EPDP News

ብብጻይ ኣሰፋው በርሀ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ዝምራሕን ብጻይ ጐይተኦም መብራህቱ ሓላፊ ዜና ዞባ ኤውሮጳ ብኣባልነት ዝነበሮን ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ሃገር (ኤዲሰሃ) ብ16 ሕዳር 2019 ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝጸውዖ ጽንብል 6ይ ጉባአኡ ተሳቲፉ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ቃል ሰዲህኤ ዘስመዐ ብጻይ ኣሰፋው፡ ብስም ኣቦመንበርን መሰረታትን ሰልፉ ሰላምታ ምስ ኣቕረበ፡ ስለቲ ንሰዲህኤ ዝተገብረ ናይ ምስታፍ ዕድመ ምስጋና ኣቕሪቡ።

ብጻይ ኣሰፋው ኣብዚ ዘቕረቦ ናይ ምሕዝነት ቃል፡ ኤዲሰሃ፡ ኣብዚ ወሳኒ ግዜ፡ ኣብ 6ይ ጉባአኡ ሓድሽ ፖሊሲ ሒዙ ከም ዝወጸ ብምሕባር፡ ንቐንዲቀንዲ ካብቲ ጉባአኦም ዝወሰኖ ውሳነታት ብምጣስ “ዩሃና” ኢልዎም። ኣተሓሒዙ ከኣ ሰልፍናን ሰልፎም ናይ ነዊሕ ግዜ ርክብ ከም ዝጸንሖም ኣመልኪቱ ንመጻኢ እውን ብሓደ ከስረሓና ዝኽእል ተመሳሳልነት ከም ዘለና ጠቕቒሱ ናይ ሰዲህኤ ብሓባር ናይ ምስራሕ ቅሩብነት ኣቃሊሑ።

ነዚ ዝያዳ ንምብራህ ከኣ ሰዲህኤ ኣብቲ ቅድሚ 4ተ ኣዋርሕ ዘሰላሰሎ 3ይን ሓድነታውን ጉባአኡ ምስ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ብሓባር የስረሓኒ ኢሉ ንዘሕደሶ እማመ ብዝርዝር ኣስፊሩ። (ክቡራት ኣንበብቲ ናይቲ ኣብቲ ጽንብል ዝቐረብ ቃል ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ዝስዕብ እዩ)

ቃል ሰዲህኤ ኣብ ጽንብል 6ይ ጉባአ ኤዲሰሃ

ዝኸብርኩም ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ሃገር

ዝኸበርኩም ናይዚ ጽምብል በዓል ተሳተፍቲ

ብቐዳምነት ካብ ኣቦ መንበር ሰልፊ ተጋዳላይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ደጊጋን መላእ ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ምዉቕ ናይ ቃልሲ ሰላምታ ተቐበሉ።

ብምቕጻል ኣብዚ ነጥበ-መቐይሮ ንጉዕዞ ቃልስኹም ክኸውን ዝኽእል ውሳኒታት ሒዙ ዝወጸ ጽንብል ዕዉት 6ይ ጉባአኹም ክንሳተፍ ስለ ዝዓደምኩምና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)  ልባዊ ምስጋና ነቕርበልኩም።

ጉባኤኹም ኣብዚ ብደረጃ ሃገር ኮነ ከባቢና ክምዘን እንከሎ፡ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ተጋቢኡ ንህልዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ ፖሊሲ ብምትእትታው ብዓወት ስለ ዝተጸንበለ ዝተሰመዓና ሓጐስ ልዑል ምዃኑ እንዳገልጽና፡ ዩሃና ንብለኩም። ውሳኔታት ጉባኤኹም ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ዝተማህረ፡ ንመድረኻዊ ብድሆታት ዝገጥም ኮይኑ ረኺብናዮ። ካብቶም ኣገደስቲ ኮይኖም ዝመሰጡና ድማ፡

1 ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምሕላው

2 ንኹሎም ኤርትራውያን ክፉት ናብ ዝኾነ ሰልፊ ምስግጋር

3 ዕላማታቱ ንምርግጋጽ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ምጥቃም

4 ከም ሰልፊ ሒዝክሞ ዝነበርኩም ስም፡ ናብ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ሰልፊ ሃገር ዝብል ምቕያር። ዝብሉ ውሳኔታትኩም ኢዮም።

