EPDP News

ኣብ ደቡብ ጀርመን ዝርከብ ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ጨንፈር ቁጽሪ 1) ኣብ ከተማ ስቱትጋርት ብዕለት 25 ሕዳር 2017 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣሰላሲሉ። እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተፈልለየ ከባቢታት ዝነብሩ ኣባላት ጨንፈር ዝተሳተፍዎን፡ ሓው ንጉሰ ጸጋይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰልፍን ሓው ኢሳቕ ወልደማርያም ኣቦ-መንበር ዞባ ኤውሮጳን ዝተረኽብሉን ጉባኤ ምንባሮም እውን ይፍለጥ።

ጉባኤ ብኦቦ-መንበር ጨንፈር ሓው ተኽልዝጊ ሚኪኤል ሰናይ ትምኒትን ምስጋናን ንተሳተፍትን ብዝኽሪ ስዉእ ኣባል ናይዚ ጨንፈር ዝነበረ ኣያናን ሓውናን ኣልኣዛር ቀለታን እዩ ተከፊቱ። ድሕርዚ ሓው ንጉሰ ጸጋይ ጉባኤ ጨንፈር ክዕወትን፡ ድሕሪ ጉባኤ ኣባላቱ ማዕረ እቲ መድረኽ ዝሓቶ ዕማማት ኮይኖም ክርከቡ ዘለዎ እምነትን ተስፋን ብምብራህ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰልፊ ኣብ ምድልዳልን ስሩዕ ዕማማቱ ኣብምስልሳል ንዝጸንሖም ተራን ተወፋይነትን ብስም መሪሕነት ምስጋናኡ ኣቕሪቡ። ቀጺሉ ጉባኤ ዝካየደሉ ዘሎ ሓፈሻዊ ኲነታት ደምበ ተቓውሞ፡ ሃገርና እትርከቦ ዓዘቕቲ፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝረኤ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ጽልውኡ ኣብ ደምበ ተቓውሞን፡ ብፍላይ ድሕሪ 8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዘሎ ውሽጣዊ ሰልፋዊ ኲነታት ንተሳተፍቲ ብዝርዝር ገሊጹ። ምስዚ ብምትሕሓዝ፡ ስርርዓዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ኣውጺእዎ ዘሎ መድረኻዊ መደብ ስራሕን ቅጥዒ ትግባሪኡን ብዝርዝር ብምግላጽ፡ ድሕነት ህዝብናን ካብ ኣትይዎ ዘሎ ምብትታን ክወጽእን፡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ኮነ ኣመሪካ ካብ ዘንጸኣልዎም ዘሎ ናይ ምምላስ ሓደጋታት ተጽዕኖ ንምፍጣር ምስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ህዝቢ ብሓፈሻ ምስ ተቓወምቲ ዜጋትት ድማ ብፍላይ፡ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሓባራዊ ዕማማት ከሐይሉ ኣዘኻኺሩ።

ሓው ኢሳቕ ብሸነኹ፡ ንዘይሕለል ጻዕርን ተወፋይነትን ጨንፈር ብስም መሪሕነት ዞባ ብምምጓስ፡ ኣብዚ ግዝያትዚ ህዝብና ኣትይዎ ዘሎ ስቓይን ዓዛብን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣባላት ሰልፊ ዞባ ኤውሮጳ ኩለንተናዊ ተወፋይነትን፡ ስጥመትን ከምዘድልዮም፡ ተሳትፍኦም ኣብ ማሕበራውን ፖለትካውን ዕማማት ናይ ዝርከብዎ ከባቢ ክዓቢ ኣገዳሲምዃኑ ሓቢሩ። ብዘይካዚ ኣብዚ እዋን ቀዳምነት ዝስራዕ ህዝብን ሃገርን ብምዃኑ፡ ህዝብን ሃገርን ድማ ንኹልና ኤርትራውያን ብማዕረ ስለዝብጻሓና፡ ነዚ ሕሱም ስርዓት ንምእላይ ኣነካይዶ ቃልሲ ሓባራዊ እምበር ብተናጸል ዝሳለጥ ከምዘይኮነን፡ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ዋላኳ ኣወንታዊ ሸነኽ እንተለዎ፡ መተካእታን መሕብእን ካብ ፖለቲካዊ ቃልስን ሓይልታቱን ክኸውን ከምዘይግባእ’ውን ኣብሪሁ። ኣብዝሓለፈ ሳምንታት ንዝተራእየ ናይ ሓባር ስራሓት ከም ኣብነት ብምውሳድ እውን፡ ኣባል ሰልፊ ኣብዝግበር ህዝባዊ ምልዕዓላት ሓቢሩ ክሰርሕ ብምትሕስሳብ መግለጺኡ ደምዲሙ።   

