EPDP News

ናብ ዝኸበርኩም ዶር. ኣብይ ኣሕመድ

ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ

ሰላምን ጥዕናን ምሳኹም ይኹን።

እዞም ሎሚ ኣብ ቀጽሪ መጋባእያኹም ቀሪብና ዘለና ሰላማዊ ሰልፈኛታት፣ ካብቶም ሰላምን ራህዋን፡ ዲሞክራስያዊ ምሕደራን ስርዓትን ፍትሕን፡ ሰናይ ጉርብትናን እንብህግ፡ ግን ከኣ፤ ብሰሪ ምልካዊ ኣማራርሓ ስርዓት ኤርትራ ካብ እንፈትዎ ህዝብናን ሃገርናን ተፈሊና፡ ኣብ ምሉእ ዓለም ተበቲንና ንነብር ዘለና ኤርትራውያን ኢና። ሰላማዊ ሰልፍና ንዓኹም ንምቕዋም ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ከምዘይኮነ ተገንዚብኩም፡ ሰማዕ ኢኹም እሞ፣ ስምዕታናን ቅሬታናን ንነባሪ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጠመተ ስለዝኾነ ኣስተብህሎ ንኽግበረሉ ንኽብርነትኩም ብትሕትና ንሓትት።

ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድ ናይ ለውጢ መስርሕ ማለት ናይ ፖለቲካን ናይ ሕልናን እሱራት ምፍታሕ፡ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ከም መዋዳድርቲ ወሲድካ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክቃለሱ ምፍቃድ ተሳትፎ መንእሰያትን ደቂ-ኣንስትዮን ኣብ ምምራሕ ክብ ምባልን ካልእን ዝኣመሰሉ ለውጥታት ንድግፎን ንንእዶን እዩ።

ንውዑል ኣልጀርስ ብይን ኮምስዮን ዶብ ብዘይቅድመ ኲነት ተቐቢልኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንምስፋን ዝወሰድኩሞ ተበግሶ እውን፣ ከም ሓሳብ ንድግፎን ንቕበሎን ኢና። ክንጽዕረሉ ምጽናሕናውን መዛግብትና ዝዝክሮ እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ ግብራውን ሓቅነት ዘለዎን መታን ክኸውን ግን፡ ብቐዳምነት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ወይ ክልተ መራሕቲ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ብግልጺ ንኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ብዝርዝር ክሕበር ነይርዎ ባሃልቲ ኢና።

ምንጻር ዶብ ክልቲኡ ሃገራት፣

ምንጻር ዶብ መሰረታዊ ናይ ሰላምን ርግኣትን፡ መለለዪ ክብርን መንነት ኣህዛብን፡ ልኡላውነት ሃገርን ምዃኑ ኣጸቢቕኩም እትግንዘብዎ ሓፈሻዊ መትከል ሃገርነት እዩ። ግደፍዶ ክንዲ ሃገራት ዝኣክልስ ዓድታት እውን ነናተን ዶባት ሃልይወን እየን ተሳንየንን ተደጋጊፈንን ዝነብራ። ስለዚ ድማ ዶባት ከይተነጸረ ብሰላም ክትነብር ጐረባብቲ ክትከውን ስለዘይካኣል፡ ምንጻር ዶብ ንዓና፤ ካልኣይ ቦታ ዝሕዝ ዘይኮነስ፤ ቀዳማይ ቦታ ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ይግባእ። ልኡላውነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝረጋገጽ ድሕሪ ዶባተን ምንጻርን ምጥራርን ኢዩ። ስለዚ መጻኢ ወለዶ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዶባተን ዝተሓለወን ልኡላውነተን ዝተዓቀበን ሃገራት ክትገድፍሎምን ነዚ ዘኽብር ንጹርን ድሙቕን ውዑላት ክትክትሙሎምን ታሪኻዊ ግዴታን ሓላፍነትን ከምዘለኩም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ እንተደኣ ገርኩም፡ ታሪኽኩም ኣብ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ነባርን ዘይሃስስን ዝኽሪ ክኸውን ኢዩ።

ስምምዕ ምስ መን

ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሕገ-መንግስትን ሕገ-መንግስታዊ ኣማራርሓን ዘይብላ ሃገርን፡ ብህዝቢ ዝተመርጸን ዝጸደቐን ሕጋዊ ትካላት ስለዘይብላን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንጋጋ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ተቐርቂሩ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጭቆናን ራዕድን ውልቀ-መላኺ ይነብር ምህላዉ ንዓኹም ሓበሬታ ዘድሊ ኣይመስለናን። ምኽንያቱ እቲ ግፍዕን ሕሰምን ምልኪ፤ ካብ ኤርትራ ፈሲሱስ ኣህዛብ ጐረባብቲ ሃገራት እውን ደምየምሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ዝሓለፈ በደል ክስገርን፣ ዶባት ከፊትካ ህዝብታት ክራኸቡን ምግባሮም ዝጽላእ እኳ እንተዘይኮነ፡ እቲ ናብዚ ዘብጽሐ ስምምዓትን ውዑላትን ግን ህዝብና ዘይተሳተፎን ዘይፈልጦን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንዝመጽእ ወለዶ ሓደጋ ክኸውን ከምዝኽእል ከነገንዝብ ንደሊ። ምኽንያቱ፡ እቲ ብስም ኤርትራ ምሳኹም ውዕላት ዝኽትም ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ፡ ከም’ቲ ንኣኹምን ዝወከለ ኣሰራርሓን ትካላትን ዘይብሉ ስለዝዀነ ኢዩ። እቲ ምስ መንግስትኹም ዝግበር ዘሎ ስምምዓት፡ ህዝብናስ ይትረፍ እቶም ስማውያን ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ እውን ዝፈልጥዎን ዝዘተይሉን ኣይኰነን። ስለዝዀነ፡ እዚ ውዕል’ዚ ከመይ ኢሉ ኢዩ ዘላቒ ሰላም ከምጽእ?!!! እቲ ኣብ በረኻታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ምስጢራዊ ውዑላትን ኣብ 1992 ዝተፈረመ ህዝቢ ዘይፈልጦ ወታሃደራውን ጸጥታውን ስምምዓት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝኸፍኤ ብርሰትን ጥፍኣትን ዘምርሐ ኲናት ምቕያሩ፤ ናይ ቀረባ ተዝክሮ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ብምልኪ ዝሰክሐ ህዝቢ ምዃኑ ድማ፡ ዶብ ምስተኸፍተ ናብ ሃገርኩም ዝውሕዝ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስክር እዩ።

