EPDP News

ብዕለት 11 ሕዳር 2017  ብብዝሕን ብዙሕነትን ተሳተፍቱ ካብ  ናይ ቅድሚ ሕጂ  መዳርግቲ ዘይረኸበ  ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርወይ ተኻይዱ።  ሊዕሊ  ሰለስተ ርብዒ ተሳተፍቲ ናይዚ ሰላማዊ ሰልፍዚ መንእሰያት ኮይኖም፣  ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትይዮን፣ ሰብ ዕድመ ኣደታትን ኣቦታትን እውን ብብዝሒ ተረኺቦም ነይሮም። ተሳተፍቲ ካብ ኦስሎን ከባብን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ርሑቕ ከተማታት በርገን፣ ስታቫንገር፣ ሽየን፣ ሶገንዳል፣ ድራመንን ካልኦትን ብብዝሒ ተወዲቦም ሊዕሊ ሸውዓተ ሰዓታት ብምጉዒዝ ተሳቲፎም ከምዝነበሩ ምንጭታት ሓበረታ ሓርነት ኦርግ ካብቲ ቦታ ሓቢሮም።

ሰልፍኛታት ልክዕ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቕትሪ ካብ ዝተመደበሎም ነቆጣ ብፈረሰኛታት ፖሊስ ተዓጂቦም ብምብጋስ፣ ድሕሪ ናይ ፍርቒ ሰዓት ጉዕዞ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ በጺሖም። ኣብ ጉዕዞ ሰልፊ ኮነ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ ሰልፈኛታት ብቋንቋታት ኖርወይ፣ ኢንግሊዝ፣ ዓርብን ትግርኛን ብልዑል ድምጺ ብምጭራሕ፣ ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍን ኩሉ እከይ ተግባራቱን ዝኹንን፣ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንምኽባር ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሊዕሊ ስርዓት ኣስመራ ዘድሊ ስጉምቲ ንኽወስድ ዘዘኻኽር ጭርሖታት ኣስሚዖም።

Norway Demonstration 11.11.2017

 ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ ኖርወይ እውን ቃል ኣዳላዊ ሽማገለ ሰላማዊ ሰልፊ ብቋንቋታት ትግርኛ፣ ዕረበኛን ኖርወይን ምስተሰምዐ፣ ቀጺሉ ብቋንቋታት ትግረ፣ ትግርኛን ዓረበኛን ብርክት ዝበሉ ረዚን መልእኽቲ ዘለዎም ግጥምታት ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተነቢቦም።

ብምቅጻል ሰልፈኛታት ኣብ ዝተዳለወሎም ኣድራሽ ኣትዮም፣ ዝተቐረበሎም እኽለ ማይ እንዳተመገቡ ድማ ንልዕሊ ሰለስተ ሰዓታት፣ ርእይቶታትን ለበዋታትን ተመጋጊቦም፣ ዝተፈላለየ ግጥምታት ብቋንቋታት ሳሆን፣ ዓፋርን፣ እውን ተነቢቦም፣ ሓያለይ መደረታትውን ተሰሚዕም።

ናይቲ ኹሉ ዝተፈላለየ ርእይቶታትን ለበዋታትን ትሕዝቶ ድማ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባውን ሓባራውን ምንቅስቃስ ቃጻልነት ክረክብን፣ ኣድማዒ ኮይኑ ኣብ ዓወት ከብጽሓናን ኩሎም ሰብ ዕድመ ኣቦታትን ኣደታትን ኣብነት ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ተኸቲሎም ንሓቅን ፍትሕን ክሕለቁን ክማጎቱን፣ ኩሎም መንእሰያት ድማ ወረስቲ ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኮይኖም ንስለ ሓቒ ደው ዝበሉ ክኾኑ ዝጽውዕን ዘዘኻክርን ነበረ። ኣብ መወዳእታውን ኣብ ዘዘሎናዮ ከባቢ ሓያል ውዳቤታት መስሪትና ብምንቅስቃ፣ ኣብ ዘሎናዮ ሃሊና  ንመሰልና ሓደ ድምጺ ኮና ክንማጎት፣ ሓደ ኢድ ኮና ድማ ክንቅለስ ለበዋን ምሕጽንታን ቀሪቡ።

እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ንባዕሉ፣ ብውህደትን ማዕረ ተሳታፍነትን ናይ ሊዕሊ ዓሰርተ ዝኾና ፖለቲካውያንን በርገሳውያንን ማሕበራትን ግዱሳትን ውልቀሰባትን ተዳልዩ፣ ዕዉትን ኣድማዕን ስራሕ ኮይኑ ስለዝተረኽበ፣ ሓደ ኣብነት ናይ ሓድነት ኣብ ብዙሕነትን፣ መርኣያ ውጺእት ሓቢርካ ምስራሕን ከምዝነበረ ምንጭታት ሓርነት ኦርግ ካብቲ ቦታ ጠቂሶም።

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ!

ክብርን ሞገሰን ንስዉኣትና!

  

ኣባላት ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ  ኣመሪካ፡ ካናዳ፡ ኣውስትራልያን ኤውሮጳን ዝተሳተፈኦ ኣኼባ ብ4 ሕዳር 2017 ኣካይደን። ኣብዚ ኣኼባአን ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ዳህሲሰን ብፍላይ ከኣ፡ ነቲ ኣብ ኣስመራ ብምኽንያት እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣልእስላምያ ብህግደፍ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተላዕለ ነቲ ተግባር ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ብዝምልከት ኣብ ጐድኒ እቶም ግዳያት ደው ከም ዝብላ ኣረጋጊጸን። ከምኡ እውን ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ ቃልሲ ብዘይ ኣፈላላይ ብሓባር ክለዓልን ንሃገራዊ ረብሓ ልዕሊ ኩሉ ክሰርዕን ኣዘኻኺረን፡ ካብኣተን ዝድለ ኩሉ ከበርክታ ድልዋት ምህላወን እውን ኣረጋጊጸን።

ምስዚ ብምትሕሓዝ ዓመታዊ መደብ ዕዮ ናይቲ ቤት ጽሕፈትን ምምሕያሽ ምምሕዳሩን ኣብ ዝምልከቱ  ዛዕባታት ተመያይጠን። ነቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክስራሕ ዝግበኦ  መደብ ዕዮን ኣተገባብራኡን ብዝምልከት ተመያይጠን መደባት ሰሪዐን። ኣብ ምክፍፋል መደብ ስራሕ ከኣ ወ/ሮ ኣስገደት ምሕረትኣብ፡ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ያቆብን ወ/ሮ ኣልጋነሽ ይስሃቅን ኣባላት ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን። ኣብዚ ኣኼባ ንምትእስሳር ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝምልከት ብኣደ ወንበር ናይቲ ምትእስሳር ወ/ሮ ገርግሽ ነጋሽን ምክትላ ወ/ሮ ገነት ሃብተገርግስን ናይ ዝሓለፈ ስረሓት ገምጋም ቀሪቡ።

ኣብዚ ኣኼባ ንተመሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሱዳን እትርከብ ቤት ትምህርቲ ወድ-ሸሪፈይ ዝምልከት ፕሮጀክት ኣውጺአን ብዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ መጽናዕቲ ከካይዳ ተሰማሚዐን። ኣብ ርእሲ እዚ ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ሰዲህኤ  ምስ ኩለን ኣብ ውድባትን  ማሕበራትን ዘለዋን ብውልቀን ዝንቀሳቐሳን ደቂ ኣንስትዮን ሓቢርካ ንምስራሕን ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ሰዲህኤ ንክሕይልን ብዙሓት ከም ዝሳተፈኦ ንምኽኣልን ጻዕረን ከም ዘሐይላ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣረጋጊጸን።

 