ካብዚ ቀጺሉ፡ ዝጸንሕት መሪሕነት ጨንፈር ኣብ ውሽጢ’ቲ ዝነበራ ናይ ምምራሕ ግዜ ዘካየደቶ ዕማማት ዝገልጽ ፖለቲካውን ቁተባውን ማሕበራውን ዝርዝራዊ ጸብጻብን፡ ብተናጸል ኣባላት ጨንፈር ኣብ ከባቢኦም፣ ንሓደስቲ መንእሰያት ስደተኛታት ኣብ ምእላይን ቋንቋ ጀርመን ኣብ ምምሃርን ዘበርከትዎ ግደ ዝሕብር ጸብጻብ ቀሪቡ። ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ ንጉባኤ እትመርሕ ሰክረታርያ ቆይማ፡ ኣብዝቐረበ ጸብጻብ ኣገዳስን ሰፊሕን ልዝብ ተኻይዱ። ምስዝተገብሩ ምምሕያሻትን ዘይተጠቕሱ ዝነበሩ ተወሰኽቲ ርእይቶታትን ድማ ዝቐረበ ሰነድ ብድምጺ ጸዲቑ።

ስዒቡ፡ ኣባላት ጨንፈር ብሓፈሻ፡ መሪሕነቱ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ዝመጽእ ዓመት ክፍጽሞም ኣለኒ ዝብሎም ፖለቲካውን ማሕበራውን መድረኻዊ መደባት ሰሪዑ፡ ዝተተለሙ መደባት ኣብ ሰልፋዊ ጉዳያት ጥራሕ ዘትኰሩ ዘይኮኑስ፡ ብፍሉይነት ኣብቲ ከባቢ ንዝካየዱ ሓባራዊ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓሳት ንምጉልባት ዝዓለሙ ከምዝኮኑ እውን ይፍለጥ። ሰክረታርያ ጉባኤ ንምርጫ መሪሕት እትመርሕ ሽማግለ ብምውጻእ ድማ ስራሓታ ደምዲማ።

ኣብ መጠረስታ፡ ዝወጸት ናይ ምርጫ ሽምግለ ቅዋም ሰልፊ ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ጉባኤ ጨንፈር ንዝተሓንጸጹ መደብ ስራሓት እተካይድን ንዝመጽእ ዓመት ንጨንፈር እትመርሕን ሰለስተ ዝኣባላታ ምምሕዳር ሽማግለን ተጠባባቕን ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ፡ ዝጸንሐ ውሽጣዊ ተቆጻጻሪ ንኽቕጽል ተሰማሚዑ።  ብዘይካዚ ኣብ ትግባረ ዕማማት ዝሕግዙን ኲነታት ኣብ ምክትታል ስሉጥን ምእኩልን ናይ ርኽክብ መስኖ ክህሉን፡ ኣገደስቲ ምምሕዳራዊ ለበዋታትን ሓሳባትን ካብ ተሳተፍቲ ቀሪቡ።

ጉባኤ ጨንፈር፡ መሪሕነት፡ ኣብ ቅዋምን ስርዓትን ሰልፊ ተመርኲሱ ንዝተቐልቀሉ ውሽጣዊ ሽግራት ንምእላይን ንምፍታሕን ክወስዶም ዝጸንሐ ስነ-ስርዓታዊ ስጉምትታት ኣብ ቦትኡ ምዃኑ ብምርግጋጽ፡ ነቶም ንቕዋምን ፕሮግራምን ሰልፊ ኣኽቢሮም ኣብ ምትግባር ንምውዓሉ ከይሰልከዩ ዝጽዕርሩ ዘለዉ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዞባ ሰሜን ኣመርካን ኣሰናዳኢት ሽማግለ ህጹጹ ጉባኤ ዞባን ናእድኡን ሞጎሱን ብምግላጽ፡ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሰዲህኤ ኣብ ተወሲኑ ዘሎ ቦታን ግዜን ክፍጸም ዘለዎ ሰናይ ትምኒትን ትጽቢትን ገሊጹ።  

ዓወት ንቃልሲ ውጹዕ ህዝብና!