ስምምዕ ብመንጎኝነት መን

ኣብዚ እዋንዚ ኲነታት ወሽመጥ ዓረብን ቀርኒ ኣፍሪቓን ንዝከታተል ተዓዛቢ፡ ካብተን መበቆል ሓሳብን መዕለቢ ኵናትን ኢትዮ-ኤርትራ ሃገራት ኣፍሪቓ በርኪናፋሶን ኣልጀርስን ወጻኢ፡ ብዓብዪኡ ድማ ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቓ ርሒቑ ዝግበር ዘሎ ናይ ጅዳ ስምምዕ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዘይምልከቶም ናይ መን ሓየለን ዓብለለን ኲናት ማእከላይ ምብራቕ ዝጠብስ ከይኸውን ስክፍታታትና ክንሓብኣልኩም ኣይንደልን።

ፍኑው ንግዲ

ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝተኸፈተሉ ዕለት ዝረኤ ዘሎ ፍኑው ቀጥዒ ኣልቦ ናይ ንግዲ ኣገባብ ንሕጂ እኳ ብስእነት ክሳቐ ዝጸንሐ ህዝቢ ዕዳጋ ምርካቡ ጽቡቕ እንተመሰለ፣ ጽባሕ ግን ኣብ ዘይተደላዪ ምስሕሓባት ከእቱ ከምዝኽእል ዝስሓት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ 1998 ዝተባርዐ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ቀንድን መሰረታውን መንቀሊኡ ቁጣባዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ንግዲ ምምልላስ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዳግማይ ምውጣጥ ክድሕን፣ ናይ ክልተ ልኡላውነተን ዝሓለዋ ሃገራት ናይ ንግዲ ቅጥዒ ኣብ ምትሕዙ ግዴኹም ንኸተበርክቱ ምሕጽንታና ነማሓላልፍ።

ሞራላውን ሰብኣውን ግዴታ

ብዛዕባቲ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ዘሎን ገናውን ኣቕጣጫኡ ዘይተፈልጠ ጉዕዞ ዝኸይድ ዘሎ ውልቀ ምልኪ፣ ድምጺ ህዝቢ ዝሰምዕ ከምዘይኮነ ስለእንፈልጥ፡ ኣብ ምርብራብ ኣለና። ኣብ ኤርትራ ኩለንተናዊ ለውጢ ዘረጋግጽ ድማ ዋንኡ ዝኾነ ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ እዃ ይኹን እምበር፡ ከምቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጽቡቕ እተመነኹምሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ እውን እሱራቱ ክፍትሑ፡ ምስተቓወምቱ ዝወዳደር፡ ሕገ-መንግስቲ ዘለዎ፡ ብግዝኣተ-ሕጊ ዝምእዘዝን ስርዓት ንኽህልዎ ክትጽዕሩን ክትሰርሑን ሞራላውን ሰብኣውን ሓላፍነት ከምዘለኩም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ።

ኣብ መደምደምታ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዘይተጸበዮ ረኽቡ ኣዴታት ምስ ቈልዑተንን መንእሰያትን ዝስደዱላ ሃገር ኮይናቶ ኣላ፡ ነቲ ኣብ ሃገርኩም ምስኣተወ ብህዝቢ ዝግበረሉ ዘሎ ሓገዝን ምትሕብባርን እንዳኣመስገና፡ እቲ ምትሕብባር ልዕሊ እቶም ናይ ከባቢ ዓድታት ህዝቢ ክኸውን ስለዝኽእል ግን፣ ብመንግስቲ ደረጃ ክረኤን ናይ ጽባሕ ኣፍራይን ዝተማህረን ጎሬበት ክህሉ ኣገዳሲ ስለዝኮነን፡ ናይ ትምህርትን ጥዕናን ኣገልግሎትን ናይ ምስራሕ ዕድላትን ንኸይንፈጎም፡ ጸጥታዊ ድሕነቶም ክሕሎን ብትሕትና ነገንዝብ።

ሕውነትን ሰናይ ጉርብትናን ይዓንብብ!

ሰላምን ራህዋን ንህዝብታት ኢትዮ-ኤርትራ

ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፈኛታት

ፍራንክፎርት - ጀርመን

       31.10.2018

ከም ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ሃድኤ-ሕድሪ)ን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሓድነት ብ21 ጥቅምቲ 2018 ናይ ክልቲኡ ወገናት መሪሕነታት ዞባታት፣ ንኡሳን ዞባታትን ጨናፍርን ናይ ሓባር ኣኼባ ተኻይዱ። ናይዚ ኣኼባ ቀንዲ ዕላማ መስርሕ ሓድነት ኣብ ላዕለዎት መሪሕነታት ጥራይ ተንጠልጢሉ ዝተርፍ ዘይኮነ፣ ናብ መሰረታት እውን ክወርድ ስለ ዝግበኦ ናይ ክልቲኡ መሰረታት ምልላይን ኣብ ቀጻሊ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት ንምጥጣሕን እዩ።

ኣብዚ ናይ ምልላይን ኣብ መጻኢ ሓቢርካ ናይ ምምስጓም ኣንፈት ምንጻርን መድረኽ፣ በታ ካብ ክልቲኡ ውድባት ዝተመዘዘት ሽዱሽተ ዝኣባላታ ናይ ዘተ (ኣወሃሃዲት) ሽማግለ፣ እቲ መስርሕ ሓድነት ዝጀመረሉ ኣጋጣሚ፣ ዘለዎ ደረጃን ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ ዕማማትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ።

ኣብዚ ኣኼባ፣ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ፣ እስራኤል፣ ኣወስትራልያ፣ ኣሜሪካን ካናዳን፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተሳተፉ ዝርከብዎም ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣካላት ተሳቲፎም። እዞም ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣካላት ተሳተፍቲ ኣኼባ፣ በታ ናይ ሓባር ተዛታይት (ኣወሃሃዲት) ኣካል ዝቐረበሎም መብርሂ ብጽሞና ድሕሪ ምስማዕ፣ ነቲ ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕን ንመጻኢ ክንጸር ዝገበኦ መስርሕ ሓድነትን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦም ብኣባላት ናይታ ኣወሃሃዲት ኣካል ግቡእ መልሲ ተዋሂብዎም። ድሕሪ እዚ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ፣ ሎሚ ኣብዚ ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ዘይቅርዑይ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋምን ኣስጋእን ኩነታት ዘለዉሉ ኣገዳስነት ሓድነት ሓይልታት ለውጢ ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ምዃኑ ኣነጺሮም። ተታሒዙ ዘሎ መስርሕ ሓድነት ክልተ ውድባትና፣ ካብ ሕሉፍ ናይ ተኣኪብካ ብዘይመሰረታዊ ምኽንያት ምብታን ተመኩሮ ተማሂሩ ንድሕሪት ክምለስ ብዘይክእለሉ ኣገባብ ክተሓዝ ከም ዝግበኦን ነዚ ንምዕዋት ግቡኦም ንምፍጻም ድሉዋት ምዃኖምን ብምጥቃስ፣ ዕዙዝ ድልውነቶምን ለበዋኦምን ኣቕሪቦም።

ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምፍንጫላት ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ርኢቶ ፍልልይ ዘይኮነ፣ ኣብ መን መረሐን ካለኦት ዘይመሰረታዊ ምኽንያታትን ዘተኮረ ምንባሩ ጠቒሶም፣ ድሕሪ ሕጂ “መን ይመርሕ?” ዝብል ሕቶ “ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎ” ብዝብል ክተሓዝ ከም ዝግበኦ ብንጹር ኣቐሚጦም። ብዘይካዚ መስርሕ ሓድነት ውድባት ብውሱናት መራሕቲ ወይ ተዛተይቲ ጥራይ ዝዕመም ከም ዘይኮነ ብምርዳእ፣ መሰረታት ክልቲኡ ውድባት ተዓጢቖም ክሰርሕሉ ድሉዋት ምህላዎም ኣነጺሮም። ተሳተፍቲ ኣኼባ ስምረት ክልተ ውድባት በይኑ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ እኹል ከምዘይኮነ ብምርዳእ፣ ካለኦት ኤርትራዊ ውድባትን ሰልፍታትን እውን ምእንቲ ሓድነት ክጽዕቱ እሞ እቲ መስርሕ ምሉእ ምእንቲ ክኸውን መጸዋዕታ ኣቕሪቦም።

እዚ ከምዚሉ እንከሎ ናይ ክልቲኡ ውድባት ኣካላት ብኣባልነት ዝዋስኡለን ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጉባአን ሓጻይት ኣካልን እውን መስርሕ ምልላየን ወዲአን ስረሐን ጀሚረን ኣለዋ።

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ

ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራ ብሓፈሻ ካብ ግዜ ቃልስና ምእንቲ ናጽነት፣ ብፍላይ ከኣ ድሕሪ ናጽነት፣ ብኽመቲ ክኾኖ ዝግበኦ ደረጅ’ኳ እንተዘይኮነ፣ ካብ ቆላሕታ ሕብረተሰብ ዓለም ወጻኢ ኣይጸንሐን። እቲ ቀንዲ ትብዓት፣ ጽንዓትን ዘይተጸዓድነት ህዝብና’ኳ እንተኾነ፡ ኤርትራና ልኡላዊ ክብራ ንክትሕዝ ግደ ሓብረተሰብ ዓለም ኣይነበሮን ማለት ድማ ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ ከም መስርሕ ረፈረንደምን ውእግ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ሕብረተሰብ ዓለም ናብ ጉዳይና ከድህብ ካብ ዘደረኽዎ ተረኽቦታት ነይሮም። ደሓር ከኣ ዘይልሙድ ግፍዓዊ ኣካይዳ ህግደፍን ወጽኢት ናይዚ ግፍዒ ዝኾኑ ስደትን ኣብ መስርሕ ስደት ከጋጥሙ ዝጸንሑ ከም ኣስካሕካሒ ተረኽቦ ላምፓዱዛ ዝኣመሰሉ ክስተታትን ሕብረተሰብ ዓለም ናባና ከቕልብ ደረኽቲ ተረኽቦታት ኮይኖም ጸኒሖም።

እዞም ተረኽቦታት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝሰሓብዎ ቆላሕታ ሕብረተሰብ ዓለም ቀሊል’ኳ እንተዘይኮነ፣ ክንድቲ ክብደቱ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ተጽዕኖ ኣሕይልካ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ግና ካብቲ ዝተጸበናዮ ንታሕቲ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ከምኡ ንክኸውን ድኽመት ናይቶም ብቐዳምነት ዝምልከተና ሰብ ጉዳይ ኤርትራውያን ብጽሒት ከም ዝነበሮ ከኣ ዝሕባእ ኣይኮነን። ጉጅለ ህግደፍ ብሕብረተሰብ ዓለም ኣሰካፊ ኩነታት ኤርትራ ክንገሮ እንከሎ ንሓንሳብ ካብ ኤርትራ ዝኸፈአ ኩነታት ምስ ዘለወን ሃገራት እንዳወዳደረ፣ ጸገም ከም ዘየለ ክገልጽ እንከሎ፣ ንሓንሳብ ከኣ ጸገም ከምዘሎ ይእመን እሞ ከምኡ ንክኸውን ዘገደደ ዝብሎ ምስምሳት ብምቕራብ ክሃድም ጸኒሑ እዩ። ካብቲ ቀንዲ ክሃድመሉ ዝጸንሐ ብዙሕ ምስምሳት ከኣ “ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ እንዲና ዘለና” ዝብል ንነዊሕ ግዜ ዝተበለጸሉ ምስምስ ነይሩ።

ገለ ነቲ ጉጅለ ብዓሚቑ ዘይተረድእዎ ወገናት፣ ነዚ መመሳመሲ ምኽንያታት ናይ ምቕባል ምልክት ከርእዩ እንከለዉ፣ ዝበዝሑ ወገናት ግና ካብ ቅድም እቲ ምኽንያት “ዕባራ ምኽንያት” ምንባሩ ኣይሰሓትዎን። እንተ ንሕና እቲ ምኽንያት ጉጅለ ህግደፍ መጻንሒ ክጥቀመሉ ዝመሃዞ እምበር ናይ ብሓቁ ከምዘይነበረ ብግቡእ ንርዳእ ነይርና ኢና። ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጌና ከምዚ ሎሚ ሒዝዎ ዘሎ ደረጃ ከይሓዘ፣ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም “ደጊም ይኣክል ዝሕመረቱ” ዝካየድ ዝነበረ ቀጻሊ ተቓውሞታት ከኣ መርኣያ ካብ ቅድም ምርዳእና እዩ። እንተኾነ ነዚ ሓቀኛ ተረድኦና፡ ተረድኦ ሕብረተሰብ ዓለም ክንገብሮ ኣይበቓዕናን።