كعادته في وضع كل شيء تحت قبضته المباشرة سعى نظام أسمرا الدكتاتوري الي وضع يده علي مدرسة الضياء الإسلامية الخاصة والمعروفة تقليدياً بمدرسة الأستاذ/ بشير محمد نور. لكنه وجد مقاومةً صامدة من معلمي وطلبة المدرسة وأولياء الأمور. هذا وقد فرضت سلطات النظام علي المدرسة تعليمات وتوجيهات جديدة لم تعهدها من قبل، إنها فرضت عليها تغييراً شاملاً في النواحي التربوية والسلوكية يتعارض تماماً مع ما كانت عليه، حيث منع تدريس مادة الدين وأمر الإناث بترك التحجب أو تغطية الرأس وإباحة الاختلاط بين الجنسين، وتخويفاً للشعب قام النظام باعتقال مدير المدرسة وعدد من المعلمين.

 

في الحادي والثلاثين من اكتوبر 2017م نظم سكان حي أكريا حيث توجد المدرسة وعدد كبير من بقية أحياء العاصمة مسيرة احتجاج سلمية قابلها عساكر بالضرب بالذخيرة في الهواء لتفريق التظاهرة وتخويف منظميها.

 

من جهةٍ أخرى تقول الأنباء الواردة من هناك أن عدوى المقاومة الشعبية قد امتدت الي كلٍّ من كرن، أغردات وأفعبت.

 

ظل النظام باستمرار يتدخل في الشؤون الداخلية للطوائف الدينية ويستولي علي أوقاف وأموال المساجد والكنائس. وكم من رجل دين منتخب من طائفته أبدله بآخر وكم من أديرة وأوقاف صودرت وسجن القائمون عليها. كما أجبر رجال الدين علي العسكرة وأداء ما يسميه بالخدمة الوطنية.

 

 

حزب الشعب الديمقراطي الارتري يدين بشدة هذا الاعتداء الغاشم من عساكر النظام علي الشعب البريء الأعزل الذي استخدم الوسائل السلمية في التعبير عن رفضه لما وقع به من انتهاك لحقوقه الانسانية والديمقراطية. كما يطالب في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن المعتقلين من معلمين وطلبة وأولياء أمور. كذلك يناشد الجيش والشعب بالداخل والخارج علي الوقوف بجانب المنتفضين علي القمع والقهر.

 

أيضاً يطلب الحزب من الاتحاد الافريقي وسائر المنابر والمنظمات الدولية أن تدين القمع والكبت الذي يمارسه النظام بحق المدارس التابعة للقطاع الخاص.  

     

النصر للنضال السلمي للشعب

منقستئاب أسمروم

رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري

31 اكتوبر 2016م

ነቲ ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ  ኣስመራ ፍሉይ ቦታ ኣኽርያ ብ31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣልዲያእ ኣልእስላምያ ብጨካን ጉጅለ ህግደፍ ዝተፈጽመ በደልን ግህሰትን ንምቅዋም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ንምድጋፍ ብ7 ሕዳር 2017 ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣስላምን ክርስትያንን ብሓባር ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

ኣብዚ ልዕሊ ሓሙሽተ ሚእቲ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ተሳተፍቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኔዘርላንድስ ዝተፈላለየ ጭረሖታት ኣቃሊሖም፡ ነቲ ሰልፊ ዘንጸባርቕ ጽሑፍ ኣቕሪቦም። ከም መልሲ ነቲ ዝቕረበ መዘክር ከኣ እቲ ጉዳይ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት “ዓወት ንምነየልኩም” ዝብል ቅልጡፍ ናይ ደገፍ መልሲ ረኺቡ። ድሕሪ’ዚ እቲ ሰልፊ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣምሪሑ፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ኤምባሲ ኮይኑ፡ “ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ሰርዓት፥ ሕጊ ይንገስ፥ መሰል ሃይማኖት ይከበር፥ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝብኻ ደው በል፡ ህዝብኻ ክጭፍጨፍ ሱቕ ኢልካ ኣይትተዓዘብ፡ እሱራት ይፈትሑ ብፍላይ ከኣ ኣቦና ሓጂ ሙሳን እቶም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተታሓዙን ይፈትሑ፥ ሓድነትና ይደልድል” ዝብሉ ጭረሖታት ኣስሚዑ። ቀጺሉ ከኣ እቲ ኤርትራዊ ሰልፊ ናብ ፓርላማ ኔዘርላንድስ ተጓዒዙ ነቲ ጭረሖታት ዳግማይ ኣቃሊሕዎ።

እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ብሓቂ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ፡ ኣመንቲ እስልምናን ክርስትናን ዝውከልን ናይ ሓባር ድምጾም ብሓባር ዘቃልሕሉን  ነይሩ።

Mr. Menghesteab Asmerom, Chairman of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) on Sunday, 5 November, held a periodical briefing meeting electrically with the total membership of the party who are located in many parts of the globe. Explained and discussed at the meeting were latest developments that included a conference of Eritreans in Frankfurt; the outcome of regular meetings of the EPDP Central Council and the Executive Committee, and recent events that heated up the struggle against the repressive regime at home and abroad.

The Chairman stated that at the conference in Frankfurt, held between 20-22 October, the EPDP delegation had the opportunity of meeting and discussing with many compatriots the party's 4 June 2017 proposal for joint work in the Eritrean opposition. He strongly reminded party colleagues that working hard to promote the proposal is worth the toil because it is one of the practical steps towards joint action in the fragmented opposition camp. 

Regarding the recent EPDP leadership meetings, the Chairman pointed out the key issues given high priority both at the Central Council and Executive Committee levels, and expressed full confidence in the committed involvement of party members at all levels in implementing the action plans with resounding success by effectively confronting possible challenges on the way. In particular, he urged EPDP members to actively engage with other compatriots in strengthening struggle against the lawless anti-people regime in Eritrea.

The rich discussion and question-and-answer session that followed the Chairman's  presentation reflected the existing unity of purpose and resolve to further strengthen all working organs of the EPDP while redoubling the engagement with other  Eritrean forces struggling for democratic change in the country. There were ample calls caution in every engagement with other forces by making good use of lessons learned.

At concluding the meeting, Mr. Menghesteab Asmerom reiterated his profound admiration for the steadfastness and sacrifices by party members in promoting drawn action plans and promised the continuation of such briefing meetings in the future. He also joined meeting members in paying tribute to Martyr Kiros Woldeab Fessehaye who passed way in Addis Ababa last month. The deceased colleague was one of the most committed and hard working party members in that part of the world.

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብጻይ መንግስተኣብ ኣስመሮም ብ5 ሕዳር 2017 ናይ ኣባላት ሰልፊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብዚ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዝርከቡ ኣባላት ሰልፊ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ጉዳያት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ካብቶም ዝያዳ ቆላሕታ ዝሃቦም ዛዕባታት፡ ተሳትፎ ልኡኽ ሰዲህኤ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብመድረኽ ተጸዊዑ ኣብ ፍራንክፈርት ዝተኻየደ ኮንፈረንስ፡ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘካየዶ 8ይ ምዱብ ኣኼባኡ ዘተኮረሎም ዛዕባታትን ዝወሰኖም ውሳነታትን፡ ከምኡ እውን ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታትን ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ ዝጐሃሃር ዘሎ ተቓውሞታትን ዝብሉ ይርከብዎም።

