EPDP News

ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ.ዲ.ህ.ኤ.) ብዕለት 31 መጋቢት ናብ ሃገር እስራኤል ዝጀመሮ ዑደት ብዕለት 13 ሚያዝያ ብሰፊሕን ዕውትን ህዝባዊ ኣኼባ ተዛዚሙ።

እብዚ ብዝሓት መንእሰያት ዝዓሰሎ ህዝባዊ ኣኼባ ልኡኽ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ቅዋማዊ ኣሰራርሓ ሰልፍን፣ ፖለቲኣዊ ፕሮግራምን፣ ናይ ሓድነት እማሜን ብዑምቆት ገሊጹ። ኣብ ርእሲኡ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ንህዝቢ ዘበርክቶም ዘሎ ኣገልግሎት ከም በዓል ቤት ትምህርቲ ወዲ ሸሪፎይ፣ ናይ ማዕዶ ወላዲ …ወዘተ ዝኣመሰሉ ብሰፊሕ ኣብሪሁ። ኣኼበኛ ንገለጻ ልኡኽ ምስ ሰምዔ ኣድናቆቱን ደገፉን ንሰ.ዲ.ህ.ኤ. ገሊጹ።

ልኡኽ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ኣብዚ ታሪኻዊ ዑደቱ ንኤትራውያን ተቀማጦ ሃገር እስራኤል ኣብ ሓጺር ግዜ ብዞባ ድረጃ ክሰርዕ ምብቅዑ እዩ። ኣቦ መንበር ዞባ ከኣ ሓው ጸጋይ ተስፋይ እዩ። እዚ ተራእዮዚ ዝምስክሮ እንተሎ መንእሰይ ኤርትራዊ ጸበብኡ ብዘይገድሽ ንፍትሕን ራህዋን ክውፈ ድሉው ምዃኑ እዩ።

ልኡኽ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ኣብ እስራኤል ኣብ ዝጸአንሓሉ ግዜ ምስ ኤርትራውያን ዜጋታትን፣ ውድባትን፣ ማሕበራትን፣ ደቂ ኣንስትዮን ተራኺቡ ንኵነታቶም ዘርእዩ ኣርእስታት ተመያይጦም። ከምኡ’ውን ምስ እስራኤላውያን ዜጋታት ተጣበአቅቲ መሰል ደቂ ሰባት ተራኺቦም ብዛዕባ ህልው ኵነታት ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ተመያይጦም።

ኣብ መጨረሻ ኤትራውያን ተቀማጦ ሃገር እስራኤል ንልኡኽ ሰ.ዲ.ህ.ኤ ብድምቀት እዮም ተቀቢለሞም። ንሰ.ዲ.ህ.ኤ እውን ሓላይ ህዝቡን፣ ህዝባዊ መደባት ዝሓዘን፣ ንህዝቢ ዝውክልን ኢሎም ገሊጾሞ። ተልእኮ ሰ.ዲ.ህ.ኤ ንኣጽናቲ መደባ ህግደፍ ምስ ህዝብና ብሓደ ኢድ ጓንትን ኮይና ምፍሻሉ እዩ።

ተሳትፎ ናይ ኩሉ ህዝቢ ጥፍኣት ህግደፍ እዩ።

EPDP Central Council member Mohammed Asselo, who has been a long-time freedom fighter, has passed away in the early hours of 15 April 2018 after having being hospitalized for heart complaints. Born in 1960 in Gash-Setit, he joined the Eritrean Liberation Front (ELF) in 1976. After receiving military training and political courses, he served in Gash-Setit province as an effective political cadre among the people in the Gash region. His broad nationalist outlook was one of his highly commendable hallmarks.

 

Asolo 9

 

Martyr Asselo (in dark suit) with EPDP colleagues at different occasions

 

His uninterrupted commitment in the national liberation fight and the still ongoing struggle for democratic Eritrea had him continue his services in the ELF, in the ELF-Revolutionary Council, in the Eritrean People's Party (EPP), and since 2010 in the EPDP.

Survived by his wife and two children, Martyr Mohammed Asselo was well versed in speaking and writing in three languages (Kunama, Arabic and Tigrigna).

His martyrdom is no doubt  big loss to his family, to the EPDP and in general to the Eritrean people. On behalf of the EPDP leadership and members, I convey our deepest sympathies and condolences to his family and all comrades-in-struggle. May his soul rest in peace.

