EPDP News

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ..ህ.ዲኤ.) ብ28 ጥቅምቲ 2017፣ ብኣብ ሻሙናይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዝተመዘዘ ሓድሽ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፍስሃየ ሓጎስ ተመሪሑ ኣኼባ ኣካይዱ።

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ብኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከገልግሉ ዝጸንሑ እሞ ዝቕጽሉ ዘለዉ ኣባላትን ሓደስቲ ዝተወሰኹን ዝቖመ ስለዝኾነ፡ ሕድሕድ ናይ ኣባላት ምልላይ ድሕሪ ምፍጻም ብዛዕባ ክካየድ ዝጸንሐ ዕማማትን ኩነታቱን ዝሕብር ዝርዝር ጸብጻብ ቀሪቡ። 

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ነቲ ብሓላፊኡ ተነዲፉ ዝቐረበ ኣብ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ተኸሊሱ  ዝጸደቐ ናይ ሓደ ዓመት ውጥን ዕማማት፡ ብዕቱብ ድሕሪ ምምይያጥን ምርድድዳእን ንነብስወከፍ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ዝመሓደሩ ክፍልታት ሓለፍቲ ብምምዛዝ፡ ዝርዝር ናይ ትግባረ ዕማማት’ውን ሓንጺጹ።

ብጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ በብእዋኑ ዝጸሓፉ ዜናታት፡ ዝተሓትሙ መጻሕፍትን ብዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ትካላት ዝቐረቡ ጸብጻባትን ምንባሮም ኣኼባ ተመያይጡሉ፡ እንተዀነ ግን ቁርጽራጽ ሓበሬታ ስለዝኾነ ኣከታቲሉ ብጥርኑፍ ዝቐረበ ሰነድ መወከሲ ስለዘየልቦ፡ ጉዳይ ስደተኛታት ከም ሓደ ክፍሊ ብምምዳብ፡ መጽናዕቲ ብምክያድ ዝስንድ ሓላፍን ተሓባበርትን መዚዙ።

ኣብ መደምደምታ ነቲ ኣብ መስርሕ ዝጸንሐን ዘሎን ትካላት ቤት ጽሕፈት፣ ብዝያዳ ክድልድልን ክሰፍሕን ኩሉ ዝድለ ንጥፈታትን ጻዕርታትን ከካይድ ምዃኑ ምምሕዳር ኣስሚሩ ኣኼብኡ ዛዚሙ።

ዕንወት ንምልኪ
ዓወት ንፍትሓውን ደሞክራስያውን ስርዓት

ጨንፈር ቁ.2 ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገረ ሽወደን ብ28 ጥቅምቲ 2017 ምልኣት ኣባላት ኣብ ዝተረጋገጸሉ ስሩዕ ኣኼባኡ ከም ዘካየደ ካብቲ ቦታ ዝተላእከ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝተኻየደን ንሓያሎ ሰዓታት ዝቐጸለን ኣኼባ ጨንፈር ናይቲ ጨንፈር ኣቦ መንበር ድሕሪ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ዝተፈላለዩ እዋናውያን ፖለቲካውን ማሕበራውን ሓበሬታታት’ውን ናብ ተሳተፍቲ ኣቕሪቡ።

ኣብዚ ኣኼባ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ፡ ብዛዕባ ሃለዋትን ምዕባለን ጨንፈር፡ ምውሳኽ ኣባላት ጨንፈርን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ኣብ ዝምልከቱ ነጥብታት ብመሪሕነት ጨንፈር ዝቐረበ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣብ ኣኼባ ብዝርዝር ቀሪቡ ተመያይጠምሉ። ብዘይካዚ ብኣቦ መንበር ሰልፊ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት በመልክዕ ዘዋሪ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ተነቢቡን ተመያይጠምሉን። ከምኡ ከኣ ንጽፉፍ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ጨንፈር ዝምልከት  ጸብጻብ ቀሪቡ።

ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ኣጀንዳታት ዝቐረበ ነጥብታት ብሩህን ንጹርን ከም ዝኾነ ምስ ተነጸረ፡ ተሳተፍቲ ብመሪሕነት ሰዲህኤ ተተሊሙ ዝስረሓሉ ዘሎ፡ መደብ “ምሕዳስ ሰልፊ” ብምሉእ ልቦም ከም ዝድግፍዎን ክዝሰርሕሉ ቅሩባት ምዃኖምን ኣረጋጊጾም። እዚ ጨንፈር ካብቶም ኣኼባታቶም ብስሩዕ ዘካይዱ ጨናፍር ሓደ እዩ።

News from Asmara had it over the week that the PFDJ regime as usual attempted to interfere in the internal affairs of Al-Diaa Al-Islamia School (commonly known as Ustaz Beshir Mohammed Nur private school) in Asmara and was resisted by the teaching staff, students and their parents. The regime interference included an attempt to impose new guidelines by changing existing school curriculum. It demanded that girls and boys of the school should attend same classes, that girls should not use head-covers and that no religious subjects should be given in Al-Diaa Al-Islamica the school. To further intimidate the general public, the regime arrested the school headmaster and some teachers for having opposed the regime impositions in the private school.