ኣቦ መንበር ኣብዚ መብርሂኡ፡ ኣብ ፍራንክፈርት ዝነበረና ተሳትፎ ነቲ ሰልፍና ኣቐዲሙ ዘውጸኦ ናይ ብሓባር ምስራሕ ናይ ዘተ እማመና  ንምንጽብራቕን ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ምልውዋጥ ሓሳብን ዝሓገዘ ምንባሩ ጠቒሱ፡ ንመጻኢ እውን ነቲ “ምስ ኩሎም ኤርትራዊ ወገናት ተራኺብካ ብሓባር ዘስርሕ መዋጸኦ ምርካብ” ዝብል ርኢቶና ብዘንጸባርቕ ክንቅጽሎ ከም ዝግብኣና ጠቒሱ። ምስዚ ኣተሓሒዙ ድማ ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚ ሽማግለን  ሰዲህኤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘካየድዎም ምዱባት ኣኼባታት ዘተኮርሎም ነጥብታት ጠቒሱ፡ ብዛዕባ ዘስፈርዎም ቀዳምነታት ሓቢሩ፡ ኣባላት ሰልፊ ሎሚ’ውን ከም ወትሩ ንኹሉ ዕንቅፋታትን ብደሆታትን ብጽንዓትን ተወፋይነትን እናሓለፉ ኣብ ምትግባር እቲ ዝተተለመ መደባት ሰልፊ ከም ዝተግሁ እምነቱ ዝለዓለ ምዃኑ ኣብሪሁ። ኣብዚ ንህልዊ ጥሕሰት መሰላትን ጸረ ህዝቢ ግህሰታትን ጉጅለ ህግደፍ ንምቅዋም ዝካየደ ዘሎ ምልዕዓላት ከኣ ኣባላት ሰዲህኤ ከከም ኩነታት ከባቢኦም ተሳትፈኦም ከሕይሉ ኣተባቢዑ።

ተሳተፍቲ ኣኼባ ድሕሪ ዝርዝር መብርሂ ኣቦ መንበር ብምስማዕ፡ ኣብቶም መብርሂ ዝተዋህበሎም ዛዕባታት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦም ግቡእ መልሲ ተዋሂቦም። ኣብዚ ኣዝዩ ስኒት፡ ምርድዳእን ዘነኣድ ተሳትፎን ዝነበሮ ኣኼባ፡ ተሳተፍቲ ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና ተሃዋሲ መድረኽ፡ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝወጸ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ እማመና ምስ ዝኾነ ቅሩብ ኣካል እንገብሮ ርክብ ጥንቅቑን ካብ ዝሓለፍናዮ ተመኩሮታት ዝመሃርን ክኸውን ከም ዝግበኦ ኣንጸባሪቖም። ምስዚ ብምትሕሓዝ ድማ እቲ ቀንዲ ኣትኩሮና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ክኸውን ርዱእ ኮይኑ፡ ምስ ካልኦት ከማና ደለይቲ ለውጢ ሓቢርካ ምስራሕ’ውን መተካእታ ዘይብሉ ዕማም ስለዝኾነ፡ እዞም ክልተ ዕማማት ተመላሊኦም ዝኸድሉ ኣገባብ ምኽታል ከም ዘድሊ ብዙሓት ተሳተፍቲ ብተገዳስነት ኣንጸባሪቐምዎ።

ኣብ መወዳእታ ኣቦ መንበር፡ ኣባላት ሰዲህኤ ኣብዚ ኣኼባ ኮነ ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ሰልፋዊ ተግባራት ንዘርእይዎ ተሳትፎን ተውፋይነትን ንኢዱ፡ ኣብ መጻኢ እውን መሪሕነት ከምዚ ዓይነት መድረኻት እንዳፈጠረ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን መደባት ኣብያተ-ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለን መብርህታት ክወሃብ ምዃኑ ሓቢሩ ኣኼባኡ ደምዲሙ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ተሳተፍቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ንዝተሰወአ ውፉይ ተቓላሳይ ነፍስሄር ኪሮስ ወልደኣብ ፍሰሃየ ዘኪሮም።

እዚ ብዕለት 4 ሕዳር 2017 ካብ ሰዓት 8.00 ምሸት ክሳብ 10.00 ምሸት ብናይ በርሊን ግዜ ዝተኻደ ኣኼባ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጒዳያት ኣብዞም ዝስዕቡ ዛዕባታትን ሓበረታ ሰልፋዊ ጉዳያትን ተዛሪቡን ውሳኔ ንዘደልዮም ድማ ወሲኑን ኣሎ።

