ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ወይዘሮ ኢለን ተስፋጊዮርጊስን ኣቶ ፍቕረ ጋይምን

 

ፈጻሚ ኣካል ናይ ባይቶ “ምንቅስቓስ ይኣክል” ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ንኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ብ29 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ኦክላንድ፣ ሰሜን ካሊፎርንያ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ብሓልዮት ንዅሎም ኤርትራውያን ዘጽልል “ማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (በ.ኤ.ደ.ለ)” ዝተዳለወ ኣኼባ፣ ንኤርትራዊ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ዝወከሉ፣ ንመብዛሕትአን ናይ ተቓውሞ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ውድባዊ ጸጊዕ ዘይብሎምን፣ ኵሎም ደለይቲ ፍትሒ ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ። 

ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ ይከኣሎ ኣብርሃ ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ፣ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያን ነበርቲ በይ ኤርያ፡ ናብዚ ሎሚ መዓልቲ ብኣባላት ፈጻሚ ኣካል ዝካየድ ኣኼባ ክትሳተፉ ምምጻእኩም ከምኡ’ውን ኣጋይሽና፣ ብስም ማሕበር (በ.ኤ.ደ.ለ) እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ብምባል ሰናይን ምርድዳእ ዝዓሰሎን ኣኼባ ክዀነልና ድማ እምነ በለ።

ቀጺሉ ኣቶ ወልደየሱስ ዉበ፣ ካብ ወከልቲ ሽማግለ ምንቅስቓስ ይኣክል በይ-ኤርያ፣ ንፈጻሚ ኣካል ወኪሎም ኣብ መንጎና ዝርከቡ ወይዘሮ ኢለን ተስፋጊዮርጊስን ኣቶ ፍቕረ ጋይምን ኣላልዩ፣ ምዕብልናታት ምንቅስቓስ ይኣክል፣ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ ንምግላጽ፣ ምሳና ክራኸቡ ኢሂን-ምሂን ክበሃሃሉን ርእይቶና ክሰምዑን ምምጽኦም ኣብሪሁ።

ወይዘሮ ኢለንን ኣቶ ፍቕረ ጋይምን ንብህዝቢ በይ-ኤርያ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ብምምስጋን፣ ንመስርሕ ኣበጋግሳን ቀጻልነትን ምንቅስቓስ ይኣክል፣ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ብፖወር-ፖይንት ዝተሰነየ በብተራ ዝርዝርን ሰፊሕን መግለጺ ኣቕሪቦም። እዞም ክልተ በላሕቲ መንእሰያት፣ ብሰንኪ ጨኒ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን ጉጅለኡን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ጭቆናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ድሕሪ ምግላጽ፣ ናብቲ መዋጽኦ ዝዀነ፣ ምልጋስ ምልክን ብፍትሓዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምትክኡን፣ ኣብ ትሕቲ ጽላል ምንቅስቓስ ይኣክል ብሓደ ድምጽን ብሓባርን ቃልስና ከነሕንን ጸዊዖም።

ምንቅስቓስ ይኣክል ዝምርሓሉ ዓንዲ ሕጊ ተነዲፉ ናብ ኣብ ኵለን ከተማታት ዝነጥፉ ምንቅስቓሳት ይኣክል ተዘርጊሑ ተኸሊሱን ተመሓይሹን ከምዝጸደቐ ሓቢሮም። ባይቶን ፈጻሚ ኣካልን ናይ ምንቅስቓስ ይኣክል ብተወከልቲ ናይ ኵለን ከተማታት ቆይሙ ኣብ ስራሕ ከምዘሎ ኣብሪሆም። ኣብቲ ዝቕጽል ምርጫ ጽፉፍ ኣገባብ ክንክተል፣ ማለት ንብዙሕነትና ዘንጸባርቕ ኰይኑ ክቐውም ከምዘለዎ ኣተሓሳሲቦም። ናይ ምንቅስቓስ ይኣክል ስራሕ ኣብ ማእክላይ ባይቶ ዘይኰነስ፣ ኣብ ከከተማኡ ዕቱብ ስራሕ ምስ ዘካይድ’ዩ ሓያል ምንቅስቓስ ክንሃንጽ ንኽእል ብምባል ኣስሚሮምሉ። ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ምንቅስቓሳት ይኣክል፣ ተማእኪሉ ብሓባር ዝሰርሓሉ ጥርናፈ ክንሃንጽ ተሰማሚዕና መስርሑ ጀሚሩ ከምዘሎ’ውን ሓቢሮም።