ስዕረት ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ

ሎሚ መዓልቲ ቀዳም 18 ሕዳር 2017 ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝተጸወዐ ናይ ኣባላት ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣኼባ ኣብ ህዝብና ብመላኺ ስርዓት ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ንምዝካር ብናይ ሕልና ጸሎት ተኸፊቱ። ብድሕሪ’ዚ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ኣጀንዳ ተመያይጡ፡

1)    እዋናዊ ሓበሬታት፡

  • ነቲ ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተራእየ ተባዕ ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፉ ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም፡ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምድጋፍ ዘካይዶ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣሞጒሱ።
  • ኣብ ከባቢና ናይ ዝኸይድ ዘሎ ምዕብልናታት ሓበሬታ ተለዋዊጡ።

2)    ብናይ ጎሽጓሽን ናይ ገንዘብን ናይ ዜናን ዲፕሎማሲን ሽማግለታት ናይ ስራሕ ጸብጻብ ቀሪቡ።

3)    ህጹጽ ጉባኤ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየደሉ ግዜን ኣገባብን ወሲኑ።

ክንዕወት ኢና!

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ

18 ሕዳር 2017

On 15 November, Eritrean refugees and residents in the Ethiopian capital of Addis Ababa staged an angry demonstration in front of the headquarters of the African Union and blamed the regional organization for its silence and complicity with dictators by failing to respect its charter and promises to listen and serve the peoples of the continent.

The African Charter on Human and Peoples' Rights, which was adopted as an international human rights instrument intended to "promote and protect" human rights and basic freedoms in the African continent. Unfortunately, the charter is failing to promote and protect those promised rights and freedoms.

The demonstration, which was also attended by  Eritrean leaders of political organizations and members, including those of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP), marched from city centre to the AU offices chanting slogans in support of the Asmara demonstration of 31 October 2017 and demanding release of all  prisoners. The demonstrators saluted the students and parents of the Diaa Islamic school for sparking the event and strongly condemned the futile divide-and-rule tactics of the Asmara region on unfounded religious basis.

 

The organizing committee of the demonstration submitted a written statement to the African Union whose officials again for the fourth time failed to receive and talk to the demonstration organizing committee. The statement submitted to the Commission of the African Union blamed the failure to receive and talk to leaders of the demonstration and thus charged the AU for abandoning its charger by appeasing with dictatorships like the one in Eritrea.

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምምሕዳር ዝወደቦ ሰላማዊ ሰልፊ ብ15 ሕዳር 2017 ተኻይዱ። እዚ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወሲኽካ ኣባላትን መራሕትን ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፡  ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኤርትራውያን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ዝተሳተፍዎ ሰልፊ ነቲ ተመሃሮን ወለድን ቤት ድያእ ኣልእስላምያ ኣስመራ ንተግባራት ስርዓት ህግደፍ ብምቅዋም ብ31 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘካየድዎ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዝድግፍ ሰልፊ ንግሆ ካብ ገነት ሆቴል እዩ ተበጊሱ።

ኣብዚ ሰልፊ ናይቶም ብስርዓት ህግደፍ መሰሎም ተጋሂሱ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ እምነት ምስልምናን ክርስትናን  ምስሊ ብሓባር ብዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ተታሒዙ፡ ዝተፈላለዩ ጭረሖታት ከኣ ተቓሊሖም። ካብቲ ዝተቓለሐ ጭረሖታት “ኣስላምና ክርስትያና ኩልና ሓደ፡ እምነትን ትምህርትን መሰል እዩ፡ ንተበግሶ ተመሃሮን ወለድን ቤት ትምህርቲ  ድያእ ኣልእስላምያ ንድግፍ፡ እሱራትና ይፈትሑ፡ ሕብረተሰብዓለም ንህግደፍ የዕግሶ… ወዘተ” ዝብሉ ይርከብዎ።

ሰልፊ ዝተፈላለዩ ጭረሖታት እንዳቃልሐ ኣብ ኣፍደገ ቤት ጽሕፈት  ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ በጸሓ፡ ናይቲ ሕብረት ሓለፍቲ ኣብቲ ሰልፊ ቀሪቦም’ኳ መልሲ እንተዘይሃቡ፡ ነቲ ብደረጃ ጽሑፍ ተዳልዩ ዝነበረ መልእኽቲ ግና ተቐቢለምዎ። እቲ በቶም ነቲ ሰልፊ ዝወደቡ ኣካላት ዝተዳለወ’ሞ ንሕብረት ኣፍሪቃ ዝተዋህበ ጽሑፍ፡ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኤርትራውያን ሰልፈኛታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ዘይኮኑ ዘለዉ ንራበዓይ ግዜኦም ምዃኑ ጠቒሱ፡ እዚ ድማ እቲ ሕብረት ንሕግታቱን ቻርተራቱን ዘየኽብርን ንወጻዕቲ ዘተባብዕን ምዃኑ ዝሕብር’ዩ ሓሳብ ኣስፊሩ። ካብዚ ናይ ስቕ ኣካይዳ ንክወጹ ድማ ጸዊዑ። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ኣፍደገ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ጭረሖታትን ኤርትራዊ ዜማታትን ብምስማዕ ብሰላም ነናብ ቦታኦም ተፋንዮም

ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፡ ኣቶ ረክስ ስቲረልሰን፡ ን37 ሃገራት ኣፍሪቃ ንኣኼባ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ዓዲምወን ኣሎ። እቲ ዋዕላ፡ ብዛዕባ ንግድን ወፍሪ ርእሰማልን፡ ከምኡ’ውን፡ ብዛዕባ ጸረ ሽበራን ሰናይ ምምሕዳር ክኸውን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ።

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት፡ ምኽትል ሓላፊ ወጻኢ ኣመሪካ ኣብ ጕዳያት ኣፍሪቃ፡ ኣቶ ዶናልድ ያማማቶ፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ውጥረት ንምህዳእን ሰላምን ጸጥታን ንምስፋንን ንሰርሕ ኣሎና፤ ኣመሪካ ነቲ ጕዳይ መፍትሒ ንምርካብ ቆሪጻ ተበጊሳ ኣላ፤ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ነቲ ወጥሪ ንምፍታሕ ድልውነተን ገሊጸን ኣለዋ ኢሉ።

15 ሃገራት ዝኣባላቱ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት (UNSC) ብሰሉስ 14 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ መጋባእያ፡ ነቲ ናይ ኣጽዋር ውግእ እገዳ ሶማልያን ኤርትራን ንክናዋሕ ዘኽእል ውሳኔ ቍጽሪ 2385 ኣጽዲቕዎ።

 

ነዚ ውሳኔ’ዚ 11 ኣባላት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ደጊፈንኦ፡ ዝተቓወምት ሃገር ኣይነበረትን፡ 4 ድማ ናይ ድምጺ ተዓቅቦ ገይረን። እተን ናይ ድምጺ ተዓቅቦ ዝገበራ ሃገራት ሩስያ፡ ቺና፡ ግብጽን ቦሊቭያን ኢየን።

 

ነቲ ንድፊ ውሳኔ ዘቕረበት ዓዲ እንግሊዝ ኰይና፡ ኣምባሳደራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት፡ ንኤርትራ ምስ ኮሚቴ እገዳ ሕቡራት ሃገራትን ምስ ፍልይቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንኽተሓባበር መጸዋዕታኡ ኣቕሪቡ ኣሎ።

እቲ እገዳ ካብ ዝጅምር 8 ዓመቱ ኣቝጺሩ ኣሎ።

On 12 November 2017, the administrative committee of the Foreign Relations Office of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) held an important regular meeting attended by representatives of the Office's sub-committees formed in many regions of the world.

 

Agenda for this meeting, held in the aftermath of the conclusion of the 8th regular meeting of the EPDP Central Council, included the following items: exchange of situation reports; summary presentation of the annual report of the Office for 2016-2017 which was earlier reviewed by the CC; the New Action Plan for the Foreign Relations Office for the year ahead; review of the structure of regional committees, and enhancing their role in new party projects for the future (such as the proposal for joint action with other sister organizations and the Party Renewal Plan.)

Each regional representative made brief presentation giving a picture of their respective situations and activities. This was followed by a discussion on the summary of the annual report of the Office as presented to the 8th regular meeting of the EPDP Central Council. Below are a few points gleaned from the report covering August 2016 to July 2017:

Memoranda:   During the 12 months of the period under review, the Foreign Relations Office submitted 27 memoranda on different Eritrea-related issues to various governments, parties, UN agencies, the African Union and other global and regional organizations. Of these, four memoranda were sent to different German institutions; three to Holland; three to Switzerland; two each to Sweden; UN agencies and the Progressive Alliance; and one memorandum to each the African Union; Ethiopia; Sudan; Somalia; State of Qatar; Italy; France; UK; Belgium; Norway and Denmark. It was also cited that the EPDP sent a grand total 134 such memoranda since the first party congress of July 2011.