ብመጀምርያ ዓመታዊ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ንገንዘብን ንብረት ዝምልከት ዝወስኖምን ንፈጻሚ ሽማገለ ዝሃቦ መምርሕን ብሓፈሻ ድሕሪ ምርኣይ: ብፍላይ ድማ ፈጻሚ ሽማገለ ነዚ ናይ ስራሕ ዓመት መደብ ዝመርሕ ዘቖሞ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጒዳያት: ብኣቦ መንበር ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጉዳይ ንዘቕረበ ዓመታዊ ንድፊ ስራሕ ብፈጻሚ ሽማገለ ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ናብ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ  ዝተማሓላለፈ ውሳኔ ዓመታዊ መደብ ስራሕን: ሓደ ብሓደ ብምርኣይ ነቲ 6 ዓናቕጽ ዝሓዘ ውጥንን ኣብ ግብሪ ኣወዓዕልኡ ድሕሪ ምዝታይ: ንናይ ነብሲ ወከፍ ክፍሊ ዕማም ርእዩ ንኣተጋብርኦም ዝምልከት ድማ መምርሒ ሰሪዑ። ብተወሳኺ ጠቕላላ ተቛጻጻሪ ሰልፊ ዕማማቱ ኣብ ምስላጥ ዝሕግዝ መስኖ ከጣጥሕን ኣብ ኩሉ ትካላት ሰልፊ ዝህልዎ ናይ ስራሕ ምውህሃድን ድሕሪ ምዝታይ: ካብ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጉዳያት ዝሕተት ቐረባን ቅልጡፍን መስመር ኣሰራራሐ ንከማልእ ድልዊ ምህላዉን ከምዝጥቀምን ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ምምሕዳር ተመልኪቱ።

ገንዘባዊ ቤት ጽሕፈት ሰዲህኤ ንሓድሽ ኣባል ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጉዳይ ሓው ጸሃየ መሓሪ ንናይ መጀመርያ ስርሑን  ኣኼባኡ ኣብዚ ምምሕዳርን ኲሎም ዝጸንሑ ኣባላት ምምሕዳር ብኽብሪ ብምቕባል ንቕጻሊ ንናይ ሓባር ስራሕ ሰልፊ ዘለዎም ጽቡቕ ምንዮት ብሓጎስ ብምግላጽዮም ስርሖም ጀሚሮም ዘለው። ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብፍላይ ኣብ ኣተሓሕዛን ምምሕዳርን ገንዘብ ዝጸንሐ ሓላፍነትን ምሉእ ስነ ምግባርን ተኣማንነትን፡ ፍልጠታውን ስራሕ ንዝነብሮ ሓው ብርሃነ ኣድሓኖም ዘለዎ ዓቢ ኣድናቖት ብምዝካር: ናይ ምርኽኻብ ስራሕ ንሓድሽ ተወካሊ ገንዘባዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሓው ጸሃየ መሓሪ: ሓው ብርሃነ ኣድሓኖም ዝሃቦ ምኽርን ተሞክራዊ ትምህርትን ብምልላይ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ምምሕዳር ኣብ ሓው ብርሃነ ኣድሓኖም ዘለዎም ክብርን እምነትን ብሰፊሑ ኣልዒሎም ድሕሪ ምዝርራብ ምስጋንኦም ድማ ኣቕሪቦም።

ኣብ መወዳእታ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ገንዘባዊ ጉዳያት ሰዲህኤ ኲነታት ሰልፍን ዞባታቱን ማለት ኤውሮጳ: ሰሜን ኣመሪካ ንካናዳ ዝሓወሰ: ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ (ሱዳንን ኢትዮጵያን) ኣውስትረልያን ማእከላይ ብምራቕን ዘሎ ምዕባለታትን ጸብጻባትን ርእዩ: ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣብ ዝገብሮ ኣኼባኡ ዝያዳ ናይ 6 ወርሒ ንጥፈታት ብምርኣይ ስርሑ ክግምግም ምዃኑውን ተመልኪቱ ኣሎ።

 