 

On Tuesday, 31 October 2017, residents of the Akhriya locality of Asmara and environs as well as compatriots in the Eritrean capital came out to peacefully demonstrate their grievances but were immediately confronted by a shooting spree of regime forces bent at terrorizing the people and silencing the popular resistance. 

 

Reports of various sources indicated during the day that the popular resistance was expanding to the towns of Keren, Agordat and Afabet.

 

The divide and rule tactics of the PFDJ regime and its undue interferences in the affairs of religious institutions and their private properties in the country have been too numerous to list. (Only to cite an example or two), the regime dethroned the legitimate head of the Eritrean Orthodox Church and appointed its own "Patriarch"; interfered in the affairs of monasteries, seizedtheir properties, and even dared to force Eritrean clergy to join its military and "national" services.

 

 

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) strongly condemns the Eritrean  regime's use of raw force against unarmed demonstrators trying to air out peacefully their grievances. The EPDP also demands the release of all incarcerated teachers, students and parents and calls upon all Eritreans inside the homeland and abroad as well as the Eritrean Defense Forces to stand on the side of their victimized people and reverberate theirr grievances and cries.

 

Likewise, the EPDP urges the African Union and the rest of the international community to vehemently condemn the recent actions of the Eritrean regime against all private schools in Eritrea.

  

Victory to Peaceful Popular Resistance!!

Menghesteab Asmerom,

EPDP Chairman,

31 October, 2017

ስርዓት ህግዲፍ፡ ከም ኣመሉ፡  ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ድያእ ኣልእስላምያ (ብልምዲ መድረሳ ስታዝ በሺር መሓመድ ኑር) ተባሂላ እትፍልጥ ቤት ትምህርቲ ኢዱ ከእቱ ፈቲኑ፡ ካብ መምህራንን ተመሃሮን ወለድን ተቓውሞታት ከጋጥሞ ከምዝጸንሐ፡ ናይ’ዚ ቀረባ መዓልቲ ዜና ኰይኑ ጸኒሑ ኢዩ። ሓላፊ ቤት ትምህርትን መምህራንን ነቲ ብስርዓት ህግዲፍ ዝቐረበሎም ናይ ስርዓት-ትምህርቲ ምልውዋጥ፡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብሓባር ክምሃሩ ኣለዎም ዝብል ጸቕጢ፡ ደቂ ኣንስትዮ ሕጃብ ወይ መቕንዓት ጌረን ናብ ቤት ትምህርቲ ከይኣትዋ፡ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ከይውሃብ ዝብል መምርሒታት ስለዝተቓወሙ ስርዓት ህግዲፍ፡ ንህዝቢ ንምርዓድ ሓላፊ ቤት ትምህርትን ገለ መምህራንን ብለይቲ ካብ ገዝኦም ጨውዩ ኣብ ማእሰርቲ ከምዘእተዎም ተፈሊጡ።

 

 

ሰሉስ  ዕለት 31 ጥቅምቲ 2017 ህዝቢ ኣስመራ፡ ብሓፈሻ፡ ህዝቢ ኣኽርያን ከባቢኣን ድማ ብፍላይ፡ ተቓውሞኡ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምግላጽ ኣብ ጽርግያ ኣብ ዝወጽሉ፡ ወተሃደራት ህግዲፍ ጠያይቲ ብምትኳስ ከርዕድዎን ክብትንዎን ፈተኑ።

 

እቲ ተቓውሞ ግን፡ ደኣ ኣብ ካልእ ቦታታት ኤርትራ (ከረን ኣቝርደትን ኣፍዓበትን፡  ከምዝለሓዀ ዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ ምንጪታት ክገልጹ ይስምዑ ኣለዉ።

 

ስርዓትህግዲፍ፡ኣብሃይማኖታዊጕዳያትኢዱእናእተወገዛዚዑንምግዛእ፡ ንብረት ኣብያተ-ክርትያናትንምውራስ፡ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን። ንጳጳስ ኣውሪዱ ናቱ ጳጳስ ዝሸይም፡ ንገዳማት ዝደፍርን ንብረተን ዝሰልብን፡ ንመራሕቲ ሃይማኖት  ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክገብሩ ዘገድድ፡ ኣረሜናዊ ስርዓት ኢዩ።

