttgart region, was given the opportunity to explain points of agreement and activities made between sister organizations since the Frankfurt Festival of last summer.

 

 

Suttgart Public 4

In the public discussion, seminar participants strongly condemned the reported ongoing secret deals of the Asmara regime and its failure to pursue the implementation of the border ruling. They also hailed the Berlin meeting with German authorities and hoped that Eritrean political and civil society activists would do their utmost to make aims of that Berlin meeting a resounding success.

 

Suttgart Public 5

 

 

 

On 13 October 2018, EPDP Chairman Menghesteab Asmerom led a public seminar in the southern German city of Stuttgart at which seminar participants pledged to redouble efforts for joint action to salvage the hard-won Eritrean sovereignty nowadays under threat of treason by its own ruling clique.

Opened by welcoming remarks of Mr. Tesfamariam Kibreab, chairman of the EPDP sub-zone in Germany, the public meeting was attended also by members of the ad hoc committee for joint coordination of Eritrean political organizations found in the Stuttgart region.

Suttgart Public 1

At his presentation in the seminar, the EPDP Chairman talked extensively about hot developments in the world and the region, of course including the fast changing Ethio-Eritrean relations. He also seized the opportunity of explaining the 2 October meeting of Eritrean justice seekers with German civil society participants in Berlin.

Suttgart Public 2

 Mr. Menghesteab Asmerom saluted the positive actions taken by Ethiopian authorities that included their decision to fully abide by the Algiers Agreement and the final and binding border ruling and their widening of the political space in their country.

On the contrary, he said, the one-man dictatorship in Eritrea did not only decide to keep Eritrea the same old prison of its people, but also dropped calls for border demarcation and instead engaged itself in mysterious deals that are feared to be compromising Eritrean sovereignty.

Suttgart Public 3

The EPDP Chairman further deplored the secret deals being made with the Gulf Coalition countries in which the Eritrean people have say. However, those deals being forged by an illegitimate regime are being vehemently opposed by Eritreans everywhere. The bold voice of former finance minister, Mr. Berhane Abrehe from inside Asmara was cited as a good example of the popular resistance. although their resolve to oppose everything being done by the repressive regime

Mr. Kibreab Mesghena, a representative of the ad hoc committee for joint work in the Stuttgart region, was given the opportunity to explain points of agreement and activities made between sister organizations since the Frankfurt Festival of last summer.

Suttgart Public 4

 In the public discussion, seminar participants strongly condemned the reported ongoing secret deals of the Asmara regime and its failure to pursue the implementation of the border ruling. They also hailed the Berlin meeting with German authorities and hoped that Eritrean political and civil society activists would do their utmost to make aims of that Berlin meeting a resounding success.

Suttgart Public 5

13 ጥቅምቲ 2018 ብኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ዝተመርሐ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት፡ ጀርመን ተኻይዱ። ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ፡ እታ ንኣብ ጀርመን ዝርከባ ፖለቲካዊ ውድባት ንምውህሃድ ተባሂላ ዝቖመት ግዝያዊት ኮሚቴ እውን ተኻፊላ ነይራ።

 

ኣኼባ፡ ብናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ብናይ ምስጋናን ቃላት ሓው ተስፋማርያም ክብርኣብ፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን ኢዩ ተኸፊቱ።

 

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ፡ ብዛዕባ ህልዊ ኵነታት ዓለምና፡ ዞባና፡ ሃገርናን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ገምጋምን ትንታነን ኣቕሪቡ። ከምኡ’ውን፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 2 ጥቅምቲ 2018 ኣብ በርሊን እትተኻየደ ዋዕላ ደለይቲ ፍትሕን ውጽኢቱን ንኣኼበኛታት ሓቢሩ።

 

Suttgart Public 1

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ሰዲህኤ ንሰላም፡ ዲሞክራስን ፍትሕን ንምርግጋጽ ዝቃለስ ሰልፊ ስለዝዀነ፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ጐረባብቲ ሃገራትን ኣብ መንጐ ኤርትራን ሰላም ክሰፍን ድሌቱን ባህጉን ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ምፍታሑ፡ ንተቓወምቱ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክቃለሱ ምፍቃዱን ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ኣብ ግብሪ ከውዕል ምቕባሉን ብርግጽ ሰላም ንምስፋን ዝሕግዝ ኣወንታዊ ስጕምታት ምዃኑ ኢዩ ዝርኢ ኢሉ።

 

 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ግን፡ ንሰላም ዘይኰነስ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል፡ ንተቓወምቱ ኣብ ምእሳር፡ ንጕዳይ ዶብ ምሕንጻጽ ብዝምልከት ንዘይተወሰነ ግዜ ተወንዚፉ ክጸንሕ ብምስምማዕ፡ ተቓወምቱ ንዝዋስእሉ ባይታታት ከስፍሕ ዘይኰነስ ከጽብብ፡ ንልዑላውነት ኤርትራ ዘድፍር ስምምዓት ክገብርን ናይ ግዳም ሓይልታት ወተሃደራዊ መደበራት ክድኩንን ኢዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ።