Official Tours/Meetings: During the past year, EPDP conducted 13 officials tours/meetings with different parties and governments. Seven of the tours/meetings were to/with UN agencies; two with EU/Brussels; two in Gothenburg/Sweden; two to/in Berlin and Dortmund/Germany. The total visits in the past six years reached 72 including to places like Niami/Niger and Tunis/Tunisia. On top of this, the EPDP conducted 22 public diplomacy events. These include seminars and conferences at which Eritreans and non-Eritreans take part to discuss issues related to Eritrean refugees and the situation at home.

Publications:- Also during the period under review, the Foreign Office published and distributed six issues of Liberty, an English-language magazine containing mainly diplomatic efforts of the party. Also distributed to diplomatic circles were video clips and written materials on the Eritrean situation. The office published 36 issues of the English magazine since its first congress six years ago.

The Foreign Office Committee meeting also discussed the new work plan for the year ahead ending July 2018, and enriched it by proposing some details relevant to the situation of each EPDP regional committee.

Furthermore, the meeting urged that each Foreign Office sub-committee as well as each and every EPDP branch/zone in Australia, Middle East, Africa, Europe and North America to take very seriously the June 4 2017 party proposal for joint work with other sister organizations. Likewise, it called upon all party organs to start effectively implementing the upcoming Party Renewal plan being enhanced by the Commission for Party Renewal and scheduled to be reviewed every two months at extraordinary meetings of the EPDP Central Committee.

ሎሚ መዓልቲ ሰኑይ 13 ሕዳር 2017 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት በይ-ኤርያ ዝነብሩ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ብበይ-ኤርያ ኤርትርውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝተጸወዐ፡ ኣብ ከተማ ሳን-ፍራንሲስኮ ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዓላማ ናይ’ዚ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብዕለት 31 ጥቅምቲ ዝተራእየ ህዝባዊ ተቓውሞ ንምድጋፍ እዩ ኔሩ።

SanFranDemo2

ብምኽንያት ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ቤት-ትምህርቲ ኣል ዲያእ ኣልእስላሚያ ዝወሰዶ ዓማጺ ስጉምቲ፡ ጅግና ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድኑር ብዘርኣይዎ ተባዕ መኸተ ኣብ 93 ዓመቶም ከምቶም ዝቐደሙ ኣሕዋቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምእተዳጎኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። በዚ ጨካን ኣብ ልዕሊ ኣቦና ሓጅ ሙሳ እተወስደ ስጉምቲ ዝተቖጠዐ ህዝብና ምረቱ ንምግላጽ ብ31 ሕዳር ስላማዊ ሰልፊ ኣካይዱ። እንተኾነ ግን እቲ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ መሰል ዘየኽብር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብተዅሲታት በቲኑዎ ጥራሕ ዘይኮነ ንብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ከምዝኣሰረን ጌና ይኣስር ከምዘሎን ተረጋጊጹ ኣሎ።

SanFranDemo3ኣብርእሲ እቲ ኩሉ እከይ ተግባራቱ፡ መላኺ ስርዓት ኤርትራ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሃይማኖታዊ እዩ ብምባል ንህዝብና ብሃይማኖት ክፈላልየና ህርድግ ይብል ኣሎ። እንተኾነ ግን ህዝቢ በይ-ኤርያ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ህዝብና ዘርእዮ ዘሎ ጽንዓት ብምርኣይ “ሕቶ ቤት-ትምህርቲ ኣል ዲያእ ኣል እስላሚያ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል እዩ” “እሱራት ይፈትሑ” “ንሕና ኤርትራውያን ኢና፡ ኣስላም ኢና፡ ክርስትያን ኢና፡ ምፍልላይ ኣይንፈቅድን” “ኣቦና ሓጅ ሙሳ ይፈትሑ፡ ኣቦና ፓትሪያርክ ኣንጦንዮስ ይፈትሑ” “እወ ንፍትሒ፡ እምቢ ንምልኪ” “እምነት ገበን ኣይኮነን” “ሕልናኹም ኣበይ ኣሎ” “ስልጣን ንህዝቢ ይረከብ” “ሰራዊት ኤርትራ ምስ ህዝብኻ ወግን” ብዝብል ጭርሖታቱ ኣብ ናይ ህግዲፍ መጻወድያ ከምዘይኣቱ ኣረጋጊጹ። ቀንዲ መለለዪ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ነቲ ህግዲፍ ኣብ ህዝብና ከእትዎን ክስርጾን ዝህቅን ዘሎ ሃይማኖታዊ ምፍንጫል ዝሰዓረ ምዃኑ እዩ።