እዚ ናይ ዕለት 3 ሕዳር 2017 ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ሽወደን ስቶክሆልም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ብኣገባቡን ልዝበት ተኻፈልቱን ሓድነታዊ ባህሩን: ነቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ጒጅለ ህግደፍ ብዝለዓለ ደረጃ ዝዓበየ ክሳብ 1000 ዝጋማገም ህዝቢ ዝተኻፈሎ ኮይኑ ዕላምኡ ዝወቕዐዩ ነይሩ።

ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተጸወዐን ዝተዳላወን እኳ ይኹን እምበር ብዚሒ ተኻፍልቲ ዘኹርዕ ኮይኑ ንኹሉ ማሕበራዊ ክፍልታት ሕብረሰብ ዝወከለ ምንባሩ እቲ ኻልእ መልክዑዩ። ደቀንስትዮ: ደቂ ተባዕትዮን ልዕሊ ኹሉ ከኣ እቶም ተስፋ መጻኢት ደሞክራስያዊት ሃገረ ኤርትራ ዝኾነ መንእሰያት ብብዝሒ ምስታፎም ጥራይ ዘይኮነ: ኣብ መደረኦም ካብ ዝተሰምዐ ዘሐብን ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባረቐ ምንባሩዩ።

እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ህግደፍን መሓውራት ጸጥትኡን ብሰሉስ 31 ጥቅምቲ 2017 ህዝቢ ኣስመራ ብሓፈሻ: ህዝቢ ኣኽርያን ከባቢኡን ድማ ብፍላይ: ተቛውምኡ ንምግላጽ ኣብ ዝወጸሉ: ወተሃደራት ህግደፍ ጠያይቲ ብምዝናብ ንዝገብርዎ ግፍዒ ንምቁዋምዩ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ህግደፍ ክገብሮ ዝጸንሐ ምድርቋስ እምነታት ሃይማኖትን ምዝማት ንብረቶምውን ዘኪሩዩ። ብተወሳኺ መደርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ብዘይ ኣፈላለይ ንኽብርታትን ባህልን ማሕበራዊ ሂወት ህዝቢ ኤርትራ ድሂኹ፣ ንህዝቢ ፋሕ ብትን ከም ዝብል ዝገበሮ ዘሎ ጽዩፍ ተግባራቱ ብምጥቃስ: ብነድሪ ኲነነኦም ንህግደፍን መሓውራት ጸጥጥኡን ኣስሚዖም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሓድነት ኣመንቲ ዝተፋላለያ ሃይማኖታትን ተቛወምቲ ደሞክራስያውያን ሓይልታትን ኣብ ሓደ መኣዲ ኣኪቡ ኣንጻር ምልካውነት ብሓባራዊ ኣካልን ርእይቶን ደው ዝበለ ህዝቢ ምርኣይ: ዕድመ ምልካውነት ኣብ ኤርትራ  እናሓጸረ ይኸይድ ከምዘሎ ዘርኢ ፍጻመ ምንባርዩ።

እቲ መልእኽቲ ምሕዝነት ሰላማዊ ሰልፊ ንሰፊሕ ህዝብና ላዕላይ ቦታ ዝሃበ ኮይኑ ንጸበብኡ ኣብ መድረኽ ኣውጽኡ ንራህውኡ ብቐጻሊ ልዝብን ሓድነትን ኣንጻር ምልኪ ክቃለስ ድምጹ ዘቃለሐ ሰላማዊ ሰልፊ ምንባሩ ተኻፈልቲ ኣድናቐቶም ብምንባር ታሪኻዊ ፍጻመዩ ኢሎሞ ኣለው።

ልኡኽ ሓርነት ኦርግ ካብ ሽወደን።

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ..ህ.ዲኤ.) ብ28 ጥቅምቲ 2017፣ ብኣብ ሻሙናይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዝተመዘዘ ሓድሽ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፍስሃየ ሓጎስ ተመሪሑ ኣኼባ ኣካይዱ።

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ብኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከገልግሉ ዝጸንሑ እሞ ዝቕጽሉ ዘለዉ ኣባላትን ሓደስቲ ዝተወሰኹን ዝቖመ ስለዝኾነ፡ ሕድሕድ ናይ ኣባላት ምልላይ ድሕሪ ምፍጻም ብዛዕባ ክካየድ ዝጸንሐ ዕማማትን ኩነታቱን ዝሕብር ዝርዝር ጸብጻብ ቀሪቡ። 