 

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ  ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ነዚ ጥርዓንን  ተቓውሞኡን  ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ዝገልጽ ዝነበረ ኣጽዋር ይኹን ዕጥቂ ዘይብሉ ህዝቢ ብወተሃደራት ህግደፍ ዝተፈነወሉ  ናይ ጠያይቲ ተዅስን ማህረምትን ይኹንን። ስርዓት ህግዲፍ ነቶም ኵሎም ኣሲርዎም ዘሎ መምህራንን ወለድን ተመሃሮን ብህጹጽ ክፈትሖም ድማ ይጠልብ። መላእ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ግዳም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ድማ፡ ኣብ ጐድኒ እቶም ግፉዓቱን ውጹዓትን ደው ክብሉን ንኣውያቱ ከቃልሑን ይምሕጸን።

 

ሓድነት ኣፍሪቃን ኣህጕራዊ ማሕበረ-ሰብን ድማ ኣብ ልዕሊ ኵለን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ናይ ብሕቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ብስርዓት ኢሳያስ ዝፍጸም ዘሎ ዓፈና ክዅንንኦ ይጽውዕ። 

 

ዓወት ንሰላማዊ ህዝባዊ ተቓውሞ!!

 

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ

31 ጥምቲ 2017

Providing concrete responses by action to recent baseless claims that surfaced in today's uncontrolled social media outlets, EPDP members in Europe and North America held a chain of six meetings during the last two weeks of October 2017 alone to reaffirm dedication to the party line; to the review past performances of their organs and branches and to start implementing the one-year action plans adopted at the recent 8th regular meeting of the party's Central Council. 

 

Seattle Branch Meeting

The EPDP Seattle branch in Washington State met on 15 October to discuss  questions raised by a handful party members in North America who wrongly defied  leadership decisions related to disciplinary measures taken against wrong-doers in the party, including Mesfin Hagos. The Seattle branch reaffirmed its unflinching respect to and protection of the 2015 EPDP constitution and related party rules and regulations. The meeting fully supported previous and recent Central Council decisions and  wished to inform EPDP members outside North America not to worry much about the localized hiccup that occurred in their zone during the past few months. The branch members commended and supported the speedy implementation of the EPDP proposal for joint work in the opposition camp and deeply regretted the waste of time by certain individuals whose words and actions only serve the common enemy of the people and the rest of the opposition camp.

 

Youth Affairs Office Meeting

Following the 21 October meeting of the Women's Affairs Office which was reported earlier, the Youth Affairs Office of the EPDP Executive Committee held its regular meeting on  26 October and reviewed past performances with identifiable shortcomings that have to be followed up, and the time-frame for implementing the Office's new action plan for year 2017-2018.  Both the regular meetings of these two party organs were conducted electronically.

 

Frankfurt Branch Meeting Attended by Party Chairman

A day after the 14 October meeting of the all-Germany branches meeting in the German financial capital of Frankfurt (also reported earlier), the EPDP branch for Frankfurt and Environs also held its regular monthly meeting on 15 October at which EPDP Chairman Menghesteab Asmerom was present. The monthly meeting was briefed on latest developments within the party, the opposition camp as well as events taking place in the Horn of Africa Red Sea regions. In relation to party matters, emphasis was given the objectives of and expectations from the unity proposal and the party renewal programme underway. 

 

Frankfurt Branch 15.10.2017

 

Party Chairman Menghesteab Asmerom took the opportunity of his attendance of the branch meeting to explain about a recent meeting he and his delegation attended in Berlin with important governmental and party officials to discuss problems of Eritrean refugees in Germany. He underlined the importance of the issues discussed at the Berlin meeting on future action to assist Eritrean refugees in Germany.

 

Meetings in Oslo 

On 14 October 2017, the Oslo branch held its 7th congress in the presence of two Executive Committee members of the party, Mr. Tesfai Woldemichael (Degiga),  head for Organizational Affairs, and Mr. Medhanie Habtezghi, head of Youth Affairs Office. It is to be recalled that the two EPDP leadership members earlier on 14 October led a public meeting which discussed hot issues of the hour, including the urgency of joint work by forces opposed to the dictatorship at home. 

The Europe-zone administrative committee of the EPDP Women's Affairs Office on 21 October 2017 held its first meeting called by deputy head of the office, Ms Alganesh Yisahaq, who warmly welcomed and congratulated Ms Adiam Teffera for obtaining the confidence of the Central Council to lead the office.