ምስ ውድብኩም ተቐራሪብካ ኣብ ምስራሕ፡ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመኩሮ ከም ዘለና ንኹላትና ፍሉጥ እዩ። ተመኩሮና ኣብ ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራን ኣብ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን ነዚ ዘመልክት እዩ። ኣብቲ መስርሕ ክልቴና ካብ መስረቲ ናይቲ ከምቲ ዝተጸበናዮ ዘይተዓወተ ግንባራት ከም ዝነበርናን ግደታትና ውን ዕዙዝ ምንባሩ  ዝሰሓት ኣይኮነን። ኣብቲ  ብሓባር ንዋሳኣሉ ዝነበርና መስርሕ ግን፡ ብፍላይ ኣብ ኣተሓሕዛ ዝምድና ሃይማኖትን መንግስትን ፍልልይ እንዳሃለወና እዩ ነይሩ። እንተኾነ ብክልቴና ወገናት እዚ ፍልልያት ኣብ መጻኢ ምዕባለ ክረአ ዝግበኦ ከምዝኾነ ብምርዳእ ኣብቲ  ዘሰማመዕና ናይ እዋኑ ስራሓት ካብ ምስራሕ ኣይክልክለናን ኢዩ ዝብል እምነት ኔሩና። ግን ክንድቲ ክንከዶ ዝነበረና ርሕቀት ክንከይድ ኣይከኣልናን።

ሎሚ ግና እነሆ 6ይ ጉባኹም ብዘተኣታተዎ ሓድሽ ፖሊሲ እሞ ድማ በቲ ክሳብ ሕጂ ዝተመኮርናዮ ብሓባር ከይንሰርሕ ዝነበረ ዕንቅፋት ተጸሪጉ እዩ ኢልና ንኣምን።

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ከም ኣካል ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ፡ ብዘይካ ሓቢርካ ምስራሕ ካልእ እንዕወተሉ መንግዲ ከምዘየለ ኣሚኑን ብፖሊሲ ኣሰንዩን ካብ ዝሰርሕ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። ተግባራዊ መግለጺ ናይዚ እዩ ከኣ  ብ2017 4ተ ነጥብታት ዝሓዘ ብሓባር ናይ ምስራሕ እማመ ሒዙ ዝቐረበ። ዋላኳ ብትብዓት እንተዘይቀጸልናዮ ካብቶም ንእማመና ከም ኣገዳሲ ጉዳይ ወሲዶም ዝመለሱልና ሰልፍኹም ሓደ ምንባሩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ምጥቃሱ ኣገዳሲ እዩ።

እቶም ኣብ መዳያት ዜና፡ ህዝባዊ ስራሓት፡ ከምኡ ውን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብሓባር የስሩሑና ኢልና ኣብ እማመና ዘስፈርናዮም ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአና ድማ፡ዲስና ንሰርሓሎም ዘለና እዞም ዝስዕቡ እዮም።

 1. ምዕቃብ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ፤
 2. ምውዳቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍን ምልጋስ መሓውራት ጭቆናኡን፤
 3. ድሕሪ ውድስርዓት ህግደፍ ኣብዝሓ ሰልፋዊ ስርዓት ዝሰረቱ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምቛም፤
 4. ግዝኣተ ሕግን ዲሞክራስያዊ መሰላትን መላእ ሓርነታትን ህዝቢ ምቕባል፤

እዞም ነጥብታት ናይ ሰልፍና ርኢቶ እነንጸባርቐሎም ኮይኖም፡ ካብዚኣቶም ዝያዳ ብሓባር ከቃልሱ ዝኽእሉ ብኻልእ ወገን ዝቐርብ ርኢቶታት ክንሰምዕ እውን ቅሩባት ምዃና ኣብዚ ኣጋጣሚ ከነነጽር ንፈቱ።

ብመሰረትዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ እማመ ኣብ ዝገብርናዮ ምንቅስቓስ ክንድቲ ትጽቢትናን ህርፋናን’ኳ እንተዘይኮነ ዓወት ሓፊስናሉ ኢና። ንመጻኢ ክዕወቱ ዓብይ እምነት ዘንበርናሎም ብሓባ  ንምስራሕ ኣብ ሓይሎ ናይ ዘተ ጽምዶታት እውን ኣብ መስርሕ ኣለና።

ዕዉት 6ይ ጉባአኹም፡ ምስቲ ቅድሚ 4ተ ኣዋርሕ፡ ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ  ምስ መላእ ደምበ ተቓዉሞ ኤርትራ ብሓባር ዘስርሕ ዝሓንጸጽናዮ ፖሊሲ ንምትግባሩ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ እነመቻቻኣሉን ብሓድሽ መንፈስን ስምዒትን ኣብ ዝተበገስናሉ ምምጻኡ ከኣ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ።

ሰልፍኹም ሓንጺጽዎ ዘሎ ፖሊሲ፡ከም ዝተረዳእናዮብኹላትና፡ ቅሩብነት ጽቡቕ ድሌትን ሃገራዊ ሓልዮትን እንተተወሲኽዎ ኣይኮነንዶ ኣብ ናይ ሓባር ጽላል ኮይንና ምስራሕ ሓደ ውድብ ንምዃን እውን ዘኽእለና ኢዩ።

