Print this page

2ይ ሓባራዊ ኣኼባ ጨናፍር ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ሽወደን ተካይዱ

2021-03-28 14:09:49 Written by  ጨናፍር ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ሽወደን Published in ጽሑፋት ትግርኛ Read 296 times
Rate this item
(0 votes)

ከምቲ ብዕለት 06/03/2021 ዝጀመርዎ ክትዕን ሓሳብ ንሓሳብ ምልዉዋጥን ብጉዳይ ኣሻቃሊ ሃለዋት ህዝብናን ሃገርናን ዘንጻላልዎ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ተመኲሶም ንምቅጻል ብዕለት 27/03/2021 ካብ ሰዓት 18.00  ክሳብ ሰዓት 22.00 ዳርጋ ኩሎም ኣባላት  ዝተሳተፍዎ ኣዝዩ ዓሚቁን ሰፊሕ ልዝብን ክትዕን ብኤለትሮኒካዊ መራኸቢ ዙም ኣኼባ ኣካይዶም። እዚ ኣዝዩ ኣሻቃልን ተንኮለኛ ዉዲት ኩነታት ሃገርና  ብጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ምስ ኣቢ ኣሕመድ ዝፍጸም ዘሎ ስዉር ስምምዕን መታለሊ መግለጺታቶምን መሪሕነት ሰልፊ ጥንቁቅ ቅልጡፍ ኣትኩሮ ንምግባር ግብራዊ ስጉምትታት ክፍትን ንመሪሕነት ተሪር ለወባታቶም ክልእኹ ኣስሚሮምሉ። እዚ ብክልተ ጊዜ ዝተካየደ ኣኼባታት ሙዉቅ ኣኼባ ብዕምቆቱን ንቁሕ ኣጋላልጹኡን ብሓቂ ረዚን ፍረን ትምህርትን ሓዘል ብምንባሩ ኣዝዩ ሃብታምን ፍሉይ ኣገዳስን ይገብሮ። እቲ ርክብን ክትዕን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ከኣ ቀጻሊ ክኸውን ደጊሞም ኣስሚሮምሉ።

Last modified on Sunday, 28 March 2021 16:15