ወይዘሮ ኢለን ኣብ ርእሲ’ቲ ሓፈሻዊ ጭቆና ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ውርደትን ሓሳረ መከራን፣ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ብዝርዝር ገሊጻ። ስምዒታ ገንፊሉ ኣብ ገለ እዋን ክትዛረብ ኣብ ዘይትኽእለሉ ኵነታት የጋጥማ ነይሩ። ንሳ ኣብ ኣመሪካ ምስ ስድራኣ ብሰላምን ራህዋን እናነበረት፣ ናይታ መዋእላ ዝተጋደለት ናብራ ዘይገበረት፣ ናይታ ደቃ ናብ ሜዳ ዘሰለፈት፣ ድሒሩ’ውን ብኣብ ደረት እዋን ዘይብሉ ኣገልግሎት ዘለዉ ደቃ እትሻቐል ኤርትራዊ ኣደ፣ ናይታ ብዘይ ሕጊ ኣብ ማእሰርቲ ትበሊ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ...ወዘተ ክሓስብ ድቃስ የብለይን። ስለዚ እየምበኣር ዝበዝሕ ግዜይ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ስራሓት ምንቅስቓስ ይኣክል ተወፍየ ዘሕልፎ ብምባል ንሕልናን ስምዒትን ኣኼበኛ ዝተንከፈ መግለጺ ብምቕራብ ካብ ይኣክል ናብ እወ ይከኣል ሰጊርና ዕላማና ከነረጋግጽ ብሓባር ክንሰርሕ ተማሕጺና።

ወከልቲ ፈጻሚ ኣካል ብተሳተፍቲ ኣኼባ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እናተቐባበሉ ኣብሪሆምን ዝግብኦ መልስታት ሂቦምሉን። ካብ ኣኼበኛ ዝቐረበሎም ርእይቶታትን ለበዋታትን’ውን መዝጊቦም።

ማሕበር (በ.ኤ.ደ.ለ) ንኣጋይሽን ተሳተፍቲ ኣኼባን ዓዲሙ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዝለገሶ ድራር ድሕሪ ምምጋብ፣ ካልኣይ ኣኼባ ማለት ምንቅስቓስ ይኣክልን ማሕበር (በ.ኤ.ደ.ለ)ን ተወሃሂዱ ብምትሕግጋዝ ዝሰርሓሉ መንገድታት ንምርድዳእ ዕቱብ ምይይጥ ተኻይዱ።

ይኣክል ንውልቀ ምልኪ፣ ናብ ይከኣል ንሰጋገር !!!

ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና !!!

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ / ኦክላንድ

 

ንዝኽሪ በዓል 8መጋቢት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት / ሃገር ጀርመን 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኩሉኹም ኤርትራውያን ደቂ- ሃገር፡ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን።ብድሮ ማለት ንዕለት 07.03.2020 ሰዓት 14፡00 ድሕሪ   ቐትሪ  ዝጅምር ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ብድምቐት ንምብዓል ተዳሊና ስለ ዘለና ምሳና ሓቢርኩም ንኽትውዕሉ/ላ ብኽብሪ ንዕድም። ዝበዓለሉ ቦታ ኣብ ቐጻሊ ክንሕብር ኢና።

መደባት፡

  1. መግለጺ ንዝኽሪ ባዓል 8መጋቢት
  2. ሰሚናር ብትግርኛን ዓረብን ተራን ኣድላይነት ጥርናፈን ደቂ-ኣንስትዩ
  3. መዘናጋዒ ሙዚቓን ሰነ ጽሑፍን

ድሓን ምጹ /ጻ

ሽማገለ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ጀርመን

دعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

يعلن اتحاد نساء اريتريا بألمانيا عن إقامة إحتفال في يوم المراة العالمي الموافق ٨/٣/٢٠٢٠، بمدينة فرانكفورت.                                                                                                                                                                                                                                                     و يخلل الإحتفال الفقرات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1/كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2/ عقد سيمنار بعنوان "اهمية ودور الحراك النسائي " باللغتين العربية والتقرنية                                                                                                                                                                                                                                                                                             3/ فقرة ثقافية "ادبية، فنية"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

الزمان: ، 7 مارس الساعة 14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   المكان فرانكفورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مع تحيات إتحاد النساء الإريتري في المانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A two-day seminar convened in Goteborg, Sweden on the disappearance of children in Europe, the migration of under-age children, forced National Service, human trafficking and the illegal sale of human organs.