Suttgart Public 2

ኣብ ርእስ’ዚ፡ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግሃድ ዘሎ ሓድሽ ምዕብልናታት፡ ምስ’ቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዓለምናን ዝካየድ ዘሎ ናይ ረብሓን ጽልዋታትን ናይ ምስፋሕ መደባት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ እውን ብዝርዝር ገሊጹ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክንዲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ስዑድያ ከይዶም ምፍርራሞም፡ ውጽኢት ናይ’ቲ ግዳማዊ ድርኺትን ተጽዕኖን ምዃኑ ኣስሚርሉ።

 

እዚ ብዘይኣፍልጦ ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ግልጽነት ብዝጐደሎ ኣገባብ ብስቱር ዝኽይድ ዘሎ ስምምዓትን ውዕላትን፡ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ዘይተፈልጠ መጻኢ ዘምርሕ ሓደገኛ ጕዕዞ ምዃኑ ድማ ኣስሚርሉ።

Suttgart Public 3

ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ ካብ’ዚ ሻቕሎት’ዚ ተበጊሱ፡ ነቲ ብስርዓት ኢሳያስ ዝውሰድ ዘሎ ስጕምትታት ክቃወምን ክጠራጠርን፡ ዶብና ብዘይ ውዓል ሕደር ኣብ ግብሪ ክውዕል ክጠልብን ኢዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ነቶም ነቲ ስርዓት ዓው ኢሎም ዝቃወሙ ዘለዉ ከም በዓል ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ተጋ. ብርሃነ ኣብርሀ ዘለዎ ናእዳን መጐስን ድማ ገሊጹ።

 

ንግዝያዊት ሽማግለ ምውህሃድ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ጀርመን ወኪሉ መግለጺ ዝሃበ ሓው ክብርኣብ ምስግና ድማ፡ እቲ ካብ ፈስቲቫል ፍራንክፈት 2018 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ መንጐ’ቶም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ወከልቲ ተቓወምቲ ውድባት ዝተኻየደ ርክባትን ተበጺሑ ዘሎ ኣወንታዊ ስምምዓትን ብዝርዝር  ኣብሪሁ። ኣብ’ቲ ኣኼባ ተሳቲፍሞ ዝነበሩ ኣባላት እታ ሽማግለ እውን ተወሳኺ መብርሂታት ሂቦም።

Suttgart Public 4

ኣብ መወዳእታ ካብ ኣኼበኛታት ዝቐረበ ርእይቶታት ብሓው መንግስተኣብ ኣስመሮምን ሓው ክብርኣብ ምስግናን መልስታት ተዋሂቡ።

 

 

ኣኼበኛታት፡ ነቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝኸዶ ዘሎ ንህዝብና ዝበታትንን ንልዑላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱን ጕዕዞ ተቓወምቱን ኰነንቱን ምዃኖም ደጋጊሞም ኣረጋጊጾም። ዶብና ብዘይ ቅድመ ኵነትን ብዘይ ውዓል ሕደርን ክሕንጸጽ ድማ ጸዊዖም። ከምኡ’ውን፡ ብተቓወምቲ ውድባት፡ ሰልፍታትን ሲቪላውያን ማሕበራትን ኣብ ጀርመን ዝካየድ ዘሎ ምቅርራባት ደገፍቱ ምዃኖምን ንምዕዋቱ ኵሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖምን ተመባጺዖም። ንዋዕላ በርሊንን ውጽኢትን ድማ ኣድናቆቶም ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብኡ ተመዚዛ ዘላ ግዝያዊት ኮሚቴ ብዕቱብነት ክትተሓሓዞ ተላብዮም።

Suttgart Public 5

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣብ መዛዘሚ ቃሉ፡ “እዚ ኣኼባ’ዚ፡ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝርኣኽዎ ኣኼባታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ኣርኣእይኡን ገምጋሙን ኣብ ህልዊ ኵነታት ኤርትራ ሓደን ዝሰመረን ምዃኑን ኢዩ። ብሓሳብ ደረጃ ኣብ ሓደ ምምጻእ ማለት ድማ፡ ሓቢርካ ብግብሪ ንምውሳእ ዘኽእል በሪ ስለዝዀነ፡ ብወገናይ ኣዝየ ሕጉስ ኢየ” ኢሉ።

 

ኣኼበኛታት እውን ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ይኹን ኣብ’ቲ ንድራር ተባሂሉ ዝቐረበ መግቢ እናበልዑ፡ ሓጐሶምን ተስፋታቶምን ይገልጹ ነበሩ። ኣኼባ ብዝኽሪ ናይ ስውኣት ተዛዚሙ።