 

This was the first meeting the administrative committee held since the conclusion of the 8th regular meeting of the party's Central Council last month. Ms Alganesh Yacob, member of the Europe zone for the office explained in great detail the situation in the zone and the office's past activities and challenges in Europe.

 

The meeting discussed the new work plan Ms Adiam presented for the year ahead, and agreed on time frame within which all EPDP women's groups within the various party  branches and zones could meet and enrich the work plan for effective implementation.   

It is to be recalled that the Women's Affairs Office has been one of the nine executive offices of the EPDP since a long time.  Ms Eritra Alazar has been its committed head for the past eight years. 

Also to be recalled is that the second EPDP Congress held in the summer of 2015 elected a leadership which consisted of five women activists in the party.

 

ብወይዘሮ ኣልጋነሽ ይስሃቅ ምክትል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጸወዓ ኣኼባ ኣባላት ምምሕዳር ዞባ ኤውሮጳ ናይቲ ቤት ጽሕፈት፡ ብ21 ጥቅምቲ 2017 ተኻይዱ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ፡ኣብ 8ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ሰዲህኤ ናይዚ ቤት ጽሕፈት ሓዳስ ሓላፊት ኮይና ንዝተመዘዘት ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ወ/ሮ ኣድያም ተፈራ ንምልላይን ምስ ዝሕለፈ ስረሓት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ንምልላይን ከም ዝነበረ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኽበ ዜና ሓቢሩ።

ኣብዚ ኣኼባ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ኤውሮጳ ሰዲህኤ ከመይ ከም ዝመስልን ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብን ብኣባል ምምምሕዳር ናይቲ  ዞባ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ያቆብ ሰፊሕ መበገሲ ጸብጻብ ቀሪቡ። ወይዘሮ ኣድያም ተፈራ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ  ንዝጸነሓ ስረሓት ዝምልከት ጸብጻብ ምስ ቀረበ፡ ንዓኡ መሰረት ብምግባር ብዛዕባ እቲ ቤት ጽሕፈት ንመጻኢ ሒዝዎ ዘሎ ዕማም ምስ ተሳተፍቲ ኣኼባ ተመያዪጣ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ኣብ ኩሉ ዞባታትን ጨናፍርን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ብዛዕባ መጻኢ መደባት እቲ ቤት ጽሕፈት ተራኺበን ዝመያየጣሉ ግዜ ብምውሳን ከም እተዛዘመ እቲ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ገሊጹ።

ኣብዚ እዋንዚ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣገዳሲ ኮይኑ ዝምዕብል ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታትን ብዝምልከት ብዙሓት ክኢላታት ዝተሳተፍሉ ኮንፈረንስ ኣብ ብሩሰልስ ብ19 ጥቅምቲ 2017 ተኻይዱ። ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝተነጸረ ዓብይ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ኩሉቲ ናይ ሓሶትን ምጽብባቕን ገዲፍካ ዝኾነ ለውጢ ዘየለ ምዃኑ’ዩ። እዚ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተገልጸ ብሓላፊት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ወ/ሮ ኪታሩዝ እዩ። ንሰን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነትን ጸልማትን ብቀሊል ሓረግ “ማእሰርቲ ክሳብ ሞት” ዕድል ኤርትራዊ እሱር ኣብዚ እዋንዚ ብዝብል ገሊጸንኦ።

 

እዚ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ብሩሰልስ ብወኪል ሓንቲ ካብ ግዝእት ጀርመን ሀሰን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ተዳልዩ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ነቲ ኣብ ኤርትራ እንዳገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ሰብኣውን ቅልውላው ጥራይ ኣይኮነን ኣነጺሩ። ብዘይካዚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ግቡእ ሓለዋ ክግበረሎምን መጻኢ ህይወቶም ዝመሓየሸሉ ኩነታት ክፍጠር እውን ዝጠቐሰ ነይሩ። ኣብ ምድላው እዚ ኮንፈረንስ ካብ ዝተሳተፉ፡ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ሕጊ፡ ኣማኸርቲ ወጻኢ ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን፡ ዓለምለኸ ጸረ ውግእን  ይርከብዎም።

 