ጉጅለ ህግደፍ ከምዚ ሕጂ ንርደኦ ዘለና፣ ፈትዩ ዘይኮነ ሳዕቤኑ ብዘይምርዳእን እስትራተጅያዊ ኣቀማምጣ ሃገርና ዘብሃጎም ሃብታማት ብዝወሃቦ ግነዖት ኣፉ ማይ መሊእዎ/ሃሪፉዩ፣ ዘይብርሁን ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦን ዘይተሳተፈሉን ስምምዓት ፈሪሙ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ምስተኸፍተ እነሆ ብብዙሕ መልክዑ ዕርቃኑ ወጺኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይፋታሕ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ንጸገማት ዝያዳ መጢጡ፣ ንኤርትራውያን ኣብ ኩሉ መዳያት ሃገሮም ናይ ምልማዕ ኣእዳዎም ኣሲሩ ንኤርትራ ጀሆ ሒዝዋ ብምጽንሑ ኣብ ኩሉ መዳያት ቁጠባን ትሕተ ቅርጻን ባዶ ምዃና ተራእዩ። ዋላ’ኳ በቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሖ ኩነታት ከመኻኒ እንተፈተነ ካልእስ ይትረፍ እቶም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ርእዮም ሚዛኖም ዝህቡ ዘለዉ ክዕሸዉ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ተቐባልነት ኣይረኸበን። “እቲ ኣይውግእ ኣይሰላም ደኣ ንክልቴን ሃገራትዶ ኣይኮነን ዝምልከት?” ዝብሉ ዘለዉ ከኣ ብዙሓት እዩ።

ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝመርሕዎ ህግደፍ፣ ድሕሪ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዋንኡ ብዘይርደኣካ ኣገባብ ምቕያሩ፣ ምኽንያት ስኢኑ የዕለብጥ ከምዘሎ ንሕና ኮነ ሕብረተሰብ ዓለም ንዕዘቦ ኣለና። ንሕናስ ካብ ቀደምና ኰነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስተቐየረ፣ ጉጅለ ህግደፍ ሓንቢሱ ክወጾ ናብ ዘይክእል ቀላይ ከም ዝኣቱ ዝተጸበናዮ እዩ። ከም ትጽቢትና ከኣ ኮይኑ። ወያ ብፍርቂ ልባ’ውን እንተኾነ ክሳብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መልክዑ ዝቕይር ዕድል ሂባ ከተወድኦ ትጽበ ዝነበረት ሕብረተሰብ ዓለም ከኣ “እሞኸደኣ ሕጂኸ እንታይ እዩ ጉድካ?” ኢላ ክትውጥሮ ጀሚራ ኣላ። ድሕሪዚ ኩነታት፣ ናይ ኣሜሪካ ወጻኢ ጉዳያት፣ ትካላት ሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን ዓልም ከምኡ እውን ዝተፈላለያ ሃገራትን ማሕበራትን ኤውሮጵ፣ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብኣውንታ ርእየን፣ ንኤርትራ ዝምልከት ግና “እዚ ተበጺሑ ዘሎ መንቀሊ ዝኸውን እምበር ብመንጽር’ቲ ኣዝዩ ሳዕሪሩ ዘሎ ኤርትራዊ ዘቤታዊ ገስረጥ ኣመራርሕኡ ዝተርፈካ ኣሎ ዘይኮነ ስድሪ’ውን ኣይሰጐምካን” ዝመንፈሱ ስምዕታታት የቕርባሉ ኣለዋ።

ህግደፍ እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝለመዶ ምትዕሽሻው፣ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ክሰርሓሉ ከምዘይከኣለ ምስ ተረድአ እነሆ ናይ ምጽቃጥ ሜላ መሪጹ። ግና ክሳብ መዓስ ተለጒሙ ክነብር። ብኣንጻሩ ካብቲ ኣዝዩ ዝኣረገ ሽጣርኡ ስለ ዘይወጸ፣ ነቲ “እንታይ ዳእሉ ጉዱ ስቕ ስቕ እምበር ኮይኑ” ዝብል ዘሎ ካብ ምዕዝምዛም ሓሊፉ ናብ ኣፍካ መሊእካ ምዝራብ ማዕቢሉ ዘሎ ስምዒት ህዝቢ ኤርትራ ኣቕጣጫ ንምቕያር ምስ ገለ “ዓገብ” ዝበላ ሃገራት ትርጉም ዘየብሉ ኣእማን ክድርቢ ጀሚሩ ኣሎ። ናይ 27 ጥቅምቲ 2018 ጋዜጣዊ መግለጺኡ ኣንጻር መንግስቲ ጀርመን ከኣ ናይዚ ኣብነት እዩ። እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ብኹሉ መልክዑ ገላቢጥካ እንተረኣኻዮ ትርጉሙ ንጹር ናይ ዓቕሊ ጽበትን ኣብ ጉዳይካ እትብሉ ምስኣንን ምልክት እዩ። መልእኽቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ድላይና እንተገበርና እንታይ ገደሰኩም ዝመንፈሱ፣ ንህዝቢ ማዕጾ ዓጺኻ ናይ ምድሃኽ ሕልሙ ዘይተጸንቀቐ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ናይ ለውጢ ሓይሊ ነዚ ካብ ሕብረተሰብ ዓለም ዝቀላቐል ዘሎ ዓው ኢልካ ምዝራብ ከም ሓደ መንጠሪ ወሲድና ጉዳይና ባዕልና እሞ ድማ ብሓባር ክንሕዝ ዝያዳ ቅድም ግዜኡ እዩ።

ኣቶ መድሃኔ ህብትዚ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ መንእሰያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፣ ብ20 ጥቅምቲ 2018 ኣብ መድረኽ ፓልቶክ መንእሰይ ሰዲህኤ “ንሓርነታ ዋጋ ዝኸፈልናላ፣ ንልኡላውነታ ዘድመጽናላ ሀገር፣ ሎሚ’ውን ንሓልዋ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰፊሕ ዛዕባ መብርሂ ሂቡ። ኣቶ መድሃኔ ኣብ መብርሂኡ፣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተጠልመ ናይ 1997 ሕገ-መንግስቲ፣ ኣብ ሕጋውነትን ሓደገኛነትን ናይቶም ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ኣፍልጦ ህዝብና ዝፍርሞም ዘሎ ዝተፈላለዩ ዝይብሩሃት ውዕላት፣ ዘይትካላውያንን ልሙሳትን ኣካላት መንግስቲ ኤርትራን ዓብላልነት ውልቀ መላኽን፣ ጐራሕ ሰላሕታዊ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ምቕጻል ድዩ ኪንኡ ዘመዓዱ? ወዘተ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መግለጺ ሂቡ።