Menghesteab Asmerom,

EPDP Chairman, 16 April 2018

ቀዳም 14 ሚያዝያ 2018 ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ኣብ ከክልተ ወርሒ ዝካየድ ስሩዕ ሓፈሻዊ ናይ ኣባላት ኣኼባ ኣካይዱ።

ከምቲ ልሙድ ኣኼባ ብጸብጻባት ናይ ዞባ ቤት-ጽሕፈታትን ንኡሳን ሽማግለታትን እዩ ጀሚሩ። ብሓፈሻኡ ኣባላት ብኩለን ቤት-ጽሕፈታት ዝቐረበ ጸብጻባት ኣመስጊኖም።

ብናይ ዉድባዊ ጉዳያት ምስ ናይ ጎሽጓሽ ሽማግለ ብዝተገብረ ጽዑቕ ጻዕርታት፡ ብዙሓት ሓደስቲ ኣባላት ብፍላይ ኣብ ካናዳ ኣብ ሰልፍና ከምእተጸንበሩ ተሓቢሩ። ኣብ እስራኤል’ውን ብዙሓት ሓደስቲ ኣባላት ከምእተጸንበሩናን ሓደስቲ ጨናፍር ይቖማ ምህላወንን ኣኼበኛ ተበሲሩ።

ብናይ ገንዘባውን ማሕበራውን ጉዳያት ቤት-ጽሕፈት ብዝተኻየደ ዕቱብ ጻዕሪ፡ ልኡኽ ናይ ሰልፍና ናብ እስራኤል ዑደት ንኸካይድ ዝተገብረ ናይ ገንዘብ ምውጻእ ወፈራ ዕዉት ምንባሩ ተገሊጹ። ዕዉት ምንባሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ዝተኣትወ መብጽዓ ኣብ ዉሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ሳጹን ምእታዉ ናይ ኣባላት ሞራል ሓፍ ዘበለ ኣወንታዊ ሓበሬታ ነይሩ።

ቀጺሉ ናይ ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ጸብጻብ ናይ ዘካየዶ ንጥፈታት ኣቕሪቡ።

ድሕሪዚ ሓው ተስፋይ ደጊጋ ሰልፍና ምስ ሓይልታት ተቓዉሞ ኣብ ናይ ሓባር ምርድዳእ ንምብጻሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታትን ተበጺሑ ዘሎ ምዕብልናታትን ድሕሪ ምሕባር ብጠለብ ናይ ዞባ ሽማግለ መሰረት፡ እቲ ንሰልፊ ህዝብን ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን ናብ ሓደነት ዘብጸሐ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ። እቲ ስዒቡ ንኣቶ መስፍን ሓጎስን ዉሑዳት ሰዓብቱን ሰልፊ ገዲፎም ክኸዱ ዝገበረ ዘይምርድዳእ ከ እንታይ መበገሲኡ ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ብዘይካዚ ኣብ ከባቢና ብፍላይ ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ምዕብልናን ገና ክረአ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ንኤርትራውያን ክመይ ክጸልወና ይኽእል ኣብ ዝብል ዛዕባ መግለጺ ሂቡ።

ኣኼባ ንሕቶን መልስን ተኸፊቱ ብህዱእ መንፈስ ኣባላት ሕቶታቶምን ርእይቶኦምን ኣቕሪቦም። ኣብ መደምደምታ ኣባላት ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኼባታት ከምዚ ጀሚሩዎ ዘሎ ቀጻሊ ክኸውን ተላቢዮም ኣኼባ ተደምዲሙ።

ክንዕወት ኢና!

ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት!

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንስዉኣት ኤርትራ!

ወኪል ቤት ጽሕፈት ዜና

ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰ.ዲ.ህ.ኤ.