A two-day seminar organized by International Association for higher public schools (Internationella Folkhögskolan) in cooperation with ABF (SDP Sweden), SAIN Party (Partido SAIN), Ph. Dignitex from Spain and HomeNet South Asia was convened from November 30 to December 1, 2019.

555555555522

Members of the EPDP, brother Tsehaye Keleta and brother Baire Gebreweld who participated in the seminar, explained the critical situation of Eritrea and its people by elaborating the transgression (of the law), oppression and forced national service inflicted on the Eritrean people by the PFDJ Regime. Two guests from Spain, Mrs. Corina Fuks and Mr. Juan Sabin, disclosed the existence of a large prostitution market for African Immigrants by Mafia smugglers and deliberated that Spain is the gate for marketing child slaves during their broad presentation based on documents and research. 

On the second day, brother Tsehaye Keleta reiterated the PFDJ regime’s brutal rule by exposing that Eritrea is an isolated country with complete absence of constitution, parliament, democratic election, freedom of press and speech and that Eritrea has no university but 360 detention centers, instead. There is only one government-owned TV station and only one government-owned newspaper in the country. He also explained that the main victims of this condition are the youth and under-age children who are forced to join the National Service and/or leave the country. To this effect, Tsehaye presented the portraits of parentless children that have taken refuge in Ethiopia and the Sudan.

Then followed the marvelous situation in Thailand, Pakistan and Afghanistan supported by pictures. Participants, astounded by our country’s situation, asked many questions and especially the representatives of the two Associations from Spain said that they had no clue that the Eritrean people were going through these kinds of harsh conditions. They even suggested that the world should know this worrisome condition and advised us to visit Spain and explain our country’s condition, offering to connect us with journalists. They criticized the world for giving deaf ear to the situation in Eritrea and finally took all the pictures and promised to invite us. 

 

 

እንፈትዎ ክቡር ኣቦናን ሓውናን፡ ኣቶ መሓሪ ተወልደመድህን፡ ብሕማም ምኽኒያት ኣብ ሆስፒታል ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ብዕለት 29 ሕዳር 2019 ብሞት ካብዛ ዓለም ተፈልዩና ከምዘሎ ንኣዕሩኽቱን ፈተውቱን ብሓዘን ንገልጽ። ንናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ዝምልከት ሓበሬታ ኣስዒብና ከነቕርብ ኢና።

ሙሉእ ስድራ-ቤት

ሎንዶን 

 

November 29, 2019

PRESS RELEASE

In Solidarity with the Catholic Church of Eritrea and Victims of Religious Persecution in Eritrea

We, Eritrean-Canadians and friends from all parts of Canada, are holding a rally in front of Parliament Hill in Ottawa, 111 Wellington St, to protest the actions taken by the Eritrean government against religious institutions, especially against the confiscation of schools and health centers of the religious institutions. Similar widespread rallies were held in many parts of the world, including the USA and UK.

According to the UN, the Eritrean government has committed crimes against humanity in a widespread and systematic manner, including rape, enslavement and murder. Severe restrictions against religious institutions continued unabated. Thousands of Pentecostals remain in detention. Eritrean Muslims face severe persecution. The highly-respected nonagenarian, Haj Musa, died in prison in March 2018. The 90-year old Patriarch Antonios, the head of the Eritrean Orthodox Church, was forcibly removed from his position and remains in house arrest. 

Instead of introducing the much-anticipated domestic reforms after the peace deal with Ethiopia signed in July 2018, sadly, the government instead felt emboldened to intensify its repressive measures. The mandatory forced national conscription of young Eritreans is still in place. The ratified constitution of 1997 remains unimplemented. In the aftermath of the peace accord, more than 20, 000 Eritreans fled Eritrea and crossed into Ethiopia and Sudan to seek refugee protection. 

The Catholic Church has a long record of providing vital health and education services to the poor and vulnerable segment of the Eritrean population. When the Eritrean Catholic church called for peace and reconciliation, the government launched a military raid on June 12, 2019. With this military raid, the government forcefully confiscated schools and health centers of all faith groups, which includes 29 Catholic Church health centers and seven schools that have been serving people of all faith for more than a century. The Bishops have written a persuasive letter opposing the actions and pleaded the authorities to return their properties. As the Catholic Bishops put it, “seizure of the educational and health institutions are contrary to the rights and the legitimate freedom of the Church and heavily limit the exercise of the postulates of faith, mission and social services.” To date, their plea has fallen on deaf ears.