ኣብ መደምደምታ ክንብሎ እንኽእል፡ በዚ ኹን በቲ፡ ከም ኣካል ናይቲ “ ምስ ኩሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብቲ ዘረዳድኣና ነጥብታት ብሓባር ምስራሕ” ዝብል ፖሊሲና ምሳኹም እውን ክንሰርሕ ቅሩባት ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ንገልጸልኩም።

እንደና እንኳዕ ኣወተኩም

የቐንየልና

ልኡኽ ሰዲህኤ ሎንዶን

 16 ሕዳር 2019

ማእከላይ ባይቶ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ2 ሕዳር 2019 ብኣቦመንበሩ ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ዝመርሐ ፍሉይ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ማእከላይ ባይቶ ኣብ ኣኼባኡ፡ ብፈጻሚ ሽማግለ ዝቐረበ ንድፊ ኣገዳሲ ሓሳባት ብምትእትታውን ምምሕያሻት ብምቕራብን ናይ ነፍሲ ወከፍ ፍጻሚ ቤት ጽሕፈት ዓመታዊ መደብ ዕዮ ኣጽዲቑ።  ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ናይቲ ኣቐዲሙ ብፈጻሚ ሽማግለ  ዝተዳለወ ንድፊ ዓመታዊ መደብ ዕዮ ቅዳሓት ተዘርጊሕሎም ኣብ ልዕሊ ምጽንሑ፡ ኣብዚ ኣኼባ ብነፍሲ ወከፍ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መእተዊ እናተገብረሉን ኣብ መወዳእታ ብኣቦ-መንበር መጠቓለሊ ሓሳብ እናተዋህበሉን እዩ ፡ ሓደ ብሓደ ተመያይጡ ኣጽዲቕዎ።

ባይቶ ንትሕዝቶ እቲ ዓመታዊ መደብ ኣብያተ-ጽሕፈት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣተገባብራኡ ስልትታትን ንነፍሲ ወከፍ  ቤት ጽሕፈት ዝተመደበሉ ዓቕሚ ሰብ እውን ብግቡእ ርእዩ ኣጽዲቕዎ። ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ብወገኖም ኣብ ነናይ ቤት ጽሕፈቶም ዓመታዊ መደብ ንዝተሓተ ሕቶታት ኣብሪሆም፡ ብኣባላ ባይቶ ንዝቐረቡ ሃነጽቲ ርኢቶታትን ለበዋታትን ከኣ መዝጊቦም። ኣብቲ መደብ ዕዮታት፡ ምዕዛዝ ተሳትፎ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን፡ ቁጠባዊ ዓቕሚ ሰልፊ ምድንፋዕ፡ ስርርዓዊ ስረሓት ምስፋሕ፡ ዜናዊ ዓቕሚ ምምዕባል፡ ዲፕሎማሲታዊ ርክባት ምስፋሕን፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ክልተኣውን ካብኡ ንላዕልን ሓባራዊ ስራሓት ንምሕያል ምቅላስን ካብቶም ዝያዳ ቆላሕታ ዝተገብረሎም እዮም።

ብዘይካዚ፡ ኣብዚ ፍሉይ ኣኼባዚ፡ ኣብ ቅዋም ዝተመርኮሰ ማእከላይ ባይቶ ኣብ መጻኢ ኣርባዕተ ዓመታት ዝምረሓሉ መሰልን ግቡእን ኣባል ባይቶ ዘነጽር፡ ውሽጣዊ ሕጊ ተመያይጡ ኣጽዲቑ። ኣብዚ ዛዕባዚ እውን ባይቶ ቤት ጽሕፈት ኣቦ-መንበር ነቲ ክሳብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ክስረሓሉ ዝጸንሐ ውሽጣዊ ሕጊ ባይቶን ቅዋም ሰልፍን መሰረት ገይሩ ናብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ዘርጊሕዎ ዝጸንሐ እሞ፡ ኣባላት ባይቶ ብርኢተኦም ከማዕብልዎ ዝጸንሑ ንድፊ  ድሕሪ ምምይያጥ እዩ ኣጽዲቕዎ።

ኣብ መወዳእታ ባይቶ ብድምር ነቲ ዓመታዊ መደባት ኣብያተ-ጽሕፈትን  ባይቶ ዝምረሓሉ ውሽጣዊ ሕግን ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ብድምጺ ብምጽዳቕ ኣኼባ ተደምዲሙ። ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እዩ ዝካየድ ክኸውን ከሎ፡ ከም ኣድላይነቱ ፍሉይ ኣኼባታት ድማ የካይድ።

ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ብ30 ጥቅምቲ 2019 ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ዓወደ-መጽናዕቲ ከም ዝተኻየደ ምንጭታትና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። ኣብዚ ዓውደ-መጽናዕቲ፡ ወከልቲ፡  ቤት-ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ካርቱም፡  ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ሱዳን፡ ላዕለዋይ ባይቶ ንሰብኣዊ ዕብየት፡ ምኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ዕቤትን ተሳቲፎም።  ብዘይካዚ ኣብ ሰዳን ካብ ዘለዉ ስደተኛታት፡ ኤርትራ፡ ደቡብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ ኮንጎ፡ የመንን ሱርያን ኣብዚ ዓውደ- መጽናዕቲ ነፍሲወከፎም ብሓደ ሰብ ከም ዝተወከሉን ጠቕላላ ተሳተፍቲ ናይቲ ዓውደ መጽናዕቲ 50  ከም ዝነበሩን እቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ ጠቒሱ።

ኣብ መኽፈቲ’ዚ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ሰለስተ ኣገደስቲ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከም ዝቐረቡን፡ ካብቶም ኣብቲ ወረቓቕቲ ዝተላዕሉ ዛዕባታት፡  መሰላትን ግቡኣትን ስደተኛታት ዘነጽር ብ2014 ዝጸደቐ ሕጊ ሱዳን ብሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ስደተኛታት (COR) ዝቐረበ፡ ስደተኛታት ድራር ዕለቶም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሞያን ጥበባትን ንኽውንኑ ሞያዊ ስልጠናታት ምሃብን ኣብ ህይወቶም ከጋጥምዎም ካብ ዝኽእሉ ጸገማት ዝከላኸልሉ መንግድን ብወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ዝቐርበ፡ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ወረቐት ከውጽእሉ ዝኽእሉ ሕጋዊ መንገድታት ዝምልከት ብወኪል ቤት-ጽሕፈት ዕዮ ዝቐረበ ይርከብዎም።

እዞም ኣብዚ ዓውደ-መጽናዕቲ ዝቐረቡ ሓሳባት ቅድሚ ሕጂ ብሓፈሻ ብኹሎም ኣብ ሱዳን ንዘለዉ ስደተኛታት ብፍላይ ከኣ ብኤርትራውያን ስደተኛታት ክለዓሉ ዝጸንሑ ምዃኖም እቶም ምንጭታት ሓቢሮም፡ እንተኾነ ንተግባራውነቶም ቃል ክእተወሎም’ኳ እንተጸንሐ ክሳብ ሕጂ ብግቡእ ከይተተግበሩ ከም ዝጸንሑን ብሰንክዚ ስደተኛታት ክጽገሙ ከም ዝጸንሑን ሓቢሮም። ኣብ መወዳእታ’ቲ ዓውደ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ እቲ ቃል ዝተኣትወሉ መሰል ስደተኛ፡  ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ለበዋታት ኣቕሪቦም።

ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ትራንስፖርትን ሎጅስትክን ኣካያዲ ስራሕ፡ መራኽብ ኢትዮጵያ ናብ ወደብ ባጽዕ ምእታው ከም ዘቋረጻን ድሕሪ ሕጂ ናብኡ ከምዘይገሻን ሓቢሮም። እቶም ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ሮባ መገርሳ “ሸገር” ንዝተባህለት ሬድዮ ኤፍኤም ብ30 ጥቅምቲ 2019 ከም ዝገለጽዎ፡ ብወገን ኢትዮጵያ እዚ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ዝተወስደ፡ መንግስታት  ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣጠቓቕማ ወደብ ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ክበጽሑ ስለ ዘይከኣሉ እዩ።

እዞም ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ዝሃብዎ ዝርዝር መግለጺ፡  ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝምድና ክፍሊታት ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ንጠቐም ዝብል ሓሳብ ክቐርብ እንከሎ፡ መንግስቲ ኤርትራ ግና ብሓደ ናቕፋ ኤርትራ ንክልተ ብር ኢትዮጵያ ሸርፊ ንጠቐም ስለ ዝበለ ኣብ ስምምዕ ከምዘይተበጽሐ ኣነጺሮም። ንሶም “እሞ መዓስ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ እቲ መስርሕ ተመሊሱ ክቕጽል ይኽእል”? ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ክምልሱ እንከለዉ “ ኣብ ቀረባ ግዜ ንሰማማዕ ኣይመስለንን” ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም።