14 ሚያዝያ 2018

ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ብዝሓደሮ ናይ ልቢ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ብ15 ሚያዝያ 2018 ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ተሰዊኡ።

ስውእ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ብ1960 ዓ.ም ኢዩ ተወሊዱ። ብ1976 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ። ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ድሕሪ ምውሳድ ድማ፡ ኣብ ጋሽ ከም ካድር ፖለቲካ ኰይኑ ኣብ ህዝባዊ መዳያት ዓቢ ሃገራዊ ተራ ዘበርከተ ተቓላሳይ ኢዩ።

ስውእ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ክሳብ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ዝፍልየና ንሃገራዊ ጕዳያት ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ ተሓኤ፡ ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን ተቓሊሱ።

Asolo 6

ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ኣብ ካልኣይ ጕባኤ ሰዲህኤ እናድመጸ እንከሎ

ስዉእ መሓመድ ኣሰሎ፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ኰይኑ፡ ልዕሊ ሰለስተ ቋንቋታት ኤርትራ ዝጽሕፍን ዝዛረብን፡ ዕጉስ፡ ምቅሉል፡ ብህዝቢ ይኹን ብተጋደልቲ ፍትው ኢዩ ነይሩ። ነብስሄር፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ መንእሰያትን ኢዩ።

Asolo 7ስውእ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ (ጸጋም) ምስ ተጋዳላይ ተኽለ መለኪን (የማን)

መስዋእቲ ተጋዳላይ መሓመድ ኣሰሎ ንቤተሰቡ ጥራሕ ዘይኰነ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ዓቢ ክሳራ ኢዩ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ንስዉእ መንግሰተ-ሰማይ የዋርሶ፡ ንቤተሰቡን መቃልስቱን ድማ ጽንዓትን ራሕስን የውርደሎም እናበለኩ ብስም መሪሕነትን መሰራታትን ሰዲህኤ ተኻፈልቲ ናይ’ዚ መሪር ሓዘን ምዃና ክገልጽ እፈቱ።

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

16 ሚያዝያ 2018

The EPDP delegation in Israel since 31 March 2018 this week met with a number of human rights advocacy groups in Israel to discuss the plight of the Eritrean asylum seekers left at limbo in the Jewish state denying them basic refugee rights in defiance of the 1951 UN Convention on refugees.

 

EPDP Delegation in Israel Meets More Activissts
The advocacy groups so far met include representatives of Hotline for Refugees, including Ms Singal Rozen, Ato Ghebrehiwet Meles; and human rights activist Elliot of Boston, USA, currently in Israel.

The EPDP delegation, consisting of Central Council members Ms Feven Gideon and Mr. Tuku Tesfai, is scheduled to meet several advocacies and groups of Eritreans in Israel in the coming days.

ኣብዚ ሰሙንዚ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ምስ ዝርከቡ ወከልቲ ማሕበራት ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ብጉዳይ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ተመያይጡ። ገለ ካብ ዝተራኸቦም ወከልትቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

1. ሃትላይን ፎር ረፉጂስ (Hotline for Refugees)፤ ወይዘሮ ሲንጋል ሮዘን (Ms Singal Rozen) ኣቶ ገብርሂወት መለስ

2. ኣብ ቦስቶን ሕቡራት ሃገርት ኣመርካ ዝመደበሩ፤ ኣቶ አሊዮት (Mr. Elliot)

ዑደት ልኡኽ ሰልፊ ገና ይቅጽል ኣሎ። ሓበሬታ ብተኸታታሊ ክስዕብ እዩ።

ሽግር ህዝብና ክውዳእእ እዩ!

ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ብ31 መጋቢት 2018 ዝኣተወ መሪሕነታዊ ልኡኽ ሰዲህኤ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እስራኤል ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብእኩብ ደረጃ ብዛዕባ ጉዳይ ፖለቲካዊ ዑቕባኦምን ተዛመድቲ ጉዳያትን ንምዝርራብ ጽዑቕ ናይ ኣኼባ መደባት የካይድ ኣሎ።

 

ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ወይዘሮ ፈቨን ጊደዎንን ኣቶ ትኩእ ተስፋይን ምስ መሪሕነት ኤርትራዊ ሓድነት ንፍትሒ ተራኺቦም ዘትዮም።   ከምኡ እውን ምስ ኮሚተ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ተራኺቦም ብዛዕባ ጸገማት ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ተዘራሪቦም። ኣብ ርእሲ’ዚ ምስ መሪሕነት ጉጅለ ኤርትራውያን ስደተኛታ ደቂ ኣንስትዮ ተራኺቦም ብዛዕባ ዝገጥመን ጸገማት ተመያይጦም።

 