The Eritrean Catholic Church is now confined to its church buildings and is prohibited from its rights to offer free health care and education. Moreover, hundreds of thousands of vulnerable Eritreans, including pregnant women, the elderly and children residing in remote areas, are denied to access these vital services.

Through our rally, we would like to express our solidarity with the Catholic Bishops, Patriarch Antonios and all the victims of religious persecution in Eritrea. Faith groups in Eritrea are facing persecution and restrictions unseen in their long and illustrious history. They need the support of

the international community, the Canadian public and the government. Moreover, the Eritrean people need and deserve the full services of their religious institutions.

Hence, we request the Canadian government to remain seized of the matter and to use its resources at its disposal to: 

  1. Request the Eritrean government to reverse its decision to close and confiscate, healthcare centers, clinics and hospitals run by the Catholic Church and other religious institutions in Eritrea.
  2. Free all individuals or groups incarcerated or placed under house arrest, due to their faith in Eritrea;
  3. Respect and follow international human rights laws, religious freedoms & liberty, and implement the rule of law in Eritrea.  

Yours Sincerely,

Organizing Committee

Eritrean Catholic Gee`z Rite Chaplaincy

 

References:

https://www.voanews.com/africa/hopes-dashed-ethiopia-eritrea-peace-process-stagnates

https://qz.com/africa/1662277/the-ethiopia-eritrea-abiy-isaias-peace-accord-glow-is-fading/

https://www.bbc.com/news/world-africa-48660723

https://zenit.org/articles/acn-reports-on-situation-after-forcible-closure-of-church-hospitals-in-eritrea/

https://www.change.org/p/donald-j-trump-stop-religious-persecution-in-eritrea-b8d53ac0-2236-471f-8224-f869e3103729?recruiter=44730751&recruited_by_id=96e94650-7186-0130-225f-00221968d0e0&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_for_starters_p1_view&utm_content=bandit-starter_cl_share_content_en-us%3Av4

https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2019-07/catholic-church-institutions-in-eritrea-are-at-the-service-of-al.html

https://www.csw.org.uk/2018/03/06/press/3858/article.htm

ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. 2019

ጋዚጣዊ መግለጺ

ክቡር ደላይ ፍትሕን ሰላምን ተቓላስይ ሕዝቢ ኤርትራ፡


ከም`ቲ ልሙድ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ዚካየድ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ፡ ሎሚ ዓመት፡ ኣብ ሰነ 21-23 2019፡ ኣብ ከተማ ኦክላንድ፡ ካሊፎርኒያ፡ ሕ.መ.ኣ. ብዓወት ተዛዚሙ። ቀንዲ ዕማም ናይ`ዚ ዓመታዊ ዳግመ-ርክብ እዚ ነቲ ምስ ዕድመና ተነጻጺሩ ሓጺር፡ ግን ከኣ፡ ንመንነትናን እንታይነትናን ኣብ ምውሳን ዓቢ ተራ እተጻወተ፡ ብትርጉሙ ተወዳዳሪ ዘይብሉ፡ ንነጻነት ሃገርና፡ ንመሰልን ማዕርነትን ህዝብና ኣብ ምቅላስ ናይ ዘሕለፍናየን ዓመታት ግዜ፡ ኣብ ነንሕድሕድና ዚፈጠሮ ብዚኾነ ዋጋ ዘይዕደግ ሕውነትናን ብጻይነትናን ምሕዳስን ቀጻልነቱ ምርግጋጽን`ዩ። ኣብ ርእስ`ዚ፡ ዓመታዊ ዳግመ ርክብና፡ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎና ብዛዕባ ዘጋጠሙ ኣገደስቲ ተረኽቦታት፡ ብግብሪ ናይ ዚተሳተፉ፡ ብኣካል ናይ ዚወዓሉ ተጋደልቲ ተዘክሮታት ይሰምዕን ንመጻኢ ከም መወከሲ ታሪኽ ንኸገልግል ይምዝግብን ይዕቅብን። ብተወሳኺ እዚ ርክብ`ዚ ካብ ዚሓለፈ ናይ ቃልሲ ተመክሮና ኣብ ዚተፈላለየ ናይ ቃልሲ መዳያት ዘጋጠሙ ሽግራት፡ ዝተቐስሙ ተምክሮታት፡ ብዕምቈት ኣብ ክትዕ ብምውራድ፡ ብሓድሽ ኣረዳድኣ ብምግንዛብ፡ ንመጻኢ ሃገርና ንምህናጽ ዘለዎ ተራ ንምልላይ  ይህቅን።

