ጨንፈር ፍራንክፎርትን ከባቢኣን ጉባአ ኣካይዱ

%PM, %23 %858 %2016 %21:%Aug Written by  ሽማግለ ጨንፈር Published in EPDP News Read 903 times

ጉባአ ጨንፈር

ብዕለት 21.08.2016 ጨንፈር ፍራንክፎርትን ከባቢኣን ስሩዕ ሳልሳይ ጉባአኡ ኣካይዱ። ጉባአ ብሓው ታደሰ ኣስመላሽ ኣቦ መንበር ጨንፈር ብናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ሰናይ ምንዮትን እዩ ሰዓት 2፡00 ድ.ቀ. ተኸፊቱ። ብቐዳምነት ምልኣተ ጉባአ ተረጋጊጹ። ቀጺሉ ድማ ብኣቦ መንበር ጨንፈር ዕላማ ጉባአ ተገሊጹ። ኣብ መግለጺኡ፥ ‘‘ ንሕና ከም ሰልፊ ዲ ክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጉባአታትናን ሰሚናራትናን ፈስቲቫላትናን ከምኡ‘ውን እነካይዶም ህዝባዊ ኣኼባታትን መግለጺ ናይ ግሉጽነትናን፥ ዕላማናን መርገጻትናን ድማ ንህዝብናን ንዓለምናን እነነጽረሎም ንጥፈታትና እዮም፤ ከምኡ‘ውን ጉባአታትና ንውሽጣዊ ኣሰራርሓናን ንጥፈታትናን ከነጽፍፍ ይሕግዙና ድሕሪ ምባል ኣጀንዳታት ጉባአ ኣንቢቡ።

Frankfurt congress 2

ኣጀንዳታት ጉባአ ድማ ፡-

1) ጸብጻብ ናይ ዝጸንሐት ሽማግለ ምስማዕ፤

2) ሕቶታትን ገምጋምን ናይ ዝተሰላሰሉ ስራሓት፤

3) ኣምራጺት ሽማግለ ምምራጽ፤

4) ሓዳስ ሽማግለ ምምራጽ፤

5) ለበዋታትን ርእይቶታትን፡ እዮም ኔሮም።

ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ናይ ዝሓለፉ ንጥፈታት ናይ ጨንፈር ማለት ሓፈሻውን ገንዘባውን ናይ ተቖጻጻርን ጸብጻባት ቀሪቦም። ጉባአኛ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጨንፈርና ዘካየዶም ኣወንታዊ ንጥፈታት ኣሞጒሱ፡ ዝነበሩ ጉድለታትን ጌጋታትን ብምጽብጻብ ድማ መአረምታ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ብምቕራብ፡ እታ እትምረጽ ሓዳስ ሽማግለ ብጽፈት ስራሓታ ከተካይድ ዝሕግዙ ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቡ።

ጉባአኛ ብዝያዳ ዘሞጎሶም ንጥፈታት ድማ፡-

  1. ኣባላት ጨንፈርና ኣብቲ ብደለይቲ ፍትሒ ዝግበር ዝነበረ ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት ጀነቫ፡ ፍራንክፎርት፡ ጊሰን ... ወዘተ ዘርእይዎ ዝነበሩ ልሉይን ንጡፍን ተሳትፎታትን፤
  2. ኣብቲ ምስ ካልኦት ናይ ተቓውሞ ሓይልታት ብምጥርናፍ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓባር ህዝባዊ በዓላትን (ከም በዓል ነጻነት፡ በዓል ተጎሩባ፡ በዓል ደቀንስትዮ ዓለም ወዘተ ...) ናይ ምጥርናፍ ኣኼባታትን ምርድድኣትን፤
  3. ሰልፍና ዘርእዮ ዘሎ ምስ ካልኦት ናይ ተቓውሞ ሓይልታት ምቅርራብን፤
  4. ኩሉ ኣባል ሰልፍና ዓመታዊ ፈስቲቫልና ንምዕዋቱ ዘርኣዮ ኩሉ ናይ ጉልበትን ገንዘብን ኣበርክቶታትን፤
  5. ኣባላት ሰልፊ ግሩነን (ሓምላይ ሰልፊ) ጀርመን ጀርመን ኣብ ጐኒ ስደተኛታት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታትን ካልእ ቦታታትን ዘርኣይዎ  ምትሕብባርን፤ ኔሮም።

መንእሰይ ክብሮም ዓንዶም ኣባል ጨንፈር ሽማግለ ብወገኑ፡ ንሕና መንእሰያት ነቲ ኣቦታትናን ኣያታትናን ንነዊሕ ዓመታት ተቓሊሶምን ተሰዊኦምን ሰንኪሎምን ዘጽንሑልና ነጻነት ክንዕቅቦን ክንሕልዎን፡ ነቲ ዘጽንሑልና ቃልሲ ወሪስና ድማ ነዚ ንህዝብና ዘጥፍእ ዘሎን ንዓና መንእሰያት‘ውን ክንምዕብለሉ ዝግበኣና ዕድሜና ብከንቱ ዘጥፍኦ ዘሎ ግፍዐኛ ስርዓት ብትሪ ክንምክቶ ሓላፍነትና እዩ ብምባል ሰፊሕ ናይ ምትብባዕን ምንቕቓሕን ምግለጺ ኣቕሪቡ።  

Frankfurt congress 21082016

ኣብ መወዳእታ ንክልተ ዓመት ንጨንፈር እትመርሕ ሓዳስ ሽማግለ ብምምራጽን ለበዋታት ብምምሕላልፍን ጉባአ ብዝክረ-ሰማእታት ሰዓት 5፡00 ድ.ቀ. ተዛዚሙ።

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Last modified on %PM, %23 %867 %2016 %21:%Aug