ኣብ’ዚ ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ’ውን ኣብ በይ-ኤርያ ዝርከቡ ኣብላት ተቓውሞ ውድባት ተሳቲፎም። መደረታት ካብ ዘቕረቡ ሓንቲ ኣባል ሰልፊ ወይዘሮ ኣስገደት ምሕረትኣብ ኔራ።

13 ሕዳር 2017          

SanFranDemo4

ብዕለት 12 ሕዳር 2017፡ ምምሕዳራዊ ሽማግለ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናታት (ወጻኢ ቤት/ጽ) ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወከልቲ ቦታውያን ሽማግለታት እተሳተፍዎ ስሩዕን ኣገዳስን ኣኼባ ብዘመናዊ መራኸቢ እናተጠቕመ ኣካይዱ። ከም ዝፍለጥ፡ ቦታውያን ሽማግለታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈታት ሰዲህኤ፡ ኣብ ጨንፈራት ሰልፊ ኣብ ዝርከብኤን ሃገራት ዝቖማ ኢየን።

እዚ ን8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ስዒቡ እተጋብኤ ኣኼባ ምምሕዳር፡ ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት እናተመርሔ፡ ስፍሕ ዝበለ ኣጀንዳታት ዳህሲሱ። ንሱ ከኣ፡ 1) ሓበረታ ንጥፈታት ካብ ዞባውያን ወከልቲ፣ 2) ናብ 8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ካብ ዝቐረበ ጽማቚ ናይ 2016-2017 ዓመታዊ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት፣ 3) ብ8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዝጸደቐ ሓዲሽ መደብ ዕዮ ቤት ጽሕፈት ን2017-2018፣ 4) ቅርጻዊ ምትዕርራይ ቦታውያን ሽማግለታት፣ 5) ጊደ ቦታውያን ሽማግለታት ቤት ጽሕፈት ኣብ መስርሕ ምሕዳስ ሰልፊ ዝብል ነይሩ።

ምልውዋጥ ሓበረታታት/ጸብጻባት

ኣኼባ ምምሕዳራዊ ሽማግለ፡ ካብ ነፍስ-ወከፍ ኣወሃሃዲ ቦታዊ ሽማግለ ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ዝቐረበ፡ ንንጥፈታት ሽማግለን ሃለዋት ሰልፍን ዝገልጽ ጸብጻባት ሰሚዑ። ቀጺሉ፡ ጸብጻብ ናይ ዓመተ ስራሕ 2016-2017 ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀሪቡ። ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብ ካብ እተጠቕሰ ኣሃዛት፡-

  • መዘክራት ሰዲህኤ፡-ብ ነሓሰ 2016 ክሳዕ ሓምለ 2017 ኣብ ዝነበረ ናይ 12 ኣዋርሕ ንጥፈታት፡ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ጽምድናታት፡ 27 መዘክራት ናብ መንግስታትን ሰልፍታትን ኣህጉራዊ ውድባትን/ማሕበራትን ልኢኹ። ንመዘኻኸሪ፡ ካብ ቀዳማይ ጉባኤ ሰዲህኤ ክሳዕ 8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ (ነሓሰ 2011 - ሓምለ 2017)፡ ሰዲህኤ 134 መዘክራት ናብ መንግስታትን ሰልፍታትን፡ ቤት ጽሕፈታት ሕቡራት መንግስታትን፡ ዓለም-ለኸ ማሕበራትን ከም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኣመሰሉ ዞባውያን ትካላትን ከም ዝለኣኸ ተሓቢሩ።
  • ዑደት/ርክባት ብመሪሕነት ሰዲህኤ፡- ከምኡ'ውን ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመተ-ስራሕ፡ ሰዲህኤ፡ ብዕላዊ ዲፕሎማሲ ዝግለጽ 13 ርክባት/ብጽሖታት ምስ መንግስታትን ሰልፍታትን ኣብ ርእሲ ምክያድ፡ 4 ብህዝባዊ ዲፕልማሲ ዝግለጽ ፍጻሜታት ክዉን ገይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 6 ዓመታት (2011-2017)፡ ሰዲህኤ 72 ዕላዊ ዲፕሎማሲ ኣካይዱ። (ማለት ናብ መንግስታት ዑደት ብምክያድን ኣብ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ብምስታፍን።) ኣብ ልዕሊ'ዚ 22 ብህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝግለጽ ምንቅስቓሳት ኣካይዱ።
  • መጽሔት/ጽሑፋት፡- ኣብውሽጢዝሓለፈዓመት፡ኣብከክልተወርሒብእንግሊዝ ናይ እትሕተም መጽሔትሊበርቲ6 ሕታማት ዘርጊሑ። በብጊዚኡ  ንሃለዋት ህዝብናን ግህሰታት ስርዓት ህግደፍን ዝገልጽ ጽሑፋት ይኹን ናይ ቪደዮ ቅዳሓትን ናብ ዲፕሎማሲያዊ ዓንኬላት ክዝርጋሕ ከም ዝጸሐ ተገሊጹ። ካብ ቀዳይ ጉብኤ ንድሓር፡ ናይዚ ኣብ  ዲፕሎማሲያዊ ዓንኬላት ዘቕንዐ መጽሐት ሕታማት 36 ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ።