ELF Reunion.2

ብዘይካ`ዚ ኣብ ላዕሊ ዚተጠቕሰ ልሙድ መደባት፡ ዳግመ-ርክብና ከም ተወሳኺ ግን ከኣ ኣገዳሲ ዕማም ዚወስዶ ጉዳይ ምእላይ ንሃገሮም ክኣትዉን ክእለዩን ዘይተፈቕደሎም፡ ኣብ ሃገር ሱዳን፡ ኣብ ከተማ ከሰላ ዝርከቡ፡ ኣብ ሓርነታዊ ተጋድሎ ዚሰንከሉ ናይ ቃልሲ ብጾትና`ዩ። እዚ ጉዳይ`ዚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘለዉ ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ነበርን ሰናይ ሕልና ዘለዎምን ብዚገብርዎ ደገፋት ዝጽወር`ኳ እንተኾነ፡ ዳግመ-ርክብና ፍሉይ ኣትኩሮ ብምሃብ፡ ምስ ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ብምትሕብባር፡ ነዚ ጉዳይ ዚገጥሞ ሽግራት ብምልላይ ፍታሕ ንምርካብን፡ ገንዝብ ኣብ ምውፋይን ዝልለ ተራ ይጻወት።

እዚ ርክብ`ዚ ዋላኳ ዳግመ-ርክብ ናይ ኣባላት ተ.ሓ.ኤ ነበር ኮይኑ ዚልለ እንተኾነ፡ ብግብራዊ ተሳትፎ ግን፡ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡ ኣብ ኣየናይ ውድብ ኔሩ፡ ብረት ዓጢቑ ተቓሊሱዶ ወይስ ኣይተቓለሰን፡ ሕጂ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ርእይቶ ኣለዎ ብዘየገድስ፡ ዚኾነ ዜጋ ንኽሳተፎ ዚፈቅድ ክፉት ርክብ`ዩ።  በዚ ድማ፡ ንብዙሓት ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ዘይነበሩ ጉዱሳት ዜጋታት፡ ብተሳትፎኦም ተመክሮ ተ.ሓ.ኤ. ብዘይተኸለሰ መልክዑ ክሰምዕዎን ክመሃርዎን ዘኸእል ዕድል ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንዚካየድ ክትዓት ኣብ ምህብታምን መዕሟቕን ዚልለ ኣበርክቶ ዚገብሩ`ውን ብዙሓት`ዮም።

ናይ 2019 ሻቡዓይ ዓመታዊ ዳግመ-ርክብ ፍሉይ ዚገብሮ፡ እዚ ኩላትና እንነብሮ ዘለና፡ መላእ ህዝብና ልዕላውነት ሃገር ንምዕቃብ፡  ግዘኣተ-ሕጊ ንምንጋስ፡ ፍትሕን መሰልን ንምርግጋጽ፡ ሰላምን ራህዋን ንምስፋን ኣብ ወሳኒ ጽምዶ ኣትዩ`ሉ ኣብ ዘሎ ኣገዳሲ ኩነታት ምክያዱ`ዩ። ብርግጽ ዓቢ ይኹን ንእሽቶ፡ ሰበኣይ ይኹን ሰበይቲ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ይኹን ኣብ ስደት፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብሓደ ድምጺ ይኣክል ንመግዛእቲ ዲክታቶራዊ ስርዓት ህግደፍን መራሒኡ ኢሳያስ ኣፈወርቅን፡ ይኣክል ንልኡላውነት ሃገር ዚግህስ ከዳዕ ግዳማዊ ዝምድናታት፡ ይኣክል ንስደትን ምብትታንን፡ ይኣክል ንደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ይኣክል ንፍትሒ ኣልቦ ማእሰርትን መቕዘፍትን፡ ይኣክል ንግህሰትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላትናን መራሕተንን፡  ይኣክል ንውሽጣዊ  ምምቕቓላትን ግዳማዊ ውግኣትን ምርጻማትን ብዝብል ሓባራዊ ድምጺ ተላዒሉ፡ ኣንጻር ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጥምጥም ዝርከበሉ ዘሎ እዋንዩ። በዚ ድማ ዳግመ-ርክብና፡ ነቲ “``ንሕሉፍ ዝለዓለ ክብሪ እናሃብና፡ ንትስፍው መጻኢ ንርኢ`` ዝብል ጭርሖኡ እሙን ብምዃን፡ ነዚ ኣዚዩ ዘተስፉ መጻኢ ዘበሰረ፡ ናይ መንእሰያትና ዘሐብን ተሳትፎ ዘመስከረ፡ ኣብ መጻኢ ማሕበረ-ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ሃገርናን ህዝብን ግዙፍ ሳዕበናት ዘለዎ ታሪኻዊ ተርእዮ`ዚ ብዕትበት ክዝትየሉ፡ ኣብኡ ዘለዎ ርእይቶ ክገልጽ ናይ ግድን ይገብሮ።