እቲ ኮንፈርንስ ብዘይካ ናይ ግዳያት ምስክርነት ምስማዕ፡  ፍሉጣት ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ከም በዓል ፖርቱጋላዊት ኣና  ኣናጉመዝን ፈረንሳዊ ማሪየ ክርቲን፡ ከምኡ እውን ኤርትራዊ ፕሮፈሶር ጋይም ክብረኣብን  ዝርከብዎም መደረታት ኣስሚዖም። ኣብዚ ኮንፈረንስ ኤርትራዊ ሲቪላዊ ማሕበራት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ተሳቲፎም። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ድማ ኣብዚ ኮንፈረንስ ብኣቶ ወልደየሱስ ዓማር  ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ጉዳያት ኣብዚ ኮንፈረንስ ተወኪሉ።

 

ካብቲ ወደብቲ ኮንፈረንስ ዘሰፈርዎ መበገሲ ነጥብታት ብምንቃል፡ ወ/ሮ ሸይላ ኪታሩዝ፡  ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ካብ ዝሕዘኦ 2012 ጀሚሩ ዝተዓሙ ጉዳያት ኣብ ግምት ዘእተወ ንመጻኢ በቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘስካሕክሕ ጉዳያት ንምቕያር ክግበር ብዛዕባ ዝግበኦ ዘርዚረን። ምስዚ ኣተሓሒዘን ከኣ እቲ ብመርማሪ ኣካል ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ንተሓታትነት ተደራራቢ  ገበነናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝበጸሖ መደምደምታ ናይ ተግባር ስጉምቲ ይጽበ ከም ዘሎ ጠቒሰን፡ ኤርትራውያን ንጡፋት ከተኩሩሉ ከም ዝግበኦም ሓቢረን። ኣተሓሒዘን ድማ ንሓደሓደ ዝተደናገሩ ወገናት፡ ኣብያተ ትምህርቲ ምስራሕ ማለት ትምህርቲ ማለት ከም ዘይኮነን፡ ማእከላት ሕክምና ምስራሕ ጥራይ ሕክምና ክኸውን ከም ዘይክእልን ብምጥቃስ መኺረን። ወ/ሮ ኪታሩዝ ኣብ መወዳእታ 5ይ ዓመተን ካብዚ መዝነት ከም ዝለቃ ጠቒሰን፡ ትካላት ሰብኣዊ መሰልን ኣብቲ መዳይ ዝነጥፉ ኣካላትን፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ንክኸውን ዕማም ራፖርት ሰብኣዊ መሰል ንምንዋሕ ንባይቶ ሰብኣዊ መሰል ዘዕግብ ስራሕ ክሰርሑ ተስፋአን ጠቒሰን’

 

Brussels Conference on Eritrean Refugee Crisis 21.10.2017 2

 

እቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ኮንፈረንስ ሰለስተ ተዛመድቲ ክፋላት ነይረምዎ። እቲ ቀዳማይ ክፋል ኣኼባ ንኤርትራውያን ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑቑባ ኣብ ኤውሮጳ ዘጋጥሞም ዘሎ ብደሆታት ዝምልከት ነይሩ።  ኣብ ሲናይ ኣጻብዕቱ ዝሰኣነ ግዳይ ፊልሞን ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ኣኼባ ዝሃቦ ምስክርነት ብምኽታል፡ ዶ/ር ጋይም ክብረኣብ ፕሮፈሶር ኣብ ዩኒቨርስቲ፡ ምዝንባል ብሰንኪ ጥሕሰት እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ይገድድ ኣሎ ኢሎም። ዶ/ር ዳኒኤል መኮነን ካብ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ሕጊ ብወገኖም ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብታ ሃገር ለውጢ ከይመጸ፡ ካብታ ሃገር ጽቡቕ ዜና ኣይክስማዕን እዩ ኢሎም። ዶ/ር ሳራ ካብ ዓባይ ብሪታንያ ብወገነን ኣላዪ ዘይብሎም ህጻናት ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ ናይ ቋንቋ ጸገምን ባህላዊ ተጽዕኖን ኣዝዩ ከም ዘጸግሞም ጠቒሰን። ካለኦት ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈርስን ብወገኖም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ይገጥሞም ንዘሎ ጸገማት ብዝተፈላለዩ መልከዓት ኣቅሪበምዎ። 

 

Brussels Conference on Eritrean Refugee Crisis 21.10.2017 3

 