ኣብቲ ድሕሪ መብርሂኡ ዝተኻየደ ምይይጥ፣ ሎሚ ህግደፍ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝፍርሞም ዘሎ ስምምዓት፣ ሕጋውያን ድዮም ኣይሕጋውያንን? ኣብ ዝብል ሰፊሕ ምይይጥ ዝተኻየደሉ ኮይኑ ሳዕቤናቶም ድሕሪ ውድቀት እቲ ጉጅለ ሓደገኛ ምዃኑ ተንጸባሪቑ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ኤርትራ እቶም ንሓደ መንግስቲ ዘቑሙ ኣካላት፣ ሓጋጊ፣ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ኣለዉ ምባሎም ከም ዘጸግምን ኣለዉ እንተተባህሉ እውን ኣዝዮም ሃሲሶም ብውልቀምልክነት ከም ዝተዋሕጡ ጐሊሑ ዝወጸሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብቲ ምይይጥ ተጠቒሱ።

ኣካይዳ ኣቶ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ጥራይ ድዩ? ወይስ ኪንኡ ዝምጠጠጥ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ’ዩ? ዝብል ጉዳይ እውን ሰፊሕ ግዜ ዝወሰደ መመያየጢ ዛዕባ ነይሩ። ኣብዚ ምይይጥ ቀንዲ ሕልሚ ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ምቕጻል እዩ ዝብል ሓደ ርኢቶ ኮይኑ፣ የለን ኣካይዳ ኣቶ ኢሳይያስ ዝተሓላለኸን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ክወርድ ክድይብ ዝጸንሐ፣ ምስዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ዘይግሉጽን ንግደ ህዝቢ ዝጐስን ኣካይዳ፣ ኪኖ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ህርፋን ህልውና ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ስግኣት የሕድር ከም ዘሎ ዝብል በቲ ካልእ ወገን ምዉቕ ክትዕ ተኻይድሉ። እቲ መስርሕ ኣዝዩ ጥቡቕ ምክትታል ከም ዘድልዮ ከኣ ናይ ሓባር ሓሳብ ነይሩ።

ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዝተረዳድእሉ ኣገዳስን እዋናውን ጉዳይ፣ ሎሚ ብፍላይ ብሰንኪ ዲክታቶር ኢሳይያስ፣ ብሓፈሻ ከኣ ብሰንኪ ጉጅለኡ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሓደገኛ ምልክት ከም ዘርኢ፣ እቲ መሰረታዊ መፍትሒ ከኣ ዕድመ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ካብዚ ንላዕሊ ከይሳዕረረ፣ ምሕጻሩ መተካእታ ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ንሓቢርካ ምቅላሱ መጸዋዕታኦም ኣቕሪቦም።

On 13 October 2018, EPDP Chairman Menghesteab Asmerom led a public seminar in the southern German city of Stuttgart at which seminar participants pledged to redouble efforts for joint action to salvage the hard-won Eritrean sovereignty nowadays under threat of treason by its own ruling clique.

 

Opened by welcoming remarks of Mr. Tesfamariam Kibreab, chairman of the EPDP sub-zone in Germany, the public meeting was attended also by members of the ad hoc committee for joint coordination of Eritrean political organizations found in the Stuttgart region.

 

Suttgart Public 1

 

At his presentation in the seminar, the EPDP Chairman talked extensively about hot developments in the world and the region, of course including the fast changing Ethio-Eritrean relations. He also seized the opportunity of explaining the 2 October meeting of Eritrean justice seekers with German civil society participants in Berlin.

 

Suttgart Public 2

Mr. Menghesteab Asmerom saluted the positive actions taken by Ethiopian authorities that included their decision to fully abide by the Algiers Agreement and the final and binding border ruling and their widening of the political space in their country.

On the contrary, he said, the one-man dictatorship in Eritrea did not only decide to keep Eritrea the same old prison of its people, but also dropped calls for border demarcation and instead engaged itself in mysterious deals that are feared to be compromising Eritrean sovereignty.

Suttgart Public 3 

The EPDP Chairman further deplored the secret deals being made with the Gulf Coalition countries in which the Eritrean people have say. However, those deals being forged by an illegitimate regime are being vehemently opposed by Eritreans everywhere. The bold voice of former finance minister, Mr. Berhane Abrehe from inside Asmara was cited as a good example of the popular resistance. although their resolve to oppose everything being done by the repressive regime.

Mr. Kibreab Mesghena, a representative of the ad hoc committee for joint work in the Stuttgart region, was given the opportunity to explain points of agreement and activities made between sister organizations since the Frankfurt Festival of last summer.

 

 

Suttgart Public 4

In the public discussion, seminar participants strongly condemned the reported ongoing secret deals of the Asmara regime and its failure to pursue the implementation of the border ruling. They also hailed the Berlin meeting with German authorities and hoped that Eritrean political and civil society activists would do their utmost to make aims of that Berlin meeting a resounding success.

 

Suttgart Public 5

 

 

 

On 13 October 2018, EPDP Chairman Menghesteab Asmerom led a public seminar in the southern German city of Stuttgart at which seminar participants pledged to redouble efforts for joint action to salvage the hard-won Eritrean sovereignty nowadays under threat of treason by its own ruling clique.

Opened by welcoming remarks of Mr. Tesfamariam Kibreab, chairman of the EPDP sub-zone in Germany, the public meeting was attended also by members of the ad hoc committee for joint coordination of Eritrean political organizations found in the Stuttgart region.

Suttgart Public 1

At his presentation in the seminar, the EPDP Chairman talked extensively about hot developments in the world and the region, of course including the fast changing Ethio-Eritrean relations. He also seized the opportunity of explaining the 2 October meeting of Eritrean justice seekers with German civil society participants in Berlin.

Suttgart Public 2

 Mr. Menghesteab Asmerom saluted the positive actions taken by Ethiopian authorities that included their decision to fully abide by the Algiers Agreement and the final and binding border ruling and their widening of the political space in their country.

On the contrary, he said, the one-man dictatorship in Eritrea did not only decide to keep Eritrea the same old prison of its people, but also dropped calls for border demarcation and instead engaged itself in mysterious deals that are feared to be compromising Eritrean sovereignty.