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ነቲ ብሓላፊኡ ተነዲፉ ዝቐረበ ኣብ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ተኸሊሱ  ዝጸደቐ ናይ ሓደ ዓመት ውጥን ዕማማት፡ ብዕቱብ ድሕሪ ምምይያጥን ምርድድዳእን ንነብስወከፍ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ዝመሓደሩ ክፍልታት ሓለፍቲ ብምምዛዝ፡ ዝርዝር ናይ ትግባረ ዕማማት’ውን ሓንጺጹ።

ብጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ በብእዋኑ ዝጸሓፉ ዜናታት፡ ዝተሓትሙ መጻሕፍትን ብዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ትካላት ዝቐረቡ ጸብጻባትን ምንባሮም ኣኼባ ተመያይጡሉ፡ እንተዀነ ግን ቁርጽራጽ ሓበሬታ ስለዝኾነ ኣከታቲሉ ብጥርኑፍ ዝቐረበ ሰነድ መወከሲ ስለዘየልቦ፡ ጉዳይ ስደተኛታት ከም ሓደ ክፍሊ ብምምዳብ፡ መጽናዕቲ ብምክያድ ዝስንድ ሓላፍን ተሓባበርትን መዚዙ።

ኣብ መደምደምታ ነቲ ኣብ መስርሕ ዝጸንሐን ዘሎን ትካላት ቤት ጽሕፈት፣ ብዝያዳ ክድልድልን ክሰፍሕን ኩሉ ዝድለ ንጥፈታትን ጻዕርታትን ከካይድ ምዃኑ ምምሕዳር ኣስሚሩ ኣኼብኡ ዛዚሙ።

ዕንወት ንምልኪ
ዓወት ንፍትሓውን ደሞክራስያውን ስርዓት

ጨንፈር ቁ.2 ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገረ ሽወደን ብ28 ጥቅምቲ 2017 ምልኣት ኣባላት ኣብ ዝተረጋገጸሉ ስሩዕ ኣኼባኡ ከም ዘካየደ ካብቲ ቦታ ዝተላእከ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝተኻየደን ንሓያሎ ሰዓታት ዝቐጸለን ኣኼባ ጨንፈር ናይቲ ጨንፈር ኣቦ መንበር ድሕሪ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ዝተፈላለዩ እዋናውያን ፖለቲካውን ማሕበራውን ሓበሬታታት’ውን ናብ ተሳተፍቲ ኣቕሪቡ።

ኣብዚ ኣኼባ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ፡ ብዛዕባ ሃለዋትን ምዕባለን ጨንፈር፡ ምውሳኽ ኣባላት ጨንፈርን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ኣብ ዝምልከቱ ነጥብታት ብመሪሕነት ጨንፈር ዝቐረበ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ ኣኼባ ብዝርዝር ቀሪቡ ተመያይጠምሉ። ብዘይካዚ ብኣቦ መንበር ሰልፊ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት በመልክዕ ዘዋሪ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ተነቢቡን ተመያይጠምሉን። ከምኡ ከኣ ንጽፉፍ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ጨንፈር ዝምልከት  ጸብጻብ ቀሪቡ።

ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ኣጀንዳታት ዝቐረበ ነጥብታት ብሩህን ንጹርን ከም ዝኾነ ምስ ተነጸረ፡ ተሳተፍቲ ብመሪሕነት ሰዲህኤ ተተሊሙ ዝስረሓሉ ዘሎ፡ መደብ “ምሕዳስ ሰልፊ” ብምሉእ ልቦም ከም ዝድግፍዎን ክዝሰርሕሉ ቅሩባት ምዃኖምን ኣረጋጊጾም። እዚ ጨንፈር ካብቶም ኣኼባታቶም ብስሩዕ ዘካይዱ ጨናፍር ሓደ እዩ።