2ይ ክፋል ናይቲ ኣኼባ  ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ዕስክርናን ናይ ጉልበት ብዝበዛን ዝምልከተ ነይሩ።  ካብ ከረን ተበጊሳ ምድረበዳን ባሕርን ኣቋሪጻ ኤውሮጵ ዝበጸሐት ጓል 16 ዓመት ተመርጻ ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሻቓሊ ኩነታትን ናብ ኤውሮጳ ክትሰግር እንከላ ዝነበረ ኩነታትን ዝምልከት ናይ ምስክርነት ቃላ ኣብ ቅድሚ ተሳተፍቲ ኣቕሪባ። ደራሲ ዳዊት መስፍን  ክሕደት ህልዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኩለን ኣብ ወጻኢ ዝነብራ ኤርትራውያን ኣደታት ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ኣተን ኣብ ዝሓለፈ 30 ናይ ቃልሲ ዓመታት ምእንቲ ናጽነት መስዋእቲ ዝኸፈላ ኤርትራውያን ኣደታት ኣብ ዓዲ ጣልያን ብዝምልከት ዝርዝር መብርሂ ሂቦም። ወ/ሮ ሰላም ኪዳነ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ኣሉታዊ ጽልዋ ግዱድ ዕስክርናን ናይ ጉልበት ምዝመዛን ኣብሪሀን። እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ኣሌክስ ጃክሶን ካብ  ኣምንስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኖም  ኣገዳስነት ሓድነት ኤርትራውያን ተሓለቕቲ ደሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት መብርሂ ሂቦም።፡  

 

ኣብቲ 3ይን መወዳእታ ክፋል ኣኼባ፡ ካብ ባረንቱ ብወገን ሸገራብ ናብ ሱዳን ወጺኣ በቲ ነዊሕን ሓደገኛን መስመር ጉዕዞ ኣቢላ ኣብ በልጂም ዝበጸሐት ሓያት  ተመኩሮኣ ኣቕሪባ። ነዚ ናይ ሓያት መግለጺ ተኸቲሎም ከኣ ዶ/ር ኣዳነ ገብረመስቀል ካብ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዘሎ ዳርጋ መሰል ስደተኛ የለን ዘብል ኣተሓሕዛ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝምልከት መግለጺ ሂቦም። ፕሮፈሰር ሚርያም ዳይረተር ኣማኻሪ ወጻኢ ፖሊሲ ኤውሮጳ ብወገነን፡ ብዛዕባቲ ዘሕዝን ኩነታት ህይወት ምድረበዳ ሲናይ ንተሳተፍቲ ኣዘኻኺረን፡ ግዳያት ካብ ኣስገርቲ ሰባት ንምክልኻል ኤውሮጳ ኣብ ኣፍሪቃ ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰርሐት ጠቒሰን። ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብወገኖም ኣብ ኤውሮጳ፡ ኤውሮጳውያን ንዘይኮኑ  ስደተኛታት ግቡእ ኣተሓሕዛ ከምዘይግበረሎም ኣመልኪቶም። ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ፕላውት ብወገኖም ብዛዕባቲ ሕብረት ኤውሮጳ  ስደተኛታት ናብኣ ከይኣትዉ ብዝብል ንፍሪቃውያን መለኽትን ናይ ውግእ አጋውስን እትህቦ ሓገዝ ከም ዘሕዝኖም ገሊጾም። ብፍላይ ከኣ ብዛዕባቲ ኣብ ሊቢያ ንዘለዉ መራሕቲ ምሊሻን ንመንግስቲ ሱዳንን ዝወሃብ ገንዘብ እሞ፡ ዶባት ክሕልዉ ብዝብል ናታቶም ዓመጸኛ ዕጡቓት ዝቖጽሩሉ ኣገባብ ኮኒንምዎ።

One of current season's most important Eritrean events took place in Brussels on 19 October 2017 at which prominent experts were at hand  to analyze  different aspects of the never improving Eritrean situation and its ongoing refugee crisis. The topmost message at the conference was that,  cosmetics and distortions aside, "nothing has changed in Eritrea in years."  This was intoned by the UN Human Rights Rapporteur for Eritrea, Ms Sheila Keetharuth, who described the state of lawlessness and  the "sea of darkness  in Eritrea by the simple phrase: "detention until death" is the fate of every prisoner in the country today.

 

The conference, co-organized hosted at the EU Representation of the German State of Hessen, did not only highlight the worsening political, economic and human rights situation in Eritrea, but also dealt with the urgency of providing protection for Eritrean refugees in Europe and taking care to improve their wasted lives. Others involved in organizing the event were Eritrean Law Society; the External European Policy Advisors (EEPA); the Pro-Asyl; the Eritrean Movement for Democratic Change (EMDHR); War Resisters International, and Connection e.V.