Suttgart Public 3

The EPDP Chairman further deplored the secret deals being made with the Gulf Coalition countries in which the Eritrean people have say. However, those deals being forged by an illegitimate regime are being vehemently opposed by Eritreans everywhere. The bold voice of former finance minister, Mr. Berhane Abrehe from inside Asmara was cited as a good example of the popular resistance. although their resolve to oppose everything being done by the repressive regime

Mr. Kibreab Mesghena, a representative of the ad hoc committee for joint work in the Stuttgart region, was given the opportunity to explain points of agreement and activities made between sister organizations since the Frankfurt Festival of last summer.

Suttgart Public 4

 In the public discussion, seminar participants strongly condemned the reported ongoing secret deals of the Asmara regime and its failure to pursue the implementation of the border ruling. They also hailed the Berlin meeting with German authorities and hoped that Eritrean political and civil society activists would do their utmost to make aims of that Berlin meeting a resounding success.

Suttgart Public 5

13 ጥቅምቲ 2018 ብኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ዝተመርሐ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት፡ ጀርመን ተኻይዱ። ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ፡ እታ ንኣብ ጀርመን ዝርከባ ፖለቲካዊ ውድባት ንምውህሃድ ተባሂላ ዝቖመት ግዝያዊት ኮሚቴ እውን ተኻፊላ ነይራ።

 

ኣኼባ፡ ብናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ብናይ ምስጋናን ቃላት ሓው ተስፋማርያም ክብርኣብ፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ንኡስ ዞባ ጀርመን ኢዩ ተኸፊቱ።

 

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ፡ ብዛዕባ ህልዊ ኵነታት ዓለምና፡ ዞባና፡ ሃገርናን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ገምጋምን ትንታነን ኣቕሪቡ። ከምኡ’ውን፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 2 ጥቅምቲ 2018 ኣብ በርሊን እትተኻየደ ዋዕላ ደለይቲ ፍትሕን ውጽኢቱን ንኣኼበኛታት ሓቢሩ።

 

Suttgart Public 1

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ሰዲህኤ ንሰላም፡ ዲሞክራስን ፍትሕን ንምርግጋጽ ዝቃለስ ሰልፊ ስለዝዀነ፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ጐረባብቲ ሃገራትን ኣብ መንጐ ኤርትራን ሰላም ክሰፍን ድሌቱን ባህጉን ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ምፍታሑ፡ ንተቓወምቱ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክቃለሱ ምፍቃዱን ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ኣብ ግብሪ ከውዕል ምቕባሉን ብርግጽ ሰላም ንምስፋን ዝሕግዝ ኣወንታዊ ስጕምታት ምዃኑ ኢዩ ዝርኢ ኢሉ።

 

 

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ግን፡ ንሰላም ዘይኰነስ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል፡ ንተቓወምቱ ኣብ ምእሳር፡ ንጕዳይ ዶብ ምሕንጻጽ ብዝምልከት ንዘይተወሰነ ግዜ ተወንዚፉ ክጸንሕ ብምስምማዕ፡ ተቓወምቱ ንዝዋስእሉ ባይታታት ከስፍሕ ዘይኰነስ ከጽብብ፡ ንልዑላውነት ኤርትራ ዘድፍር ስምምዓት ክገብርን ናይ ግዳም ሓይልታት ወተሃደራዊ መደበራት ክድኩንን ኢዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ።

Suttgart Public 2

ኣብ ርእስ’ዚ፡ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግሃድ ዘሎ ሓድሽ ምዕብልናታት፡ ምስ’ቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዓለምናን ዝካየድ ዘሎ ናይ ረብሓን ጽልዋታትን ናይ ምስፋሕ መደባት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ እውን ብዝርዝር ገሊጹ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ክንዲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ስዑድያ ከይዶም ምፍርራሞም፡ ውጽኢት ናይ’ቲ ግዳማዊ ድርኺትን ተጽዕኖን ምዃኑ ኣስሚርሉ።

 

እዚ ብዘይኣፍልጦ ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ግልጽነት ብዝጐደሎ ኣገባብ ብስቱር ዝኽይድ ዘሎ ስምምዓትን ውዕላትን፡ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ዘይተፈልጠ መጻኢ ዘምርሕ ሓደገኛ ጕዕዞ ምዃኑ ድማ ኣስሚርሉ።

Suttgart Public 3

ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ ካብ’ዚ ሻቕሎት’ዚ ተበጊሱ፡ ነቲ ብስርዓት ኢሳያስ ዝውሰድ ዘሎ ስጕምትታት ክቃወምን ክጠራጠርን፡ ዶብና ብዘይ ውዓል ሕደር ኣብ ግብሪ ክውዕል ክጠልብን ኢዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ። ኣብ ርእስ’ዚ፡ ነቶም ነቲ ስርዓት ዓው ኢሎም ዝቃወሙ ዘለዉ ከም በዓል ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ተጋ. ብርሃነ ኣብርሀ ዘለዎ ናእዳን መጐስን ድማ ገሊጹ።

 

ንግዝያዊት ሽማግለ ምውህሃድ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ጀርመን ወኪሉ መግለጺ ዝሃበ ሓው ክብርኣብ ምስግና ድማ፡ እቲ ካብ ፈስቲቫል ፍራንክፈት 2018 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ መንጐ’ቶም ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ወከልቲ ተቓወምቲ ውድባት ዝተኻየደ ርክባትን ተበጺሑ ዘሎ ኣወንታዊ ስምምዓትን ብዝርዝር  ኣብሪሁ። ኣብ’ቲ ኣኼባ ተሳቲፍሞ ዝነበሩ ኣባላት እታ ሽማግለ እውን ተወሳኺ መብርሂታት ሂቦም።

Suttgart Public 4

ኣብ መወዳእታ ካብ ኣኼበኛታት ዝቐረበ ርእይቶታት ብሓው መንግስተኣብ ኣስመሮምን ሓው ክብርኣብ ምስግናን መልስታት ተዋሂቡ።

 

 

ኣኼበኛታት፡ ነቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝኸዶ ዘሎ ንህዝብና ዝበታትንን ንልዑላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱን ጕዕዞ ተቓወምቱን ኰነንቱን ምዃኖም ደጋጊሞም ኣረጋጊጾም። ዶብና ብዘይ ቅድመ ኵነትን ብዘይ ውዓል ሕደርን ክሕንጸጽ ድማ ጸዊዖም። ከምኡ’ውን፡ ብተቓወምቲ ውድባት፡ ሰልፍታትን ሲቪላውያን ማሕበራትን ኣብ ጀርመን ዝካየድ ዘሎ ምቅርራባት ደገፍቱ ምዃኖምን ንምዕዋቱ ኵሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖምን ተመባጺዖም። ንዋዕላ በርሊንን ውጽኢትን ድማ ኣድናቆቶም ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብኡ ተመዚዛ ዘላ ግዝያዊት ኮሚቴ ብዕቱብነት ክትተሓሓዞ ተላብዮም።