ናይ ተ.ሓ.ኤ. ገዳይም ተጋደልቲ ደግመ-ርክብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ኣብ ሃገርና፡ ንምውዳቕ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ስዒቡ ዚተተኽለ ዘይሕጋዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ትጽቢታት ህዝብናን ሃገርናን ናይ ዝፈጸሞ ክድዓትን ጥልመትን ውጽኢት ኮይኑ ዚተጋህደ ኩሉ ሜዳያዊ ሃገራዊ ውድቀታትን ዕንወታትን ኣብ ክጽወረሉ ዘይክእል ደረጃ ብምብጽሑ ዚተላዕለ ሓቀኛ ህዝባዊ ምንቅስቓስ`ዩ ኢሉ ይኣምን። ከም ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ነበር ከኣ፡ ዋላኳ ውድብና ካብ ህልውና ዓዲ ምውዓሉ ናይ ሓደ ውድብ፡ ብኡ ኣቢሉውን ናይ ሓደ ጉጅለ፡ ወይ ውልቀሰብ ዲክታቶሪያዊ ዓብላልነት ኣብ ሃገርና ናይ ምስፋን ሓደጋ መጠንቀቕታ ጻወዒት እንተነበረ፡ እቲ ከም ሓሳብ ንቃለሰሉ ኔርናን ኣለናን ኢልና እንኣምነሉ ካብ ህላውነትን ቀጻላነትን ነጻን ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ጀሚሩ፡ ንሓድነትን መሰልን ማዕርነትን ህዝብና፡ ንምዕባለ ቁጠባና፡ ንትንሳኤ ባህልና፡ ንርግኣትን ሰላምን ሕብረተሰብና ዚነበረና ቀልዓለም ዘይብሉ ባህጊን ዘይረዊ ህርፋንን ኩሉ ግዜ ካብ ኣእምሮና ኣይገለለን። ነዚ ቅዱስ ዕላማታትን ባህግታትን ኣብታ እነፍቅራ ሃገርና ህያው ንምግባሩ ዝዓለመ ተባዕ ናይ ህዝብና ናይ ይኣክል  ምልዕዓል ድማ ፍሉይ ትርጉም ይህበና ። በዚ ድማ ነዚ ምንቅስቓስ`ዚ ብምሉእ ልብና ክንድግፎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዓወት ንምብጽሑ፡ ኣብ ጎኒ ቃልሲ  ህዝብና ተሰሊፍና፡ ኩሉ ዚከኣል ከነበርክት ታሪኻዊ ሓላፍነት ክም እንስከም ይርደኣና። በዚ ኣጋጣሚ ድማ፡ ነዚ ምንቅስቓስ ዘለና ዘየማትእ ደገፍና እናኣረጋገጽና፡ ኩላትና ኣባላት ተ.ሓ.ኤ. ነበር፡ ናይ ሕጂ ፖለቲካዊ ርእይቶናን ውድባዊ ኣባላነትናን ብዘየገድስ፡ ብስሙር ድምጺ፡ ኣብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብምስታፍ፡ ናይ ቃልሲ ተመክሮና ንረብሓ ሃገርና ብዘገልግል ከነውዕል ንጽውዕ። 

ዓወት ምእንቲ ደሞክራስን ፍትሕን ንዚካየድ ቃልሲ ህዝና!

ውድቀት ንኣረሜናዊ ስርዓት ህግድፍን ኮራኩሩን

ነጻን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር!

ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ንሰማእታትና!