ነዚ ኣብ መንጎ ህግዲፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ዘይግሉጽን ዘይትካላውን ዝምድና ብቐረባ ክከታተልዎ ዝጸንሑ ናይቲ ሰክተር ክኢላታት፡ እዚ ምቁራጽ ኣብ መራክብ ዝድረት ዘይኮነ፡ ናብ ከም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከይልሕም ዘለዎ ስግኣት ይገልጹ ኣለዉ።

28 ጥቅምቲ 2019

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ብ27 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ድሕሪ 3ይ ሓድነታውን ጕባኤ ሰልፊ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ከተማታት መልበርን፡ ፐርስ፡ ብሪስበይንን ምስ ዝርከባ ጨናፍር ሰልፊ በዅሪ ኣኼባኡ ምስ ጨናፍር ሰዲህኤ ብሳይበር ኣካይዱ።

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝተዛረበሎም ዛዕባታት መስርሕ ሓድነት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድርን (ሃድኤ-ሕድሪ) ሰዲህኤን፤ ፖለቲካዊ ውሳኔታት 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ፤ ኣቋቝማ ቤት ጽሕፈት ውደባን ዕማማቱን ዝብሉ ነበሩ።

3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ዕዉት ኰይኑ ንኽወጽእ ካብ ዝሓገዙ ረቛሕቲ ድማ፡>-

 1. ብሽማግለታት ዘተ ክልቲኡ ውድባት እተኻየደ ጽፉፍ ናይ ልዝብ መስርሕ፤
 2. ብሓባራዊ ኣሰናዳኢት ሽማግለን ሓባራዊት ሓጻዪት ሽማግለ እተገብረ ዕቱብ ምድላዋት፤
 3. መሪሕነታትን መሰረታትን ክልቲኡ ውድባት ዝተጻወትዎ ሃናጺ ግደን ዘበርከትዎ ኣወንታዊ ተሳትፎን፤
 4. ነፍስወከፍ ውድብ ኣቐዲሙ ንተመክሮታቱ ዝገምገመሉ ዋዕላታት ምድላዉ፤
 5. ካብ ኣባላትን ደገፍትን ክልቲኡ ውድባት ብፍላይ ድማ ካብ መንእሰያት ዝተበርከተ ገንዘባዊ ወፈያታት፤
 6. ተለቪዥን ኣሰናን ኤሪ-ሳትን ንውጽኢት ጕባኤ ኣብ ምንጽብራቕ ውጽኢት ጉባኤ ዝገበርዎ ኣበርክት፤
 7. ልዕሊ ኵሉ ድማ ንሓድነት ዝነበረ ድሌትን ባህግን ክልቲኡ ውድባትና…ወዘተ ምንባሩ ጠቒሱ።

ቀጺሉ ነቲ 12 ነጥብታት ዝሓዘለ፡ ንጕዳይ ሓድነት ደምበ ደለይቲ ፍትሒ፡ ልዑላውነት፡ ሰብእዊ መሰላት፡ ህዝባዊ ምንስቅስቓስ “ይኣክል”፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ጕዳይ ስደተኛታት፡ ዝምድና ኤርትራ ምስ ጐረባብቲ ሃገራትን ኣብ መንጐ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ዘይንጹር ውዕላትን ዝምልከት ጕባኤ ዘጽደቖም ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብዝርዝር መግለጺ ኣቕሪቡ። (ዝርዝራቱ ኣብ ሓርነት.ኦርግ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ርእስ’ዚ ኣብ መንጐ ደለይቲ ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ምቅርራባትን ምትሕብባራትን ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ድሕሪ ምብራህ ከም ኣብነት፡ ነቲ ኣብ መንጐ ሰዲህኤን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፤ ከምኡ’ውን ኣብ መንጐ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ሰዲህኤ ዝተኻየደ ፈላሚ ርክባትን ንልዝብ ዘርኣይዎ ድልውነትን ጠቒሱ።

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ መወዳእታ ናይ’ቲ ዝመርሖ ቤት ጽሕፈት ውደባ ኣቋቕማን ናይ ሓደ ዓመት ዕማማትን መግለጺ ኣቕሪቡ። ነዚ ዕማማት’ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ንምስላጥ ድማ፡ እተን ጨናፍር ብመሰረት ቅዋም 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ዳግመ-ስርርዕ ክገብራ መምሪሒ ሂቡ።

ብድሕር’ዚ ኣኼበኛታት ክበርሃሎም ንዝደልይዎ ጕዳያት ሕቶታት ኣቕሪቦም። ከምኡ’ውን ንዕብየትን ሓያልነትን ሰልፍን ደምበ ተቓውሞን ይሕግዙ ኢዮም ዝበልዎም ዝተፈላለዩ ሃነጽቲ ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም።

ኣቦመንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብጻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ) ናብ  ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ሃገረ ኤርትራ (ሰዲሃኤ)  حادي - حزب الوطن الديمقراطي الإرتري) ክቡር  ዶር. ኣሕመድ ሳልሕ ናይ ዮሃናን ምሕዝነትን መልእክቲ ልኢኹ። ኣቦመንበር ተስፍይ ደጊጋ፡ ነዚ መልእኽቲ ዝለኣኸ፡ ሰዲሃኤ 6ይ ጉባአኡ ብዓወትን ሓዲሽ ፖሊስታት ብምትእትታውን ስለ ዝኸምተአ ንምምጓሱ እዩ።

ኣቦመንበር ሰዲህኤ፡ ሰዲሃኤ ኣብዚ ዕዉት 6ይ ጉባአኡ 37 ኣባላት ባይቶን 9 ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለን መሪጹ፡ ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ዝነበረ ስሙ፡ ናብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ሃገረ ኤርትራ (ሰዲሃኤ) ቀይሩ፡ “ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምሕላው፡ ንኹሎም ኤርትራውያን ክፉት ናብ ዝዀነ ሰልፊ ምስግጋር፡ ዕላማታቱ ንምዕዋት ዘይጐነጻዊ ኣገባብ ምጥቃም ,,,,,, ወዘተ” ዝብሉ ውሳነታ ብምትሕልላፉ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ እዩ ነቲ መልእኽቲ ሰዲዱ።

ብጻይ ተስፋይ ኣብቲ መልእኽቱ እዚ ተባዕባ ውሳነታት 6ይ ጉባአ ናይቲ ሰልፊ፡ ኣብ ቃልሲ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ጠቒሱ፡ “ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንዝውሰንኩሞ ውሳኔታት ኣብ ምትግባር ዓወት ከሰንየኩም እናተመነየ፡ ምስ ሰልፍኹም ኰነ ምስ መላእ ደምበ ተቓውሞ ንሓባራዊ ዕዮ ዘለዎ ድልውነት የረጋግጸልኩም” ዝብል ሓሳብ እውን ኣብ መልእኽቱ ኣስፊሩ።

   

ጨንፈር ኖርወይ  ሰዲህኤ  ብዕለት 19 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ከተማ ኦስሎ ንመበል 9ይ ግዜ ዕዉት ጉባኤ ኣካይዱ። 9ይ ጉባኤ ጨንፈር ኣብ ከባቢ ሰዓት 9:30 ናይ ቅድሚ ቀትሪ ብዝኽረ ሰማዕታት ጀሚሩ ንኣስታት 6  ሰዓታት ቀጺሉ።

ኣቦ መንበር ጨንፈር ብጻይ ማሕደር ዕቁባዝጊ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ መደረ፣ ምስ ብጻያዊ ሰላምታን ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቃልን፣ ትርጉም ጉባኤ እንታይ ምዃኑ ኣስፊሑ ብምብራህ፣ ጉባኤኛታት ብመሪሕነት ንዝወሃቦም ዓመታዊ ጸብጻባትን ሓበረታን ክሰምዑ ጥራሕ ዘይኮነስ፣  ስለምንታይን ብኸመይን ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓልን፣ ኣብ ስራሕ ንዝጸንሐ መሪሕነት ጉድለታት እንተደኣ ነይሩዎ ብጉድለታቱ ብምንቃፍን  ንጡፋት ተሳተፍቲ ጉባኤ ክኾኑ ከምዘለዎም ኣቀዲሙ ኣዘኻኺሩ።

ብምቅጻል ኣባል ማእከላይ ባይቶ ዝኾነ ብጻይ መድሃኔ ሃብተዝጊ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡ፣ ንኣኼበኛታት ኣብ ምስጢር ትርጉም ቃልስን፣ ኣብ ህልው ሰብኣውን፣ ፖለቲካውን፣ ቁጠባውን ኩነታት ሃገርናን፣ ዕዉት 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፍናን፣ ድሕሪ ጉባኤ ሰልፊ ኣብ ዝተመዝገቡ ዓወታትን ዝተወስዱ ስጉምትታትን፣ ኣብ ኩነታት ደምበ ደለይቲ ፍትሒን ዘተኮረ ሰፊሕ መደረ ኣስሚዑ።

ዋና ጸሓፍን ተሓዝ ገንዘብን ንብረትን ጨንፈር ብጾት ኸሊፋ ዓብደላን ሙሴ ዓማርን እውን ብቀደም ተኸተል ሰብኣውን፣ ፖለቲካውን፣ ምጣኔ ሃብታውን፣ ጸብጻባቶም ብዝርዝር ኣቅሪቦም።

ኣስዒቡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እተማእክሎ 3 ዝኣባላቱ ሰክረታር ጉባኤ ብሕርያ ቆይሙ፣ ኣኼበኛታት ኣብ ዝተዋህቦም ጸብጻባትን ሓበረታን ሰፊሕ ምምይያጥ ኣካይዶም። ንኹሎ ዘልዓልዎ ሕቶታት ድማ እኩል መብሪህን መልስን ረኺቦም።

ጨንፈር ንብድሕሪ ሕጂ ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞኡ ክዓሞም ኣለዎም ንዝበልዎ ሪእቶታቶም እውን ኣመዝጊቦም።

ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎ 5 ዝኣባላቱ ፣መሪሕነት ጨንፈር ብደሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጾም። ጉባኤ ብዓወት ተሰላሲሉ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ12 ጥቅምቲ 2019 ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብ ኣኼባኡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ዓመታዊ መደባትን ኣገባብ ኣተገባብራኡን ብደቂቕ ተመልኪቱን ኣጽኒዑንቑ። ንድፊ ናይቲ ዝጸደቐ ዓመታዊ መደባት፡ ኣቐዲሙ ናብ ኣባላት ፈጻሚ ኣብያተ ጽሕፈት ተዘርጊሑ ኣብ ልዕሊ ምጽንሑ፡ ኣኼባ ብደቂቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንድፊ ብምምይያጥን ኣድላይ ዝበሎ ምምሕያሻት ድሕሪ ምግባር እዩ ኣጽዲቕዎ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ከኣ ዝርዝር ናይተን ነዚ መደብ ዕዮ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝቖማ ምምሕዳራት ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ብግቡእ መርሚሩ ኣጽዲቑ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰዲህኤ ኣብዚ ኣኼባኡ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ኤርትራዊ ውድባትን ግንባራትን ዝራኸባ ናይ ዘተ ሽማግለታት ኣቚሙ፡ ነተን ኣብ ስራሕ ዝጸንሓ ከኣ ኣሕዲሱ። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ፡ ኣኼባ ነቲ ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሰዲህኤ ንሓድነት ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ብዝምልከት ዝተወሰነ ውሳነታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።

ኣኼባ ኣብ ርእሲዚ ዝተጠቕሰ ዛዕባታት፡ ብሓፈሻ ኣብ ዓለምን ዞባናን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ዳህሲሱ፡ ብፍላይ ከኣ ጉጅለ ህግዲፍ ዝኽተሎ ዘሎ  ክብርን ልዑላውነትን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ንህዝቢ ኤርትራ ዘዋርድን ዘንዕቕን ኣካይዳ ዳህሲሱ ዘለዎ ተቓውሞን ቁጠዐን መዚኑ። ኣብ ርእሲዚ፡ ምስ ኩሎም ኤርትራዊ ሰልፍታትን ውድባትን ብሓባር ኮንካ ኣዕናዊ ኣካይዳ ናይቲ ጉጅለ፡ ዝምከተሉ ኣገባብ ርእዩ።

እዚ ብመሰረት ቅዋም ሰልፊ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ኣዋርሕ ስሩዕ፡ ከም ኣድላይነቱ ድማ ፍሉይ ኣኼባታት ዘካይድ ፈጻሚ ሽማግለ፡ ኣኼባኡ ክዛዝም እንከሎ፡ ኣባላት ሰልፍን ኩሎም ኣብ ለውጢ ረብሓ ዘለዎም ኤርትራውያንን ጉጅለ ህግዲፍ ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ቃልስን፡ መደባት ሰዲህኤ ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ብትግሃትን ትብዓትን ክሳተፉ ጸዊዑ።

ኤርትራውያን ብ4 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ጀነቫ፡ ነቶም ኣብ ሊቢያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ተዓጊቶም ዘለዉ ኤርትራውያንን ካለኦት ዜጋታትን ስደተኛታት ዝምልከት ስጉምቲ ንክውሰድ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብዚ ሰልፊ ክልተ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት፡ ኣባላት ሓጋጊ ኣካል ስዊዘርላንድ ተሳቲፎም ነቲ ኤውሮጳ ማዕጾኣ ነቶም ኣብ ኣዝዩ ኣጨናቒ ኩነታት ዘለዉ ስደተኛታት ከይትዓጽዎን ምስ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ሊብያውያን ገበነኛታትን ከምኡ እውን ምስ ሊብያውያን ሓለፍቲ ዘለዋ ዝምድና ከተቋርጽን ዝጽውዕ ናይ ኤርትራውያን ሰልፊ  ዘይተገደብ ደገፎም ገሊጾም።