 

In addition to listening to first-hand witnesses of the situation, the conference was addressed by heavy-weight European Parliamentarians the like of Ana Gomes of Portugal and Marie-Christine Vergiat of France, as well as Eritrea experts including university Profesors Gaim Kibreab, Mirjam van Reisen, and researcher-journalist Martin Plaut and others.  Also attending were Eritrean civil society movements in different parts of Europe. The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) was there represented by its head for foreign relations, Mr. Woldeyesus Ammar.

 

Following remarks by the conference organizers and the host, Ms. Sheila Keetharuth presented a moving keynote address which traced the trajectory so far covered since her involvement in the matter in 2012, and the heaver challenged awaiting all those sincerely concerned to end the unbearable situation in Eritrea.  She stressed that the UN Commission of Inquiry's conclusion on the need for accountability for multiple crimes committed against humanity in Eritrea still awaits action and that Eritrean activists must play central role in the effort.  She also advised some mistaken "observers"  to know that "building schools is not education and that opening clinics alone is not public health". Ms. Keetharuth said she will resign  mandate at the end of her 5th year in the job next year and hoped that human rights organizations and activists will convince the UN Human Rights Council on the huge need of keeping the Eritrean regime under scrutiny by extending the mandate of a Human Rights Rapporteur for Eritrea.

 

Brussels Conference on Eritrean Refugee Crisis 21.10.2017 2

 

The day-long conference had three panel session on related topics. Panel One  dealt with the challenges of Eritrean asylum seekers in the European Union. Started with first-hand witness Philmon, a survivor of the Sinai ordeal after losing fingers on both hands, the next panelist was Dr. Gaim Kibreab, a UK university professor, who said displacement is worsened by the breakdown of old survival strategies in the society.   Dr. Daniel Mekonnen, of the Eritrean Law Society, who gave details on the asylum regime (laws) in Europe stated that no good news will come out of Eritrea until structural change is worked out.  Dr. Sara Ogbai of UK spoke experiences with unaccompanied children, the language barrier and  depressing culture shock they have to undergo. Ms. Papadopoulous explained the situation of Eritrean refugees in Europe. According to her report, 8,924 Eritrean refugees were relocated from Italy to different European countries since 2015. The panelists in general exposed the existing weakness in addressing the problems of Eritrean refugees in Europe.

 

Brussels Conference on Eritrean Refugee Crisis 21.10.2017 3

 

Panel Two speakers talked about the horror stories related to the conscription and forced labour practiced by the Eritrean authorities. Witness Temerza talked about the harrowing experiences she faced starting at the age of 16 at home in Keren until she crossed dangers of the desert and the sea to reach Europe where everything was not rosy. Author-activist Dawit Mesfin stressed the total neglect of the Eritrean regime since independence of the mothers in Italy and other places who sacrificed so much for the 30-year struggle. Ms Selam Kidane spoke on the impact of forced militarization and forced labour, and Amnesty International's Alex Jackson stressed on the urgent need of unity amongst Eritrean pro-democracy and human rights activists to put an end to the appalling situation in Eritrea.

 

The final session with Panel Three had Hayat as first-hand witness telling her dangerous journey from Barentu via Shegerab to exile through all the dangerous routes till she reached Belgium. Dr. Adane Ghebremeskel of EMDHR from southern Africa talked on the unhappy state of Eritrean refugees in five African countries where refugee rights are almost non-existent. Professor Mirjam van Reisen, the EEPA director, reminded the audience of the sad Sinai days and regretted that Europe is not doing the right thing in support of refugees who are in need of protection from human traffickers in Africa.  Father Mussie Zerai expressed the concern that Europeans are not yet ready to cater equal human rights to non-Europeans. Horn of Africa expert Plaut  worried about the wrong actions of the European Union to assist undeserving dictators and warlords in Africa with the aim of prevention refugees from entering Europe. In particular, he condemned the support given to criminal militia leaders in Libya and to the regime in the Sudan which is using the funds to employ in borders its infamous Janjawid militias to stop refugees from crossing borders.

 

 

Ms Helen Kidan of EMDHR and Mr. Rudi Friedrich of Connection e.V. made a quick summation of the discussions in the panels before reverting to the Deputy Director of the Representation of the State of Hessen to EU, Mr. Claus-Peter Appel, for his closing remarks.