Suttgart Public 5

ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣብ መዛዘሚ ቃሉ፡ “እዚ ኣኼባ’ዚ፡ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝርኣኽዎ ኣኼባታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ኣርኣእይኡን ገምጋሙን ኣብ ህልዊ ኵነታት ኤርትራ ሓደን ዝሰመረን ምዃኑን ኢዩ። ብሓሳብ ደረጃ ኣብ ሓደ ምምጻእ ማለት ድማ፡ ሓቢርካ ብግብሪ ንምውሳእ ዘኽእል በሪ ስለዝዀነ፡ ብወገናይ ኣዝየ ሕጉስ ኢየ” ኢሉ።

 

ኣኼበኛታት እውን ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ይኹን ኣብ’ቲ ንድራር ተባሂሉ ዝቐረበ መግቢ እናበልዑ፡ ሓጐሶምን ተስፋታቶምን ይገልጹ ነበሩ። ኣኼባ ብዝኽሪ ናይ ስውኣት ተዛዚሙ።

At this occasion of the 5th anniversary of the Lampedusa Tragedy of 3 October, 2013, and in connection with the planned visit to Asmara by the Italian Prime Minister, three Eritreans organizations addressed a strong memorandum to the Italian Government expressing “deep regret and disappointment” at Italy’s “repeated failures to help Eritreans” at their hours of difficulty and great need.

 

Addressed to Italian Prime Minister Giuseppe Conte and his Foreign Minister, Enzo M. Milanesi, the message wished to remind the Italian Government that the highly repressive regime in Eritrea “does not deserve to be dignified” by a high-level delegation from Italy before that regime starts to implement at least some of the recommendations of UN Human Rights Council.

 

The Italian Prime Minister, Mr. Giuseppe Conte, was asked to kindly canceling the visit, or at least consider taking with him to Asmara the 360 bodies of Lampedusa victims for proper burial in Eritrea.  

 

The Eritrean organizations also referred to instances of Italy’s past failures to help its ex-colony Eritrea. It mentions Italy’s apology to Libya for “past wounds” and a compensation package of US$5 billion it gave to Libya in 2009 as “material and emotional recognition” of Italy’s past mistakes during the colonial period.

 

Below is the full text of the memorandum addressed to the Italian Government by the three Eritrean organizations, namely, the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP); the Eritrean National Salvation (ENS-Hidri), and Unity of Eritreans for Justice (UEJ).

 

 

EPDP and Sister Orgs Appeal to UNHCR to Save Refugee lives in Libya 2                             

             Eritrean Justice Seekers’ Message to Italian

Government and Prime Minister Giuseppe Conte

 

To: H.E. Mr. Giuseppe Conte,

       Prime Minister of Italy

CC: H.E. Mr. Enzo Moavero Milanesi,

     Italian Foreign Minister,

     Palazzo della Farnesina, Roma

                                                                                                                                                                                                                                                      3 October, 2018

Dear Prime Minister Giuseppe Conte,

 

At this Commemoration Day of the Lampedusa Tragedy and in relation to the planned visit to Eritrea this month by Italian delegation led by Your Excellency, we, the undersigned members of Eritrean pro-democracy organizations in exile, are addressing this message to you and through you to the Italian Government to express our deep regret and disappointment at Italy’s repeated failures to help Eritreans whom it literally abandoned soon after the end of its colonial rule in 1941.

 

It is five years today since the occurrence of the Lampedusa Tragedy of 3 October 2013 in which over 360 young Eritreans perished only a few meters from the Italian island of that name. They died because their desperate calls for help were not responded humanely by concerned Italian authorities. And to this day, their bodies remain in underground vaults in southern Italy waiting for proper burial one day back at home in Eritrea.

 

We are saying, Sir, that the repressive regime in Eritrea does not deserve to be dignified by a visit of a Prime Minister of Italy. The Italian people know very well the sad political and human rights situation in Eritrea and it is distressing to learn that the current Italian Government and Prime Minister Conte are decided to ignore the prolonged suffering of the Eritrean people and make an appeasement with the regime in Asmara by a visit whose simplistic aim may be curbing the flow of refugees from Eritrea before addressing the root causes of the problem itself.

 

The Italian State was among the supporters of UN decisions on Eritrea, including the resolutions and recommendations of the UN Human Rights Council and the 2016 conclusions of the UN Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea. Normally, we would expect Italy to first pressurize the Eritrean regime to address those concerns of the international community before deciding for such an undeserved visit at the level of Italy’s Prime Minister. Presumably, the visit is intended to negotiate points of agreement that would further worsen the plight Eritrean refugees already in Italy.

 

Prime Minister Giuseppe Conte,

We wish to re-state here that the majority of Eritreans are of the belief that Italy has not done enough to help Eritreans at their hours of need during the past 77 years. It is a general perception that the sufferings of our people could have been avoided if Italy were to care a little more than it did to its former colony of Eritrea, not to mention Somalia and Libya which are not also in good shape.

 

It is a common understanding that the Italian State did not even try help Eritreans in the form of compensations, as it did for others. It is to be recalled that on 30 August 2009, the Government of Italy apologized for “past wounds” to Libya and agreed to pay a compensation package of US $5 billion “as a material and emotional recognition of the mistakes that [Italy] has done to [Libya] during the colonial era”. The worst part of it was that the agreement with Libya was made at the cost of many Eritrean refugees condemned to be sent from Italy to Libya’s Moammar Qadhafi who was in turn willing, as he did before that, to forcibly repatriate those helpless refugees back to the repressive regime in Asmara.   We are afraid that this bad scenario of forcible return of refugees to Eritrea could be repeated now in 2018.

 

We, therefore, appeal to Your Excellency and the Italian Government to kindly cancel the planned official visit to Asmara. But if the visit is not to be avoided, then we at least ask you to kindly consider shipping back to Eritrea for proper burial of the bodies Lampedusa victims that are kept in temporary underground graves in Sicily.