ሓዲሽ መደብ ዕዮ ቤት ጽሕፈት ንዓመተ-ስራሕ 2017-2018

ከም ዝዝከር፡ ቀንዲ ዕማማትን ሓላፍነትን ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሰዲህኤ፡ ንራእን ዕላማታትሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይንራእይን መትከላትን ፓለቲካዊ ተቓውሞ ኤርትራ ከኣብሓፈሻ፡  ንደገፍቲ  ህዝቢ ኤርትራ ዝኾና ሃገራትን፡ ሰልፍታትን፡ ማሕበራትን ኣብ ርእሲ ምብራህ፡ ንኩሉ-ሸነኻዊ እንታይነት መላኺ ስርዓትን ግህሰታቱን ምቅላዕ ኢዩ። መሪሕነት ሰልፊ ዘጽደቖ ሓዲሽ መደብ ዕዮ ቤት ጽሕፈት ከኣ ነዚ ሓላፍነታት እዚ ዘንዘባርቕ ኢዩ።

ኣኼባ ምምሕዳራዊ ሽማግለ ነቲ መደብ ዕዮ ድሕሪ ምጽናዕ፡ ቦታውያን ሽማግለ ናተን ኲነታት ብዝፈቕዶ ኣገባብ ከስፍሕኦን ኣብ ግብሪ ከውዕልኦን ወሲኑ።

ቅርጻን ጊደን ቦታውያን ሽማግለታት፣

ኣኼባ ምምሕዳራዊ ሽማግለ ቤት ጽሕፈት፡ ብዝሒ ኣባላት ናይ ቦታዊ ሽማግለታት ከምቲ ዝጸንሐ ትጽቢት ቤት ጽሕፈት ከምዘይሰርሐ መዚኑ። ካብዚ ብምንቃል፡ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ሃገር ውይ ዞባ ዘሎ ኲነታት ተጸኒዑ (ከከም ኲነታቱ) ብውሑዳት ኣባላት ዝቖመ ቦታዊ ሽማግለታት ከም ዝህሉ ክግበር ወሲኑ። ምስ ጨንፈራት ሰልፊ ብምውህሃድ ከኣ ኩሉ ኣባል ሰልፊ ኣብ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ከም ዝሳተፍ ክግበር ኢዩ።

ከምኡ'ውን ንመደብ ሓባራዊ ዕዮ ንምዕዋት፡ ምስ መሓዙት ማሕበራትን ኣገደስቲ ባእታታትን ጥቡቕ ርክብን ሓባራዊ ንጥፈታትን ምክያድ ካብ ቀዳምነታት ቦታውያን ሽማግለታት ክኸውን ኢዩ።

ቦታውያን ሽማግለታት ቤት ጽሕፈት፡ ንመስርሕ ምሕዳስ ሰልፊ ዕቱብ ኣቓልቦ ክህብኦ ከም ዝግባእ ኣኼባ ተረዳዲኡ። ቀንዲ እተጸቕጠሉ ነጥቢ ከኣ፡ ህልዊ ፖለቲካዊ ውድባት ተቓውሞ ኤርትራ ነቲ ሓዲሽ ወለዶ ጠርኒፉ መተካእታ ክፈጥር ዘይምኽኣሉ ኣሻቓሊ ጒዳይ ምዃኑ ኢዩ። ካብዚ ብምንቃል፡ ክሳዕ ናይ 2019 3ይ ጉባኤ ሰዲህኤ፡ ሰልፍና ሓደስቲ ኣባላት ብብዝሒ ክጥርንፍ እተዓጻጸፈ ጻዕሪ ክገብር ከም ዘሎዎ ተመዚኑ። ከም ሓበረታ፡ እቲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሐ ቦታዊ "ቅልውላው" ድሮ ተሰጊሩ፡ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ናህሪ  ዝወሰኸ ምሕዳስ ሰልፊ ከም ዘሎን፡ ኣብ ከባቢ ካናዳ ጥራይ ብዓሰርተታት ዝቚጸሩ ሓደስቲ መንእሰይ ኣባላት ኣብ ሰዲህኤ ይጽንበሩ ከም ዘሎዉን ተገሊጹ።

On Friday, 10 November 2017, over 500 Eritreans coming from many parts of Switzerland held a dynamic demonstration in front of the United Nations Office in Geneva in support of the 31 October 2017 protests in Asmara. Eritrean men and women of all ages and different political orientations were loudly shouting songs of solidarity with the spark of a New Momentum of fearless popular protest in Eritrea that started from the Akhriya locality of the Eritrean capital.