    

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ብ16 ጥቅምቲ 2017 ከም ዝተሰወአ መርድኡ ዝተነግረ ሓርበኛ ኪሮስ ወልደኣብ ብ19 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈጺሙ። ኣብዚ ብዕሙር ሃይማኖታውን ባህላውን ኣገባብ ዝተኻየደ  ስነ-ስርዓት ቀብሪ በዓልቲ ቤቱን ደቁን፡ ናይ ቀረባ ኣዝማዱን ናይ ቃልሲ ብጾቱን፡ ኣባላት ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ናይ ስራሕ መሓዙቱን ከምኡ እውን ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ተሳቲፎም። ሓጺር ታሪኽ ታጋዳላይ ኪሮስ ወልደኣብ እዚ ዝስዕብ እዩ።

ኣቶ ኪሮስ ወልደኣብ ፍሰሃየ ብ1960 ካብ ኣቦኡ ኣቶ ወልደኣብ ፍሰሃየን ኣዲኡ ወ/ሮ ኣዛሚት ሃይለን ኣብ ኤርትራ ኣውራጃ ሰራየ ፍሉይ ስሙ ዓዲ ጉልቲ ኣብ ዝበሃል ዓዲ እዩ ተወሊዱ። ከም ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ከኣ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ብ 1974 ሃገራዊ ግቡኡ ንክፍጽም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ግቡእ መባእታዊ ትምህርቲ (ታዕሊም) ምስ ወሰደ ከኣ፡ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲ ብፍላይ ከኣ ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዳያት ምእንቲ ናጽነት ኤርትራን ሓርነታዊ መሰል ህዝባን ሓርበኛዊ ግቡኡ ፈጺሙ።

ድሕሪ ናጽነት ኣብ ስደት ከኣ ካብ ቃልሲ ከይተፈልየ፡ ቅድም ኣብ ሱዕዲ ዓረብያ ደሓር ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ንጡፍን ውፉይን ኣባል፡ ተሓኤ ሰውራዊ ባይት፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራን  ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ኮይኑ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ  ኣብ ህዝቡን ሃገሩን ዘነበሮ ፍቕሪ፡ ተወፋይነትን ሓልዮትን ኣመስኪሩ።

ኪሮስ ኣብ ዝተሰለፎ መዳይ ኣብ ዝኣምነሉ ጽኑዕ፡ ክብሎ ዝደሊ ካብ ምባል ድሕር ዘይብል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘጋጥም ጸገማት ዘቐንዝዎን  ዝተጸገሙ ካብ ምሕጋዝ ድሕር ዘይብልን ምንባሩ ናይ ቀረባ ብጾቱ ይምስክሩሉ።

ኪሮስ ኣብ መዳይ ስረሓት ቅድም ኣብ ሱዕድያ ይኹን ደሓር ኣብ ኢትዮጵያ፡ ነብሱ ንምኽኣልን ቤተሰቡ ንምሕብሓብን ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዕዉት ምንባሩ ኣረጋጊጹ እዩ።

ኣቶ ኪሮስ ወልደኣብ ካብ በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኤልሳ በርሀ ዘፍረዮም ኣቦ ክልተ ቆልዑ እዩ። ደቂ-ደቁ  ክርኢ እውን በቒዑ። ኪሮስ ዋላ’ኳ ኩነታት ኣገዲድዎ ዝተወሰን ግዜ ክፍለዮም እንተተገደደ  ኣዝዩን ሓላይን ፈታውን  ስድርኡን ቤተ-ሰቡን እዩ ነይሩ።

ኪሮስ ካብ ዝተወሰነ ግዜ ጀሚሩ ስለ ዝተጸልኦ ናይ ሕክምና ምክትታል ክገብር ምስ ጸነሓ፡ ብ16 ጥቅምቲ 2017 ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ኩነታት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። እነሆ ከኣ ሎሚ 19 ጥቅምቲ 2017 ቤተሰቡ፡ ኣባላት ዝተፈላለያ ውድባት ናይ ቃልሲ ብጾቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተክርስትያ ቅዱስ ሚካኤል ላፍቶ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ።

ጸብጻብ ቀብሪ 19.10.2017 2

ክፋል ካብ ቀባሮ 

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ጨንፈር ኣዲስ ኣበባን ኣብዚ ወሳኒ ናይ ቃልሲ መድረኽ ብመስዋእቲ ወኪል ቤት ጽሕፈት ውደባዊ ጉዳያት ሰዲህኤ ኮይኑ ክቃለስ ዝጸንሐ፡ ኪሮስ ወልደኣብ ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ብምግላጽ፡ ንስዉእ ዘለዎም ክብሪ ቃልሶም ብጽንዓት ብምቕጻል ከረጋግጽዎ ምዃኖም ይገልጹ። ኣባላት ዝተፈላለያ ተቓወምቲ ውድባት እውን ብመስዋእቲ ኪሮስ ዝተሰመዖም መሪር ሓዘን ብዝተፈላለዩ ኣጋባባት መሪር ሓዘኖም ገሊጾም።