Eritrean Demonstration in Geneva Addressed by Swiss Politicians 1

ኣቶ ካርሎ ዞማሩጋ ፕረሲደንት ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ኮሚሽን ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ኣብ ሃገራዊ ፓርላማ ስዊስ በርን ወይዘሮ ዮሰሊን ሃለር ኣብ ዝተሓደሰ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነጥፋን ኣባል ፓርላማን ንጸጋማዊ ምሕዝነት ጀነቫ  ዝውክላን ነቲ መልእኽቲ ፍትሒ ናይ ዝደልዩ ኤርትራውያን ናብ ላዕለዎት ወሰንቲ ኣካላት ስዊዘርላንድ  ከም ዘብጽሕዎ ቃል ኣትዮም።  

Eritrean Demonstration in Geneva Addressed by Swiss Politicians 2

እዞም ኤርትራውያን ሓያል ቃላት ዘለዎ 4 ገጻት ዝሓዘለ ደብዳበ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣብ ሊቢያ እንተላይ ኣብቲ ውሕስነት ዘየብሉ መደበራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደላት ብምጥቃስ ንኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ወይዘሮ ሚቸለ ባቸለት ኣረኪቦም። ምስዚ ብምትሕሓዝ ከኣ እተን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰል እቲ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ጀነቫ ኣኼባኡ ዘካይድ ዘሎ፡ ባይቶ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይቶም ኣብ ሊቢያ ተዓጊቶም ዝሳቐዩ ዘለዉ ስደተኛታት ስጉምቲ ንክወስድ ክሓታሎም ጸዊዖም። እቲ መልእኽቲ ግዳያት ሊቢያ ምስ ሬሳታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ፡ ማሕበራዊ ሚድያታት ነቲ ዘሰቅቕ፡ ስቓይን ዓመጽን ዘርኢ ጭካነ ይዝርግሐኦ ከም ዘለዋ ጠቒሱ።

እዞም ኤርትራውያን ሰልፈኛታት፡ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ስደተኛ ናይ ምጥያስ እስትራተጅአን ዳግመ-ርኢቶ ክገብራሉን ክቕይረኦን፡ ዝያዳ ብህጹጽ ድማ ነቲ ድሕሪቲ ብ3 ጥቅምቲ 2013 ዘጋጠመ ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ዝሃለቕሉ ተረኽቦ ላምፓዱሳ ጀሚረነኦ ዝነበራ ናይ ዳህሳስን ምድሓንን ስርሒት ክቕጽልኦ ጸዊዖም።

ተሳተፍቲ ናይዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተወደበ ሰላማዊ ሰልፊ ፡ መብዛሕትኦም መንእሰያት ኮይኖም ልዕሊ 300 ካብ ኣውራጃታት ጀርመን፡ ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ዝመጹ ሰባት ነይሮም። ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ፈቨን ገደዎን ሓንቲ ካብቶም ነቲ ሰልፊ ብትግሃት ዝመርሕዎ ነይራ።

A demonstration organized in Geneva on Friday, 4 October, in support of Eritrean and other refugees and migrants stranded in dangerous Libya was addressed by two leading Swiss politicians who expressed “unreserved support” to the calls of the demonstrators on Europe to stop shutting its gates to people in distress and also cease complicity with traffickers, Libyan  criminal gangs, including the authorities.     

Eritrean Demonstration in Geneva Addressed by Swiss Politicians 1

Both Mr. Carlo Sommaruga, President of the Foreign Relations Commission for social democrats in the Swiss National Assembly in Bern, and Ms Jocelyn Haller, renowned  social justice activist and member of Parliament  representing the Left Alliance of Geneva, pledged to convey the message of Eritrean justice seekers to higher decision-making bodies in Switzerland.  

Eritrean Demonstration in Geneva Addressed by Swiss Politicians 2

The demonstrators handed over strongly-worded 4-page  letter to the UN Human Rights Commissioner, Ms Michele Bachelet, telling her the humanly intolerable conditions under which the refugees in Libya, including those in the insecure UNHCR camps, are living and urged the Commissioner to ask the UN Human Rights Council, currently in session in Geneva, to recommend an action at international level. The letter further revealed that the stranded refugees in Libya are living with “corpses” and that social media messages from the camps show profoundly distressing images of brutality including extreme forms of torture and rape.

They demonstrators asked European countries to review and change their resettlement strategies and, most urgently, to reactive the Search and Rescue Operations that were started soon after the Lampedusa tragedy of 3 October 2013 that claimed over 360 Eritrean lives.

Taking part in the quickly organized demonstration were over 300 persons, mostly young, who came from several regions of Germany, Italy and Swiss cantons. EPDP Central Council member Feven Gideon was among the most active leaders of the event.