Like all the mass demonstrations being organized globally in support of the demonstration in Asmara that was interrupt by gun shots and massive arrests, the Geneva demonstration carried slogans calling for more unity among Eritrean freedom strugglers to shorten the days of suffering in Eritrea.

Eritrean Demo at UN Geneva 13.11 2

The Geneva demonstrators condemned the cheap divide- and rule tactics of the dictatorship in Eritrea and called on the international community to stand on the side of the pro-change struggle of Eritrean democratic forces.

Eritrean Demo at UN Geneva 13.11 3

 

A message prepared by the coordinating committee of the demonstration was submitted to the office of the president of the UN Human Rights Council in Geneva. It explained the objective of the event and emphasized the importance and urgency of establishing a democratic order in a constitutional state abiding by the rule of law.

Attending the demonstration were members of civic associations, political organizations and private individuals. Besides being members of the coordinating committee, members of the Eritrean People's Democratic Party (EPDP) from Freiburg, Bern and Geneva were taking part in the lively Geneva event. 

Today we had a well-attended mass rally (demonstration) at the Broken Chair monumental sculpture, in front of the United Nations Office at Geneva (UNOG). We had a very clear aim: to make known our stand with regard to the unprecedented civilian protest of 31 October 2017 that took place in the heart of Asmara (call it “The Akhrya Momentum”). It was another watershed moment in which Eritreans of all walks of life and their supporters came in unison for one and only one cause: condemning despicable atrocities of the PFDJ regime and making a call for the immediate establishment of a constitutional democratic order in Eritrea. Copy of an open letter authored by the organizers of the demonstration was handed over to the Office of the President of the UN Human Rights Council, Ambassador Joaquín Alexander MAZA MARTELLI (Permanent Representative of El Salvador to UNOG). Everyone who made a contribution to the success of the demonstration, in particular the Swiss-level coordinating committee of Eritrean diaspora grassroots movements deserves our utmost appreciation. Photo Credit Veronica Almedom and “Japan.”Today we had a well-attended mass rally (demonstration) at the Broken Chair monumental sculpture, in front of the United Nations Office at Geneva (UNOG). We had a very clear aim: to make known our stand with regard to the unprecedented civilian protest of 31 October 2017 that took place in the heart of Asmara (call it “The Akhrya Momentum”). It was another watershed moment in which Eritreans of all walks of life and their supporters came in unison for one and only one cause: condemning despicable atrocities of the PFDJ regime and making a call for the immediate establishment of a constitutional democratic order in Eritrea. Copy of an open letter authored by the organizers of the demonstration was handed over to the Office of the President of the UN Human Rights Council, Ambassador Joaquín Alexander MAZA MARTELLI (Permanent Representative of El Salvador to UNOG). Everyone who made a contribution to the success of the demonstration, in particular the Swiss-level coordinating committee of Eritrean diaspora grassroots movements deserves our utmost appreciation. Photo Credit Veronica Almedom and “Japan.”

Today we had a well-attended mass rally (demonstration) at the Broken Chair monumental sculpture, in front of the United Nations Office at Geneva (UNOG). We had a very clear aim: to make known our stand with regard to the unprecedented civilian protest of 31 October 2017 that took place in the heart of Asmara (call it “The Akhrya Momentum”). It was another watershed moment in which Eritreans of all walks of life and their supporters came in unison for one and only one cause: condemning despicable atrocities of the PFDJ regime and making a call for the immediate establishment of a constitutional democratic order in Eritrea. Copy of an open letter authored by the organizers of the demonstration was handed over to the Office of the President of the UN Human Rights Council, Ambassador Joaquín Alexander MAZA MARTELLI (Permanent Representative of El Salvador to UNOG). Everyone who made a contribution to the success of the demonstration, in particular the Swiss-level coordinating committee of Eritrean diaspora grassroots movements deserves our utmost appreciation. Photo Credit Veronica Almedom and “Japan