 

Sincerely Yours,

For: -

The Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)

The Eritrean National Salvation (ENS-Hidri)

United Eritreans for Justice (UEJ)

ናይ ኢትዮጵያ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህወደግ) ካብ 3 ክሳብ 5 ጥቅምቲ 2018 ኣበ ከተማ ኣዋሳ መበል 11 ጉባአኡ ከም ዘካይድ ናይቲ ግንባር ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ። ኣብዚ ጉባአ ካብ ነፍሲ ወከፍ እተን ኣርባዕተ ኣባል ውድባት 250 ብድምር 1000 ዘድሙጹን ካለኦት ሓያሉ ብዘይድምጽ ዝሳተፉን ዕዱማት ኣጋይሽን ክርከቡ እዮም።

ብናይቲ ግንባር ኣሰራርሓ፣ ኣርባዕተአን ናይቲ ግንባር ኣባላት፣ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) መበል 13፣ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ብሄረ ኣምሓራ (ዲምብኣ) መበል 12፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ውድብ ኦሮሞ (ህዲውኦ) 9ይን ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝዝብታት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ (ደኢህዲም) 10ይን ጉባአታተን ቅድሚዚ ናይዚ ግንባር ጉባአ ኣካይደን። ኣብዚ ጉባአታተን ውድብ ኦሮሞ ስማ ናብ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ (ኦዲፓ) ክትቅይር እንከላ፣ ውድብ ኣመሓራ ከኣ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ (ኣዲፓ) ተሰይማ ኣላ።

ኣብዚ ጉባአ ናይ ቅድም ኣባላት ማእከላይ ኮሚተኣ 81 ዝነበረ ኦዲፓ ናብ 55 ኣውሪዳቶም ኣላ። ቅድም ኣባላት ማእከላይ ኮሚተኣ 45 ዝነበረ ህወሓት ከኣ ናብ 55 ክብ ኣቢላቶም። እተን ውድባት ኣብዚ ጉባአታተን ናብዚ መበል 11 ጉባአ ናይ ሓባር ግንባር ዝሳተፉ ነፍሲ ወከፈን 250 ኣባላትን ድሕሪ ጉባአ ኣባላት ማእከላይ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ዝኾኑ ካብ ነፍሲ ወከፈን 45 ኣባላትን መሪጸን ኣለዋ፡

እዘን ኣርባዕተ ውድባት ኣብዚ ጉባአታተን ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ ምትኽኻእ ስጉምቲ ወሲደን። በዚ መሰረት ብዙሓት ነባራት ካብ ናይ መሪሕነት ኣባልነት ብኽብሪ ከሰናብታ እንከለዋ ብዙሓት ሓደስቲ ከኣ ናብ ሓላፍነት ኣምጼን። ንኣብነት ኦዲፓ ካብቶም ኣብ መሪሕነት ዝጸንሑ 81፣ 16 ጥራይ እንደጋና ናብ መሪሕነት ኣምጺኦም፡ እቶም 39 ግና ሓደስቲ እዮም። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ህወሓት 12 ካብ ነባር ኣባላታ ብኽብሪ ከተሰናብት እንከላ፣ ኣዲፓን ደኢህዲምን ከኣ ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ ዕስራ ካብ ነባራት መራሕተን ኣፋንየን።

ናይዘን ኣባል ውድባት ኮነ ናይቲ ግንባር ጉባአታት ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ምስግጋርን ዘይርጉእ ኩነታትን ኣብ ዝሃለወትሉ ይካየዱ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ንውጽኢት ጉባአ ኢህወደግ ብዓብይ ሃንቀውታ እዩ ዝጽበዮ ዘሎ።

ምስዚ ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ካብ 1994 ንነጀው ዝኾነ ይኹን ጉባአ፣ ምትኽኻእን ናይ ፖሊሲ ለውጥን ከየርአያ ኣብታ ዝነበራ ተሸኹሉ ዕንክሊል ይብል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ።

 

ህዝባዊ ኣኼባ ዕለት 13.10.2018 ልክዕ 14፡00 ዝጅምር ኣብ ከተማ ሽቱትጋር

ንሰላም ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘየገድስ መልክዑን ሕብሩን ዝጸልኣ የልቦን ። እዚ ሰላም ተጎልቢቡ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ውዑላት ንታሪኻዊ ክብርን ልዑላውነት ህዝብን ሃገርነት ኤርትራ ንሓደጋ ዘሳጥሕ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሻቕል ዘሎ ኩነት እዩ።

ነዚ ኣብ ሃገርና ዝዝንቢ ዘሎ ናብ ምህላውን ዘይምህላውን ዘመልክት ኣንፈት ንምብራህ ብላዕለዋይ ኣካል ማለት ኣቦ መንበር ሰህኤ ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝምራሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብምምሕዳር ሽማግለ ጨንፈር ደቡብ ሰህኤ ዝዳሎ ኣብ ሽቱትጋር ክካየድ እዩ።

እተን ኣብ ፈስቲቫል ፍራንክፎርት 2018 በብወከልተን ተራኺበን ብሓባር ንምስራሕ ዘቃላሓ ምቕማጠን ኣብ ጀርመን ዝኾና ውድባትን ሰልፍታትን ስቪካዊ ማሕበራትን እነሆ ብዕለት 16.09.2018 ተኣኪበን ሃገር ንምድሓን ብሓባር ክሰርሓ ተሳማሚዐንን 5 ሰብ ዝኣባላታ ግዝይዊ ሽማግለ ከም ዘቖመ ተሓቢሩ።ነዚ ዓቢ ብስራት እዚ ክውን ንምግባርን ዕላማታቱ ንምግላጽን ኣብዚ ዝዳሎ ዘሎ ህዝባዊ ኣኼባ ግዝያዊ ሽማግለ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ስቪካዊ ማሕበራትን ብኣካል ክሳተፎ መደብ ተታሒዙ ኣሎ።።

ኣብ ህልዊ ኲነታት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዘቕነዐ ፡ ብዘይዝኾነ ይኹን ፍልልይ ብጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ንዝሻቐል ዘሎ ዘሳትፍ ህዝባዊ ኣኼባ ንዕለት 13,10.2018 ሰዓት 14፡00 ዝጅምር መደብ ሰሪዑ ስለዘሎ ሰዓትኩም ኣኽቢርኩም ክትሳተፍዎ ብኽብሪ ንጽውዕ ። እዚ ሓበረታ እዚ ናይ ኩሉ ንምብጻሕ ፤ ንኹሉ ዝምልከት እዩሞ ሃየ ኣብ ናይ ምዝርግሑ ንተሓባበር።

                   

                     ኣድራሻ፡

Heidelbeerstr.5  D-70329 Stuttgart-Obertürkheim

   ብደሓን ምጹ/ጻ  

       ሽማግለ ምም/ጨንፈር ደቡብ  ህኤ 

ብሓባር ንስራሕ ከነድምዕ: ብሓባር ነድምጽ ከነስምዕ፡