እዚ ልኡኽ ሰዲህኤ 13 ማዝያ 2018 ንሰለስተ ሰዓታት ዝቕጽል ኣኼባ ከካይድ መዲቡ ኣሎ። እዚ ኣኼባ ዝካየደሉ ሊባንዳ 18 ዝበሃል ቦታ ኮይኑ፡ ኣብዚ ኣኼባ ብዛዕባ ምስ ፖለቲካዊ ዑቕባ ዝተሓሓዙ ጸገማት ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ኣብ አርትራ ዘሎ ኩነታትን ሃለዋት ኣንጻር ጨቋኒ ስርዓት ኤርትራ ዝቃወሙ ዘለዉ ኣካላትን’ውን ክዝረበሉ እዩ።

EPDP Delegation Holds in Group meetings with Asylum Seekers in Israel 2

The EPDP leadership delegation that arrived in Tel Aviv on 31 March 2018 is having a busy schedule of meetings with Eritrean compatriots in groups at different locations in Israel to discuss their asylum-related problems and possible solutions.

..

EPDP Central Council members, Ms Feven Ghidewon and Mr. Tuku Tesfai, held discussions with the leadership of United Eritreans for Justice, as well as with the Committee for Eritrean Asylum Seekers and discussed problems of Eritrean refugee women in Israel with the head of the Eritrean refugee women's group.

 

The EPDP delegation is now scheduled to hold a three-hour public meeting on 13 April at Libanda 18 to discuss not only problems related to political asylum but also the situation in Eritrea and the status of the forces opposed to the repressive regime in Eritrea.

EPDP Delegation Holds in Group meetings with Asylum Seekers in Israel 2

      ምልክታ

          ፈስቲቫል/ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2018 ፍራንክፎርት

ብኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበር ኣብ ጀርመን ዝዳሎ ፈስቲቫል/ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2018 ምስንዳኣት ጀሚሩ። ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2018 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ሃገረ ጀርመን፡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ዕለት 03 - 05.2018 ዘሎ እዋን ኽካየድ እዩ። ኣብ‘ዚ ታሪኻዊ ሰፊሕ በዓልዚ፡ ጀርመናውያን ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራን በርጌሳውያን ማሕበራቱን ምስ ተሳታፊ በዓል ዝኾነ ህዝቢ ኣራኺቡ፡ ዓውደ ልዝብን ሕድሕዳዊ ናይ ሓሳባት ምርድዳኣን ምልውዋጥን ዝፈጥር መኣዲ እዩ።

ስለዚ ድማ፡ ኩለን/ኩሎም ኤርትራውያን ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዝብህጋን/ዝብህጉን ኣብዚ ካብ ዕለት 03 ክሳብ 05 ነሓሰ 2018 (August 03 – 05.2018) ዝካየድ ሰፊሕ በዓል ኤርትራ ዓዳምን ታዓዳምን ብዘይብሉ መንፈስ ክሳትፋን ኽሳተፉን ብኽብሪ ንጽውዕ። ኣሳናዳኢት ሽማግለ ሰፊሕ በዓል ኤርትራ ነዚ መጸዋዕታ’ዚ ከቕርብ እንከሎ፡ ናይ ምድላው ሓላፍነት ከምዝወሰደ የመልክት ምህላዉ እንተዘይኰይኑ፡ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ፡ ንኩልና ውጹዓት ዜጋታት ብፍላይ፡ ንሰላምን ዕብየትን ዝተግሃን ዝተግሁን መሓዙት ህዝብናን ዝምልከት እምበር፡ ዝኾነ ይኹን ሓለፋታት ስለዘለዎ ኣይኰነን። በዚ ኸኣ፡ ነቲ ጉዳይ ካብ ናተይ ናትካ ዝብል መንፈስ ወጺና፡ ኣብ ቀንዲ ዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ረጊጽና፡ ብዙሕነት ውዳቤታትናን ብዘየገድስ ንሓባራዊ ዓወት ሰፊሕ በዓል ብሓላፍነት ክንብገስ ብኽብሪ ነዘኻኽር።

መደባት ሰፊሕ በዓል/ፈስቲቫል 2018ን ኣወዳድብኡን ኣብዝስዕብ ክሕበር እዩ።

ፈስቲቫል 2018 ዝካየደሉ ቦታ፡


Die Studierendenschaft der Johann Wolfgang Goethe – universität
Mertonstr. 26 – 28
60325 Frankfurt a. Main

ብሓባር ንቃለስ፣ ምልኪ ክድምሰስ!!!

ስለ ሽማገለ ፈስቲቫል ፍራክፎርት 2018

11.04.2018